Panasonic Tx32c200e Operating Instruction 20/10/2015 Manual Croatian (2.5MB)

TX32C200E Language

Download Panasonic Tx32c200e Operating Instruction 20/10/2015 Manual Croatian (2.5MB)

Sponsored links


Download Request Is In Process

TELEVIZOR U BOJI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM - Page 1

UPUTE ZA UPORABU TX-32C200E TELEVIZOR U BOJI S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

..

Hrvatski - Page 2

Hrvatski - 2 - Sadržaj Sigurnosne informacije ....................................................... 3 Oznake na proizvodu .......................................................... 3 Održavanje ......................................................................... 4 Zaslon, kućište, postolje ..................................................... 4 Strujni utikač ....................................................................... 5 Sastavljanje / odvajanje postolja ........................................ 5 Uporaba zidnog nosača ...................................................

Za rad s pojedinim značajkama slijedite upute na - Page 3

Hrvatski - 3 - Sigurnosne informacije OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE OTVARATI OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI STRAŽNJU STRANU). U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI. ZA SERVISIRANJE SE OBRATITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU. Ne koristite vaš televizor u ekstremnim uvjetima jer to može izazvati oštećenje vašeg televizora. Prilikom ekstremnih vremenskih uvjeta (npr. grmljavinsko nevrijeme) i dugih razdoblja nekorištenja (npr. godišnji odmor) isključite televizor iz utičnice. Strujni utikač koristi se za odvajan..

Održavanje - Page 4

Hrvatski - 4 - UPOZORENJE Nemojte gutati bateriju, opasnost od opekotina kemikalijama. Dodaci isporučeni s ovim proizvodom mogu sadržavati bateriju u obliku novčića/gumba. Ako se novčić/gumb baterija proguta može uzrokovati ozbiljne unutarnje opekotine za samo 2 sata i to može dovesti do smrti. Držite nove i korištene baterije podalje od djece. Ako se odjeljak za bateriju ne može sigurno zatvoriti prestanite koristiti proizvod i držite ga podalje od djece. Ako mislite da je moguće da su baterije progutane ili umetnute u bilo koji dio tijela, zatražite hitnu medicinsku pomoć. ..

Strujni utikač - Page 5

Hrvatski - 5 - Strujni utikač Strujni utikač redovito obrišite suhom krpom. Vlaga i prašina mogu izazvati požar ili strujni udar. Sastavljanje / odvajanje postolja Priprema Izvadite dijelove postolja i televizora iz pakiranja i postavite televizor na radni stol sa zaslonom okrenutim prema dolje i položenim na čistu i mekanu tkaninu (deku i sl.). • Koristite ravni i čvrsti stol veći od televizora. • Ne držite se za dio gdje je zaslon. • Pazite da ne ogrebete ili ne razbijete televizor. Sastavljanje televizora 1. Zašarafite dijelove postolja i postavite gumene jastučiće. 2..

Napomena: - Page 6

Hrvatski - 6 - Informacije o zaštiti okoliša Ovaj televizor dizajniran je da bude siguran za okoliš. Kako biste smanjili potrošnju energije možete slijediti ove korake: Ako način rada za uštedu energije postavite na Eco , televizor će se prebaciti u način rada za uštedu energije. Način rada za uštedu energije može se naći u podizborniku ‘Slika’ glavnog izbornika. Uzmite u obzir da neke opcije slike neće biti moguće promijeniti. Ako pritisnete gumb „desno“ dok je odabrana Eco opcija ili gumb „lijevo“ dok je odabrana Onemogućen opcija, poruka “Zaslon će se iskl..

Hrvatski - Page 7

Hrvatski - 7 - Rukovanje daljinskim upravljačem • Pritisnite gumb menu na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog izbornika na ekranu. Koristite gumbe (strelice) lijevo ili desno za odabir kartice izbornika te pritisnite OK za ulaz. Koristite gumbe (strelice) lijevo / desno / gore / dolje kako biste odabrali ili postavili određenu stavku. Pritisnite gumb nazad/back ili menu kako biste izašli iz izbornika. • Kada na televizor spojite vanjske izvore, možete prijeći na različite izvore signala. Različite izvore možete odabrati uzastopnim pritiskom na gumb izvor signala na daljinsk..

