Grundig 55 Vle 6625 Bp Ply000_long English Manual

55 VLE 6625 BP Language

Download Grundig 55 Vle 6625 Bp Ply000_long English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

COPENHAGEN 43 CLE 6625 BP - Page 1

NL COPENHAGEN 43 CLE 6625 BP

..

INHOUDSOPGAVE - Page 2

NEDERLANDS 2 INHOUDSOPGAVE --------------------------------------------------------------------------------------- 5 INSTALLATIE EN VEILIGHEID 7 ALGEMENE INFORMATIE 7 Speciale kenmerken van uw televisie 8 Ontvangst van digitale zenders 8 SCR-systeem van GRUNDIG 8 Belangrijke opmerkingen betreffende milieubescherming 8 Opmerkingen over stilstaand beeld 9 INHOUD VERPAKKING 9 Standaardaccessoire 9 Optionele accessoire 10 AANSLUITING/VOORBEREIDING 10 De antenne en het netsnoer aansluiten 11 Staand plaatsen of ophangen 12 Batterijen in de afstandsbediening plaat- sen 13 OVERZICHT 13 Aansluitinge..

INHOUDSOPGAVE - Page 3

3 NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE --------------------------------------------------------------------------------------- 44 Programma-instelling voor opname 45 De timer bewerken 45 Een timer verwijderen 46 Afspelen 46 Programma´s verwijderen uit het menu met opgenomen bestanden 47 USB-BEDIENING 47 Bestandsformaten voor USB-bediening 48 Externe datamedia aansluiten 48 Verwijderen van externe data media 49 De bestandsbrowser 49 Instellingen in het menu USB-set-up 51 Basisfuncties afspelen 51 Extra afspeelfuncties 53 Video's, muziek en afbeeldingen afspelen met de thuisnetwerkverbinding 53 De digit..

INHOUDSOPGAVE - Page 4

NEDERLANDS 4 INHOUDSOPGAVE --------------------------------------------------------------------------------------- 72 RESET FUNCTIES 72 Het televisietoestel resetten naar originele staat 72 Zendergeschiedenis verwijderen 73 GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN 73 DIGILINK 73 De Digilink-functies van de televisie 74 Apparaatbediening 75 High definition 75 Aansluitingsoptiesopties 76 Een extern apparaat verbinden 77 Gebruik een DVD-recorder, DVD-speler, videorecorder of set-top box. 77 Koptelefoons 77 Hifi-systeem 78 Audiosignalen afspelen via het hifi-sys- teem 79 Draadloos scherm delen (Liveshar..

Risico op elektrisch ongeval - Page 5

5 NEDERLANDS INSTALLATIE EN VEILIGHEID ----------------------------------------------------------- Over uw tv-toestel 7 Met uw tv-toestel kunt u naast analoge tv digi- tale tv-programma´s ontvangen en bekijken via DVB-S, DVB-T en DVB-C. 7 Vele functies van het tv-toestel hebben een internetverbinding nodig. Het tv-toestel is uitgerust met WLAN en een LAN-poort. 7 Het tv-toestel kan programma´s opne- men. Voor deze functie heeft u een USB- opslagapparaat nodig, zoald een externe harde schijf (niet meegeleverd). Opgenomen programma´s kunnen alleen worden af- gespeeld op hetzelfde tv-toeste..

INSTALLATIE EN VEILIGHEID - Page 6

NEDERLANDS 6 INSTALLATIE EN VEILIGHEID ----------------------------------------------------------- WAARSCHUWING Letsel veroorzaakt door vallend tv- toestel Plaats de tv nooit op een onstabiel oppervlak. De tv kan vallen en ernstig letsel veroorzaken, en in uitzonderlijke gevallen tot de dood leiden. Let op de volgende voorzorgsmaatregelen: 7 Gebruik uitsluitend de kasten en standaarden die door de fabrikant worden aanbevolen. 7 Gebruik uitsluitend meubilair dat de tv veilig kan ondersteunen. 7 Zorg dat de tv niet uitsteekt voorbij de afmet- ingen van het meubilair waarop deze steunt. 7 Plaa..

Speciale kenmerken van uw - Page 7

7 NEDERLANDS Speciale kenmerken van uw televisie 7 Met dit televisietoestel kunt u digitale zenders ontvangen en bekijken (via DVB-S, DVB-T en DVB-C), inclusief in High-Definition (HD). Op dit moment is de ontvangst van deze digitale televisiezenders in High-Definition alleen in bepaalde landen in Europa mogelijk. 7 Hoewel onze televisie voldoet aan de huidige normen DVB-S, DVB-T en DVB-C van augustus 2012, is de compatibiliteit met toekomstige DVB-S digitale satellietuitzendingen, DVB-T digitale terrestriële (aardse) uitzendingen en DVB-C digitale kabeluitzendingen niet gega- randeerd. 7 ..

ALGEMENE INFORMATIE - Page 8

NEDERLANDS 8 ALGEMENE INFORMATIE --------------------------------------------------------------------- Belangrijke opmerkingen betref- fende milieubescherming Bovengenoemde onderwerpen helpen u het verbruik van de natuurlijke bronnen beperken en helpen u geld te besparen door verlaging van de elektriciteitsrekening. 7 Wanneer u het televisietoestel enkele dagen niet gebruikt, dient u het televisietoestel om milieu- en veiligheidsredenen van het elektriciteitsnet los te koppelen. Op deze manier verbruikt het televisi- etoestel geen energie. 7 Als het televisietoestel over een hoofdschakelaar..

Standaardaccessoire - Page 9

9 NEDERLANDS INHOUD VERPAKKING ------------------------------------------------------------------------- Standaardaccessoire 1 TV 2 Standaard 3 Afstandsbediening 4 Batterijen voor afstandbedieningen 5 Schroeven en montage-instructies voor standaard 6 Korte instructie Optionele accessoire Gebruikersvriendelijke afstandsbediening Batterijen voor gebruikersvriendelijke afstands- bedieningen Reinigingsdoek 1 4 2 5 6 3

..

------------------------------------------- - Page 10

NEDERLANDS 10 AANSLUITING/VOORBEREIDING ------------------------------------------- De antenne en het netsnoer aansluiten 1 Om digitale satellietzenders (DVB-S) te ontvangen moet de kabel van de satel- lietantenne worden aangesloten op de antenneaansluiting SATELLITE van het televisietoestel; en / of 2a Om terrestriële digitale zenders (DVB-T) te ontvangen moet de kabel voor de dak- of binnenantenne (passieve of actieve binne- nantenne met eigen stroomtoevoer) worden aangesloten op de antenneaansluiting ANT IN van de televisie; of 2b Om digitale kabelzenders (DVB-C) te ont- vangen moet de ..

------------------------------------------- - Page 11

11 NEDERLANDS AANSLUITING/VOORBEREIDING ------------------------------------------- Staand plaatsen of ophangen 7 Kies een locatie, waarbij er geen direct zonli- cht op het scherm valt. Installatieopstandaard 7 Raadpleeg voor montage op de standaard de meegeleverde installatie-instructies. 7 Plaats de televisie op een harde, vlakke on- dergrond. Voorbereidingopinstallatieopde VESA-beugel U heeft nodig: 7 Een schaar, 7 Een kruiskopschroevendraaier. Volg de installatie-instructies van de VESA- beugel. 1 Plaats de televisie in de folie op een glad oppervlak met het scherm naar beneden. 2 Knip ..

------------------------------------------- - Page 12

NEDERLANDS 12 Batterijen in de afstandsbedien- ing plaatsen AANSLUITING/VOORBEREIDING ------------------------------------------- 1 Open het batterijvak door het klepje te verwijderen. 2 Plaats de batterijen (2 x 1,5 V micro, bijvoorbeeld R03 of AAA). Hierbij op de polen letten (in de bodem van het batterij- vakje gemarkeerd). 3 Sluit het batterijvak. Opmerking: 7 Als het televisietoestel niet meer goed op de afstandsbediening reageert, kunnen de batterijen leeg zijn. Zorg ervoor dat de lege batterijen uit het batterijvak worden verwijderd. 7 De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor ..

Aansluitingen op de televisie - Page 13

13 NEDERLANDS OVERZICHT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Aansluitingen op de televisie AV / S-VHS/COMPONENT SERVICE LAN ANT-IN 5V max.50mA Optic Out SATELLITE 13/18V max.500mA HDMI2 HDMI3(ARC) USB(HDD) USB1 HDMI1 + V/P - LAN Aansluiting voor verbinding met netwerkkabel. AV / S-VHS / COMPONENT Euro/AV-aansluiting (CVBS- signaal, RGB-signaal); Videosignaalingang voor S-videocamera (met Scart- S-VHS-converter). Videosignaalingang (YUV- signaal met scart-YUV- converter). Service Only Uitsluitend serviceonderhoud. Optic ..

NEDERLANDS - Page 14

NEDERLANDS 14 OVERZICHT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bedieningstoetsen op de tv + V/P - De tv in stand-by zetten 1. 8 /I Schakelt het televisietoestel in vanuit stand-by en terug naar stand-by. Aanpassen van het volume of veranderen van zender 1. V/P Voorselectie voor volume of zender. 2. – Vermindert het volume; zenderkeuze omlaag. 3. + Verhoogt het volume; zenderkeuze omhoog.

