Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

22 VLE 5520 WG Language

Download Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

ČEŠTINA - Page 1

ČEŠTINA 2- OBSAH -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 3- NASTAVENÍ-A-BEZPEČNOST - 3 Poznámky ke statickému obrazu 4 Servisní informace pro prodejce 4 Informace k ochraně životního prostředí 4 Poznámka k balení 4 Licence 5- PŘIPOJENÍ-A-PŘÍPRAVA - 5 Připojování antény (Zdířka A) 5 Připojení externích datových médi..

NASTAVENÍ-A-BEZPEČNOST - Page 2

3- ČEŠTINA NASTAVENÍ-A-BEZPEČNOST -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Při instalaci televizoru dodržujte následující pokyny: 7 Tento televizor je navržen pro příjem a zobrazování video a audio signálů. Jakékoli jiné použití je výslovně zakázáno. 7 Ideální vzdálenost pro pozorování je pětinásobek úhlopříčky obrazovky. 7 Dopad světla na obrazovku snižuje kvalitu obrazu. 7 Chcete-li zajistit správné odvětrávání přístroje, zkontrolujte, zda j..

NASTAVENÍ-A-BEZPEČNOST - Page 3

ČEŠTINA 4- Servisní-informace-pro-prodejce Výrobek odpovídá následujícím směrni- cím EU: 2006/95/EC : Směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států týkají- cích se určená pro používání v určitých mezích napětí. 2004/108/EC : Směrnice týkající se elektromagnetické kom- patibility. 2009/125/EC : Požadavky na ekodesign pro produkty používající energii; Implementace směrnice (EC) č. 642/2009: Požadavky na ekodesign televizí; Implementace směrnice (EC) č. 278/2009: Požadavky ve stavu bez zátěže spotřebou elektrické energie a prů..

PŘIPOJENÍ-A-PŘÍPRAVA - Page 4

5- ČEŠTINA PŘIPOJENÍ-A-PŘÍPRAVA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Připojování-antény-(-Zdířka-A) 1 Chcete-li přijímat digitální satelitní kanály (DVB-S), připojte satelitní kabel antény do zdířky antény » SATELLITE « na televizoru. A/nebo: 2a Chcete-li přijímat pozemní digitální vysílání (DVB-T), připojte kabel pro střešní nebo vnitřní anténu (pasivní nebo aktivní anténa s vlastním napájením) ke zdířce an..

PŘIPOJENÍ-A-PŘÍPRAVA - Page 5

ČEŠTINA 6- Připojení-přehrávač-BluRay-nebo-game± pad-(-Zdířka-C) 1 Připojte konektor » HDMI1 « nebo » HDMI2 « na televizoru a příslušný konektor HDMI na externím zařízení pomocí standardního kabelu HDMI (signál digitálního videa a zvuku). Vložení-modulu-CA-(-Zdířka-D) Poznámka: 7 Zařízení vypněte, než zapojíte modul CA do slotu » CI «. 1 Zasuňte příslušnou kartu smart do modulu CI. 2 Vložte modul CI s kartou do zdířky « CI « televizoru. Poznámka: 7 Ve vedlejší nabídce »Modul CA« vidíte, který modul CA byl zasunut do zdířky CI. 7 Po..

ČEŠTINA - Page 6

7- ČEŠTINA PŘEHLED -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Dálkové-ovládání-–-Hlavní-funkce Navigation-in-the-menus - Posune kurzor nahoru a dolů v nabídkách. - Posouvá kurzor doleva a doprava v nabídkách. - Aktivuje různé funkce. Vypnutí (Pohotovostní režim) Otevře nabídku AV kanálů a USB vstup. Pak zvolte pomocí » V «, » ..

Příklad,-nastavení-jasu - Page 7

ČEŠTINA 8- PŘEHLED -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Pohyb-v-nabídkách Hlavní nabídka a vedlejší nabídky vašeho televizoru vám umožňují volit řadu funkcí a provádět veškerá požadovaná nastavení. Hlavní nabídku otevřete tlačítkem » MENU « a vedlejší nabídky zvolíte pomocí » V « nebo » Λ «. Požadovanou vedle..

Pokud se tato nabídka nezobrazí, obnovte výchozí - Page 8

9- ČEŠTINA NASTAVENÍ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Úvodní-nastavení-a-ladění-televizních- kanálů Televizor je vybaven automatickým vyhledáváním kanálů, jež hledá satelitní kanály (DVB-S), pozemní kanály (DVB-T), kabelové kanály (DVB-C) a analogové kanály. Můžete zahájit vyhledávání a pak zkopírovat televizní kanály na čtyři sez..

NASTAVENÍ - Page 9

ČEŠTINA 10- NASTAVENÍ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ladění-pozemních-televizních-kanálů- (DVB±T) 1 V nabídce »Nastavení zdroje«, v řádku »Typ spojení« zvolte možnost »Vzduch« pomocí » < « nebo » > «. 2 Zvolte «Typ služby.« pomocí « V « nebo « Λ «. Pomocí » < « nebo » > « nastavte požadovaný typ prohledávání:..

