Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

22 VLE 5520 WG Language

Download Grundig 22 Vle 5520 Wg Mmr000_short English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

22 VLE 5520 WG - Page 1

LT 22 VLE 5520 WG

..

LIETUVIŠKAI - Page 2

1- LIETUVIŠKAI TURINYS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 2- SĄRANKA-IR-SAUGUMAS - 2 Pastabos dėl liekamųjų vaizdų 3 Techninės priežiūros informacija pardavėjams 3 Pastaba apie aplinkos apsaugą 3 Pakuotės išmetimas 4- PRIJUNGIMAS-IR-PARENGIMAS - 4 Antenos laido prijungimas (lizdas A) 4 Išorinės duomenų laikmenos prijungimas(lizdas B..

Pastabos-dėl-liekamųjų-vaizdų - Page 3

LIETUVIŠKAI 2- SĄRANKA-IR-SAUGUMAS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Nustatydami televizorių turėkite omenyje toliau pateiktą informaciją: 7 Televizorius sukurtas priimti ir rodyti vaizdo ir garso signalus. Naudoti kokia nors kita paskirtimi draudžiama. 7 Ant ekrano krentanti išorinė šviesa turi įtakos vaizdo koky- bei. 7 Ant ekrano krentanti išorinė šviesa turi įtakos vaizdo koky- bei. 7 Kad užtikrintumėte pakankamą ventiliaciją, užtikrinkite, kad ..

SĄRANKA-IR-SAUGUMAS - Page 4

3- LIETUVIŠKAI SĄRANKA-IR-SAUGUMAS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Techninės-priežiūros-informacija- pardavėjams Produktas atitinka toliau minimas ES di- rektyvas ir nuostatus: 2006/95/EC: direktyva dėl šalių narių įstatymų suderinimo, sukurta naudoti pri- etaisus tam tikrose įtampos ribose. 2004/108/EC: direktyva, susijusi su elektromagnetiniu suderi- namumu. 2009/125/EC: ekodizaino reikalavimai dėl energiją vartojančių produktų, įskaitant: papild..

Antenos-laido-prijungimas-(lizdas-A) - Page 5

LIETUVIŠKAI 4- PRIJUNGIMAS-IR-PARENGIMAS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Antenos-laido-prijungimas-(lizdas-A) 1 Norėdami gauti skaitmeninius satelitinės televizijos (DVB- S/S2) kanalus, satelitinės antenos kabelį prijunkite prie antenos televizoriaus lizdo SATELLIT ir arba 2a norėdami gauti antžeminės skaitmeninės televizijos (DVB- T) kanalus, stogo ar kambario (pasyviosios ar aktyviosios kambario antenos su savarankišku maitinimu) kabelį prijunkite prie televizoriaus lizdo ANT-IN arba 2b norėdami ..

PRIJUNGIMAS-IR-PARENGIMAS - Page 6

5- LIETUVIŠKAI PRIJUNGIMAS-IR-PARENGIMAS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Prijungimas-"Blu±ray"-grotuvą-ar- žaidimų-kilimėlis-(lizdas-C) 1 Sujunkite televizoriaus HDMI1 , HDMI2 , lizdą ir atitinkamą išorinio prietaiso HDMI lizdą standartiniu HDMI kabeliu (skaitmeniniams vaizdo įr. ir garso signalams). CA-modulio-įdėjimas-(lizdas-D) Pastaba: 7 Prieš kišdami CA modulį į CI lizdą prietaisą išjunkite. 1 Įkiškite tinkamą „SmartCard“ kortelę į CA modulį. 2 Įkiškite CI modulį su „Sma..

Nuotolinis-valdymo-pultas.-Pagrindinės-funkcijos - Page 7

LIETUVIŠKAI 6- APŽVALGA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Nuotolinis-valdymo-pultas.-Pagrindinės-funkcijos Įjungiama ir išjungiama (parengties r.). Atidaromas meniu AV kanalams. Tada galima pasirinkti mygtuku < ar > ir .patvirtinti mygtuku OK Nutildoma. Kanalo įsiminimo perjungiant f-ja; grįžtama vienu meniu lygmeniu. Atidaromas pagr. meniu. Rodoma in..

