Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_long English Manual

22 VLE 5520 WG Language

Download Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_long English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

22 VLE 5520 WG - Page 1

RO 22 VLE 5520 WG

..

ROMÂNĂ - Page 2

ROMÂNĂ -2 CUPRINS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 4- INSTALARE-ŞI-SIGURANŢĂ- - 6- INFORMAŢII-GENERALE - 6 Caracteristici speciale ale televizorului dumneavoastră 6 Recepţia posturilor digitale 6 Grundig SCR system 7 Observaţii importante cu privire la protecţia mediului 7 Note privind imaginile statice 8- CONECTARE-ŞI-PREGĂTIRE- - 8 Co..

ROMÂNĂ - Page 3

-3 ROMÂNĂ CUPRINS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 52- FUNCŢIONAREA-CA-MONITOR-PC - 52 Conectarea unui PC 52 Selectarea poziţiei canalului pentru PC 52 Setări pentru modul PC 53- FUNCŢIONAREA-CU-O-INTERFAŢĂ- COMUNĂ - 53 Ce este Interfaţa comună? 53 Introducerea modulului CA 53 Control acces pentru modulul CA şi cartela inteligentă 54- ..

INSTALARE-ŞI-SIGURANŢĂ- - Page 4

ROMÂNĂ -4 INSTALARE-ŞI-SIGURANŢĂ- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± La instalarea televizorului dumneavoastră, luaţi în considerare următoarele instrucţiuni: 7 Acest televizor este conceput pentru a primi şi reda semnale video şi audio. Se interzic în mod clar alte utilizări. 7 Distanţa vizuală ideală este de 5 ori diagonala ecranului. 7 Căderea luminii din exterior pe ecran afectează calitatea imaginii. 7 Pentru a vă asigura că dispozitivul este întotdea..

INSTALARE-ŞI-SIGURANŢĂ- - Page 5

-5 ROMÂNĂ 7 Nu conectaţi alt echipament în timp ce aparatul este pornit. Opriţi de asemenea celelalte echipamente înainte de a le conecta. 7 Conectaţi aparatul la priza de reţea doar după ce aţi conectat dispozitivele externe şi antena. 7 Pentru a evita problemele de siguranţă create de bateriile folosite împreună cu produsul, urmaţi instrucţiunile de mai jos. 7 Dacă bateriile nu sunt amplasate greşit, ele pot produce o explozie din cauza unui scurtcircuit. 7 Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă cum ar fi lumina directă a soarelui, incendiu, etc. 7 Nu folosiţi ..

INFORMAŢII-GENERALE - Page 6

ROMÂNĂ -6 Caracteristici-speciale-ale- televizorului-dumneavoastră 7 Puteţi să recepţionaţi şi să vizionaţi canale TV digitale pe televizor (prin DCB-S/S2, DVB-T şi DVB-C) – inclusiv programe la înaltă definiţie (HD). Recepţia canalelor TV digitale în format HD este însă limitată la câteva ţări din Europa. 7 Deşi acest televizor întruneşte standardele DCB-S/S2, DVB-T şi DVB-C curente (stare: august 2010), compatibilitatea cu transmisiile viitoare prin satelit DCB-S/S2, terestre DVB-T şi prin cablu DVB-C nu poate fi garantată. 7 Acest televizor poate recepţiona..

Observaţii-importante-cu-privire- - Page 7

-7 ROMÂNĂ INFORMAŢII-GENERALE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Observaţii-importante-cu-privire- la-protecţia-mediului 7 Următoarele informaţii vă vor ajuta să economisiţi resurse – şi bani. 7 Dacă nu utilizaţi televizorul timp de mai multe zile, acesta trebuie deconectat de la alimentarea cu energie din motive de protecţie a mediului şi siguranţă. Televizorul nu va consuma energie în aceste condiţii. 7 Deoarece televizorul nu es..

Conectarea-antenei-şi-a-cablului-de-reţea - Page 8

ROMÂNĂ -8 CONECTARE-ŞI-PREGĂTIRE- ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Conectarea-antenei-şi-a-cablului-de-reţea 1 În cazul posturilor digitale prin satelit (DCB-S/ S2), conectaţi cablul antenei de satelit la mufa pentru antenă » SATELLITE « a televizorului; sau 2a Pentru posturile digitale terestre (DVB-T), conectaţi cablul antenei de acoperiş sau de interior (antenă pasivă sau activă de interior prevăzută cu propria sursă de alimentare) în mufa pentru ant..

Introducerea-bateriilor-în- - Page 9

-9 ROMÂNĂ Introducerea-bateriilor-în- telecomandă CONECTARE-ŞI-PREGĂTIRE- ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1 Deschideţi compartimentul pentru baterii, îndepărtând capacul. 2 Introduceţi bateriile (2 x 1,5 V micro, de exempluR03sauAAA).Respectaţipolaritatea marcată la baza compartimentului pentru baterii. 3 Închideţi compartimentul pentru baterii. Notă:- 7 În cazul în care televizorul nu mai reacţionează corespunzător la comenzile telecomenzii, este pos..

