Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

22 VLE 5520 WG Language

Download Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

22 VLE 5520 WG - Page 1

HR ES SL RO CZ 22 VLE 5520 WG

..

HRVATSKI - Page 2

1- HRVATSKI 2- POSTAVKE-I-SIGURNOST - 2 Napomene o zamrznutim slikama 3 Servisne informacije za dobavljače 3 Napomena o zaštiti okoliša: 3 Napomena o ambalaži proizvoda 3 Licenca 4- SPAJANJE/PRIPREMA - 4 Spajanje antene (utičnica A) 4 Spajanje vanjskog podatkovnog medija (utičnica B) 5 Povezivanje BluRay player ili igra jastuk (utičnica C) 5 Umetanje CA modula (prorez D) 5 Spajanje antene i napajanja 5 Stavljanje baterija u daljinski upravljač 6- PREGLED --- 6 Daljinski upravljač - glavne funkcije 7 Navigacija po izbornicima 8- POSTAVKE - 8 Prvo pokretanje i podešavanje televizijs..

Napomene-o-zamrznutim-slikama - Page 3

HRVATSKI 2- POSTAVKE-I-SIGURNOST -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Pazite na sljedeće upute kad podešavate televizor: 7 Ovaj televizor je napravljen za prijem i prikazivanje video i zvučnih signala. Sve druge uporabe se izričito zabranjuju. 7 Idealna udaljenost gledanja je pet puta veličine dijagonale. 7 Svjetlo koje pada na ekran smanjuje kvalitetu slike. 7 Da biste osigurali da uređaj uvijek ima odgovarajuću ventilaciju, pazite da ima dovoljno mjesta o..

Nikada-nemojte-postavljati-TV±prijemnik-na- - Page 4

3- HRVATSKI POSTAVKE-I-SIGURNOST -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Servisne-informacije-za-dobavljače Ovaj je proizvod u skladu sa sljedećim direktivama i uredbama EU-a: 2006/95/EZ: Direktiva o usklađivanju zakonodavstva država članica o elek- tričnoj opremi namijenjenoj upotrebi u određenim naponskim granicama. 2004/108/EZ: Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti. 2009/125/EZ: Zahtjevi ekološkog dizajna proizvoda povezanih s energijom; Provedbena..

Spajanje-antene-(utičnica-A) - Page 5

HRVATSKI 4- SPAJANJE/PRIPREMA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Spajanje-antene-(utičnica-A) 1 Za prijam digitalnih satelitskih kanala (DVB-S), spojite sa- telitski antenski kabel na utičnicu antene » SATELLITE « na televizoru. I/ili: 2a Za prijam zemaljskih digitalnih prijenosa (DVB-T) spojite kabel na krovnu ili sobnu antenu (pasivna ili aktivna sobna antena sa svojim napajanjem) na utičnicu antene » ANT- IN « na televizoru; ili 2b-..

SPAJANJE/PRIPREMA - Page 6

5- HRVATSKI Povezivanje-BluRay-player-ili-igra-jas± tuk-(utičnica-C) 1 Spojite » HDMI1 « ili » HDMI2 « priključak na televizor i odgovarajući HDMI priključak na vanjskom uređaju pomoću standardnog HDMI kabela (digitalni video i zvučni signal). Umetanje-CA-modula-(prorez-D) Napomena: 7 Isključite uređaj prije stavljanja CA modula u » CI « utor. 1 Umetnite odgovarajuću pametnu karticu u CI modul. 2 Umetnite CI modul s pametnom karticom u » CI « utor na televizoru. Napomena: 7 U podizborniku »CA Modul« možete vidjeti koji je CA modul umetnut u CI utor. 7 Ako stavljate CA ..

Daljinski-upravljač-±-glavne-funkcije - Page 7

HRVATSKI 6- PREGLED ---±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Daljinski-upravljač-±-glavne-funkcije Navigacija-po-izbornicima - Pomiče kursor gore i dolje u izbornicima. - Pomiče kursor lijevo i desno u izbornicima. - Aktivira različite funkcije i sprema funkcije/ postavke. Uključivanje i isključivanje (pasivni režim) Otvara izbornik za AV kanale i ..

Na-primjer,-postavljanje-osvjetljenja - Page 8

7- HRVATSKI PREGLED ---±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Navigacija-po-izbornicima Glavni izbornik i podizbornici na vašem televizoru vam omo- gućavaju odabir mnogih funkcija i izvršavanje svih potrebnih postavki. Pristupate glavnom izborniku pomoću » MENU « i birate po- dizbornike pomoću » V « ili » Λ «. Da biste uključili potrebni podizb..

Ako ovaj izbornik nije prikazan, vratite televizor na - Page 9

HRVATSKI 8- POSTAVKE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Prvo-pokretanje-i-podešavanje- televizijskih-kanala Ovaj televizor je opremljen automatskom pretragom kanala, koja traži satelitske kanale (DVB-S/S2), zemljane kanale (DVB-T), kabelske kanale (DVB-C) i analogne kanale. Možete početi tražiti i televizijski kanali će biti spremljeni u tablicu programa. ..

HRVATSKI - Page 10

9- HRVATSKI POSTAVKE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Traženje-zemaljskih-televizijskih-kanala- (DVB±T) 1 U izborniku »PODEŠ.IZVORA«, u retku »Vrsta veze«, odaberite opciju »Zrak« pomoću » < « ili » > «. 2 Odaberite redak »Vrsta skeniranja« pomoću » V « ili » Λ «. Pomoću » < « ili » > « podesite željenu vrstu skeniranja:..