Pavyzdžiui,-Vaizdo-režimo-nustatymą- - Page 8

7- LIETUVIŠKAI APŽVALGA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Naršymas-po-meniu Pagrindiniame ir papildomuose savo televizoriaus meniu galite pasirinkti daugybę funkcijų ir atlikti visus reikiamus nustatymus. Pagrindinį meniu prieisite paspaudę MENU , o tada mygtukais > ar <- galėsite pasirinkti papildomus meniu. Norėdami suak- tyvinti reikiamą meniu, p..

Jei šis meniu nerodomas, atkurkite televizoriaus numa- - Page 9

LIETUVIŠKAI 8- NUSTATYMAI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Pirminė-sąranka-ir-kanalų-nureguliavi± mas Televizoriuje yra automatinės kanalų paieškos funkcija, kuri ieško satelitinių (DVB-S/S2), antžeminių (DVB-T), kabelinių (DVB-C) ir analoginių kanalų. Paleidus paiešką rasti kanalai atsiranda Programų lentelėje. Paskui programas programų lentelėse galėsite r..

Antžeminės-televizijos-kanalų-nuregu± - Page 10

9- LIETUVIŠKAI Antžeminės-televizijos-kanalų-nuregu± liavimas-(DVB±T) 1 Šaltinio sąrankos meniu, Ryšio tipo eilutėje mygtuku < ar > pasirinkite Antžeminės TV parinktį. 2 Mygtuku V ar Λ pasirinkite Paieškos tipą. – DTV skaitmeniniams televizijos kanalams; – ATV analoginės televizijos kanalams; – ATV & DTV analoginės ir skaitmeninės televizijos kanalams. Perspėjimas: 7 Antenos maitinimas (5 V ) gali būti įjungtas, jei antena yra aktyvi kambario antena su signalo stiprintuvu ir jai nėra teikiama įtampa per maitinimo prievadą (ar panašų įrenginį). Ki..

LIETUVIŠKAI - Page 11

LIETUVIŠKAI 10- Kanalų-sąrašų-pasirinkimas 1 Atidarykite meniu paspaudę MENU . 2 Mygtuku < ar > pasirinkite Šaltinio sąrankos meniu elementą ir patvirtinkite mygtuku OK . – Rodomas šaltinio sąrankos meniu. 3 Mygtuku V arba Λ pasirinkite Programų lentelės eilutę ir patvirtinkite mygtuku OK . – Atsidarys programų lentelės meniu. 1 Das Erste HD DTV 6 EinsPlus DTV 11 HD 1 DTV 16 TV Sport DTV 2 ZDF HD DTV 7 arte DTV 12 Life DTV 17 Sat.8 DTV 3 arte HD DTV 8 Phoenix DTV 13 Film DTV 18 SKY DTV 4 N24 DTV 9 Test-R DTV 14 Promo DTV 19 TV6 DTV 5 Einsfestival DTV 10 ANIXE HD D..

NAUDOJIMASIS-TELEVIZORIUMI - Page 12

11- LIETUVIŠKAI NAUDOJIMASIS-TELEVIZORIUMI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Pagrindinės-funkcijos Įjungimas-ir-išjungimas 1 Televizorių į parengties režimą maitinimo mygtuku įjungsite paspaudę ON- • OFF . 2 Iš parengties režimo televizorių įjungsite paspaudę 8 , 1…0- arba P+ , arba P± . 3 Televizorių į parengties režimą įjungsite paspaudę 8 . Kanalų-pasirinkimas 1 Tiesiogiai nustatymus pasirinksite paspaudę 1…0 . 2 Norėdami pereiti kanalus paeiliui, spauskite P+- arba P± . 3- Paspaud..