..

De afstandsbediening - hoofdfuncties - Page 15

15 NEDERLANDS OVERZICHT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De afstandsbediening - hoofdfuncties Cursorbediening Beweegt de cursor op en neer in het menu. Beweegt de cursor links/ rechts binnen menu´s. Opent de zenderlijst; activeert diverse functies. Zet het televisietoestel aan en uit (stand-by) Signaalbron Zet het volume aan/uit (mute) Zapfunctie; schakelt de menu´s een menuniveau naar boven Opent het menu Opent het menu Tools -Schakelt tussen teletekst en televisiemodus Opent het MyApps-menu Zet aan vanuit stand-..

De afstandsbediening - alle func- - Page 16

NEDERLANDS 16 OVERZICHT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De afstandsbediening - alle func- ties  (rood) Selecteert een pagina in teletekst- modus;  (groen) selecteert/activeert diverse functies  (geel) in menu´s.  (blauw) 5 Schakelt naar dubbele tekeng- rootte in teletekstmodus; selecteert het vorige nummer/ vorige beeld in de Media Player. 6 Selecteert verschillende beeldinstel- lingen; selecteert het volgende nummer/ volgende beeld in de Media Player. 3 Houdt pagina vast in teletekst..

Instellingen om op het thuis- - Page 17

17 NEDERLANDS BEGINOPSTELLING -------------------------------------------------------------------------------------- De televisie is uitgerust met een “installatie-as- sistent” die u stap voor stap door de basisinstel- lingen leidt. Met gebruik van de schermdialoog maakt de gebruikersgids aanvankelijk complexe instel- lingen en gegevensinvoeren voor iedereen eenvoudig en helder. Pagina´s en dialoogitems verschijnen op het scherm en identificeren de volgorde en waarschijnlijke uitvoerhandelingen. Om dit te ondersteunen ziet u ook op de benodigde knopsymbolen op de afstandsbedi- ening. D..

Beginopstelling - overzicht - Page 18

NEDERLANDS 18 Kies taal (pagina 19, stap 3) BEGINOPSTELLING -------------------------------------------------------------------------------------- Beginopstelling - overzicht Netwerkinstellingen (pagina 20, stap 12) Bedraad (pagina 20, stap 12) Draadloos (pagina 20, stap 17) Draadloos WPS (hoofdstukpagina 84) Automatisch (pagina 20, stap 12) Handmatig (hoofdstukpa- gina 83) Automatisch (pagina 20, stap 17) Handmatig (hoofdstukpa- gina 87) Knop (hoofdstukpa- gina 84) Pincode (hoofdstukpa- gina 84) Zendereditor (pagina 23) Setting TV channels (pagina 21, stap 26) DVB-T (pagina 22, stap 35) DV..

Beginopstelling instellen - Page 19

19 NEDERLANDS Beginopstelling instellen 1 Schakel het televisietoestel aan vanuit de stand-by met » 8 «, » 1…0 «, » P+ « of » P- «. – Het menu “Menutaal” verschijnt als het apparaat voor het eerst wordt aangezet. SMART [email protected] TV 4.0 Selecteer Menutaal Kies uw gewenste taal Česky Dansk Deutsch Espanol Eλληvıκά Français Hrvatski Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Pyccкий Româneşte Slovenščina Eesti Suomi Svenska Бългaрски Slovenčina Lietuviu Türkçe Navigatie tussen items Nederlands Hulp: 7 Als het menu »Menutaal« niet op het sch..

BEGINOPSTELLING - Page 20

NEDERLANDS 20 Verbinding maken met een thuis- netwerk met behulp van een LAN-kabel 11 Bevestig »Aansluittype veranderen« met » OK «. 12 Kies de optie »Bedraad« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. Opmerking: 7 De instellingen voor een handmatige LAN- verbinding staan op pagina 83. 13 Selecteer met »  « (rood) om »Verbinden« te selecteren en een modemverbinding tot stand te brengen. – »Verbinding maken... Even geduld aub« wordt weergegeven, en als de verbind- ing tot stand is gekomen verschijnen de berichten »Verbinding naar poort: gelukt«. 14 Druk..

BEGINOPSTELLING - Page 21

21 NEDERLANDS BEGINOPSTELLING -------------------------------------------------------------------------------------- Zoeken naar televisiezenders met satel- lietsignaal (DVB-S) 25 Kies de optie »Satelliet (DVB-S/S2)« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. – De satelliet Astra 19.2° Oost is vooraf ingesteld. 26 Bevestig de drukknop »Continue« met »  « (blauw). Opmerkingen: 7 Kies het zendertype. Druk op » V « of » Λ « om te kiezen of u alleen naar digitale zenders (digitaal) of alleen naar radiozenders (radio) of naar beiden (digitaal + radio)..

Terrestriële digitale televisiezenders - Page 22

NEDERLANDS 22 BEGINOPSTELLING -------------------------------------------------------------------------------------- Terrestriële digitale televisiezenders afstemmen (DVB-T) 34 Kies de optie »Lucht (DVB-T/T2)« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. Belangrijk: 7 De voeding van de antenne (5V ) mag alleen worden ingeschakeld als de antenne een actieve binnenantenne is met een signaalversterker en nog niet van spanning wordt voorzien door een hoofdstekker (of dergelijke voeding). Anders kunt u kortsluiting veroorzaken en uw antenne onherstelbaar beschadigen. 35 Kies ..

Aanpassen van de zendereditor - Page 23

23 NEDERLANDS Aanpassen van de zendereditor voor de digitale zenders De zenders die aan het einde van de zoekop- dracht zijn gevonden, worden opgeslagen in de »Zendereditor«. U kunt onnodige zenders verwijderen uit Progr. Bewerk., u kunt de volgorde van de zenders bin- nen Prog. Bewerk. aanpassen en u kunt toegang tot bepaalde zenders blokkeren (Oudertz.). U kunt ook zenders toevoegen aan de favori- etenlijst; bovendien kunt u de volgorde van de zenders in de favorietenlijst veranderen. I Kanaaleditor, Druk op » P+ « om de zenderlijst naar de volgende pagina door te schakelen, druk op ..

BEGINOPSTELLING - Page 24

NEDERLANDS 24 BEGINOPSTELLING -------------------------------------------------------------------------------------- Zenders zoeken op naam in de zende- reditor Bij het rangschikken van de zenders in de zendereditor, kunt u de zendernaam zoeken en selecteren met de eerste drie letters. 1 In het menu »Zendereditor« selecteert u de zoekmodus door te drukken op »  « (rood). 2 Kies de eerste letter van de zendernaam die u wilt zoeken met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. Herhaal de invoer voor verdere letters/num- mers. – De gevonden zend..

BEGINOPSTELLING - Page 25

25 NEDERLANDS Zenders op volgorde zetten in de zen- dereditor U kunt de zenders in de zendereditor op volgorde zetten volgens verschillende criteria, zoals tv, radio of gecodeerd / niet gecodeerd. 1 Om de zenders volgens andere criteria op volgorde te zetten drukt u in het menu »Zendereditor« op »  « (geel). 2 Kies de criteria voor de volgorde van uw keuze met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. – De zenders worden weergegeven in het menu »zendereditor« op de door u gekozen criteria. 3 Druk op » EXIT « om het menu »Zenderedi- tor« te verlaten. Favo..

Eigen naam geven aan de favorietenli- - Page 26

NEDERLANDS 26 BEGINOPSTELLING -------------------------------------------------------------------------------------- Opmerking: 7 Indien er meer dan een zender is geselect- eerd om te verplaatsen, worden de zenders na elkaar verplaatst volgens de gekozen volgorde van de zenders. 6 Kies de nieuwe plaats van de zender met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 7 Druk op » EXIT « om het menu »Zenderedi- tor« te verlaten. Eigen naam geven aan de favorietenli- jsten (maximaal zes tekens) U kunt alle favorietenlijsten hernoemen. 1 Om het favorietenli..

------------------------------------------------- - Page 27

27 NEDERLANDS BEELD-/GELUIDSINSTELLINGEN ------------------------------------------------- Beelinstellingen 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Beeld« met » < « of » > « en druk op » V « om te bevestigen. – »Beeldinstellingen«-menu is actief. Beeldformaat 16:9 Beeldmodus Natuurlijk Backlight Ec0 Geavanceerde Terug naar standaardinstellingen beeldscherm Beeld Dinsdag xx xxx xxxx Bron Timer Geluid Netwerk TV Ouderlijk Instellingen >..

------------------------------------------------- - Page 28

NEDERLANDS 28 BEELD-/GELUIDSINSTELLINGEN ------------------------------------------------- 7 »Perfect clear« – Verbetert het algemene beeld door een zachte blauwe waas (waardoor alles scherper lijkt) en verbetert het zwartniveau door specifieke zwarttinten naar zwart om te zetten. Dit vermindert de zichtbare grijswaarden in donkere gedeeltes van het beeld. 7 »Ruisreductie« – Vermindert de zichtbare sneeuw door het beeld wat minder scherp weer te geven en zo een ietwat wazig beeld te creëren. Het dient daarom zo min mogelijk te worden gebruikt en alleen met goed beeldmateriaal. 7 »..

