Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

22 VLE 5520 WG Language

Download Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2- 3- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ - 3 Σημειώσεις σχετικά με τις ακίνητες εικόνες 4 Άδεια 4 Πληροφορίες σέρβις για τους εμπόρους 4 Σημείωση για το περιβάλλον 4 Σημείωση για τη συσκευασία του προϊόντος 5- ΣΥΝΔΕΣΗ-ΚΑΙ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - 5 Σύνδεση των καλωδίων κεραίας (πρίζα A) 5 Σύνδεση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων (πρίζα B) ..

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Page 2

3- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Όταν εγκαθιστάτε την τηλεοπτική σας συσκευή, λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες που ακολουθούν: 7 Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί να λαμβάνει και να αναπα- ράγει σήματα βίντεο και ήχου. Όλες οι άλλες χρήσεις απαγορεύονται ρητά. 7 ..

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΙ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ - Page 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4- Πληροφορίες-σέρβις-για-τους-εμπόρους Το προϊόν συμμορφώνεται με τις εξής οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ: 2006/95/ΕΚ: Οδηγία περί προσεγγί- σεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως. 2004/108/ΕΚ: Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητι..

ΣΥΝΔΕΣΗ-ΚΑΙ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - Page 4

5- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΔΕΣΗ-ΚΑΙ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Σύνδεση-των-καλωδίων-κεραίας-(πρίζα- A) 1 Για να λαμβάνετε ψηφιακά δορυφορικά κανάλια (DVB-S), συνδέστε το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας στην υπο- δοχή κεραίας » SATELLITE « της τηλεόρασης ή 2a Για να λαμβάνετε επίγειες ψηφιακές εκπομ..

ΣΥΝΔΕΣΗ-ΚΑΙ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - Page 5

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6- Σύνδεση-ένας-παίκτης-BluRay-ή-ένα- χειριστήριο-παιχνιδιών-(πρίζα-C) 1 Συνδέστε την υποδοχή » HDMI1 « ή » HDMI2 « της τηλεό- ρασης με την κατάλληλη υποδοχή HDMI της εξωτερικής συ- σκευής χρησιμοποιώντας στάνταρ καλώδιο HDMI (ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου). Εισαγωγή-του-αρθρώματος-CA-(σχισμή- D) Σημείωση: 7 Απενεργοποιήστε τη συσκευή πρι..

ΓΕΝΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ - Page 6

7- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Το-τηλεχειριστήριο-–-Βασικές-λειτουργίες Πλοήγηση-στο-μενού - Μετακίνηση του δρομέα στα μενού προς τα πάνω και κάτω. - Μετακίνηση του δρομέα αριστερά/δεξιά στα μενού. ενεργοποίηση διάφορων λειτου..

Πλοήγηση-στα-μενού - Page 7

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8- ΓΕΝΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Πλοήγηση-στα-μενού Το κύριο μενού και τα υπομενού στην τηλεόρασή σας, σας επι- τρέπουν να επιλέξετε πολλές λειτουργίες και να πραγματοποιή- σετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποκτή..

Οι-διάφορες-ρυθμίσεις - Page 8

9- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Αρχικές-ρυθμίσεις-και-συντονισμός- τηλεοπτικών-καναλιών Η τηλεόραση διαθέτει σύστημα αυτόματης αναζήτηση κανα- λιών, το οποίο αναζητά δορυφορικά κανάλια (DVB-S/S2), ..

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - Page 9

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Συντονισμός-επίγειων-τηλεοπτικών- καναλιών-(DVB±T) 1 Στο μενού »ΡΥΘμισεις ΠΗΓΗΣ«, στη γραμμή »Τύπος Σύν- δεσης«, κάνετε την επιλογή »Εναέρ« με » < « ή » > «. 2 Επιλέξ..