Conexiuni-prezente-pe-televizor - Page 10

ROMÂNĂ -10 PREZENTARE-GENERALĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Conexiuni-prezente-pe-televizor DC-IN- Intrare sursă externă de alimentare în CC. AV1-/-S±VHS Mufă CART (semnal CVBS, semnal RGB); Mufă video şi audio pentru S-Video camcorder. Optic-Out Mufă pentru ieşire audio (optică) pentru semnale PCM/AC3. Pentru conectarea amplificatorilor digitali AV sau a receptoarelor AV. Audio Mufă pentru intrare audio pentru calculator; Mufe pentru int..

Comenzi-prezente-pe-televizor - Page 11

-11 ROMÂNĂ PREZENTARE-GENERALĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± SATELLITE Mufă pentru antenă de sate- lit (DCB-S/S2). U Conexiune căşti (mufă jack 3,5 mm); Mufe pentru ieşire audio USB - Mufă USB pentru suporturi de date externe fără sursă de alimentare proprie şi funcţia PVR. HDMI1 Mufă HDMI, intrare audio/ video. CI- - - Slot Interfaţă comună. Comenzi-prezente-pe-televizor 8 /I- Porneşte televizorul şi îl read- uce în modul standby..

Telecomanda-–-funcţii-principale - Page 12

ROMÂNĂ -12 PREZENTARE-GENERALĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Telecomanda-–-funcţii-principale Navigarea-în-meniuri - Deplasaţi cursorul în sus şi în jos în meniuri. - Deplasaţi cursorul în stânga/ dreapta în meniu. - Activează diferite funcţii şi memorează funcţii/setări. Porneşte şi opreşte televizorul (Standby). Deschideţi meniul pentru canalele AV şi intrarea USB. Apoi selectaţi folosind » V «, » < «, » > « sau..

PREZENTARE-GENERALĂ - Page 13

-13 ROMÂNĂ PREZENTARE-GENERALĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Telecomanda-–-- Toate-funcţiile »  « - (roşu) - Selectează pagini în teletext; »  « (verde) Selectează/activează diverse »  « (galben) funcţii din meniuri. »  « (albastru) 5 Trece la dimensiunea dublă a caracterelor în modul teletext; Selectează următorul titlu/ următoarea imagine în browserul de fişiere. 6 Actualizează o pagină de tel..

ROMÂNĂ - Page 14

ROMÂNĂ -14 SETĂRI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Setare-iniţială-şi-căutarea- canalelor-de-televiziune Televizorul este dotat cu funcţia de căutare au- tomată a canalelor, căutând canale prin satelit (DCB-S/S2), canale terestre (DVB-T), canale prin cablu (DVB-C) şi canale analogice. După căutare, canalele TV vor fi ..

-Căutarea-canalelor-TV-prin-sate± - Page 15

-15 ROMÂNĂ SETĂRI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Căutarea-canalelor-TV-prin-sate± lit-(DCB±S/S2) Aveţi două opţiuni de căutare a canelelor digi- tale prin satelit. A Instalarea simplă, care preconfigurează toate setările antenei pentru canalele de satelit Astra 19,2° Est. B Instalarea complexă poate fi folosită da..

CĂUTARE AUTOMATĂ CANALE - Page 16

ROMÂNĂ -16 6- Selectaţi linia »Mod DISEqC« cu » V « sau » Λ «. Selectaţi »DiSEqC 1.0« sau »DiSEqC 1.1« conform sistemului de antenă existent cu » < « sau » > «. – DiSEqC 1.0 permite recepţionarea simulta- nă a până la patru sateliţi. – DiSEqC 1.1 permite recepţionarea simulta- nă a până la 16 sateliţi. 7- Selectaţi linia »Selectare LNB« cu » V « sau » Λ «. Selectaţi setarea sateliţilor respectivi cu » < « sau » > «. 8- După efectuarea setărilor satelitului, treceţi la meniul »CĂUTARE AUTOMATĂ CANA- LE« cu »  « (roşu). ..

Selectaţi rândul »Active Antenna Power« cu - Page 17

-17 ROMÂNĂ SETĂRI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Reglarea-canalelor-de- televiziune-terestre-(DVB±T) 1 În meniul »Source Setup« (Setarea Sursei), în rândul »Connection Type« (Tipul de Conexiune), selectaţi opţiunea »Air« cu » < « sau » > «. 2 Selectaţi rândul »Scan Type« cu » V « sau » Λ «. Folosi..

Modificarea-listei-de-canale- - Page 18

ROMÂNĂ -18 Modificarea-listei-de-canale- pentru-canalele-digitale Canalele găsite folosind scanarea sunt salvate în »PROGRAM TABLE« (Lista de canale). Puteţi şterge canalele care nu vă sunt necesare din lista de canale şi bloca anumite canale (Control parental). De asemenea puteţi adăuga canale la lista de favorite; în plus, puteţi schimba ordinea canalelor din lista de favorite. Cu »  « (verde) puteţi afişa canalele care aparţin unei reţele. Treceţi la următoarea pagină din lista de canale cu » P+ « şi la pagina anterioară cu » P± «. Cu »    «..

