Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

22 VLE 5520 WG Language

Download Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

ROMÂNĂ - Page 1

ROMÂNĂ 2- 3- INSTALARE-ŞI-SIGURANŢĂ- - 3 Note privind imaginile statice 4- INSTALARE-ŞI-SIGURANŢĂ- - 4 Informaţii de service pentru dealeri 4 Notă privind mediul 4 Notă pentru ambalajul produsului 4 Licenta 5- CONECTARE-ŞI-PREGĂTIRE- - 5 Conectarea antenei (priză A) 5 Conectarea suportului extern de date (priză B) 5 Conectarea suportului extern de date (priză B) 6 Conectarea unui jucător BluRay sau un tampon de joc (priză C) 6 Introducerea modulului CA (slot D) 6 Conectarea cablului de reţea 6 Introducerea bateriilor în telecomandă 7 Telecomanda – funcţii principale ..

Note-privind-imaginile-statice - Page 2

3- ROMÂNĂ INSTALARE-ŞI-SIGURANŢĂ- -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± La instalarea televizorului dumneavoastră, luaţi în considerare următoarele instrucţiuni: 7 Acest televizor este conceput pentru a primi şi reda semnale video şi audio. Se interzic în mod clar alte utilizări. 7 Distanţa vizuală ideală este de 5 ori diagonala ecranului. 7 Căderea luminii din exterior pe ecran afectează calitatea imaginii. 7 Pentru a vă asigura că dispozitivul este întotdea..

Nu-amplasaţi-televizorul-în-poziţii-instabile - Page 3

ROMÂNĂ 4- Nu-amplasaţi-televizorul-în-poziţii-instabile Televizorul poate să cadă, provocând rănirea gravă sau mo- artea. Multe răniri, în special în cazul copiilor, pot fi evitate luând măsuri simple de siguranţă, de exemplu: 7 Folosiţi mobilier care poate să susţină în siguranţă televi- zorul. 7 Asiguraţi-vă că televizorul nu depăşeşte marginea mobilieru- lui pe care este aşezat. 7 Nu amplasaţi televizorul pe obiecte de mobilier înalte (de exemplu bufete sau biblioteci) fără a ancora atât mobilierul, cât şi televizorul de un suport adecvat. 7 Nu aşez..

CONECTARE-ŞI-PREGĂTIRE- - Page 4

5- ROMÂNĂ CONECTARE-ŞI-PREGĂTIRE- ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Conectarea-antenei-(priză-A) 1 În cazul posturilor digitale prin satelit (DVB-S), conectaţi cablul antenei de satelit la mufa pentru antenă » SA± TELLITE « a televizorului; sau 2a Pentru posturile digitale terestre (DVB-T), conectaţi cablul antenei de acoperiş sau de interior (antenă pasivă sau activă de interior prevăzută cu propria sursă de alimen- tare) în mufa pentru antenă » ANT-I..

CONECTARE-ŞI-PREGĂTIRE- - Page 5

ROMÂNĂ 6- CONECTARE-ŞI-PREGĂTIRE- ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Introducerea-bateriilor-în-telecomandă 1 Deschideţi compartimentul pentru baterii, îndepărtând capacul. 2 Introduceţi bateriile (2 x 1,5 V micro, de exemplu R03 sau AAA). Respectaţi polaritatea marcată la baza comparti- mentului pentru baterii. 3 Închideţi compartimentul pentru baterii. Notă:- 7 În cazul în care televizorul nu mai reacţionează corespunzător la comenzile telecomenzii, es..

Telecomanda-–-funcţii-principale - Page 6

7- ROMÂNĂ PREZENTARE-GENERALĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Telecomanda-–-funcţii-principale Navigarea-în-meniuri - Deplasaţi cursorul în sus şi în jos în meniuri. - Deplasaţi cursorul în stânga/dreapta în meniu. - Activează diferite funcţii şi memorează funcţii/setări. Porneşte şi opreşte televizorul (Standby). Deschideţi meniul pentru canalele AV şi intrarea USB. Apoi selectaţi folosind » V «, » < «, » > « sau ..

De-exemplu,-pentru-a-seta-luminozitatea - Page 7

ROMÂNĂ 8- PREZENTARE-GENERALĂ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Navigarea-în-meniuri Meniul principal şi submeniurile televizorului vă permit să accesaţi funcţii şi să efectuaţi setările dorite. Pentru a accesa meniul principal apăsaţi » MENU « şi selectaţi submeniurile folosind » V « sau » Λ «. Pentru a activa submeniul dorit, selectaţi » OK «. Selectaţi setările folosind » < « sau » > «. Pentru a reveni la nivelul an..

Setări-diverse - Page 8

9- ROMÂNĂ SETĂRI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Setare-iniţială-şi-căutarea-canalelor-de- televiziune Televizorul este dotat cu funcţia de căutare automată a cana- lelor, căutând canale prin satelit (DVB-S/S2), canale terestre (DVB-T), canale prin cablu (DVB-C) şi canale analogice. După căutare, canalele TV vor fi m..

ROMÂNĂ - Page 9

ROMÂNĂ 10- SETĂRI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Reglarea-canalelor-de-televiziune-ter± estre-(DVB±T) 1 În meniul »Source Setup« (Setarea Sursei), în rândul »Connection Type« (Tipul de Conexiune), selectaţi opţiunea »Air« cu » < « sau » > «. 2 Selectaţi rândul »Scan Type« cu » V « sau » Λ «. Folo..