Promjena-tablice-programa-za- - Page 11

HRVATSKI 10- Promjena-tablice-programa-za- digitalne-kanale Odabir-popisa-kanala 1 Otvorite izbornik pomoću » MENU «. 2 Odaberite izbornik »PODEŠ.IZVORA« pomoću » V « ili » Λ « i pritisnite » OK « za potvrdu. – Pojavljuje se izbornik »PODEŠ.IZVORA«. 3 Odaberite redak »IZDAVANJE PROGRAMA« pomoću » V « ili » Λ « i pritisnite » OK « za potvrdu. – Pojavljuje se izbornik »IZDAVANJE PROGRAMA«. 1 Das Erste DTV 6 24 DTV 11 HD 1 DTV 16 TV Sport DTV 2 ZDF DTV 7 HD Sport DTV 12 Life DTV 17 Sat.8 DTV 3 SAT1 DTV 8 HD Test DTV 13 Film DTV 18 SKY DTV 4 N24 DTV 9 3sat DTV 1..

Osnovne-funkcije - Page 12

11- HRVATSKI RAD-TELEVIZORA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Osnovne-funkcije Uključivanje-i-isključivanje 1 Pritisnite » 8 «, » 1…0 « ili » P+ « ili » P± « da biste uključili televizor s pasivnog režima. 2 Pritisnite » 8 « da biste se prebacili na pasivni režim. Odabir-kanala 1 Pomoću » 1…0 « odaberite zadano direktno. 2 odaberite kanale korak po korak pomoću » P+ « ili » P± ..

Unos-vremena-isključenja-- - Page 13

HRVATSKI 12- Eko-način Ova funkcija vam omogućava da smanjite potrošnju energije. 1 Otvorite izbornik Tools sa » TOOLS «. 2 Odaberite redak »Eko TV« pomoću » V « ili » Λ «. 3- Uključite Eko režim pomoću » < « ili » > «. 4- Ponovno isključite Eko režim pomoću » < « ili » > «. Unos-vremena-isključenja-- (Programator-gašenja) U "Programatoru gašenja", možete unijeti vrijeme isključivanja za televizor. Nakon isteka tog vremena, televizor se prebacuje na pasivni režim. 1 Otvorite izbornik Tools sa » TOOLS «. 2 Odaberite »Programator gašenja« pomo..

Snimanje-dodirom-na-jednu-tipku - Page 14

13- HRVATSKI SNIMANJE-NA-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informacije-o-snimanju-i-reprodukciji- televizijskih-programa ■ Snimanje i reprodukcija televizijskih programa su mogući samo s digitalnim televizijskim kanalima (DVB-S/S2, DVB-T i DVB-C). ■ Koje digitalne televizijske postaje (DVB-S/S2, DVB-T i DVB- C) možete snimati i reproducirati također ovise o postaji koja emitira. ■ S n i m a n j e i r e p r o ..

Zadavanje-kanala-za-snimanje - Page 15

HRVATSKI 14- 4 Pritisnite » « da biste započeli sa snimanjem. – Prikazuju se informacije o snimanju: znak snimanja, naziv kanala, program, vrijeme snimanja i slobodni prostor memorije. – Nakon kratkog vremena, informacije nestaju. 5 Pritisnite » 7 « da biste prekinuli snimanje. 6 Potvrdite prikaz pomoću »  « (zeleno). ili pritisnite tipku »  « - (crveno) za nastavak snimanja. Zadavanje-kanala-za-snimanje ...-pomoću-elektronskog-TV-vodiča Možete za snimanje koristiti podatke s elektronskog TV vodiča. 25 programa se može zadati programatoru -za snimanje kao podsjet..

Koristite kontrolne tipke - Page 16

15- HRVATSKI RAD-USB±A -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Formati-datoteka Vaš televizor može raditi sa sljedećim formatima pomoću USB priključaka: Video-podaci Posebni kodeci za kompresiju i -dekompresiju videa daju više memorijskog prostora bez pretjeranog kompromitiranja kvalitete slike. Vaš televizor reproducira video datoteke u formatima DIVX, XVID, H..

Možete vidjeti informacije o filmu pritiskom na » - Page 17

HRVATSKI 16- RAD-USB±A -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Osnovne-funkcije-reprodukcije- 1 Odaberite podatkovni medij pritiskom na » «, pomoću » V «, » Λ «, » < « ili » > « odaberite opciju »USB« i pritisnite » OK « za potvrdu. – Pojavljuje se preglednik datoteka. 2 Odaberite format datoteke (video datoteke, zvučne datoteke, slikovne dato..

Klasa-energetske-učinkovitosti: - Page 18

17- HRVATSKI INFORMACIJE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tehnički-podaci GRUNDIG-22-VLE-5520-WG Klasa-energetske-učinkovitosti: A Veličina-ekrana: 55 cm/22 inča Potrošnja-energije: Režim Uključeno 22 W / 30 W max. Godišnja-potrošnja-energije: 33 kWh Pasivni-režim-potrošnja-energije: <0,50 W Maksimalna-rezolucija: WUXGA, 1920 x 1080 Ostali-podaci Radni-napon:- Ulaz: 220..

Sponsored links

Latest Update