Grundig 55 Vle 6625 Bp Ply000_long English Manual

55 VLE 6625 BP Language

Download Grundig 55 Vle 6625 Bp Ply000_long English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

COPENHAGEN 43 CLE 6625 BP - Page 1

COPENHAGEN 43 CLE 6625 BP SV

..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - Page 2

SVENSKA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 5- INSTALLATION-OCH-SÄKERHET 7- ALLMÄN-INFORMATION - 7 TV:ns specialfunktioner 8 Ta emot digitala stationer 8 GRUNDIG SCR System 8 Viktig information om miljöskydd 8 Kommentarer kring stillbilder 9- FÖRPACKNINGSINNEHÅLL - 9 Standardtillbehör 9 Tillval 10- ANSLUTNING/FÖRBEREDELSE 10 Ansluta antenn och strömsladd 11 Stående eller vägghängd 12 Sätta in batterier i fjärrkontrollen 13- ÖVERSIKT - 13 Anslutningar på TV:n 14..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - Page 3

3 SVENSKA INNEHÅLLSFÖRTECKNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 43 Spela in TV-program 43 Programinspelning med ett tryck 43 Spela in ett program från kanallistan 44 Programinställning för inspelning 45 Redigera timer 45 Radera en timer 46 Uppspelning 46 Radera program från menyn för inspelade filer 47- USB±DRIFT - 47 Filformat för USB-användning 48 Ansluta externa datamedia 48 Ta bort den externa dataenheten 49 Utforskaren 49 Inställningar i USB-installationsmenyn 51 Uppspelning – gr..

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - Page 4

SVENSKA 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 75 High definition 75 Anslutningsalternativ 76 Ansluta en extern enhet 77 Använda en inspelningsbar DVD, DVD- spelare, videobandspelare eller set-top- box 77 Hörlurar 77 Hi-fi-system 78 Spela upp ljudsignal via Hi-Fi-systemet 79 Trådlös skärmdelning (Liveshare) 79 Vad är LIVESHARE? 79 Skärmdelning med Liveshare-anslutning 80- ANVÄNDNING-MED-COMMON- INTERFACE 80 Vad är common interface? 80 Sätta in CA-modulen 80 Åtkomstsko..

INSTALLATION-OCH-SÄKERHET - Page 5

5 SVENSKA INSTALLATION-OCH-SÄKERHET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Om-TV:n 7 Med TV:n kan du ta emot och titta på digitala TV-program via DVB-S, DVB-T, DVB-C och även analogt. 7 Många av TV:ns funktioner kräver internetan- slutning. TV:n är utrustad med WLAN och en LAN-port. 7 TV:n kan spela in program. För den funktionen behöver du en USB-lagringsenhet, såsom en extern hårddisk (medföljer ej). Inspelade program kan enbart spelas upp på samma TV. Efter reparation av TV:n är det möjligt att inspelade program i..

INSTÄLLNING-OCH-SÄKERHET - Page 6

SVENSKA 6 INSTÄLLNING-OCH-SÄKERHET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± VARNING Skador-orsakade-av-fallande-TV Placera aldrig TV:n på en instabil yta. TV:n kan falla och orsaka allvarliga skador, vilket i en- staka fall kan leda till dödsfall. Iaktta följande försiktighetsåtgärder: 7 Använd endast bänkar eller stativ som rekom- menderas av tillverkaren. 7 Använd endast möbler som säkert kan bära upp TV:n. 7 Se till att TV:ns dimensioner inte är större än möbeln den står på. 7 Placera inte TV:n på höga..

TV:ns-specialfunktioner - Page 7

7 SVENSKA TV:ns-specialfunktioner 7 TV:n kan ta emot och visa digitala stationer (via DVB-S, DVB-T och DVB-C), även i HD (High Definition). För närvarande är mottag- ning av dessa TV-stationer i HD endast möjlig i vissa europeiska länder. 7 Även om den här TV:n uppfyller rådande DVB-S-, DVB-T- och DVB-C-standarder från augusti 2012, kan inte dess kompatibilitet med framtida digitala DVB-S-satellitsändningar, digitala DVB-T-marksändningar eller digitala DVB-C-kabelsändningar garanteras. 7 Den här TV:n kan ta emot och bearbeta alla analoga och alla icke krypterade digitalsta- ti..