şi apăsaţi - Page 19

-19 ROMÂNĂ SETĂRI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Crearea-listelor-de-favorite Vă puteţi salva canalele favorite în maxim patru liste de favorite (FAV 1 până la FAV 4). Note: 7 Listele de favorite trebuie create separat pentru toate sursele de intrare (cablu şi aer). 7 Puteţi selecta lista de favorite apăsând » FAV «...

Setări-de-imagine- - Page 20

ROMÂNĂ -20 SETĂRI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Setări-de-imagine- 1 Deschideţi meniul utilizând » MENU «. 2 Selectaţi elementul de meniu »PICTURE SETTINGS« (Setări de imagine) cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Apare meniul »PICTURE SETTINGS«. Picture Mode User Brightness 50 Sharp..

Setări-audio- - Page 21

-21 ROMÂNĂ SETĂRI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Setări-audio- 1 Deschideţi meniul utilizând » MENU «. 2 Selectaţi elementul de meniu »SOUND SETTINGS« (Setări audio) cu V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Apare meniul »SOUND SETTINGS«. Volume 10 Balance Sound Type Stereo Sound Preset Audio..

ROMÂNĂ - Page 22

ROMÂNĂ -22 Efecte-audio Acest meniu oferă trei efecte de sunet prestabilite (Muzică, Natural şi Vorbire) şi o setare care va fi creată de dumneavoastră (Utilizator). 1 Selectaţi rândul »Sound Preset« (reglaj sunet) cu » V « sau » Λ «. 2 Selectaţi efectul de sunete »Music« (muzică), »Natural« sau »Speech« (vorbire) apăsând » < « sau » > «. Notă: 7 Opţiunea »User« (utilizator) este activă atunci când setarea »Sound mode« (mod audio) este selectată ca »Normal sau »Spatial«. SRS-TruSurround-HD SRS TruSurround HD este o tehnologie audio patentată..

FUNCŢIONAREA-TELEVIZORULUI - Page 23

-23 ROMÂNĂ FUNCŢIONAREA-TELEVIZORULUI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Selectarea-unui-canal-AV-presetat 1 Apelaţi meniul »Select Source« cu » «. 2 Selectaţi un canal presetat AV cu » V «, » Λ «, » < « sau » > « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. 3 Utilizaţi » 1…0 « pentru a trece înapoi la canalul de televiziune. Ajustarea-volumului 1 Ajustaţi volumul cu ajutorul butoanelor » + – «. Oprirea-şi-pornirea-sonorului 1 Apăsaţi » p « pentru a opri sunetul (silenţios) şi p..

FUNCŢIONAREA-TELEVIZORULUI - Page 24

ROMÂNĂ -24 Setări-audio Sunt disponibile diverse setări audio. 1 Deschideţi meniul Tools (instrumente) cu » TOOLS «. 2 Selectaţi articolul din meniu »Sound preset« (presetare sunet) cu » V « sau » Λ «. 3 Selectaţi setările audio »User« (utilizator), »Music« (muzică), »Natural« sau »Speech« (discurs) apăsând » < « sau » > «. Notă: 7 » Opţiunea »User« (utilizator) este activă atunci când setarea »Sound mode« (mod audio) este selectată ca »Normal« sau »Spatial«. Limbă-audio Puteţi selecta diferite limbi atunci când urmăriţi canalele digi..

FUNCŢIONAREA-TELEVIZORULUI - Page 25

-25 ROMÂNĂ FUNCŢIONAREA-TELEVIZORULUI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ghid-TV-electronic Ghidul electronic de programe oferă o prezentare generală a tuturor programelor care vor fi difuzate în săptămâna următoare (exclusiv pentru posturile digitale). 1 Apăsaţ i » GUIDE « pentru a vizualiza informaţiile programelor. Note: 7 Nu toate posturile oferă un ghid TV detaliat. 7 Numeroşi emiţători oferă programul zilnic însă fără descrieri detaliate. 7 Există emiţători care nu oferă niciun fel d..

Modificarea-formatului-imaginii - Page 26

ROMÂNĂ -26 Modificarea-formatului-imaginii Televizorul comută automat pe formatul 16:9 dacă acest format este detectat prin intermediul mufei SCART. 1 Selectaţi formatul imaginii cu » «. – Formatul de imagine selectat (de exemplu »16:9«) apare pe ecran. – Puteţi alege între următoarele formate de imagine: Format-»Auto« Formatul imaginii este comutat automat pe »16:9« pentru programele 16:9. Formatul imaginii este comutat automat pe »4:3« pentru programele 4:3 Formate-»16:9«-şi-»14:9« În timpul redării programelor în format 4:3, imaginea este alungită pe orizon..