Modificarea-listei-de-canale-pentru- - Page 10

11- ROMÂNĂ Modificarea-listei-de-canale-pentru- canalele-digitale Selectarea-listelor-de-canale 1 Deschideţi meniul utilizând » MENU «. 2 Selectaţi meniul »SOURCE SETUP« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Este afişat meniul »SOURCE SETUP«. 3 Selectaţi rândul »Programe Table« cu » V « sau » Λ « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Este afişat meniul »PROGRAM TABLE«. 1 Das Erste DTV 6 24 DTV 11 HD 1 DTV 16 TV Sport DTV 2 ZDF DTV 7 HD Sport DTV 12 Life DTV 17 Sat.8 DTV 3 SAT1 DTV 8 HD Test DTV 13 Film DTV 18 SKY DTV 4 N24 DTV ..

FUNCŢIONAREA-TELEVIZORULUI - Page 11

ROMÂNĂ 12- FUNCŢIONAREA-TELEVIZORULUI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Setări-de-imagine Sunt disponibile diverse setări de imagine. 1 Deschideţi meniul Tools (instrumente) cu » TOOLS «. 2 Selectaţi articolul din meniu »Picture mode« (mod imag- ine) cu » V « sau » Λ «. 3- Selectaţi »User« (utilizator), »Eco TV«, »Vivid«, »Natural«, »Movie«, »Sports« sau »Game« apăsând » < « sau » > «. Notă: 7 Setarea de imagine »Game« (joc) poate fi selectată doar în modurile »HDMI«..

Introducerea-timpului-de-stingere-(Sleep- - Page 12

13- ROMÂNĂ Modul-eco Această funcţie vă permite să reduceţi energia consumată. 1 Deschideţi meniul Tools (instrumente) cu » TOOLS «. 2 Selectaţi articolul din meniu »ECO TV« cu » V « sau » Λ «. 3- Treceţi în modul Eco folosind » < « sau » > «. 4 Închideţi modul Eco folosind din nou » < « sau » > «. Introducerea-timpului-de-stingere-(Sleep- timer) În meniul »Sleep Timer« puteţi introduce un timp de stingere pentru televizor. După scurgerea acestui timp, televizorul trece în modul stand-by. 1 Deschideţi meniul Tools (instrumente) cu » TOOLS ..

Programul va continua să fie înregistrat. - Page 13

ROMÂNĂ 14- ÎNREGISTRARE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informaţii-privind-înregistrarea-şi-re± darea-programelor-de-televiziune ■ Înregistrarea şi redarea programelor de televiziune este posibilă doar cu canale TV digitale (DVB-S/S2, DVB-T şi DVB-C). ■ Canalele TV digitale (DVB-S/S2, DVB-T şi DVB-C) pe care le puteţi înregistra şi reda depind şi de emiţător. ■ Înregistrarea şi redarea prog..

Configurarea-prealabilă-a-programelor- - Page 14

15- ROMÂNĂ Înregistrarea-unui-program-din-lista-de- canale 1 Deschideţi »CHANNEL LIST« cu » OK « . 2 Selectaţi un canal cu » V «, » Λ «, » < « sau » > « şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. 3 Apăsaţi » MENU « pentru a ieşi din lista de canale. 4 Apăsaţi » « pentru a începe înregistrarea. – Sunt afişate informaţiile privind înregistrarea: simbolul de înregistrare, numele canalului, programul, timpul de înregistrare şi spaţiul de memorie disponibil. – După scurt timp, aceste informaţii dispar. 5 Apăsaţi » 7 « pentru a încheia înregist..

Căutare-înainte/înapoi-a-imaginii - Page 15

ROMÂNĂ 16- ÎNREGISTRARE-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Redare Programele înregistrate – iniţializate manual sau cu ajutorul funcţiei de cronometru – sunt stocate pe suportul extern de date. . Selectarea-unui-program-din-arhivă 1 Deschideţi meniul apăsând » MENU « . Folosiţi » V « sau » Λ « pentru a deschide meniul »USB RECORDING«. 2 Selectaţi meniul » PRnP « şi confirmaţi cu butonul » ..

Formatele-de-fişiere - Page 16

17- ROMÂNĂ FUNCŢIONAREA-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Formatele-de-fişiere Televizorul dumneavoastră poate fi utilizat prin intermediul intrării USB cu următoarele formate de fişiere: Date-video Dispozitivele speciale de codificare/decodificare pentru comprimarea şi decomprimarea video oferă mai mult spaţiu de memorie fără a afecta calitatea imaginii în mod excesiv. Televizorul redă fişiere video în formatele..

Redare-–-Funcţii-de-bază- - Page 17

ROMÂNĂ 18- FUNCŢIONAREA-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Redare-–-Funcţii-de-bază- 1 Selectaţi suportul de date apăsând » «, folosiţi » V «, » Λ «, » < « sau » > « pentru a se- lecta opţiunea »USB« şi apăsaţi » OK « pentru a confirma. – Este afişat browser-ul de fişiere. 2 Selectaţi formatul de fişier (video, audio, imagine) cu » V « sau » Λ «. 3 Comutaţi pe lista de foldere/ fişi..

Clasa-de-eficienţă-energetică: - Page 18

19- ROMÂNĂ INFORMAŢII -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fișa-de-produs GRUNDIG-22-VLE-5520-WG Clasa-de-eficienţă-energetică: A Dimensiunea-ecranului: 55 cm/22 inch Consum-de-energie: În funcţiune 22 W / 30 W max. Consum-anual-de-energie 33 kWh Standby-de-energie <0.50 W Rezoluţie-maximă: WUXGA, 1920 x 1080 Alte-informatii Tensiune-de-funcţionare:- intrare: 2..

Sponsored links

Latest Update