------------------------------------------------- - Page 29

29 NEDERLANDS BEELD-/GELUIDSINSTELLINGEN ------------------------------------------------- Geluidinstellingen 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Geluid« met » < « of » > « en druk op » V « om te bevestigen. – »Geluid«-menu is actief. Modus Gebruiker Nachtmodus Uit Bluetooth Uit Bluetooth-apparaat kiezen - - - - Geavanceerde Herstellen naar standaard geluidsinstellingen Beeld Dinsdag xx xxx xxxx Bron Timer Geluid Netwerk TV Ouderlij..

------------------------------------------------- - Page 30

NEDERLANDS 30 BEELD-/GELUIDSINSTELLINGEN ------------------------------------------------- Locatiekeuze De functie hoe uw televisie te plaatsen is van be- lang voor de automatische geluidsinstellingen. 1 Selecteer »Geavanceerd« in het geluids- menu met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. 2 Kies »TV-locatie« met » V « of » Λ «. 3 Selecteer de gewenste optie »Standaard« of »Wandmontage« met » < « of » > «. Zender stereo/dualband Als het toestel uitzendingen met tweekanaalge- luid ontvangt, bijv. een film in origineel geluid op geluidskanaal B (weer..

-------------------------------------------- - Page 31

31 NEDERLANDS TV-BEDIENING – BASISFUNCTIES -------------------------------------------- In- en uitschakelen 1 Druk op » 8 «, » 1…0 « of » P+ « of » P- « om de televisie uit stand-by aan te zetten. 2 Druk op » 8 « om de televisie naar stand-by te schakelen. De werkingsmodus kiezen U kunt de menuwerkingsmodus van uw televisie kiezen. »Geavanceerde modus« bevat alle instellingen terwijl »Eenvoudige modus« een ver- korte versie is die u snelle instellingen laat doen. 1 Druk op de knop » MENU «. 2 Druk op knop »  « (blauw) om de werk- ingsmodus te wijzigen. Zend..

-------------------------------------------- - Page 32

NEDERLANDS 32 Audiotaal U kunt verschillende talen kiezen wanneer u digitale zenders bekijkt. Dit is afhankelijk van het programma dat wordt uitgezonden. 1 Druk op » « om het keuzemenu te openen. 2 Kies de taal met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Druk op » EXIT « om de instellingen te beëindigen. Ondertiteling U kunt uit verschillende ondertitels kiezen wan- neer u digitale zenders bekijkt. Dit is afhankelijk van het programma dat wordt uitgezonden. 1 Druk op » « om het keuzemenu te openen. 2 Kies de taal met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te b..

----------------------------------------- - Page 33

33 NEDERLANDS TV-BEDIENING – EXTRA FUNCTIES ----------------------------------------- U vindt de volgende instellingen in het menu »Gereedschappen«. Slaaptimer In het menu »Slaaptimer« kunt u voor de tele- visie een uitschakeltijd invoeren. Het televisi- etoestel schakelt na afloop van de ingestelde tijdsperiode in stand-by. 1 Open het menu Gereedschappen met » TOOLS «. 2 Kies »Slaaptimer« met » V « of » Λ «. 3 Selecteer de uitschakeltijd met » < « of » > «. Opmerking: 7 Zet de functie op »Uit« met » < « of » > « om hem uit te schakelen. 4 Druk op » EXI..

----------------------------------------- - Page 34

NEDERLANDS 34 TV-BEDIENING – EXTRA FUNCTIES ----------------------------------------- Formaat »Subtitle« Als u de ondertitels onderin het scherm niet kunt lezen, kiest u »Ondertiteling« Formaat »Panorama« Deze instelling is geschikt voor bioscoopfilms met extreme breedte/hoogte-verhoudingen. Bij programma's in 4:3-formaat verschijnt het beeld horizontaal uitgestrekt als de functie »Pan- orama« is gekozen. De beeldgeometrie wordt horizontaal uitgerekt. Formaat »Overscan« Wanneer deze modus geselecteerd is, wordt het hogedefinitiebeeld van de HDMI en component- ingangen niet afges..

De lettergrootte van de - Page 35

35 NEDERLANDS ELEKTRONISCHE TV-GIDS ------------------------------------------------------------------- Elektronische programmagids een overzicht van alle programma’s die gedurende de volgende week worden uitgezonden (alleen voor digitale zenders). 1 Druk op » GUIDE « om de elektronische tv-gids te starten. – Een bericht wordt weergegeven. Opmerkingen: 7 Niet alle zenders leveren een gedetailleerde tv-gids. 7 Veel zenders bieden het dagelijkse programma maar geen gedetailleerde beschrijvingen. 7 Er zijn ook zenders die helemaal geen informatie leveren. 2 Kies the push button »Doorgaa..

Wat is HbbTV? - Page 36

NEDERLANDS 36 HBBTV-MODUS ------------------------------------------------------------------------------------------------- Wat is HbbTV? HbbTV biedt interactieve teletekst uitzendingen van de volgende generatie met zijn moderne structuur, inhoud en beeldmateriaal en video´s op high definition (HD). Om HbbTV te kunnen ontvangen, moet de tele- visie worden aangesloten op het internet. Deze functie is alleen beschikbaar in landen waar de service wordt geleverd. Nadat u naar een tv-zender schakelt die HbbTV biedt, verschijnt een overeenkomend bericht.

..

HBBTV-MODUS - Page 37

37 NEDERLANDS HbbTV gebruiken Wanneer u naar een tv-programma dat HbbTV ondersteunt schakelt, wordt een informatieberi- cht weergegeven als HbbTV beschikbaar is. 1 Druk op »  « (rood) om HbbTV te openen. – Op het scherm verschijnt informatie betref- fende de service. Er zullen ook gekleurde knoppen verschijnen die nodig zijn om door de menu´s te browsen. Opmerkingen: 7 Het assortiment aan onderwerpen en de keuze van de afzonderlijke onderwerpen is afhankelijk van de programma-aanbieder. 7 De nummertoetsen » 1 « tot en met » 0 « wor- den voor aanvullende functies gebruikt. 2 Druk..

Modus TOP-tekst of FLOF-tekst - Page 38

NEDERLANDS 38 Modus TOP-tekst of FLOF-tekst Opmerking: 7 Indien u deze “normale” videotekst wilt gebruiken, schakelt u de digitale videotekst uit. Zie pagina 37. 1 Druk op » TXT « naar de teletekstpagina om te schakelen. 2 Selecteer teletekstpagina's rechtstreeks met » 1...0 « of stapsgewijs met » V « of » Λ «. Om terug te keren naar pagina 100, druk op » ? «. Opmerking: 7 Onderin het beeldscherm ziet u een informatieregel die uit een rood, groen en - afhankelijk van de zender - geel en blauw tekstveld bestaat. Uw afstandsbediening beschikt over knoppen in dezelfde kleuren. 3..

GRUNDIG heeft geen invloed op deze - Page 39

39 NEDERLANDS USB-OPNAME ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Informatie met betrekking tot de opname en het afspelen van televisieprogramma's 7 Opname en reproductie van programma's: dit kan alleen voor digitale televisiezenders (DVB-S, DVB-T en DVB-C). 7 De digitale televisiezenders (DVB-S, DVB-T en DVB-C) die u kunt opnemen en weer- geven zijn eveneens afhankelijk van de beschikbare televisiezenders. 7 Het opnemen en afspelen van programma's en de functie Tijdshift zijn enkel mogelijk als er gebruik wordt gemaakt van extern..

Externe datamedia aansluiten - Page 40

NEDERLANDS 40 USB-OPNAME ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Externe datamedia aansluiten Opmerkingen: 7 Het wordt aangeraden de televisie in de stand-by te zetten voordat u de Skype- camera aansluit. 7 Voordat u het datamedium aansluit, moet u het televisietoestel eerst naar stand-by schakelen. Anders kunnen de bestanden beschadigd raken. 7 De televisie heeft twee USB-aansluitingen, namelijk USB(HDD) , USB1 . Aansluiting USB(HDD) zijn bestemd voor USB-apparaten die aanvullende stroom no- dig hebben (bijv. een externe harde s..

Instellingen voor USB-opname - Page 41

41 NEDERLANDS Instellingen voor USB-opname Het menu selecteren 1 Open het menu met » MENU «. 2 Kies het menu-item »Opnames« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. – »Media Player«-menu wordt weerge- geven. 3 Selecteer »PVR« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. – De inhoud wordt weergegeven. 4 Open het menu media-opties met » TOOLS «. Media Player > PVR Channel_1_201548_154649.ts Dinsdag xx xxx xxxx Terug TERUG Schermmodus Auto-fit Auto Preview Aan Slide Show Interval 5 Schijfbeheer Mediaopties 5 Selecte..

Tijdshift - het pauzeren van - Page 42

NEDERLANDS 42 USB-OPNAME ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Formatteren van de partitie 1 Selecteer in het menu »Schijfbeheer« »Par- titie formatteren« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. 2 Kies drukkop »Ja« met » < « of » > « om de veiligheidsvraag te bevestigen; of kies drukkop »Nee« met » < « of » > « om de functie te annuleren. 3 Switch back with » BACK < « Druk op » EXIT « om de instelling te beëindigen. Tijdshift - het pauzeren van programma´s U kunt elk pr..