ALLMÄN-INFORMATION - Page 8

SVENSKA 8 ALLMÄN-INFORMATION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Viktig-information-om-miljö± skydd De alternativ som nämns ovan hjälper dig att minska energiförbrukningen för naturresurser, samt spara pengar åt dig genom lägre elräk- ningar. 7 Om du inte kommer att använda TV:n på flera dagar ska TV:n kopplas från strömkällan av miljö- och säkerhetsskäl. TV:n förbrukar ingen energi i det här tillståndet. 7 Om TV:n har en huvudströmbrutare räcker det att slå av TV:..

-FÖRPACKNINGSINNEHÅLL - Page 9

9 SVENSKA -FÖRPACKNINGSINNEHÅLL -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Standardtillbehör 1- TV 2- Stativ 3- Fjärrkontroll 4- Batterier till fjärrkontrollen 5- Skruvar och monteringsinstruktioner för stativ 6- Snabbinstruktion Tillval Lättanvänd fjärrkontroll Batterier till lättanvänd fjärrkontroll Rengöringsduk 1 4 2 5 6 3

..

-Ansluta-antenn-och-strömsladd - Page 10

SVENSKA 10 ANSLUTNING/FÖRBEREDELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Ansluta-antenn-och-strömsladd 1 För att ta emot digitala satellitkanaler (DVB- S) ansluter du satellitantennen till antennut- taget SATELLITE- på TV:n; och/eller 2a För att ta emot marksända digitala sändningar (DVB-T) ansluter du kabeln för takantenn eller inomhusantenn (passiv eller aktiv inomhusantenn med egen strömförsörj- ning) till antennuttaget ANT-IN på TV:n; eller 2b För att ta emot digitala kabelkanaler (DVB- C) ansluter du ka..

-Stående-eller-vägghängd - Page 11

11 SVENSKA ANSLUTNING/FÖRBEREDELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Stående-eller-vägghängd 7 Placera TV:n så att inget direkt solljus kan falla på skärmen. -Med-stativ 7 Se medföljande installationsinstruktioner för att montera stativet. 7 Placera tv:n på en hård, plan yta. -Förberedelse-för-montering-på-VESA± fäste Du behöver: 7 En sax, 7 En stjärnmejsel. Följ installationsinstruktionerna för VESA-fästet. 1- Placera TV:n i filmen på en slät yta med skärmen nedåt. 2- Skär upp filmen på ba..

Sätta-in-batterier-i-fjärrkontrol± - Page 12

SVENSKA 12 Sätta-in-batterier-i-fjärrkontrol± len ANSLUTNING/FÖRBEREDELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna batterifacket genom att ta bort luckan. 2- Sätt in batterierna (2 x 1,5 V mikro; till exempel R03 eller AAA). Placera batte- rierna efter polaritet (markerade i botten av batterifacket). 3- Stäng batterifacket. Observera:- 7 Om TV:n slutar att reagera på kommandon från fjärrkontrollen kan batterierna vara förbrukade. Se till att ta ur uttjänta batterier ur batterifacket. 7 Tillverkaren kan i..

-Anslutningar-på-TV:n - Page 13

13 SVENSKA -ÖVERSIKT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Anslutningar-på-TV:n AV / S-VHS/COMPONENT SERVICE LAN ANT-IN 5V max.50mA Optic Out SATELLITE 13/18V max.500mA HDMI2 HDMI3(ARC) USB(HDD) USB1 HDMI1 + V/P - LAN Anslutningsuttag för nät- verkskabel AV-/-S±VHS-/-COMPONENT - - - Euro/AV-uttag (CVBS- signal, RGB-signal); videosignalingång för S-Videokamera (med Scart- S-VHS-konverterare); Ing..

ÖVERSIKT - Page 14

SVENSKA 14 ÖVERSIKT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -TV:ns-kontrollknappar + V/P - Sätta-TV:n-i-standby 1- 8 /I - Kopplar på TV-apparaten från standby och kopplar tillbaka till standby. Justera-volymen-eller- ändra-stationen 1- V/P - Förvalsknapp för volym eller kanalval. 2- – - sänker volymen; sänker kanalval. 3- + - höjer volymen; höjer kanalval.

..