GRUNDIG-nu-are-nicio-influenţă-asupra- - Page 27

-27 ROMÂNĂ ÎNREGISTRARE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informaţii-privind-înregistrarea- şi-redarea-programelor-de- televiziune ■ Înregistrarea şi redarea programelor de televiziune este posibilă doar cu canale TV digitale (DCB-S/S2, DVB-T şi DVB-C). ■ Canalele TV digitale (DCB-S/S2, DVB-T şi DVB-C) pe care le puteţi înregistra şi reda depind şi de emiţător. ■ Înregistrarea şi redarea progr..

ÎNREGISTRARE-USB - Page 28

ROMÂNĂ -28 ÎNREGISTRARE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Conectarea-suportului-extern-de- date- Note: 7 Înainte de conectarea suportului de date, comutaţi televizorul în stand-by utilizând butonul » 8 « . Conectaţi dispozitivul şi porniţi televizorul din nou. 7 Înainte de deconectarea suportului de date extern, televizorul trebuie trecut în stand-by, pentru a nu avea loc pierderi de date. 7 Televizorul ..

ÎNREGISTRARE-USB - Page 29

-29 ROMÂNĂ Pornirea-previzualizării-automate Dacă previzualizarea automată este pornită, apare o previzualizare a fişierului selectat în browserul de fişiere. 1 Selectaţi rândul »Auto Preview« (previzualizare automată) cu » V « sau » Λ «. 2 Activaţi funcţia cu » < « sau » > « (»On«). 3 Apăsaţi » EXIT « pentru a încheia setarea. Îndepărtarea-în-siguranţă-a-discului 1 Selectaţi rândul »Safely Remove Disk« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. Notă: 7 Discul poate fi acum îndepărtat de la interfaţă. Formatarea-medu..

Programul va continua să fie înregistrat. - Page 30

ROMÂNĂ -30 ÎNREGISTRARE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Time-shift-–-întreruperea- temporară-a-programelor Puteţi întrerupe temporar programul pe care îl urmăriţi. Aceasta este o funcţie utilă de exemplu dacă sună telefonul în timp ce urmăriţi un film şi nu doriţi să pierdeţi nimic. Pe ecran apare un afişaj de îngheţare a imaginii iar programul este înregistrat în memoria time shift a sup..

Selectaţi canalul TV preferat cu » - Page 31

-31 ROMÂNĂ Înregistrarea-unui-program-din- lista-de-canale 1 Deschideţi »CHANNEL LIST« cu » OK « . 2 Selectaţi un canal cu » V «, » Λ «, » < « sau » > « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. 3 Apăsaţi » MENU « pentru a ieşi din lista de canale. 4 Apăsaţi » « pentru a începe înregistrarea. – Sunt afişate informaţiile privind înregistrarea: simbolul de înregistrare, numele canalului, programul, timpul de înregistrare şi spaţiul de memorie disponibil. – După scurt timp, aceste informaţii dispar. 5 Apăsaţi » 7 « pentru a încheia înregist..

»SCHEDULED EVENTS« - Page 32

ROMÂNĂ -32 ÎNREGISTRARE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ...-introducând-datele-manual Se pot seta în prealabil 25 de programe pentru înregistrarea cronometrată. 1 Apăsaţ i » GUIDE « pentru a afişa informaţiile canalului. – Apare ghidul TV electronic. 2 Deschideţi meniul »MAKE SCHEDULE« apăsând »  « (galben) de două ori. 3 Selectaţi rândul »Type« cu » V « sau » Λ « şi selecta..

Înregistrarea continuă pe fundal. - Page 33

-33 ROMÂNĂ Redare Programele înregistrate – iniţializate manual sau cu ajutorul funcţiei de cronometru – sunt stocate pe suportul extern de date. Selectarea-unui-program-din-arhivă 1 Deschideţi meniul apăsând » MENU « . Folosiţi » V « sau » Λ « pentru a deschide meniul »USB RECORDING«. 2 Selectaţi meniul » PRnP « şi confirmaţi cu butonul » OK « . – »Va fi afişat meniul Recorded Files . 3 Selectaţi programul ales cu » V « sau » Λ « şi începeţi redarea cu » 8 «. 4 Apăsaţi » 7 « pentru a încheia redarea. – Televizorul comută pe canalul curen..

Formatele-de-fişiere - Page 34

ROMÂNĂ -34 FUNCŢIONAREA-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Formatele-de-fişiere Televizorul dumneavoastră poate fi utilizat prin intermediul intrării USB cu următoarele formate de fişiere: Date-video Dispozitivele speciale de codificare/ decodificare pentru comprimarea şi decomprimarea video oferă mai mult spaţiu de memorie fără a afecta calitatea imaginii în mod excesiv. Televizorul redă fişiere video în formatel..