NEDERLANDS - Page 43

43 NEDERLANDS Programma´s opnemen U kunt de programma's opnemen. Programma´s worden op het externe datamedium opgenomen en het archief wordt beheerd via de televisie. Er is een geheugen nodig van 44 MB tot 110 MB voor een opname van 1 minuut. Andere opnames in het archief kunnen worden bekeken terwijl een programma wordt op- genomen. Het is mogelijk tijdens het opnemen de zenders te wisselen indien het gaat om ongecodeerde zenders op dezelfde frequentie (DVB-T/C) of op dezelfde transponder (DVB-S). Als u tijdens het opnemen wisselt naar andere zenders (terrestriële, kabel, satelliet en U..

... met de elektronische programmag- - Page 44

NEDERLANDS 44 USB-OPNAME ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Programma-instelling voor op- name ... met de elektronische programmag- ids De data in de elektronische programmagids kan worden gebruikt voor opname. 25 EPG Herinnering En/of Recorder can be set in total. 1 Druk op » GUIDE « om de elektronische programmagids (EPG) te openen. 2 Kies het gewenste tv-programma met » V « of » Λ «. – Er wordt informatie weergegeven over het actuele tv-programma. 3 Druk op » < « of » > « om het tv-programma te kiezen d..

... door de informatie handmatig in te - Page 45

45 NEDERLANDS ... door de informatie handmatig in te voeren 25 tv-programma's kunnen vooraf worden in- gesteld voor de opnametimer of ter herinnering. 1 Druk op » GUIDE « om de elektronische programmagids (EPG) te openen. 2 Druk op » < « om het bovenste menu weer te geven. – »Tv-lijst«-optie wordt gemarkeerd. 3 Kies »Opname instellen« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. – »Opname instellen«-menu wordt weerge- geven, »Zender« is gemarkeerd. Opmerking: 7 Indien u de herinneringsfunctie wilt gebrui- ken, kiest u »Herinnering instellen«. 4 Druk op ..

NEDERLANDS - Page 46

NEDERLANDS 46 USB-OPNAME ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Afspelen De opgenomen programma's - handmatig of met behulp van de timerfunctie opgenomen - worden opgeslagen op het externe datame- dium. U kunt een archief op een extern datame- dium weergeven vanuit »Opnames« – menu »Media Player«. Een uitzending uit de opgenomen lijst selecteren 1 Open het menu met » MENU «. 2 Kies het menu-item »Opnames« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. – »Media Player«-menu wor..

Bestandsformaten voor USB- - Page 47

47 NEDERLANDS USB-BEDIENING ---------------------------------------------------------------------------------------------- Bestandsformaten voor USB- bediening Uw televisie kan via de USB-ingang met de volgende bestandsformaten werken: Videobestanden Speciale codecs voor videocomprimering en -decomprimering bieden meer geheugen zonder de beeldkwaliteit overvloedig te com- primeren. Uw televisie kan videobestanden in de formaten XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 referenti- efoto's), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG en MOV afspelen. Bestanden met de volgende extensies worden ook ondersteund: “.a..

Externe datamedia aansluiten - Page 48

NEDERLANDS 48 USB-BEDIENING ---------------------------------------------------------------------------------------------- Externe datamedia aansluiten Het wordt aangeraden de televisie met » 8 « in de stand-by te zetten voordat u het externe data- medium aansluit. Sluit de apparatuur aan en schakel vervolgens het televisietoestel weer in. Voordat u het datamedium loskoppelt, moet u het televisietoestel eerst naar stand-by schake- len. Anders kunnen de bestanden beschadigd raken. Opmerkingen: 7 De aansluiting USB1 op de televisie heeft een stroom van 500 mA in overeenkomst met de USB-stan..

De bestandsbrowser - Page 49

49 NEDERLANDS De bestandsbrowser De bestandsbrowser geeft de video-, audio- en beeldbestanden weer die zich op het externe datamedium bevinden. Als een datamedium verschillende bestandsfor- maten bevat, kunt u gegevens die u niet voor afspelen nodig hebt (video-, audio- of beeldbes- tand) deactiveren met een filterfunctie. Het hoofdmenu van de bestandsbrows- er Media-speler > DISK1 Film Muziek Foto Movie.avi Movie.str Music.mp3 Afbeelding.jpg Dinsdag xx xxx xxxx Terug TERUG TOOLS Alles Film Muziek Foto Alles selecteren Mediaopties Filtertype Navigatie tussen items Afspelen 4 5 1 2 3 1 Pr..

Duur van de weergaven in een slide- - Page 50

NEDERLANDS 50 USB-BEDIENING ---------------------------------------------------------------------------------------------- Duur van de weergaven in een slide- show selecteren 1 Kies »Slide Show Interval« met » V « of » Λ «. 2 Selecteer de tijd (3, 5, 10 seconden) met » < « of » > «. 3 Druk op » EXIT « om de instelling te beëin- digen. Instellingen ondertiteling Als de film ondertiteling bevat, kunt u deze ondertiteling aan- en uitzetten en de grootte en kleur ervan veranderen. 1 Gebruik » V « of » Λ « om »Subtitle Auto Selection«, »Grootte ondertiteling« of »Kl..

Partitie op HD-bestanden kiezen - Page 51

51 NEDERLANDS Basisfuncties afspelen 1 Open het menu met » MENU «. 2 Kies het menu-item »Media Center« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. – »Media Player«-menu wordt weerge- geven. Opmerking: 7 Indien de inhoud van het externe datame- dium niet wordt weergegeven, drukt u op »  « (geel) om te vernieuwen. 3 Kies de naam van het datamedium met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. – Het Media Player-menu van het gese- lecteerde externe datamedium wordt weergegeven. 4 Selecteer het gewenste type (alles, ..

USB-BEDIENING - Page 52

NEDERLANDS 52 3 Start het afspelen met » 8 «. 4 Druk op » 7 « om het afspelen te stoppen. Opmerking: 7 Om de markering te verwijderen, selecteert u de track met » V « of » Λ « en verwijdert u de markering met »  « (geel). Stapsgewijs selecteren van een track of afbeelding (SKIP) 1 Selecteer tijdens het afspelen de volgende track/afbeelding die u wenst met » 6 «. 2 Selecteer de vorige track/afbeelding met » 5 «. – Het afspelen begint met de track of afbeelding die u hebt gekozen. USB-BEDIENING -------------------------------------------------------------------------..

------------------------------------------------------ - Page 53

53 NEDERLANDS MULTIMEDIA SERVER MODUS ------------------------------------------------------ Video's, muziek en afbeeld- ingen afspelen met de thuis- netwerkverbinding Met het DLNA-menu van uw televisie heeft u eenvoudig toegang tot video-, muziek- en fotobestanden op een server; dankzij de DMR- functie kunt u automatisch het afspelen van media op apparaten met DMC-functie starten en stoppen.. Opmerkingen: 7 U kunt uw video-, muziek- en afbeeldingen- bestanden delen via apparaten als PC's, mobiele telefoons of NAS (Network At- tached Storage) dat functioneert als DMS (Digitale Media Server)..

------------------------------------------------------ - Page 54

NEDERLANDS 54 7 Mappen die als onbekend verschijnen in de DLNA-applicatie kunnen niet door de TV worden afgespeeld. Dit probleem kan worden opgelost door de codec op uw computer te installeren. 7 Audiobestanden die afgespeeld worden via het DMS-apparaat ondersteunen de vol- gende formaten die een DLNA-certificaat hebben verkregen: »AAC_ADTS_320«, »LPCM«, »MP3«, »WMABASE« en »WMA- FULL«. 7 Beeldbestanden die afgespeeld worden via het DMS-apparaat ondersteunen de vol- gende formaten die een DLNA-certificaat hebben verkregen: »JPEG_LRG«, »JPEG_ MED« en »JPEG_SM«. MULTIMEDIA SER..

SMART [email protected] TV 4.0 KENMERK - Page 55

55 NEDERLANDS SMART [email protected] TV 4.0 KENMERK --------------------------- Algemene voorwaarden en vertrouwelijkheid Algemene voorwaarden en ver- trouwelijkheidsovereenkomst Algemene voorwaarden en vertrouweli- jkheidsovereenkomst zijn overeenkomsten die u dient te accepteren om alle functies van Smart [email protected] te kunnen gebruiken. Indien de algemene voorwaarden en vertrou- welijkheidsovereenkomst worden geaccepteerd, kunnen alle functies van Smart [email protected] worden gebruikt en worden de benodigde gegevens van het gebruik van de tv verzameld. Indien de algemene voorwaarden en vertrouwel..

SMART [email protected] TV 4.0 KENMERK - Page 56

NEDERLANDS 56 SMART [email protected] TV 4.0 KENMERK --------------------------- Internetapplicaties voor SMART [email protected] TV 4.0 SMART [email protected] TV 4.0 interactieve applica- ties voorziet uw televisie van internetservices en -pagina’s. Deze applicaties zijn in overeenstemming met uw televisie ontworpen. Met SMART [email protected] TV 4.0 kenmerk kunt u veel lokale en internationale internetapplicaties draaien. Deze applicaties omvatten verschil- lende types zoals video, beeld, muziek, gaming, applicaties voor sociale netwerken, applicaties voor nieuws en sport, applicaties voor weers- voorspellin..