Fjärrkontroll-–-huvudfunktioner - Page 15

15 SVENSKA ÖVERSIKT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fjärrkontroll-–-huvudfunktioner Markörkontroll Flyttar markören uppåt och nedåt i menyer. Flyttar markören åt vänster eller åt höger i menyer. Öppnar kanallistan; aktiverar olika funktioner. Slår på och av TV:n (standby) Signalkälla Slår på/stänger av volymen (tyst) - Bläddringsfunktion; går uppåt en nivå i menyhierarkin Ö..

Fjärrkontroll-–-alla-funktioner - Page 16

SVENSKA 16 ÖVERSIKT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fjärrkontroll-–-alla-funktioner  - (röd) - Väljer en sida i text-tv-läge;  (grön) väljer/aktiverar olika funktioner  (gul) i menyer.  (blå) 5 Byter till dubbel teckenstorlek i text- TV-läget; väljer föregående spår/föregå- ende bild i mediaspelaren. 6 Uppdaterar en sida i text-TV-läget; väljer näst..

Inställningar-för-anslutning-till- - Page 17

17 SVENSKA FÖRSTA-INSTALLATIONEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± En ”installationsassistent” medföljer TV:n. Den tar dig genom grundinställningarna steg för steg. Genom att använda skärmdialogrutan möjliggör bruksanvisningen att komplexa inställningar och dataposter presenteras enkelt och tydligt för alla. Sidor och dialogrutor visas på skärmen, som identifierar efterföljande och troliga funktions- steg. För att stödja detta ser du de obligatoriska knappsymbolerna på fjärrk..

Första-installationen-±-översikt - Page 18

SVENSKA 18 Välj-språk (sidan 19, steg 3) FÖRSTA-INSTALLATIONEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Första-installationen-±-översikt Nätverksinstallation (sidan 20, steg 12) Kabel (sidan 20, steg 12) Trådlöst (sidan 20, steg 17) Trådlös-WPS (kapitelsida 85) Auto (sidan 20, steg 12) Manuell (kapitel- sida 83) Auto (sidan 20, steg 17) Manuell (kapitel- sida 87) Knapp (kapitel- sida 85) PIN (kapitel- sida 85) Kanalredigerare (sidan 23) Ställa-in-TV±kanaler (sidan 21, steg 26) DVB±T (sidan..

Planera-första-installationen - Page 19

19 SVENSKA Planera-första-installationen 1- Slå på TV:n från standby med » 8 «, » 1…0 «, » P+ « eller » P– «. – Menyspråksmenyn visas när TV:n slås på för första gången. Smart [email protected] 4.0 Välj Menyspråk Välj önskat språk Česky Dansk Deutsch Espanol Eλληvıκά Français Hrvatski Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Pyccкий Româneşte Slovenščina Eesti Suomi Svenska Бългaрски Slovenčina Lietuviu Türkçe Navigering mellan objekt Engelska Hjälp:- 7 Om menyn »Menyspråk« inte visas på skärmen gör du inställningen genom a..

FÖRSTA-INSTALLATIONEN - Page 20

SVENSKA 20 Ansluta-till-ett-hemnätverk-med-en-LAN± kabel 11- Bekräfta »Ändra anslutningstyp« med » OK «. 12- Välj alternativet »Trådbundet« med » V « el- ler » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. Observera:- 7 Inställningarna för en manuell LAN-anslut- ning finn på sidan 83. 13- Tryck på »  « (röd) för att välja alternativet »Anslut« för att etablera en modemanslut- ning. – »Ansluter ... Vänta« visas och om anslut- ningen har upprättats visas även »Anslut- ning till gateway: Lyckad« visas. 14- Tryck på »  « (grön) för att kontro..

FÖRSTA-INSTALLATIONEN - Page 21

21 SVENSKA FÖRSTA-INSTALLATIONEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Söka-TV±kanaler-med-satellitsignal- (DVB±S) 25- Välj alternativet »Satellit (DVB-S/S2)« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. - Satelliten Astra 19.2° East är förinställd. 26- Bekräfta knappen »Fortsätt« med »  « (blå). Obs! 7 Välj kanaltyp. Tryck på » V « eller » Λ « för att välja om du vill söka efter endast digitala kanaler (Digital), endast radiokanaler (R..