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - Page 10

11- ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αλλαγή-του-πίνακα-προγραμμάτων-για- ψηφιακά-κανάλια Επιλογή-λιστών-καναλιών 1 Ανοίξτε το μενού με » MENU «. 2 Επιλέξτε το μενού »ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ« με » V « ή » Λ « και πιέστε » OK « για επιβεβαίωση. – Εμφανίζεται το μενού »ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΗΓΗΣ«. 3 Επιλέξτε τη γραμμή »Προγραμματα« με » V « ή » Λ « και πιέστε » OK « για επιβεβαίωση. – ..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - Page 11

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Βασικές-λειτουργίες Ενεργοποίηση-και-απενεργοποίηση 1 Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, πιέστε » 8 «, » 1-±-0 « ή » P+ « ή » P± «. 2 Πιέστε » 8 « για μετάβαση της τηλεόρασης στην κατάσταση..

Καταχώριση-του-χρόνου-- - Page 12

13- ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οικονομική-λειτουργία Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας 1 Ανοίξτε το μενού με » TOOLS «. 2 Επιλέξτε τη γραμμή »ΟικνTV« με » V « ή » Λ «. 3- Ενεργοποιήστε την οικονομική λειτουργία με » < « ή » > «. 4 Απενεργοποιήστε πάλι την οικονομική λειτουργία με » < « ή » > «. Καταχώριση-του-χρόνου-- α..

ΕΓΓΡΑΦΗ-USB - Page 13

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 14- ΕΓΓΡΑΦΗ-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Πληροφορίες-σχετικά-με-την-εγγραφή- και-την-αναπαραγωγή-τηλεοπτικών- προγραμμάτων ■ Η εγγραφή και αναπαραγωγή προγραμμάτων μπορεί να γίνει μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κα..

ΕΓΓΡΑΦΗ-USB - Page 14

15- ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγγραφή-προγραμμάτων Μπορείτε να εγγράψετε προγράμματα. Τα δεδομένα για τα προγράμματα αυτά εγγράφονται σε εξωτερικό μέσο αποθή- κευσης δεδομένων και το αρχείο αυτό αναπαράγεται μέσω της τηλεόρασης. Για την εγγραφή ισχύουν κατά προσέγγιση οι εξής τιμές: Ο χρόνος εγγραφής για προγράμματα υψηλής ευ- κρίνειας (HD) εί..

Αναπαραγωγή - Page 15

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 16- ΕΓΓΡΑΦΗ-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ρύθμιση-προηγούμενου/επόμενου-χρόνου. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο εγγρα- φής που ορίστηκε από τον ηλεκτρονικό οδηγό της τηλεόρασης. Αν πιστεύετε ό..

Μορφές-αρχείων - Page 16

17- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-USB- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Μορφές-αρχείων Η τηλεόρασή σας μπορεί να λειτουργήσει μέσω των υποδοχών USB με τις ακόλουθες μορφές αρχείων: Δεδομένα-βίντεο Ειδικά codecs για συμπίεση και αποσυμπίεση βίντεο παρέχου..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-USB- - Page 17

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 18- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-USB- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Βασικές-λειτουργίες-αναπαραγωγής- 1 Επιλέξτε το μέσο αποθήκευσης δεδομένων πιέζοντας » «, χρησιμοποιήστε » V «, » Λ «, » < « ή » > « για να επιλέξετε »USB« και πιέστε » OK « για επιβεβα..

Μπάντα VHF/UHF, εύρος ζώνης 7 MHz - Page 18

19- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Τεχνικά-δεδομένα GRUNDIG-22-VLE-5520-WG Κατηγορία-ενεργειακής-απόδοσης: A Μέγεθος-οθόνης: 55 εκ./22 ίντσες Κατανάλωση-ρεύματος: ΛειτΕνρ 22 W / 30 W max. Ετήσια-κατανάλωση-ρεύματος: 33 kWh Αναμονής-κα..

- Page 19

Grundig Intermedia GmbH • Thomas–Edison–Platz 3 • D–63263 Neu–Isenburg

..

Sponsored links

Latest Update