Tehnički podaci - Page 8

Hrvatski - 8 - Tehnički podaci TV emitiranje PAL B/G D/K K I/I’ Prijemni kanali VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Digitalni prijem Potpuno integrirana digitalna zemaljska/kabelska televizija (DVB-T/C) Broj programa 1000 Indikator programa Prikaz na ekranu (OSD) RF antenski ulaz 75 Ohm (neujednačen) Radni napon 220-240V AC, 50Hz. Audio German+Nicam Stereo Slušalice 3,5 mm mini stereo priključak Izlazna audio snaga (WRMS.) (10% THD) 2 x 6 Potrošnja energije 65 W Težina 5 Kg Dimenzije televizora šxdxv (s podnožjem) 197 x 735 x 495 mm Dimenzije televizora šxdxv (bez podnož..

Daljinski upravljač - Page 9

Hrvatski - 9 - Daljinski upravljač (*) MOJ GUMB 1: Ovaj gumb može imati već zadanu funkciju, ovisno o modelu. Međutim, ovom gumbu možete dodijeliti posebnu funkciju držeći ga pritisnutim 5 sekundi kada ste na željenom izvoru signala ili programu. Na ekranu će se pojaviti potvrdna poruka. Sada je moj gumb 1 povezan s odabranom funkcijom. Upamtite, ako odaberete prvu instalaciju, moj gumb 1 bit će ponovno postavljen na tvornički zadanu funkciju. 1. Stanje pripravnosti: Uključivanje/isključivanje televizora 2. Brojčani gumbi: Prebacivanje programa, unos broja ili slova u tekstual..

i opcije - Page 10

Hrvatski - 10 - Brzi izbornik Kroz izbornik brzih postavki možete brzo pristupiti određenim opcijama. Ovaj izbornik uključuje Način rada za uštedu energije, Način prikaza slike, Postavke audio ekvalizatora, Favorite i opcije Vremena prelaska u stanje mirovanja . Pritisnite tipku Brzi izbornik (Q.MENU) na daljinskom upravljaču kako biste pregledali brzi izbornik. Pogledajte sljedeća poglavlja za detalje navedenih mogućnosti. Teletekst Za ulaz pritisnite gumb Teletekst. Ponovno pritisnite kako biste aktivirali miks način rada, koji Vam omogućuje istovremeni prikaz teleteksta i emit..

Bočni Audio YPbPr ili - Page 11

Hrvatski - 11 - Priključci Ako želite priključiti uređaj na televizor osigurajte da su i televizor i uređaj isključeni prije bilo kakvog povezivanja. Nakon što ste ih spojili, možete uključiti uređaje i koristiti ih. NAPOMENA: Prilikom priključivanja uređaja putem YPbPr ili bočnog AV ulaza, morate koristiti priključne kabele kako biste ostvarili povezivanje. Pogledajte sliku na lijevoj strani. | Možete koristiti kabel YPbPr prema VGA (nije isporučen) kako biste omogućili YPbPr signal preko VGA ulaza. | VGA i YPbPr ne možete koristiti istovremeno. | Za omogućavanje PC zvuk..

Izvođača multimedije - Page 12

Hrvatski - 12 - Uključivanje/isključivanje Uključivanje televizora Uključite strujni kabel u utičnicu od 220-240V AC, 50 Hz. Kako biste uključili televizor iz stanja pripravnosti napravite jedno od navedenog: Pritisnite ovaj gumb , P+ / P- ili brojčani gumb na daljinskom upravljaču. Držite pritisnutom bočnu funkcijsku tipku dok se televizor ne uključi iz stanja pripravnosti. Isključivanje televizora Pritisnite ovaj gumb na daljinskom upravljaču ili držite pritisnutom bočnu funkcijsku tipku dok televizor ne prijeđe u stanje pripravnosti. Za potpuno isključivanje televizora i..

Sadržaj izbornika slike - Page 13

Hrvatski - 13 - Sadržaj TV izbornika Sadržaj izbornika slike Način rada Način rada slike možete izmijeniti tako da udovoljava Vašim željama i zahtjevima. Način rada slike može se namjestiti na jednu od ovih mogućnosti: Kino, Igra, Dinamičan i Neutralan . Kontrast Podešavanje vrijednosti svijetlih i tamnih tonova na zaslonu. Osvjetljenje Podešavanje osvjetljenja zaslona. Oštrina Podešavanje oštrine prikaza objekata prikazanih na zaslonu. Boja Podešavanje boje. Način rada za uštedu energije Za postavljanje Načina rada za uštedu energije na Eco, Slika isključena ili Onemo..