Změna-tabulky-programu-pro-digitální- - Page 10

11- ČEŠTINA Změna-tabulky-programu-pro-digitální- kanály Volba-seznamů-kanálů 1 Otevřete nabídku tlačítkem « MENU «. 2 Zvolte nabídku »NASTAVENÍ ZDROJE« pomocí » V « nebo » Λ « a potvrďte stiskem » OK «. – Objeví se nabídka »NASTAVENÍ ZDROJE«. 3 Zvolte řádek »Tabulka programů« pomocí » V « nebo » Λ « a potvrďte stiskem » OK «. – Nabídka »TABULKA PROGRAMŮ« se pak zobrazí. 1 Das Erste DTV 6 24 DTV 11 HD 1 DTV 16 TV Sport DTV 2 ZDF DTV 7 HD Sport DTV 12 Life DTV 17 Sat.8 DTV 3 SAT1 DTV 8 HD Test DTV 13 Film DTV 18 SKY DTV 4 N24 DTV 9 3sat..

OVLÁDÁNÍ-TELEVIZORU - Page 11

ČEŠTINA 12- OVLÁDÁNÍ-TELEVIZORU -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Základní-funkce Zapínání-a-vypínání 1 Stiskněte « 8 «, « 1…0 « nebo « P+ « nebo « P– « pro přepnutí televize z pohotovostního režimu. 2 Stiskem tlačítka « 8 « přepnete televizor do pohotovostního režimu. Výběr-kanálů 1 Tlačítky « 1…0 « můžete zvolit předvolby přímo. 2 Zvolte kanály krok za krokem pomocí » P+ « nebo » P± «. 3- Otevř..

Funkce-přepínání-programů - Page 12

13- ČEŠTINA Funkce-přepínání-programů Tato funkce si pamatuje kanál, který momentálně sledujete, zatímco přepínáte na jiné kanály. 1 Stiskem tlačítka » 1…0 « nebo » P+ «, » P– « zvolte kanál, který chcete uložit do paměti, a potvrďte stiskem » < «. 2 Stiskem » 1…0 « nebo » Λ «, » V « přepněte na jiný televizní kanál. 3 Stiskem » < « přepnete z uloženého televizního kanálu na poslední sledovaný televizní kanál. 4- Ukončete funkci tlačítkem « MENU «. Elektronický-průvodce-TV Elektronický TV průvodce nabízí přehled ..

USB-NAHRÁVÁNÍ - Page 13

ČEŠTINA 14- USB-NAHRÁVÁNÍ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informace-o-nahrávání-a-přehrávání- televizních-programů ■ Nahrávání a přehrávání televizních programů je možné pouze pomocí digitálních televizních kanálů (DVB-S, DVB-T a DVB-C). ■ Digitální televizní kanály (DVB-S, DVB-T a DVB-C) můžete nahrávat a přehrávat také v závislosti na stanici. ■ N a h r á v ..

USB-NAHRÁVÁNÍ - Page 14

15- ČEŠTINA USB-NAHRÁVÁNÍ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Nastavování-programů-pro-nahrávání ...-pomocí-elektronického-průvodce-TV Pro nahrávání můžete použít data z elektronického průvodce TV. Pro časované nahrávání můžete nastavit 25 programů jako upozornění. 1 Tlačítkem » GUIDE « zobrazíte informace o kanálu. – Zobrazí se elektronický průvodce TV. 2 Zvolte prefe..

Formáty-souborů - Page 15

ČEŠTINA 16- OVLÁDÁNÍ-USB- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Formáty-souborů Váš televizor může fungovat s následujícími formáty souborů pomocí zdířek USB: Video-data Zvláštní kodeky pro kompresi a dekompresi videa poskytují více místa v paměti bez ohrožení kvality obrazu. Váš televizor přehrává video soubory ve formátech DIVX, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 referen..

Informace o datech filmu můžete zobrazit stiskem » - Page 16

17- ČEŠTINA OVLÁDÁNÍ-USB- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Základní-funkce-přehrávání- 1 Zvolte datové médium tlačítkem » «, pomocí » V «, » Λ «, » < « nebo » > « zvolte možnost »USB« a potvrďte stiskem » OK «. – Zobrazí se prohlížeč souborů. 2 Zvolte formát souboru (video soubory, zvukové soubory, obrazové soubory) pomocí » V « nebo » Λ «. 3 P..

Energetická-třída-účinnosti: - Page 17

ČEŠTINA 18- INFORMACE --±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Produktový-štítek GRUNDIG-22-VLE-5520-WG Energetická-třída-účinnosti: A Rozměr-obrazovky: 55 cm/22 palců Spotřeba-energie: Napáj.režim 22 W / 30 W max. Roční-spotřeba-energie: 33 kWh Pohotovostní-režim: <0.50 W Max.-rozlišení: WUXGA, 1920 x 1080 Ostatní-informace Provozní-napětí:- vstup: 22..

- Page 18

Grundig Intermedia GmbH • Thomas–Edison–Platz 3 • D–63263 Neu–Isenburg

..

Sponsored links

Latest Update