FUNCŢIONAREA-USB - Page 35

-35 ROMÂNĂ FUNCŢIONAREA-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Conectarea-suportului-extern-de- date- Înainte de conectarea suportului de date, comutaţi televizorul în stand-by utilizând butonul » 8 «. Conectaţi dispozitivul şi porniţi televizorul din nou. Înainte de îndepărtarea suportului de date, televizorul trebuie trecut în stand-by, în caz contrar se pot pierde fişiere. Note: 7 Dacă utilizaţi un cablu de reţ..

Browser±ul-de-fişiere- - Page 36

ROMÂNĂ -36 FUNCŢIONAREA-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Browser±ul-de-fişiere- Browser-ul de fişiere afişează fişierele video, audio şi imagine stocate pe suportul extern de date. Dacă un suport de date conţine diferite formate de fişiere, aveţi posibilitatea, când este necesar, să filtraţi formatele care nu sunt necesare. Meniul-principal-al-browser±ului-de- fişiere 1 Format de date selectat. 2 Total foldere..

Puteţi vizualiza informaţiile referitoare la film - Page 37

-37 ROMÂNĂ DivX ® -VOD Dispozitivul dumneavoastră trebuie să fie înregistrat pentru a reda fişierele video protejate cumpărate de la DivX ® . 1 Selectaţi »DivX ® VOD« cu » V « sau » Λ « şi confirmaţi cu » OK « . – Apare Codul de înregistrare. 2 Vizitaţi “http://vod.divx.com” şi înregistraţi dispozitivul cu codul de înregistrare. 3 Apăsaţi » MENU « pentru a încheia setarea. DivX Certified ® pentru redarea DivX ® şi DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video până la 1080p HD inclusiv conţinut premium. DESPRE DIVX VIDEO: DivX ® este un format digital video ..

Funcţii-suplimentare-de-redare - Page 38

ROMÂNĂ -38 FUNCŢIONAREA-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Note: 7 Utilizaţi » Λ «« pentru a selecta »Up Folder«, când doriţi să reveniţi la ultimul folder. Folosiţi »Root« (şi apoi apăsaţi » OK « ) pentru a reveni la folderul principal. 7 Este posibil ca fişierele care sunt suportate să nu funcţioneze corect în mod USB, din cauza faptului că anumite fişiere nu sunt înregistrate cu procese de compresie..

FUNCŢIONAREA-USB - Page 39

-39 ROMÂNĂ Selectarea- unei- piese- sau- a- unei- imagini-pas-cu-pas-(SKIP) 1 În timpul redării, selectaţi următoarea piesă/ imagine dorită cu » 6 «. 2 Selectaţi piesa/imaginea anterioară cu » 5 «. – Redarea începe cu piesa sau imaginea selectată de dumneavoastră. Selectarea-unui-anumit-pasaj- pentru-redare- (doar fişiere video) 1 În timpul redării, apăsaţi » OK « . 2 Introduceţi pasajul (timpul) cu » 1...0 « şi apăsaţi »  « (verde) sau » OK « pentru a confirma. Căutare-înainte (doar fişiere video şi audio) Puteţi selecta diferite viteze (2 rot..

Cu ajutorul acestei funcţii, puteţi urmări canalul - Page 40

ROMÂNĂ -40 Mod-text-TOP-şi-text-FLOP 1 Apăsaţi » TXT « pentru a porni teletextul. 2 Selectaţi paginile teletext direct cu » 1...0 « sau pas cu pas folosind » V « şi » Λ «. Reveniţi la pagina teletext 100 cu » ? «. Notă: 7 În partea inferioară a ecranului veţi observa un rând de informaţii constând din câmp de text roşu, verde şi, în funcţie de post, galben şi albastru. La fel, telecomanda este prevăzută cu butoane în culori cu are aceste pagini pot fi selectate. 3 Reveniţi cu o pagină în urmă cu »  « - (roşu). 4 Treceţi la pagina următoare cu ..

Apare meniul »Select Audio Language«. - Page 41

-41 ROMÂNĂ Notă: 7 Operaţiunile suplimentare sunt explicate în secţiunile următoare. Setări-de-limbă Schimbarea-limbii-meniului 1 Selectaţi rândul »Menu« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Apare meniul »Select Menu Language«. 2- Selectaţi limba meniului » < «, » > «, » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. 3 Apăsaţi » EXIT « pentru a finaliza setarea. FUNCŢII-DE-CONVENIENŢĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±..

FUNCŢII-DE-CONVENIENŢĂ - Page 42

ROMÂNĂ -42 FUNCŢII-DE-CONVENIENŢĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Setarea-datei-şi-orei Setare-automată Televizorul detectează automat diferenţa faţă de ora Greenwich Mean Time (GMT) atâta timp cât canalul selectat oferă un semnal orar . 1 Selectaţi rândul »Time Adjustment« cu » V «, apoi selectaţi opţiunea »Manual« cu » < « sau » > «. – Rândurile »Time Zone« şi »Daylight Saving« sunt active. 2 Selectaţi rândul »Time Zone« cu ..