SMART [email protected] TV 4.0 KENMERK - Page 57

57 NEDERLANDS SMART [email protected] TV 4.0 KENMERK --------------------------- Internetapplicaties selecteren 1 Selecteer »Applicatiestore« vanuit het menu of druk op » @ «. – Applicatieportal wordt weergegeven. Smart [email protected] TV Navigatie Instellingen Beëindigen Functies Meest populair Nieuwe applicaties abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... Zoeksleutel invoeren Alle applicaties Favorieten 2 Kies de gewenste applicatie met » V «, ..

SMART [email protected] TV 4.0 KENMERK - Page 58

NEDERLANDS 58 SMART [email protected] TV 4.0 KENMERK --------------------------- Hoofdscherm applicatieportal 1 Applicaties. 2 Alle applicaties. 3 Favorieten 4 Zoekbalk. 5 Beëindigen. Navigeren op het hoofdscherm van de applicatieportal 1 Kies de gewenste applicatie op de homep- age van de applicatieportal met » V «, » Λ «, » < « en » > « en druk op » OK « om te bevestigen. – Het hoofdmenu van de applicatie verschi- jnt na korte tijd. 2 Gebruik van de applicatie hangt meestal af van de eigen structuur van de applicatie. Volg de opmerkingen op het scherm. Opmerking: 7 In het in..

Web-browser menu - Page 59

59 NEDERLANDS WEB-BROWSER ------------------------------------------------------------------------------------------------- Web-browser menu 1 Menu besturing. 2 Actieve tab. 3 Vorige pagina. 4 Volgende pagina 5 Vernieuwen. 6 Nieuwe tab. 7 Adresbalk 8 Zoeken op de site. 9 Favorieten. 10 Home-pagina. 11 Instellingen 12 Geschiedenis. 13 Zoeken op het web. 14 Zoom. 15 Sluit web-browser. 16 Sluit tab. Uitzoomen Inzoomen Pagina omhoog Pagina omlaag Navigatie Pro ces Menu Tool B a lk grundig. http://www.grundig.de 2 1 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 16 Web-browser applicaties De web-browser maakt ..

TAALINSTELLINGEN - Page 60

NEDERLANDS 60 TAALINSTELLINGEN ------------------------------------------------------------------------------------ 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu-item »TV« met » < « of » > « en druk op » V « om te bevestigen. – »TV« menu is actief. Taal & Toetsenbord Toegankelijkheidsinstellingen Accessoires Geavanceerde Betreft Beeld Dinsdag xx xxx xxxx Bron Timer Geluid Netwerk TV Ouderlijk Instellingen > TV Gebied veranderen Selectee..

TOEGANKELIJKE FUNCTIES - Page 61

61 NEDERLANDS TOEGANKELIJKE FUNCTIES -------------------------------------------------------------- 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu-item »TV« met » < « of » > « en druk op » V « om te bevestigen. – »TV« menu is actief. 4 Selecteer de regel »Accessibility Settings« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. Ondert. mod. Uit Audiobeschrijving Gemengd Audio Beschrijving Volume 20 Beeld Per 19 Mar. 2015 Bron Time..

-------------------------------------------- - Page 62

NEDERLANDS 62 GEADVANCEERDE INSTELLINGEN -------------------------------------------- 1 Open het menu met de » MENU « knop. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu-item »TV« met » < « of » > « en druk op » V « om te bevestigen. – »TV« menu is actief. 4 Selecteer de regel »Advanced« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. Auto Slaaptimer 4 uur Geef Logo Display weer Nee Stroom LED Backlight Middel Stroombesparende modus Uit Permanente timeshift..

-------------------------------------------- - Page 63

63 NEDERLANDS GEADVANCEERDE INSTELLINGEN -------------------------------------------- Stroombesparende modus Deze garandeert het automatisch uitschakelen van het scherm bij antenne-, kabel-, satelliet- en radiokanalen en de USB-modus als audiobes- tanden afgespeeld worden. 1 Gebruik in het »Advanced« menu» V « of » Λ « om de regel »Power Saving Mode« te selecteren. 2 Press » < « or » > « to set shut off Tijd van display as »10 seconden«, »30 seconden«, »60 seconden«. 3 Press » BACK < « to go back one menu level or Druk op » EXIT « om de instelling te beëindi..

TIMERFUNCTIES - Page 64

NEDERLANDS 64 TIMERFUNCTIES ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Open het menu met de » MENU « knop. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu-item »Timer« met » < « of » > « en druk op » V « om te bevestigen. – »Timer« menu is actief. Slaaptimer Uit Automatisch aan Automatisch uit Geavanceerd Beeld Dinsdag xx xxx xxxx Bron Timer Geluid Netwerk TV Ouderlijk Instellingen > timer Gebied veranderen Beëindig..

Timer uit (Auto Uit) - Page 65

65 NEDERLANDS Timer uit (Auto Uit) In het »Auto Off« menu kunt u voor het televisi- etoestel een uitschakeltijd invoeren. De televisie schakelt op stand-by nadat de ingevoerde tijd is afgelopen 1 Selecteer de regel »Auto Off« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. 2 Selecteer de regel »Mode« met » V « of » Λ « en gebruik » < « of » > « om te selecteren wanneer de televisie uit dient te schakelen. 3 Kies »Uur instellen« met » V « of » Λ « en voer de tijd in met » 1…0 «. 4 Druk op »  « (blauw) om de instelling op te slaan. 5..

OUDERLIJKE CONTROLE-INSTELLINGEN - Page 66

NEDERLANDS 66 OUDERLIJKE CONTROLE-INSTELLINGEN ------------------------ 1 Open het menu met de » MENU « knop. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu-item »Parental« met » > « of » < « en druk op » OK « om te bevestigen. – »Ouderlijk toezicht«-menu wordt weerge- geven. Ouderlijke controle Uit Menu-vergrendeling Uit Toetsenblokkering Uit Pincode wijzigen Beeld Dinsdag xx xxx xxxx Bron Timer Geluid Netwerk TV Ouderlijk Instellen > Ouderlijke controle Gebied verander..

OUDERLIJKE CONTROLE-INSTELLINGEN - Page 67

67 NEDERLANDS OUDERLIJKE CONTROLE-INSTELLINGEN ------------------------ De multifunctionele schakelaar blokkeren Wanneer de Key Lock actief is, werken de knop- pen op het televisietoestel niet. 1 Gebruik vanuit het »Parental« menu » V « of » Λ « om de regel »Keypad Lock« te selecteren en druk op » < « of » > « om te bevestigen. 2 Voer pincode »1234« in met » 1...0 « als om het wachtwoord wordt gevraagd. 3 Activeer (Aan) of deactiveer (Uit) de pan- eelvergrendeling met » < « of » > «. 4 Press » BACK < « to go back one menu level or Druk op » EXIT « om ..

OUDERLIJKE CONTROLE-INSTELLINGEN - Page 68

NEDERLANDS 68 OUDERLIJKE CONTROLE-INSTELLINGEN ------------------------ Een geblokkeerde tele- visiezender bekijken U kunt een tv-zender die vergrendeld is met een pincode bekijken door de tv-zender te selecteren en de pincode in te voeren. 1 Selecteer het geblokkeerde kanaal met » 1…0 « of » P+ «, » P– «. 2 Voer pincode »1234« in met » 1...0 « als om het wachtwoord wordt gevraagd. – Vergrendelde zender kan worden bekeken. Opmerking: 7 De zender wordt opnieuw vergrendeld als u de zender wijzigt. Pincode resetten Gebruik deze functie als u de pincode vergeten bent. 1 Selectee..

----------------------------------------------- - Page 69

69 NEDERLANDS INSTELLEN VAN DATUM EN TIJD ----------------------------------------------- 1 Open het menu met de » MENU « knop. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu-item »Timer« met » > « of » < « en druk op » OK « om te bevestigen. – »Timer« menu wordt weergegeven. 4 Selecteer de regel »Advanced« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. Slaaptimer Uit Automatisch aan Automatisch uit Tijd & Datum Instelling Tijd & Datum Tijdsaanpassi..

---------------------------------------------- - Page 70

NEDERLANDS 70 SOFTWARE VAN HET APPARAAT ---------------------------------------------- 1 Open het menu met de » MENU « knop. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu-item »TV « met » > « of » < « en druk op » OK « om te bevestigen. 4 Selecteer de regel »About« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. Productinfo Tv-naam Smart [email protected] 4... Software-updates Standaard opnieuw instellen Resetten van de zendergeschiedenis Land Andere Beeld Dinsdag xx..

ACCESSOIRES - Page 71

71 NEDERLANDS ACCESSOIRES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ U kunt diverse accessoires op uw televisie aansluiten om te gebruiken met videogesprek, volumeregeling, bewegingsregeling of een toetsenbord en muis om te gebruiken in uw web-browser. Geeft de status weer van de aangesloten accessoire vanuit dit menu om diverse aanpassingen te kunnen uitvoeren. 1 Open het menu met de » MENU « knop. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selec..