Išsijungimo-laiko-įvedimas-(laikmatis) - Page 13

LIETUVIŠKAI 12- NAUDOJIMASIS-TELEVIZORIUMI -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Elektroninis-TV-vadovas- Elektroniniame TV vadove galite rasti visų programų, kurios bus transliuojamos kitą savaitę, apžvalgą (taikoma tik skaitme- niniams kanalams). 1 Norėdami pamatyti kanalo informaciją paspauskite GUIDE . Pastabos: 7 Detalų TV vadovą pateikia ne visi kanalai. 7 Daug transliuotoju teikia informaciją apie esamą programą, bet ne detalią informaciją. 7 Yra tokių transliuotojų, kurie visiškai nepateikia i..

Programos-įrašymas-vienu-spustelėjimu - Page 14

13- LIETUVIŠKAI ĮRAŠYMAS-Į-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informacija-apie-televizijos-programų- įrašymą-ir-atkūrimą 7 Įrašyti ir tada atkurti galima tik skaitmeninius kanalus (DVB-S/S2, DVB-T ir DVB-C). 7 Skaitmeninės televizijos kanalai (DVB-S/S2, DVB-T ir DVB- C), kuriuos galėsite įrašyti ir atkurti, taip pat priklausys nuo transliuotojo. 7 Įrašyti ir tada atkurti programas, t..

Programų-nustatymas-įrašymui - Page 15

LIETUVIŠKAI 14- ĮRAŠYMAS-Į-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Programų-nustatymas-įrašymui ...-elektroniniu-TV-vadovu .Įrašymui galite naudoti duomenis iš elektroninio TV vadovo Galite nustatyti iki 25 programų įrašyti laikmačiu arba tiesiog nustatyti priminimą. 1 Paspauskite GUIDE , kad rodytumėte kanalo informaciją . – Atsidaro Elektroninis TV vadovas. 2 Mygtuku V arba Λ pasirink..

NAUDOJIMASIS-USB - Page 16

15- LIETUVIŠKAI NAUDOJIMASIS-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Failų-formatai Jūsų televizorius gali atkurti šiuos per USB jungtį įkeltų failų formatus: Vaizdo-įrašų-duomenys Specialūs vaizdo įrašų suglaudinimo ir išglaudinimo kodekai leidžia sutaupyti atminties be didelio kokybės sumažėjimo. Jūsų HD skaitmeninis imtuvas atkuria vaizdo įrašų forma- tus DIVX, XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 nurodo paveiks..

Galite pažiūrėti filmo informacijos duomenis paspaudę - Page 17

LIETUVIŠKAI 16- NAUDOJIMASIS-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Pagrindinės-atkūrimo-funkcijos- 1 Pasirinkite duomenų laikmeną paspaudę , mygtuku V , Λ , < ar >- pasirinkite USB parinktį ir patvirtinkite mygtuku OK . – Rodoma failų naršyklė. 2 Mygtuku V arba Λ pasirinkite failų formatą (vaizdo įr., garso ar paveikslėlių failų). 3 Mygtuku OK persijunkite į aplankų / failų sąrašą . Pastaba: 7 Kai prie..

Energijos-efektyvumo-klasė: - Page 18

17- LIETUVIŠKAI INFORMACIJA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Produkto-duomenys GRUNDIG-22-VLE-5520-WG Energijos-efektyvumo-klasė: A Ekrano-dydis: 55 cm/22 inch Energijos-sąnaudos: Įjungtas 22 W / maks. 30 W Metinės-energijos-sąnaudos 33 kWh Energijos-suvartojimas-parengties-režimu < 0,50 W Maksimali-raiška: 1920 x 1080 Kita-informacija Veikimo-įtampa:- Įvestis: 220–240 V..

- Page 19

Grundig Intermedia GmbH • Thomas–Edison–Platz 3 • D–63263 Neu–Isenburg

..

Sponsored links

Latest Update