Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

22 VLE 5520 WG Language

Download Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

SLOVENŠČINA - Page 1

SLOVENŠČINA 2- 3- NASTAVITEV-IN-VARNOST - 3 Pregledovanje slik 4 Servisni podatki za prodajalce 4 Ekološka opomba 4 Opomba za embalažo izdelka 4 Licenco 5- PRIKLJUČEK-IN-PRIPRAVA - 5 Priključitev antene (vtičnica A) 5 Priključitev zunanjih podatkovnih medijev (vtičnica B) 6 Priključitev predvajalnika BluRay ali igro pad (vtičnica C) 6 Namestitev modula CA (reža D) 6 Priključitev napajalnega kabla 6 Nameščanje baterij v daljinski upravljalnik 7 daljinski upravljalnik - glavne funkcije 8 Navigacija v menijih 9- Nastavitve - 9 Začetne nastavitve in nastavitve televizijskih kana..

NASTAVITEV-IN-VARNOST - Page 2

3- SLOVENŠČINA NASTAVITEV-IN-VARNOST -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Upoštevajte naslednje informacije, ko nameščate televizijski sprejemnik: 7 Televizijski sprejemnik je oblikovan, tako da sprejema in prikazuje video in avdio signale. Katerakoli druga uporaba je izrecno prepovedana. 7 Popolna razdalja za gledanje je petkratna diagonala zaslona. 7 Svetloba, ki pada na zaslon oslabi kvaliteto slike. 7 Prepričajte se, da je med televizijskim sprejemnikom in pohišt..

NASTAVITEV-IN-VARNOST - Page 3

SLOVENŠČINA 4- NASTAVITEV-IN-VARNOST -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Servisni-podatki-za-prodajalce Proizvod ustreza naslednjim direktivam EU in predpisom: 2006/95/ES: direktiva o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z elek- trično opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej. 2004/108/ES: direktiva o elektromagnetni združljivosti. 2009/125/ES: direktiva o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, ..

Priključitev-antene-(vtičnica-A) - Page 4

5- SLOVENŠČINA PRIKLJUČEK-IN-PRIPRAVA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Priključitev-antene-(vtičnica-A) 1 Za sprejem digitalnih satelitskih TV programov (DVB-S/ S2), priključite antenski kabel v priključek » SATELLITE «; in/ali 2a Za sprejem digitalnih zemeljskih postaj (DVB-T) priključite kabel strešne ali sobne antene (pasivne ali aktivne sobne antene s posebnim napajalnikom) v vtičnico antene » ANT- IN « na televizijskem sprejemniku; ali 2b Za sprejem d..

PRIKLJUČEK-IN-PRIPRAVA - Page 5

SLOVENŠČINA 6- Priključitev-predvajalnika-BluRay-ali- igro-pad-(vtičnica-C) 1 Povežite vtičnico » HDMI1 «, » HDMI2 « na televizorju in ustrezno vtičnico HDMI na zunanji napravi s standardnim kablom HDMI (digitalni video in avdio signal). Namestitev-modula-CA-(reža-D) Opomba: 7 Preden vstavite modul CA v režo » CI «, izklopite napravo. 1 Vstavite ustrezno pametno kartico v modul CI. 2 Vstavite modul CI s pametno kartico v režo » CI « na televizorju. Opomba: 7 V podmeniju »modul CA« lahko vidite kateri modul CA je vstavljen v režo CI. 7 Če prvič vstavljate modul CA v re..

daljinski-upravljalnik-±-glavne-funkcije - Page 6

7- SLOVENŠČINA PREGLED -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± daljinski-upravljalnik-±-glavne-funkcije Navigiranje-po-menijih - Premikanje navzgor in navzdol. - Premikanje levo in desno. - Aktivacija in shranjevanje funkcij/nasta- vitev. Vklop in izklop (stanje pripravljenosti). Izbira med priklopljenimi zunanjimi napravami (AV in USB). Izbira napra..

Primer,-nastavitev-svetlobe - Page 7

SLOVENŠČINA 8- PREGLED -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Navigacija-v-menijih V glavnem meniju in podmenijih vašega televizorja lahko iz- birate med različnimi funkcijami in izvajate vse potrebne na- stavitve. Glavni meni odprete z » MENU «, podmenije pa z » V « ali » Λ « Za vklop želenega podmenija izberite » OK « . Izberite nastavi..

Različne-nastavitve - Page 8

9- SLOVENŠČINA NASTAVITVE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Začetne-nastavitve-in-nastavitve- televizijskih-kanalov Televizor ima funkcijo samodejnega iskanja TV programov, s katero išče digitalne satelitske (DVB-S/S2), digitalne zemeljske (DVB-T), digitalne kabelske (DVB-C) in analogne TV programe. Pri samodejnem iskanju televizor shranjuje TV programe v pro- gramsko t..

SLOVENŠČINA - Page 9

SLOVENŠČINA 10- NASTAVITVE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Nastavitev-zemeljskih-televizijskih- kanalov-(DVB±T) 1 V meniju »Nast. vira« v vrstici »Tip povezave« izberite možnost »Zrak« s » < « ali » > «. 2 Izberite vrstico »Nač. sken.« s » V « ali » Λ «. Uporabite » < « ali » > « za nastavitev želenega načina skeniranja: – »DTV«,..

