Panasonic Tx32c200e Operating Instruction 03/11/2015 Manual Macedonian (4.1Mb)

TX32C200E Language

Download Panasonic Tx32c200e Operating Instruction 03/11/2015 Manual Macedonian (4.1Mb)

Sponsored links


Download Request Is In Process

УПАТСТВО ЗА - Page 1

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА TX-32C200E ТЕЛЕВИЗОР ВО БОЈА СО ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ

..

Содржина - Page 2

- 2 - Содржина Информации за безбедност ....................................... 3 Ознаки на производот ................................................ 3 Одржување ............................................................... 4 Приклучок за напојување ........................................... 5 Склопување / Отстранување на поставката ................. 5 При употреба на носачотза ѕид .................................. 5 Еколошки информац..

Информации - Page 3

- 3 - Информации за безбедност ВНИМАНИЕ РИЗИК ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР НЕ ОТВАРАЈ ВНИМАНИЕ: ЗА ДА ГО НАМАЛИТЕ РИЗИКОТ ОД ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР, НЕ ГО ОТСТРАНУВАЈТЕ КАПАКОТ (ИЛИ ЗАДНИОТ ДЕЛ). ВНАТРЕ НЕМА ДЕЛОВИ ШТО БИ МОЖЕЛ ДА ГИ ПОПРАВИ РАКУВАЧОТ. ОСТАВЕТЕ МУ ГО СЕРВИСИРАЊЕТО НА ОВЛАСТЕН СЕРВИСЕН ПЕРСОНАЛ. Не ракувајтесо вашиот телевизор в..

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - Page 4

- 4 - i Внимание, видете Упатство за употреба: Означениот(те) дел(ови) содржи(ат) батерии во форма на паричка или копче што можат да бидат заменет од ракувачот. CLASS 1 LASER PRODUCT Ласерски производ: Овој производ содржи ласерски извор од Класа 1 што е безбеден под разумно предвидливи услови на ракување. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Не ја апсорбирајте ..

Приклучок за напојување - Page 5

- 5 - Приклучок за напојување Бришете го приклучокот за напојување со сува крпа на редовни интервали. Влагата или правта можат да предизвикаат пожар или електричен удар. Склопување / Отстранување на поставката Подготовки Извадете ги парчињата на поставките и телевизорот од кутијата за пакување и поставете го телевизорот на р..

Dynamic - Page 6

- 6 - Еколошки информации Овој телевизор е дизајниран да биде еколошки. За да ја намалите потрошувачката на енергија, можете да ги следите следните чекори: Ако го поставите Power Save Mode на Eco , телевизорот ќе се префрли во режим за заштедување на енергија. Поставувањата Power Save Mode можат да се најдат во делот „Picture“ на главното мени. Им..

- 7 - - Page 7

- 7 - Ракување со далечинскиот управувач • Притиснете го копчето Menu на вашиот далечински управувач за да го прикажете екранот со главното мени. Употребете го копчето Left или Right за да изберете јазиче на мени и притиснете OK за да влезете. Употребете Left / Right / Up / Down за да изберете или да поставите елемент. Притиснете го копчето Return/Ba..

Спецификации - Page 8

- 8 - Спецификации Телевизиски пренос PAL B/G D/K K I/I’ Примени канали VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Дигитален прием Целосно интегриран дигитален етерен-кабловски телевизор (DVB-T-C) Број на програмирани канали 1000 Индикатор за канали На екран RF антенски влез 75 Ohm (небалансиран) Работен напон Наизменична струја од 220- 240V, 50Hz. Аудио German+Nicam Stereo С..

Далечински управувач - Page 9

- 9 - Далечински управувач (*) МОЕ КОПЧЕ 1: Ова копче може да има предоредена функција зависно од моделот. Сепак, можете да поставите посебна функција на ова копче со негово притискање пет секунди кога сте на саканиот извор или канал . Порака за потврда ќе биде прикажан на екранот. Сега Мое копче 1 ќе биде поврзано со избраната функ..