Prikazuje verziju aplikacije. - Page 14

Hrvatski - 14 - Sadržaj izbornika zvuka Glasnoća Prilagodite glasnoću. Ekvalizator Odabir ekvalizatorovog načina rada. Prilagođene postavke mogu se mijenjati samo u Korisnik načinu rada. Balans Podešavanje emitiranja zvuka preko lijevog ili desnog zvučnika. Slušalice Podešava glasnoću u slušalicama. Način rada zvuka Možete odabrati način rada zvuka (ako kanal koji gledate to podržava). AVL (automatsko ograničenje glasnoće) Funkcija podešava fiksnu razinu glasnoće neovisno o programu. Digitalni izlaz Postavlja tip zvuka na digitalnom izlazu. Sadržaj izbornika postavki U..

Sadržaj izbornika Instalirajte i ponovno podesite - Page 15

Hrvatski - 15 - Sadržaj izbornika Instalirajte i ponovno podesite Automatsko pretraživanje programa (ugađanje) (ako je dostupno) Prikazuje opcije automatskog podešavanja. Digitalna zemaljska TV: Pretražuje i pohranjuje zemaljske DVB programe. Digitalna kabelska TV: Pretražuje i pohranjuje kabelske DVB programe. Analogna TV: Pretražuje i pohranjuje analogne programe . Digitalna zemaljska & analogna TV: Pretražuje i pohranjuje zemaljske DVB i analogne programe. Digitalna kabelska & analogna TV: Pretražuje i pohranjuje kabelske DVB i analogne programe. Ručno pretraživanje pr..

Općenito o rukovanju televizorom - Page 16

Hrvatski - 16 - Općenito o rukovanju televizorom Korištenje popisa programa Televizor sortira sve pohranjene programe u Popis programa . Pomoću opcija Popisa programa možete uređivati popis, postaviti favorite ili aktivne programe koji će se pojaviti na popisu. Podešavanje roditeljske zaštite Kako bi se zabranilo gledanje određenih programa, koristeći sustav roditeljske zaštite moguće je zaključati pojedine programe i izbornike. Za prikaz opcija izbornika roditeljske zaštite treba upisati PIN kod. Tvornički postavljen PIN kod je 0000 . Izbornik Postavke roditeljske zaštite p..

unijeli ispravnu frekvenciju programa. - Page 17

Hrvatski - 17 - Rješavanje problema i savjeti Televizor se ne može uključiti Provjerite je li strujni kabel na pravilan način uključen u strujnu utičnicu. Provjerite jesu li baterije istrošene. Pritisnite tipku za uključivanje na televizoru. Slika loše kvalitete • Provjerite jeste li odabrali ispravan TV sustav. • Slab signal može uzrokovati izobličenje slike. Molimo, provjerite antenski priključak. • Ako ste ručno podešavali programe, provjerite jeste li unijeli ispravnu frekvenciju programa. • Slika može biti lošije kvalitete ako su 2 uređaja istovremeno spojena n..

Podržani formati datoteka u USB načinu rada - Page 18

Hrvatski - 18 - Podržani formati datoteka u USB načinu rada Medij Ekstenzija Format Napomene Video .mpg, .mpeg MPEG1-2 MPEG1: 768x576 @ 30P, MPEG2:1920x1080 @ 30P .vob MPEG2 1920x1080 @ 30P .mp4 MPEG4, Xvid, H.264 .mkv H.264, MPEG4,VC-1 .avi MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264 .fl H.264/VP6/ Sorenson H.264/VP6: 1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @ 30P .3gp MPEG4 , H.264 1920x1080 @ 30P Zvuk .mp3 MPEG1 Layer 2/3 Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (brzina prijenosa podataka) / 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 16kHz, 22.05kHz, 24kHz (frekvencija uzorkovanja) Layer3: 32Kbps ~ 320Kbps (brzina prijenosa podataka) / 32kHz, 4..

Sponsored links

Latest Update