Spreminjanje-urejanja-pr.-za-digitalne- - Page 10

11- SLOVENŠČINA Spreminjanje-urejanja-pr.-za-digitalne- kanale Izbiranje-seznama-kanalov 1 Za prikaz menija pritisnite » MENU «. 2 Izberite meni »NAST. VIRA« s » V « ali » Λ « in pritisnite » OK « za potrditev. – Prikaže se meni »NAST. VIRA«. 3 Izberite vrstico »Urejanje pr.« s » V « ali » Λ « in pritisnite » OK « za potrditev. – Prikaže se meni»UREJANJE PR.«. 1 Das Erste DTV 6 24 DTV 11 HD 1 DTV 16 TV Sport DTV 2 ZDF DTV 7 HD Sport DTV 12 Life DTV 17 Sat.8 DTV 3 SAT1 DTV 8 HD Test DTV 13 Film DTV 18 SKY DTV 4 N24 DTV 9 3sat DTV 14 Promo DTV 19 TV6 DTV 5 SAT3..

UPRAVLJANJE-TELEVIZORJA - Page 11

SLOVENŠČINA 12- UPRAVLJANJE-TELEVIZORJA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Osnovne-funkcije Vklop-in-izklop 1 Pritisnite » 8 «, » 1…0 « ali » P+ « ali » P± «, da vklopite televizor iz stanja pripravljenosti. 2 Pritisnite » 8 «, da televizor preklopite v stanje pripravljenosti. Izbiranje-kanalov 1 Za neposredno izbiro prednastavitev pritisnite » 1…0 «. 2 Kanale postopno izbirate s » P+ « ali » P± «. 3- Seznam kanalov odprete s pritiskom na » OK «, izberite želen..

UPRAVLJANJE-TELEVIZORJA - Page 12

13- SLOVENŠČINA Eko-način Funkcija pomaga pri varčevanju z energijo. 1 Pritisnite » TOOLS «. 2 S pritisom na » < « ali » > « izberite »Eco TV« . 3- Vklopite Eco mode z » < « ali » > «. 4 Funkcijo izključite s ponovnim pritiskom na » < « ali » > «. Vnesite-čas-izklopa-- (časovnik) V meniju »Časovnik« lahko vnesete čas, v katerem se bo televizor izklopil. Ko čas poteče, televizor preklopi v način stanja pripravljenosti. 1 Pritisnite » TOOLS «. 2 Izberite vrstico »Časovnik« s » V « ali » Λ «. 3 Vnesite čas izklopa s » < « ali » &..

Snemanje-programa-na-en-dotik - Page 13

SLOVENŠČINA 14- SNEMANJE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informacije-o-snemanju-in-predvajanju- televizijskih-programov ■ Snemanje in predvajanje televizijskih programov je možno le pri digitalnih televizijskih kanalih (DVB-S/S2, DVB-T in DVB-C). ■ Digitalni televizijski kanali (DVB-S/S2, DVB-T in DVB-C), ki jih lahko snemate in predvajate, so odvisni tudi od TV- postaje. ■ S n e m a..

Snemanje-prednastavljenih-kanalov - Page 14

15- SLOVENŠČINA Snemanje-prednastavljenih-kanalov ...-prikaz-elektronskega-TV±vodiča Za snemanje lahko uporabite podatke iz elektronskega TV- vodiča. Za časovnik snemanja ali kot opomnik lahko prednastavite 25 programov. 1 Za prikaz informacij o kanalih pritisnite » GUIDE «. – Prikaže se elektronski TV-vodič. 2 Izberite želen kanal s » V « ali » Λ «. 3 Preklopite na informacije o trenutnem programu s pritiskom na » > «. 4 Izberite program po vaši izbiri s » V « ali » Λ «. 5 Potrdite program s » «. – Po imenu programa se prikaže simbol » « in časovniku so..

Uporaba kontr. gumbov - Page 15

SLOVENŠČINA 16- UPRAVLJANJE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Formati-datotek Televizor lahko deluje z naslednjimi oblikami datoteke z vtičnico USB: Video-podatki Posebni kodeki za stiskanje in raztezanje videa omogočajo več pomnilniškega prostora brez prekomernega ogrožanja kakovosti slike. Televizor predvaja video-datoteke formatov DIVX, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 referenčne slike), MPEG-4, MPEG-2, MP..

Osnovne-funkcije-predvajanja- - Page 16

17- SLOVENŠČINA UPRAVLJANJE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Osnovne-funkcije-predvajanja- 1 Izberite podatkovni medij s pritiskom na » «, uporabite » V «, » Λ «, » < « ali » > « za izbiro možnosti »USB« in pritisnite » OK « za potrditev. – Prikaže se brskalnik datotek. 2 Izberite format datoteke (video datoteke, avdio datoteke, slikovne datoteke) s » V « ali » Λ «. 3 Preklopite na s..

Razred-energijske-učinkovitosti: - Page 17

SLOVENŠČINA 18- INFORMACIJE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tehnični-podatki GRUNDIG-22-VLE-5520-WG Razred-energijske-učinkovitosti: A Velikost-zaslona: 55 cm/22" Poraba-moči: Vkl. način 22 W / 30 W max. Letna-poraba-energije: 33 kWh Stanje-pripravljenosti: <0,50 W Največja-ločljivost: WUXGA, 1920 x 1080 Drugi-podatki Obratovalna-napetost:- vhod: 220–240 V, ~ , 50–60 ..

Sponsored links

Latest Update