Мени за брз пристап - Page 10

- 10 - Мени за брз пристап Менито за брзи поставувања ви овозможува побрзо да пристапите до некои опции. Ова мени ги опфаќа опциите Power Save Mode , Picture Mode , Equalizer Settings , Favourites и Sleep Timer . Притиснете го копчето Мени за брз пристап на далечинскиот управувач за да го прегледате менито за брз пристап. Погледнете ги следните делови за детали з..

Приклучоци - Page 11

- 11 - Приклучоци Спојка Тип Кабли Уред БЕЛЕШКА: Кога поврзувате уред преку YPbPr или Страничен AV влез, морате да употребувате кабли за поврзување за да го овозможите поврзувањето. Погледнете ги илустрациите на левата страна. | Можете да употребите кабел за YPbPr преку VGA (не е снабден) за да овозможите YPbPr сигнал преку VGA влез. | Не може..

Пуштање - Page 12

- 12 - Вклучување/Исклучување Вклучување на телевизорот Поврзете го кабелот за напојување на наизменична струја од 220-240V, 50 Hz. За да го вклучите телевизорот од режим на мирување, направете едно од следното: Притиснете го копчето „ “, P+ / P- или нумеричко копче на далечинскиот управувач. Притиснете го страничниот прекинувач за фун..

Содржина на - Page 13

- 13 - Содржина на менито на телевизијата Содржина на менито за слика Режим Можете да го промените режимот на слика за да е во сооднос со вашите приоритети или барања. Режимот на слика може да биде поставен на една од овие опции: Cinema , Game , Dynamic и Natural . Контраст Ги прилагодува вредностите за темнина и светлина на екранот. Осветленос..

- 14 - - Page 14

- 14 - Содржина на менито за звук Јачина на звук Го прилагодува нивото на јачина на звук. Стабилизатор Го избира режимот на стабилизатор. Сопствени подесувања можат да бидат направени само во режим User . Рамнотежа Прилагодува дали звукот ќе доаѓа од левиот или десниот звучник. Слушалки Ја поставува јачината на звук на слушалките..

- 15 - - Page 15

- 15 - Содржина на менито за инсталирање и повторно приспособување Автоматско скенирање на канали (повторно приспособување) (Ако е достапно) Прикажува опции за автоматско прилагодување. Дигитални етерни: Пребарува и меморира етерни DVB станици. Дигитални кабловски: Пребарува и меморира кабловски DVB станици. Аналогни: Пребарува ..

Општо ракување со телевизорот - Page 16

- 16 - Општо ракување со телевизорот Употребување на списокот со канали Телевизорот ги распоредува сите меморирани станици во Channel List . Можете да го уредите овој список на канали, да поставите омилени или да поставите активни станици кои ќе бидат набројани со употреба на опциите Channel List . Конфигурирање на поставувања за родител..

(X: Недостапно, O: Достапно) - Page 17

- 17 - Режим на пребарување и надградба во 3 наутро Вашиот телевизор ќе пребарува нови надградби во 3:00 наутро ако опцијата Automatic scanning во менито Upgrade options е поставена на Enabled и ако телевизорот е поврзан со антенски сигнал. Белешка: Ако телевизорот не се вклучи по надградбата, исклучете го од штекер, почекајте две минути, а потоа повт..

- 18 - - Page 18

- 18 - Поддржани формати на датотеки за USB режим Медиум Наставка Формат Белешки Видео .mpg, .mpeg MPEG1-2 MPEG1: 768×576 @ 30P, MPEG2:1920×1080 @ 30P .vob MPEG2 1920×1080 @ 30P .mp4 MPEG4, Xvid, H.264 .mkv H.264, MPEG4,VC-1 .avi MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264 .flv H.264/VP6/Sorenson H.264/VP6: 1920×1080 @ 30P Sorenson: 352×288 @ 30P .3gp MPEG4 , H.264 1920×1080 @ 30P Аудио .mp3 MPEG1 Слој 2/3 Слој2: 32Kbps ~ 448Kbps (Брзина на пренос) / 32kHz, 44,1kHz, 48kHz, 16kHz, 22,05kHz, 24kHz (Брзина ..

- 19 - - Page 19

- 19 -

..

Sponsored links

Latest Update