RESET FUNCTIES - Page 72

NEDERLANDS 72 RESET FUNCTIES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Open het menu met de » MENU « knop. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu item »TV« met » > « of » < « en druk op » OK « om te bevestigen. 4 Selecteer de regel »About« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. Productinfo Tv-naam Smart [email protected] 4... Software-updates Standaard opnieuw instellen Resetten van de zendergesc..

GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN - Page 73

73 NEDERLANDS DIGILINK Uw televisietoestel is uitgerust met DIGILINK. Deze functie maakt gebruik van het CEC- protocol (Consumer Electronics Control-protocol). CEC maakt het mogelijk om een HDMI-aansluiting op aansluitopeningen te maken HDMI tussen uw TV en een DVD speler, STB of videorecorder en dergelijke uitrusting te bedienen met de afstandsbediening van de televisie. Deze functie moet ook door het apparaat waar- mee u verbindt ondersteund worden. Uw televisie ondersteunt de volgende func- ties. Lees, voor gedetailleerde informatie over deze functie, de gebruikershandleiding van het ext..

Het apparaat op stand-by schakelen - Page 74

NEDERLANDS 74 GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN ------------------------ Apparaatbediening U kunt bepalen hoe de afstandsbediening van uw televisie het externe apparaat zal besturen. 1 Druk op » « en gebruik » < « of » > « om te selecteren uit »HDMI1« tot »HDMI3« en druk op » OK « om te bevestigen. 2 Open het menu met » MENU «. 3 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 4 Kies het menu-item »Bron« met» > « of » < « en druk op » OK « om te bevestigen. Apparaat - - - - Gedrag met ..

GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN - Page 75

75 NEDERLANDS GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN ------------------------ High definition Uw televisie kan high-definition signalen (HDTV) afspelen. U kunt de invoerbronnen (HDTV set-top box orfHigh Definition DVD speler) aansluiten op de HDMI aansluitopening (digitaal HDTV signaal). Hiermee kunt u digitale HDTV programma’s bekijken, zelfs wanneer deze beschermd zijn tegen kopiëren (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection). Aansluitingsoptiesopties 7 Welke televisieaansluiting(en) u verbindt aan uw externe apparatuur is afhan- kelijk van de aansluitingen waarmee deze externe apparatu..

GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN - Page 76

NEDERLANDS 76 Een extern apparaat verbinden Met een digitaal geluid-/beeldsignaal 7 Geschikte apparaten: Digitale satellietont- vanger, game console, BluRay-speler, dvd- speler/-recorder, set-top box, notebook, pc's. 7 Video signaal: digitale afbeelding; definitie: standaard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p. 7 Audio signaal: digitaal geluid (stereo, multi- kanaals compressie, niet-gecomprimeerd). 7 Zenderpositie »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«. 1 Sluit de HDMI1 , HDMI2 , HDMI3 (ARC) aansluitopening aan op de televisie en de overeenkomstige HDMI-aansluitopening op het externe apparaat door midd..

GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN - Page 77

77 NEDERLANDS GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN ------------------------ Gebruik een DVD-recorder, DVD- speler, videorecorder of set-top box. 1 Schakel de videorecorder, dvd-speler of set-top box in en selecteer de functie die u wilt gebruiken. 2 Druk op » « en gebruik » < « of » > « om een invoersignaal te selecteren (»SCART«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«, of »COMPONENT«) en druk op » OK « om te bevestigen. Koptelefoons Aansluiten van koptelefoons 1 Steek de plug van de koptelefoon (3,5 mm ø jackplug) in de koptelefoonaansluiting van het televisietoestel. Gel..

“Dolby”, “Dolby Audio” en het dubbele D-symbool - Page 78

NEDERLANDS 78 Opmerkingen: 7 Als het audiosysteem ook een afspeelfunctie heeft (bijv. home cinema-systeem inclusief DVD-spelerfunctie), zullen er twee ap- paraten vermeld worden op het HDMI CEC- lijst. De eerste is de speler, en de tweede is de audioweergave. 7 Als een Blu-ray-speler is aangesloten op de AV-receiver, verwijder dan tijdens de registratie de cd uit de speler. 6 Open het menu met » MENU «. 7 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 8 Kies het menu-item »Geluid« met » > « of » < « en..

GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN - Page 79

79 NEDERLANDS GEBRUIKEN VAN EXTERNE APPARATEN ------------------------ Wat is LIVESHARE? 7 Miracast is een draadloze technologie die Android-apparaten onderling afbeeldingen laat delen. Deze technologie wordt onder- steund door uw tv onder de naam Liveshare. Scherm delen met Liveshare- verbinding 1 Open het menu met » MENU «. 2 Gebruik » V «, » Λ «, » < « of » > « om »Scherm delen« te kiezen en bevestig met » OK «. – »Miracast«-menu wordt weergegeven. 3 Launch met gebruik van uw laptop of mobiele apparaat de Miracast-applicatie en kies uw tv. – Miracast zal snel v..

BEDIENING MET DE GEWONE INTERFACE - Page 80

NEDERLANDS 80 BEDIENING MET DE GEWONE INTERFACE --------------------- Wat is een gewone interface? 7 Een gewone Interface (CI) is een interface voor DVB-ontvangers. 7 Versleutelde zenders kunnen alleen worden bekeken met een CA-module die voor het encryptiesysteem en de overeenkomstige Smartcard geschikt is. 7 De televisie is uitgerust met een Common Interface-slot waarin CA-modules van verschil- lende aanbieders te plaatsen zijn. 7 U kunt de smart card van de aanbieder in de CA-module steken om de versleutelde zenders die u wilt bekijken te activeren. De CA-module insteken Opmerking: 7 Sch..

Bedradenetwerkverbinding - Page 81

81 NEDERLANDS NETWERK SETUP --------------------------------------------------------------------------------------------- Om de functies van SMART [email protected] te gebruiken moet u de tv aansluiten op uw thuis- netwerk met internet toegang en inloggen. U kunt op de ‘Mijn apps’-portal van Grundig diverse applicaties launchen. Deze applica- ties omvatten verschillende types zoals video, beeld, muziek, gaming, applicaties voor sociale netwerken, applicaties voor nieuws en sport, applicaties voor weersvoorspellingen. Uw televisie ondersteunt de afstandsbedien- ingsfunctie voor Apple iPhones e..

Instellingen bedraad netwerk - Page 82

NEDERLANDS 82 Instellingen bedraad netwerk Er zijn twee manieren om een aangesloten netwerk in te stellen. A Automatisch verbinding, Alle gegevens met betrekking tot aansluit- ings-instellingen (»IP Address«, »Netmask«, »Gateway« en »DNS«) worden automatisch verkregen vanuit het modem. B Handmatige verbinding, alle gegevens met betrekking tot aansluit- ings-instellingen (»IP Address«, »Netmask«, »Gateway« and »DNS«) dienen handmatig geconfigureerd te worden. Automatische verbinding De meeste thuisnetwerken zijn Dynamisch. Als u een dynamisch netwerk heeft moet u een DSL-mode..

Manuele verbinding - Page 83

83 NEDERLANDS NETWERK SETUP --------------------------------------------------------------------------------------------- Manuele verbinding Bepaalde netwerken vereisen een statisch IP- adres Als uw netwerk een statisch IP-adres vere- ist, moet u de waarden »IP Adres«, »Netmask«, »Gateway« en »DNS« manueel invoeren. U kunt de waarden van uw »IP Adres«, »Net- mask«, »Gateway« en »DNS« verkrijgen van uw internetprovider. 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3..

Draadloos netwerk - Page 84

NEDERLANDS 84 Draadloos netwerk Draadlozenetwerkverbinding 1 De televisie is voorzien van een ingebou- wde WiFi-adapter voor verbinding met het draadloze netwerk. Opmerkingen: 7 Draadloze LAN adapter ondersteunt IEEE 802.11B/G en N communicatieprotocol- len. We adviseren u om IEEE 802.11N protocol te gebruiken om de beste prestatie te verkrijgen voor draadloos afspelen van HD-video. 7 Als u een modem gebruikt dat IEEE 802.11B/G ondersteunt, kan de prestatie van het video afspelen slecht zijn in vergeli- jking met een modem dat IEEE 802.11N ondersteunt omdat de gegevensoverdracht van het IEE..

Draadloze WPS netwerkverbinding - Page 85

85 NEDERLANDS NETWERK SETUP --------------------------------------------------------------------------------------------- » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Netwerk« met » > « of » < « en druk op » V « om te bevestigen. – »Netwerk«-menu is actief. 4 Selecteer »Aansluitingstype veranderen« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. 5 Selecteer de optie »Wireless WPS« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. – Waarschuwingsbericht voor wifi wordt weergegeven. 6 Bevestig ..

Automatisch verbinden door het invoeren - Page 86

NEDERLANDS 86 8 Selecteer de lijn »Kies toegangspunt« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. – Aanwezige WPS-ondersteunde draad- loze netwerken worden gescanned om weergegeven te worden in het »Select Access Point« menu. 9 Selecteer het netwerk waarmee u verbind- ing wilt maken » V « of, » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. – 8-cijferige pin code wordt weergegeven in het draadloze WPS menu. Opmerking: 7 Raadpleeg de handleiding van uw router om er achter te komen hoe de pincode ingevoerd moet worden via een PC. 10 Gebruik een PC om de pincode in te..