Setări-de-control-parental - Page 43

-43 ROMÂNĂ 6 Selectaţi rândul »Volume« cu » V « sau » Λ « şi utilizaţi » < « sau » > « pentru a seta volumul. 7 Selectaţi rândul »Set Hour« cu » V « sau » Λ « şi introduceţi ora cu » 1…0 «. 8- Salvaţi datele cu »  « (verde). Notă: 7 Puteţi abandona intrarea apăsând »  « - (roşu) . 9 Apăsaţi » EXIT « pentru a finaliza setarea. Cronometrul-de-stingere În meniul »Auto Off« puteţi introduce un timp de stingere pentru televizor. Televizorul se stinge în stand-by după ce s-a scurs timpul introdus. 1 Selectaţi rândul »Auto Off«..

FUNCŢII-DE-CONVENIENŢĂ - Page 44

ROMÂNĂ -44 FUNCŢII-DE-CONVENIENŢĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Blocarea-tastelor-(blocare- parentală) Atunci când blocarea tastelor este activată, butoanele de pe televizor nu funcţionează. 1 Selectaţi rândul »Keypad Lock« cu » V « sau » Λ «. 2 Introduceţi codul PIN »1234« cu » 1...0 «. 3- Activaţi (On) sau dezactivaţi (Off) blocarea tastelor cu » < « sau » > «. 4 Apăsaţi » EXIT « pentru a încheia setarea. Schimbarea-codului-PIN ..

Actualizarea-software±ului - Page 45

-45 ROMÂNĂ FUNCŢII-DE-CONVENIENŢĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Actualizarea-software±ului (numai pentru canale digitale) 1 În meniul »SETTINGS«, selectaţi rândul »Check For Updates updates« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Se va efectua o căutare de software nou şi – dacă este disponibil – va fi instalat. Notă: 7 Dacă trebuie efectuată o căutare automată a actualizărilor de software, selectaţi rândul »Aut..

Dispozitivele găsite sunt afişate în meniu. - Page 46

ROMÂNĂ -46 DIGI-LINK Televizorul este echipat cu funcţia DIGI LINK. Această funcţie foloseşte protocolul CEC (Consumer Electronics Control). CEC permite utilizarea dispozitivelor externe care sunt conectate la mufele » HDMI « cu un cablu HDMI (de ex. lector DVD) prin telecomandă. Este necesar ca dispozitivele conectate să suporte CEC. Citiţi manualul de utilizare pentru dispozitivul extern pentru a afla cum să activaţi funcţia corespunzătoare. Funcţiile-DIGI-LINK-de-pe- televizor- Pornirea-automată-a-televizorului- din-modul-standby Dacă este activată(»On«) funcţia »A..

FUNCŢIONAREA-CU-DISPOZITIVE-EXTERNE - Page 47

-47 ROMÂNĂ FUNCŢIONAREA-CU-DISPOZITIVE-EXTERNE -±±±±±±±±±±±±±±±±±± Funcţionarea-dispozitivului Puteţi decide dacă dispozitivele externe trebuie să reacţioneze la telecomanda televizorului. 1 Apăsaţi » «, folosiţi » V «, » Λ «, » < « sau » > «pentru a selecta presetarea de la »HDMI1« la »HDMI2« şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. 2 Deschideţi meniul utilizând » MENU «. 3 Selectaţi elementul de meniu» SOURCE SETUP« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Apare meniul »SOURCE SETUP« (Setarea sursei)...

-±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 48

ROMÂNĂ -48 FUNCŢIONAREA-CU-DISPOZITIVE-EXTERNE -±±±±±±±±±±±±±±±±±± High-definition-HD-ready Conectaţi sursele de intrare corespunzătoare (de ex. receptor HDTV sau lector HD-DVD) la mufele » HDMI « (pentru surse digitale HDTV). Această funcţie vă permite să vizualizaţi programe HDTV digitale chiar dacă sunt prevăzute cu protecţie la copiere (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection), fără a întâmpina probleme. Opţiuni-de-conectare- 7 Mufele televizorului la care conectaţi dispozitivele externe depind de mufele cu care este echipat dispozitivul ext..

FUNCŢIONAREA-CU-DISPOZITIVE-EXTERNE - Page 49

-49 ROMÂNĂ Conectarea-unui-dispozitiv- extern ...-cu-semnal-audio/video-digital 7 Dispozitive adecvate: Receptor digital prin satelit, Playstation, lector BluRay, lector/ înregistrator DVD, set-top box, notebook, PC- uri. 7 Semnal video: video digital, rezoluţie: standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p. 7 Semnal audio: audio digital (stereo, comprimare canale multiple, necomprimat). 7 Presetări »HDMI 1« sau »HDMI 2«. 1 Conectaţi mufa » HDMI1 « sau » HDMI2 « de la televizor şi mufa corespunzătoare HDMI de la dispozitivul extern folosind un cablu standard HDMI (semnal video şi..