Ställa-in-marksända-digitala-TV±kanaler- - Page 22

SVENSKA 22 FÖRSTA-INSTALLATIONEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ställa-in-marksända-digitala-TV±kanaler- (DVB±T) 34- Välj alternativet »Antenn (DVB-T/T2)« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. Viktigt: 7 Antennens strömförsörjning (5 V ) kan bara slås på om antennen är en aktiv inomhusantenn med en signalförstärkare som inte redan får ström via ett eluttag (eller liknande). Det kan orsaka kortslutning och bestående skador på antennen. 35- Vä..

-Ändra-kanalredigeraren-för- - Page 23

23 SVENSKA -Ändra-kanalredigeraren-för- digitala-kanaler Kanaler som hittas i slutet av sökningen lagras i »Kanalredigeraren«. Du kan radera kanaler som inte krävs från programmtabellen och låsa individuella kanaler (barnlåskontroll) Du kan också lägga till kanaler till favoritlistan; dessutom kan du ändra ordningen på kanaler inom favoritlistan. I kanalredigeraren trycker du på » P+ « för att byta till nästa sida i kanallistan och tryck på » P± « för att gå tillbaka till föregående sida. För att utföra sökningen i menyn för kanalredi- geraren enligt kanalnamn ..

FÖRSTA-INSTALLATIONEN - Page 24

SVENSKA 24 FÖRSTA-INSTALLATIONEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Söka-kanaler-efter-namn-i-kanalredige± raren När du sorterar kanaler i kanalredigeraren kan du söka och välja kanalnamn efter de första tre tecknen. 1- I menyn »Kanalredigerare« väljer du sök- läge genom att trycka på »  « (röd). 2- Välj det första tecknet för kanalnamnet du vill söka med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. Upprepa inmatningen för de kom..

Ordna-kanaler-i-kanalredigeraren - Page 25

25 SVENSKA Ordna-kanaler-i-kanalredigeraren Du kan ordna kanalerna i kanalredigeraren en- ligt olika kriterier, såsom TV, radio eller kodad/ okodad. 1- För att ordna kanalerna i menyn »Kanalre- digerare« enligt olika kriterier trycker du på - »  « (gul). 2- Välj ordningskriterierna du vill använda med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Kanalerna visas i menyn »Kanalredigera- ren« enligt de kriterier du har valt. 3- För att stänga menyn »Kanalredigerare« trycker du på » EXIT «. Skapa-en-favoritlista Du kan välja ett antal favorit..

Ange-egna-namn-på-favoritlistor-(max.- - Page 26

SVENSKA 26 FÖRSTA-INSTALLATIONEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ange-egna-namn-på-favoritlistor-(max.- 6-tecken) Du kan döpa om alla favoritlistor. 1- För att ta fram favoritlistsmenyn när ingen meny är öppen på skärmen trycker du på » FAV «. 2- Välj den favoritlista du vill byta namn på med » V « eller » Λ « och tryck på »  « (blå) knappen. – Det virtuella tangentbordet visas. 3- För att radera det nuvarande namnet steg för steg trycker du på »  « ..

Avancerade-bildinställningar- - Page 27

27 SVENSKA BILD/LJUDINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Bildinställningar 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyobjektet »Bild« med » < « eller » > « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »Bildinställningar« är aktiv. Bildformat 16:9 Bildläge Naturligt Bakgrundsljus Ec0 Avancerad Återgå till standard för skärmins..

Återställ-standardinställningar - Page 28

SVENSKA 28 BILD/LJUDINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 7 »Perfekt klarhet« – Förbättrar den generella bilden genom att lägga till en svag blå ton (vilket ger bättre skärpa), och förbättrar nivån för svärta genom att ställa in denna på helt svart utifrån specifika svarta nyan- ser. Detta minskar de synliga grå värdena i mörka områden i bilden. 7 »Brusreducering« – Minskar vitt brus genom att visa bilder med lite mindre skärpa och skapa en lätt suddighet. Bör där..

BILD/LJUDINSTÄLLNINGAR - Page 29

29 SVENSKA BILD/LJUDINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ljudinställningar- 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyobjektet »Ljud« med » < « eller » > « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »Ljud« är aktiv. Ljudläge Användare Nattläge Av Bluetooth Av Välj Bluetooth-enhet - - - - Avancerad Återställ standardinstäl..