Handmatige verbinding - Page 87

87 NEDERLANDS NETWERK SETUP --------------------------------------------------------------------------------------------- Opmerking: 7 Om de televisie het draadloze modem op het netwerk te ontdekken, moet de netwerk- naam ASCII-tekens ondersteunen . 10 Kies het gewenste teken met » V «, » Λ «, » < « of » > « en ga naar het volgende teken met » OK «. – Met » Shift « ➡ » OK « kunt u schakelen tussen hoofdletters / nummers en kleine letters / speciale tekens. – Kies » Del « om het ingevoerde teken te verwijderen en druk op » OK « om te bevestigen. 11 Bevestig het..

Verander TV-naam - Page 88

NEDERLANDS 88 Verander TV-naam Om het mogelijk te maken uw TV in het netwerk te identificeren, wordt de naam “[email protected] TV 4.0” toegekend in de fabriek. U kunt de naam veranderen. 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Selecteer het menu-item »TV« met » V «, » Λ « en druk op » V « om te bevestigen. – »TV« menu is actief. 4 Selecteer de regel »About« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. 5 Selecteer de regel »TV Name« met » V ..

De tv verbinden met een “ver- - Page 89

89 NEDERLANDS NETWERK SETUP --------------------------------------------------------------------------------------------- De tv verbinden met een “ver- borgen” netwerk Zelfs als de SSID (Service Set Identifier) van de router niet zichtbaar is, kunt u uw TV verbinden met dit netwerk. 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Netwerk« met » > « of » < « en druk op » V « om te bevestigen. – »Netwerk«-menu is actief. 4 Selecteer de lijn ..

--------------------------------------------- - Page 90

NEDERLANDS 90 INSTELLEN VAN MEER KANALEN --------------------------------------------- Automatisch zoeken naar alle digitale kanalen van een satel- liet Nieuwe satellietkanalen worden toegevoegd of satellietdata worden frequent gewijzigd. Daarom bevelen wij u aan om van tijd tot tijd de auto zoekfunctie te draaien. Alle transponders worden gescand op nieuwe kanalen. 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Bron« met » > « of » < « en druk op ..

--------------------------------------- - Page 91

91 NEDERLANDS BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Handmatig zoeken naar digitale televisiezenders van een satel- lietontvanger op een transpon- der Als een bepaald niet kan worden gevonden met automatisch zoeken, kunt u deze handmatig zoeken met de handmatige zoekfunctie. U moet alle parameters van het kanaal correct invoeren. U kunt informatie over de huidige transponder verkrijgen van de teletekstpagina, satelliet TV tijdschriften of internet. 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » >..

--------------------------------------- - Page 92

NEDERLANDS 92 Antenne instellingen en au- tomatisch zoeken naar digitale kanalen van een satellier Opmerking: 7 De volgende beschrijving over de LNB- instellingen gaat uit van een aanzienlijke expertise over de satellietsystemen. Vraag ernaar bij uw dealer. 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Bron« met » > « of » < « en druk op » V « om te bevestigen. – »Bron«-menu is actief. 4 Selecteer »Automatisch zoeken naar ze- nders« met » ..

--------------------------------------- - Page 93

93 NEDERLANDS BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Antenne-instellingen, SCR sys- teem en automatisch zoeken naar digitale kanalen van een satelliety Opmerkingen: 7 Uw TV ondersteunt het SCR systeem (Één- kanaals router – EN 50494). 7 De volgende beschrijving over de LNB- instellingen gaat uit van een aanzienlijke expertise over de satellietsystemen. Vraag ernaar bij uw dealer. 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »..

--------------------------------------- - Page 94

NEDERLANDS 94 10 Kies de scanmodus. Kies of u alleen vrije digitale tele- visiezenders (vrij) wilt zoeken, alleen gedoceerde digitale televisiezenders (ge- codeerd) of beiden (vrij + gecodeerd) met » V « of » Λ «, bevestig met OK « en markeer de items »Vrij« en/of »Gecodeerd«. 11 Druk op »  « (rood) om het zoeken te begin- nen. Opmerkingen: 7 Bij het updaten via dezelfde satellieten wordt aan het begin van een zoekopdracht een veiligheidsvraag weergegeven. 7 Als de eerder opgeslagen zenders in de zenderlijst moeten worden behouden en de nieuwe gevonden zenders hieraan moeten ..

--------------------------------------- - Page 95

95 NEDERLANDS DISEqC Modus Op basis van het aantal huidige satellietsys- temen selecteert u de optie »Off« »DiSEqC 1.0« of »DiSEqC 1.1« met » < « of » > «. – »Uit«: Voor satellietsystemen met maar één antenne. –»DiSEqC 1.0« schakelaar maakt het mogelijk van maximaal vier satellieten tegelijkertijd te ontvangen. Uit »LNB Selection« gebruik » < « of » > om de »1/4«, »2/4«, »3/4« or »4/4« selectie te maken voor de satelliet die overeenkomt met relevante DiSEqC posities. – »DiSEqC 1.1«-schakelaar laat u maximaal zestien satelietzenders tegelijk o..

--------------------------------------- - Page 96

NEDERLANDS 96 BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Motor antenne configuratie (DiSEqC 1.2) Opmerking: 7 De volgende beschrijving over de LNB- instellingen gaat uit van een aanzienlijke expertise over de satellietsystemen. Vraag ernaar bij uw dealer. Uw televisie ondersteunt DiSEqC 1.2 gemotori- seerde satellietsystemen. Deze functie maakt het ook mogelijk de satelliet te regelen via uw televisie. Pas de positie van de satellietantenne aan in overeenkomst met elke satelliet. Deze instel- lingen kunnen worden opgeslagen en de antenne kan worden verplaatst naar ..

--------------------------------------- - Page 97

97 NEDERLANDS BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Automatisch zoeken naar digi- tale kanalen van de kabelpro- vider 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Bron« met » > « of » < « en druk op » V « om te bevestigen. – »Bron«-menu is actief. 4 Selecteer »Automatisch zoeken naar ze- nders« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. 5 Kies de optie »Kabel (DVB-C)« met » V « of » Λ..

--------------------------------------- - Page 98

NEDERLANDS 98 BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Handmatig zoeken naar digitale kanalen van de kabelprovider 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Bron« met » > « of » < « en druk op » V « om te bevestigen. – »Bron«-menu is actief. 4 Selecteer »Automatisch zoeken naar ze- nders« met » V « of » Λ « en druk op » OK « om te bevestigen. 5 Kies de optie »Kabel (DVB-C)« met » V « of » Λ « en..

--------------------------------------- - Page 99

99 NEDERLANDS Opmerkingen: 7 Bij het updaten via dezelfde satellieten wordt aan het begin van een zoekopdracht een veiligheidsvraag weergegeven. 7 Als de eerder opgeslagen zenders in de zenderlijst moeten worden behouden en de nieuwe gevonden zenders hieraan moeten worden toegevoegd, drukt u op »  « (groen). 7 Als u op »  « (rood) drukt, worden de op- geslagen zenders uit de huidige zenderlijst verwijderd. – Het menu »Digitaal zoeken« verschijnt en de scan naar tv-zenders begint. – Het zoeken is voltooid zodra de boodsc- hap »Search is completed!« verschijnt. Opmerking:..

--------------------------------------- - Page 100

NEDERLANDS 100 BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Automatische service-update Als deze functie geactiveerd is, worden mo- gelijke veranderingen van netwerkleveranciers automatisch aangepast. De eenheid dient in de stand-by-modus te staan. Deze update wordt voor alle types ontvangst - terrestrieel, kabel en satelliet doorgevoerd. 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Bron« met » > « of » < « en druk op » V ..

--------------------------------------- - Page 101

101 NEDERLANDS BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Opmerkingen: 7 Als de scan is gestart, verschijnt er een veiligheidsvraag. Druk op »  « (groen) om de optie »Ja« te bevestigen. – Alle zenders en favorietenlijsten voor de analoge zenders worden verwijderd en opnieuw samengesteld. – Het menu »Zoekresultaten« verschijnt en het scannen naar televisiezenders begint. Afhankelijk van het aantal ontvangen tele- visiezenders kan dit enkele minuten duren. – De zoekopdracht is voltooid als »zoekop- dracht voltooid!« verschijnt. Opmerking: 7 De zoe..

--------------------------------------- - Page 102

NEDERLANDS 102 BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Opgeslagen analoge zenders bewerken Kanalen die met automatisch zender zoeken werden opgeslagen tijdens het instellen van de televisiezenders, kunt u deze verwijderen. U kan ook de naam van een zender wijzigen of ingeven of een zender overslaan. Zenderlijsten selecteren 1 Open het menu met » MENU «. 2 Selecteer het menu-item »Settings« met » V «, » Λ «, » < « of » > « en druk op » OK « om te bevestigen. 3 Kies het menu-item »Bron« met » > « of » < « en druk op » V « om te b..