FUNCŢIONAREA-CU-DISPOZITIVE-EXTERNE - Page 50

ROMÂNĂ -50 FUNCŢIONAREA-CU-DISPOZITIVE-EXTERNE -±±±±±±±±±±±±±±±±±± Utilizarea-unui-lector-DVD,- înregistrator-DVD,-înregistrator- video-sau-set±top-box 1 Porniţi dispozitivul extern şi selectaţi funcţia pe care doriţi să o utilizaţi. 2 Apăsaţ i » « , folosiţi » V «, » Λ «, » < « sau » > « pentru a selecta presetarea pentru semnalul de intrare (»AV1«, »AV2«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2« sau »Component«) şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. Căşti Conectarea-căştilor 1 Conectaţi mufa jack a căştilor (priză jack 3,5 mm ø)..

FUNCŢIONAREA-CU-DISPOZITIVE-EXTERNE - Page 51

-51 ROMÂNĂ Redarea-semnalului-audio-prin- sistemul-HiFi 1- Conectaţi mufele » U « de la televizor la mufa corespunzătoare a receptorului AV cu un cablu (semnal audio digital). Notă: 7 Dacă această funcţie nu este activată, semnalul audio este transmis la sistemul HiFi/receptorul AV (conectat la » U « mufa jack 3,5 mm ø ) în mufa pentru căşti din partea stângă a televizorului. 1 Deschideţi meniul utilizând » MENU «. 2 Selectaţi elementul de meniu »SOUND SETTINGS« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Este afişat meniul »SOUND SETTIN..

FUNCŢIONAREA-CA-MONITOR-PC - Page 52

ROMÂNĂ -52 Conectarea-unui-PC 1 Conectaţi mufa » PC±IN « de la televizor la mufa corespunzătoare de la computer utilizând un cablu VGA (semnal video). 2 Conectaţi mufa » Audio « de la televizor la mufa corespunzătoare de la computer utilizând un cablu adecvat (semnal audio). Notă: 7 Reglaţi computerul la monitor (de exemplu, rezoluţia imaginii 1280 x 768, frecvenţă imagine 60 Hz). Selectarea-poziţiei-canalului- pentru-PC 1 Apăsaţi » « şi utilizaţi » V «, » Λ «, » < « sau » > « pentru a selecta poziţia »PC« şi apăsaţi MENU pentru confirmare. Set..

FUNCŢIONAREA-CU-O-INTERFAŢĂ-COMUNĂ - Page 53

-53 ROMÂNĂ FUNCŢIONAREA-CU-O-INTERFAŢĂ-COMUNĂ ±±±±±±±±±±±±± Ce-este-Interfaţa-comună? 7 Interfaţa comună (CI) este o interfaţă pentru receptoarele DVB. 7 Posturile codificate pot fi urmărite doar cu ajutorul unui modul CA adecvat pentru sistemul de codificare şi împreună cu cartela inteligentă (smart card) corespunzătoare. 7 Televizorul este echipat cu un slot de Interfaţă comună în care pot fi introduse module CA de la diferiţi provideri. 7 Puteţi introduce cartela inteligentă a providerului în modulul CA pentru a activa posturile criptate pe care dor..

Căutarea-automată-a-canale± - Page 54

ROMÂNĂ -54 SETĂRI-SPECIALE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Căutarea-automată-a-canale± lor-de-televiziune-digitală-prin- satelit Parametrii sateliţilor se modifică frecvent, noi canale fiind adăugate în permanenţă. Este aşa- dar recomandabil să efectuaţi periodic căutări automate. Această funcţie caută canale noi pe toate trans- ponderele. 1 Deschideţi meniul cu » MENU «. 2 Se..

SETĂRI-SPECIALE - Page 55

-55 ROMÂNĂ Căutarea-manuală-a-canale± lor-de-televiziune-digitală-prin- satelit Dacă cunoaşteţi parametrii unui canal de televiziune nou, îl puteţi căuta şi manual. Datele curente ale transponderului pot fi gă- site pe teletext, în revistele TV satelit sau pe Internet. 1 Deschideţi meniul cu » MENU «. 2 Selectaţi linia »CONFIG. SURSĂ« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Este afişat meniul »CONFIG. SURSĂ«. 3 Selectaţi »Căutare manuală canale digit.« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Este afi..

Setări-pentru-antenele-motoriza± - Page 56

ROMÂNĂ -56 SETĂRI-SPECIALE- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± »Frecvenţă KB (MHz)«: Introduceţi frecvenţa benzii atribuite benzii utilizatorului cu butoanele » 1...0 «. »Selectare LNB«: Dacă în sistemul SCR curent sunt folosiţi mai mulţi sateliţi, selectaţi »1/2« - »2/2« pentru satelitul corespunzător poziţiilor relevante folosind butoanele » < « sau » > «. Observaţii: 7..

Căutarea-automată-a-canalelor- - Page 57

-57 ROMÂNĂ Mod-utiliz. Puteţi regla alinierea antenei satelit cu fiecare satelit. Aceste setări vor fi salvate astfel încât antena va fi apoi ghidată la fiecare aliniament salvat. 1 Selectaţi linia »Mod utiliz.« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Este afişat meniul »MOD UTILIZ.«. 2 Selectaţi opţiunea dorită cu » V « sau » Λ «. – »Transponder«: »Apăsaţi OK «, selectaţi transponderul de la care se recepţionează semnalul cu » < «, » > «, » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – »Mod mutare«..

Căutarea-manuală-a-canalelor- - Page 58

ROMÂNĂ -58 Notă: 7 Puteţi accelera căutarea. Aveţi nevoie de informaţii privind frecvenţa şi identificare reţelei. Puteţi găsi în mod normal aceste date la operatorul de cablu sau pe forumuri de pe internet. De exemplu, se pot introduce frecvenţa 402MHz şi reţeaua ID 61441 pentru Germania . 7 Începeţi scanarea cu »  « - (roşu). – Toate listele de canale şi favorite vor fi şterse şi refăcute. Notă: 7 După începerea scanării, va apărea o interogare de securitate. Apăsaţi »  « (verde) pentru a confirma opţiunea »Yes«. – Apare meniul »Results«..

Căutarea-automată-a-canalelor- - Page 59

-59 ROMÂNĂ SETĂRI-SPECIALE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Căutarea-automată-a-canalelor- TV-digitale-terestre 1 Deschideţi meniul utilizând » MENU «. 2 Selectaţi rândul »SOURCE SETUP« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Apare meniul »SOURCE SETUP«. 3 Selectaţi rândul »Source« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. Select..

SETĂRI-SPECIALE- - Page 60

ROMÂNĂ -60 SETĂRI-SPECIALE- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Căutarea-manuală-a-canalelor- TV-digitale-terestre- 1 Deschideţi meniul utilizând » MENU «. 2 Selectaţi rândul »SOURCE SETUP« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Apare meniul »SOURCE SETUP«. 3 Selectaţi rândul »Source« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. Selectaţ..

Automatic Service Update - Page 61

-61 ROMÂNĂ SETĂRI-SPECIALE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automativ Channel Search Source Automatic Service Update CA - Modul Active Antenna Power Analogue Manual Tuning Signal Information Digital Manual Tuning Program Table Exit Back SOURECE SETUP 20.09.2010 15:46 Air On Not inserted Off OK 4 Selectaţi rândul »Automatic Channel Search« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a ..

Modificarea-canalelor-analogice- - Page 62

ROMÂNĂ -62 SETĂRI-SPECIALE- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Introducerea-numelor-canalelor- (maxim-8-caractere) 1 În meniul »PROGRAME TABLE« selectaţi canalul TV cu » V «, » Λ «, » < « sau » > « şi apăsaţi »  « - (roşu) t pentru a confirma. 2 Deschideţi tastatura de introducere cu »  « (verde). Notă: 7 Dacă este necesar, ştergeţi numele curent Astfel, selectaţ..

Afişarea-informaţiilor-privind- - Page 63

-63 ROMÂNĂ Afişarea-informaţiilor-privind- semnalul (exclusiv pentru canalele de televiziune digitală) 1 Deschideţi meniul utilizând » MENU «. 2 Selectaţi rândul »SOURCE SETUP« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. 3 Selectaţi rândul »Signal Information« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Se afişează informaţiile despre canal, reţea, modulaţie, rating simbol, calitate şi intensitatea semnalului. Note: 7 Informaţiile despre semnal se modifică în funcţie de sursa de intrare curentă. 7 Proprietăţile se..

13/18 V, 14/19 V opţional, maxim 500 mA - Page 64

ROMÂNĂ -64 INFORMAŢII -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fișa-de-produs GRUNDIG-22-VLE-5520-WG Clasa-de-eficienţă-energetică: A Dimensiunea-ecranului: 55 cm/22 inch Consum-de-energie: În funcţiune 22 W / 30 W max. Consum-anual-de-energie 33 kWh Standby-de-energie <0.50 W Rezoluţie-maximă: WUXGA, 1920 x 1080 Alte-informatii Tensiune-de-funcţionare:- intrare: 2..

INFORMAŢII - Page 65

-65 ROMÂNĂ INFORMAŢII -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informaţii-de-service-pentru- dealeri Produsul corespunde cu urmă- toarele directive şi reglementări UE: 2006/95/CE: Directiva des- pre armonizarea legislaţiilor Statelor Membre referitoare la proiectarea pentru utilizare în anu- mite limite de tensiune. 2004/108/CE: Directiva referitor la compatibili- tăţi..

Verificaţi bateriile, înlocuiţi dacă este - Page 66

ROMÂNĂ -66 INFORMAŢII -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Depanare Dacă informaţiile oferite mai jos nu vă ajută, consultaţi un distribuitor autorizat GRUNDIG. Reţineţi că defecţiunile pot fi cauzate de asemenea de dispozitive externe, precum înregistratoarele video sau receptoarele prin satelit. Notă: 7 Acesta este un produs din Clasa A. În funcţionare, disp..

Sponsored links

Latest Update