--------------------------------------- - Page 103

103 NEDERLANDS BIJKOMENDE ZENDERS INSTELLEN --------------------------------------- Een favorietenlijst aanmaken - analoge zenders U kunt uw favoriete zenders kiezen en in maximaal vier lijsten opslaan (FAV1 tot en met FAV4). 1 Selecteer in het »zenderbrowser«-menu de zender(s) die u aan uw favorietenlijst wilt toevoegen met » V «, » Λ «, » < « of » > «, en markeer de televisiezender door op » OK « te drukken. – De zender wordt gemarkeerd met » ✔ «. 2 Open het menu Gereedschappen met »  « (geel). 3 Selecteer de lijn »Aan fav. toevoegen« met » V « of ..

Service-informatie voor dealers - Page 104

NEDERLANDS 104 INFORMATIE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Draadloze LAN-modulespecificatie (indien er een wifimodule beschikbaar is) Standaard: IEEE802.11b/g/n Frequentiebereik:Uitgangsvermogen (max.) 2400 MHz tot 2483,5 MHz: <20dBm Draadloze LAN-modulespecificatie (indien er een wifimodule beschikbaar is) Standaard: IEEE802.11a/n/ac Frequentiebereik:Uitgangsvermogen (max.) 5150 MHz tot 5250 MHz: <23dBm 5250 MHz tot 5350 MHz: <23dBm 5725 MHz tot 5850 MHz: <23dBm Bluetooth LAN-modulespecificatie (indien er ..

Voor klanten in Rusland; - Page 105

105 NEDERLANDS INFORMATIE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Netwerkinterfaces Deze tv is geschikt voor aansluiting op het ADSL-netwerk Afvoeren van het verpakkings- materiaal Het verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen. De verpakking van dit product werd gemaakt van recyclebare materialen. Voer het af volgens de classificatie in overeenstemming met de af- valinstructies. Voer het niet samen met normaal, huishoudelijk afval af. Milieu-opmerking Dit product..

Probleemoplossing - Page 106

NEDERLANDS 106 INFORMATIE --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Probleemoplossing Als de volgende maatregelen niet tot een bevredigend resultaat leiden, neemt u dan contact op met een bevoegde GRUNDIG-dealer. Houd er rekening mee dat storingen ook door externe apparatuur, zoals videorecorders en satellietontvangers kunnen worden veroorzaakt. Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing Beeld licht op (ruisen), maar geen zender zich- tbaar Antennekabel Is de antennekabel aangesloten? Geen zender geprogrammeerd Start zender zoeken Sl..

NEDERLANDS - Page 107

107 NEDERLANDS Opmerking: 7 Dit is een product van klasse A. Tijdens gebruik kan het apparaat radiostoring veroorzaken. Het kan zijn dat de gebruiker dit dient op te lossen. Neem hiervoor contact op met uw gespeciali- seerde dealer. DMS-apparaat kan niet gevonden worden DMS-apparaat is niet inge- schakeld of opgestart Contorleer of het DMS-apparaat is ingeschakeld en opgestart. Instellingen voor netwerkverbind- ing niet uitgevoerd. Controleer de netwerkinstellingen. Slechte beeldkwaliteit (pixel) in WLAN-modus. DMS (bijvoorbeeld PC) is aangesloten op het draadloos netwerk en te ver uit de b..

NEDERLANDS - Page 108

NEDERLANDS 108 GLOSSARIUM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Afhankelijk van het televisiemodel. ARC Het ARC (Audio Return Channel) kan gebruikt worden om het audiosignaal van het tele- visiekanaal af te spelen met een HDMI-kabel of een optische kabel met een meerkanalige versterker. Achtergrondverlichting Handmatig instellen van achtergrondverlichting (enkel actief als de dynamische achtergrond- verlichting is uitgeschakeld). Deze instelling heeft ook een directe impact op het stroomver- bruik. Ruisreductie Deze functie kan..

----------------------------------------------- - Page 109

109 NEDERLANDS DVB-T DVB-T (Digital Video Broadcasting – kabel) en de opvolger DVB-C2 zijn varianten van DVB dat gebruikt wordt om digitale radio- en televisiesig- nalen via een kabelverbinding uit te zenden. Dynamisch Contrast Deze functie stelt het contrast dynamisch en optimaal in voor de respectievelijke beelden door de beelden te analyseren en te wijzigen met een contrastaanpassing. Dit verhoogt het contrast, maar kan echter ook het zichtbare helderheidsniveau in het beeld verminderen. Filmmodus detecteert en verwerkt automatisch speelfilms voor alle signaalbronnen. Dit betekent dat ..

----------------------------------------------- - Page 110

NEDERLANDS 110 VERKLARENDE WOORDENLIJST ----------------------------------------------- LNB Low Noise Block bevindt zich in het midden van de parabolische antenne. Het wijzigt de satellietfrequentie van b.v. 10.7 naar 11.75 of 11.8 to 12.75 GHz naar 950- 2150 MHz waarbij transmissie mogelijk is met een coax-kabel en meer recent met optische vezels en ontvangst met een satellietontvanger. MEMC Verbetert de weergave van bewegende beelden door extra bewerking van gemiddelde beelden en is enkel beschikbaar bij toestellen vanaf 32". Het wordt weergegeven met een PPR of 400 (Picture Perfection Ra..

----------------------------------------------- - Page 111

111 NEDERLANDS Proxyserver Een proxy of proxyserver is een serviceprogram- ma voor computernetwerken dat instaat voor gegevensovedracht. Het zorgt voor een snellere gegevensoverdracht en kan ook de veiligheid verhogen door toegangscontrolemechanismen te implementeren. De overdacht vindt plaats tussen computers of programma's in computer- netwerken. Aan de serverzijde is de proxy de client, aan de clientzijde is het de server. Router Een router is een netwerkonderdeel dat ver- schillende computernetwerken linkt. De router analyseert (op basis van laag 3-informatie) de ontvangen netwerkpakket..

----------------------------------------------- - Page 112

NEDERLANDS 112 USB-OPNAME Maakt opnemen en afspelen van televisiepro- gramma's mogelijk bij digitale televisiezenders (DVB-S, DVB-T en DVB-C). Dit is afhankelijk van de uitzending. Het opnemen en afspelen van programma's is enkel mogelijk als er gebruik wordt gemaakt van extern datamedium (harde schijf of USB- stick). Levendige Kleur Verhoogt het kleurcontrast en de contrastinstell- ing. Deze instelling is doorgaans te sterk om bij normale beelden te worden gebruikt en dient alleen indien nodig te worden toegepast (laag of uit), anders worden de nuances in het beeld onderdrukt. VERKLARENDE ..

NEDERLANDS - Page 113

113 NEDERLANDS INDEX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Aan de slag met SMART [email protected] TV ..... 56 Aangesloten netwerk ..... 82 Aangesloten netwerkverbinding ..... 82 Aanpassen van de zendereditor voor de digitale zenders ..... 23 Aansluitingen op het televisietoestel ..... 13 Aansluiting van een digitale geluidversterker met meerdere kanalen/AV-ontvanger ..... 77 Accessoires ..... 71 Afspelen ..... 46 Afspelen tijdens een opname ..... 46 Afspelen van geselecteerde nummers ..... 51 Afstemmen van d..

NEDERLANDS - Page 114

NEDERLANDS 114 INDEX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Duur van de weergaven in een diashow selecteren ..... 50 E Een dvd-speler, dvd-recorder, videorecorder of set-top box gebruiken ..... 77 Een extern apparaat verbinden ..... 76 Een extern datamedia selecteren ..... 41 Een favorietenlijst aanmaken - analoge zenders ..... 104 Een koptelefoon aansluiten ..... 77 Een mobiel apparaat aansluiten ..... 79 Een partitie op het extern datamedium selecteren ..... 41 Een programma vanuit de zenderlijst opnemen..

NEDERLANDS - Page 115

115 NEDERLANDS Kanaalgeschiedenis verwijderen ..... 72 Kiezen van werkingsmodus ..... 31 Koptelefoon ..... 77 L LNB-instellingen ..... 93 Logoweergave opslaan ..... 62 M Manueel zoeken naar digitale televisiezenders van een satellietontvanger ...... 92 , 94 , 95 Manuele afstelling ..... 69 Manuele verbinding ..... 84 , 88 Milieu-opmerkingen ..... 107 Modus ..... 29 Modus TOP-tekst of FLOF-tekst ..... 38 Mogelijke beperkingen bij gebruik van een extern datamedium ..... 39 Multimedia Server Modus ..... 53 N Nachtmodus ..... 30 Navigeren in het hoofdmenu ..... 58 Netwerk installeren ..... 82 N..

NEDERLANDS - Page 116

NEDERLANDS 116 INDEX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tv-bediening - extra functies ..... 33 TV-naam veranderen ..... 89 U USB-bediening ..... 47 USB-opname ..... 39 USB-toetsenbord en -muis ..... 56 V Verbinding maken met een thuisnetwerk met behulp van een LAN-kabel ..... 20 Verbindingsopties ..... 75 Verwijderen van externe data media ..... 48 Videobestanden ..... 47 Video's, muziek en afbeeldingen afspelen met de thuisnetwerkverbinding ..... 53 Voorbereiding op installatie op de VESA- beugel ......

Sponsored links

Latest Update