Återställa-standardinställning± - Page 30

SVENSKA 30 BILD/LJUDINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Stereo/dubbel-kanal Om enheten tar emot tvåkanalsprogram, t.ex. en film med originalljudet på ljudkanal B (display: »Dual II«) och den dubbade versionen av ljud- kanal A (display: »Dual I«), kan du välja önskad ljudkanal. 1- Välj raden »Avancerad« i ljudmenyn med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. 2- Välj raden »Ljudtyp« med » V « eller » Λ « och justera inställningen med » < « ell..

TV±ANVÄNDNING-–-GRUNDFUNKTIONER - Page 31

31 SVENSKA TV±ANVÄNDNING-–-GRUNDFUNKTIONER -±±±±±±±±±±±±±±± Slå-på-och-stänga-av 1- Tryck på » 8 «, » 1…0 « eller » P+ « eller » P± « för att slå på TV:n från standbyläget. 2- Tryck på » 8 « för att sätta TV:n i standby. Välja-driftläge Du kan välja menydriftläge på din TV. »Advan- ced Mode« innehåller alla inställningar medan »Enkelt läge« är en förenklad version som tillåter dig att göra snabbinställningar. 1- Tryck » MENU «-knappen. 2- Tryck »  « (blå) knappen för att ändra driftläge. Välja-kanaler 1- Anvä..

TV±ANVÄNDNING-–-GRUNDFUNKTIONER - Page 32

SVENSKA 32 Ljudspråk Du kan välja bland olika språk när du tittar på digitala kanaler. Detta beror på programmet som sänds. 1- Tryck på » « för att öppna väljarmenyn. 2- Välj språk med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Tryck på » EXIT « för att stänga inställning- arna. Undertexter Du kan välja bland olika textningsspråk när du tittar på digitala kanaler. Detta beror på pro- grammet som sänds. 1- Tryck på » « för att öppna väljarmenyn. 2- Välj språk med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- ..

TV±ANVÄNDNING-–-YTTERLIGARE-FUNKTIONER - Page 33

33 SVENSKA TV±ANVÄNDNING-–-YTTERLIGARE-FUNKTIONER -± Du kan hitta följande inställningar i menyn »Verktyg«. Sovtimer I menyn »Sovtimer« kan du trycka in en avstäng- ningstid för tv:n. Efter att denna tid har förflutit går tv:n över i stand-by läge. 1- Öppna verktygsmenyn med » TOOLS «. 2- Välj raden »Sovtimer« med » V « eller » Λ «. 3- Välj avstängningstid med » < « eller » > «. Observera: 7 För att slå av funktionen använder du » < « eller » > « och för att stänga av tiden väljer du »Av«. 4- Tryck på » EXIT « för att stänga ins..

TV±ANVÄNDNING-–-YTTERLIGARE-FUNKTION - Page 34

SVENSKA 34 TV±ANVÄNDNING-–-YTTERLIGARE-FUNKTION ER -± Formatet-»Textning« Om du inte kan läsa textningen längst ner på skärmen ska du välja »Textning«. Formatet-»Panorama«- Den här inställningen passar filmer som är extra breda eller höga. Om programmet är i formatet 4:3 sträcks bilden ut horisontellt om »Panorama« är valt. Bildens geometri sträcks ut horisontellt. Formatet-»Overscan« När det här läget är valt beskärs inte hög- definierade bilder från HDMI och det visas i originalstorlek. Det här är det enda aktiva i HDMI-läge och för upplösningar i e..

Ändra-teckenstorlek-för- - Page 35

35 SVENSKA ELEKTRONISK-TV±GUIDE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Den elektroniska programguiden ger en översikt över alla program som kommer att sändas i nästa vecka (endast för digitala stationer). 1- Tryck på » GUIDE « för att starta den elektroniska TV-guiden. – Ett meddelande visas. Obs! 7 Alla stationer tillhandahåller inte en detaljerad TV-guide. 7 Många stationer tillhandahåller dagens program men inte några detaljerade beskrivningar. 7 Vissa stationer tillhand..

Vad-är-HbbTV? - Page 36

SVENSKA 36 HBBTV±LÄGE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Vad-är-HbbTV? HbbTV erbjuder nästa generations interaktiva text-tv-sändning med modern struktur, innehåll och HD-bilder och -videor. För mottagning av HbbTV-sändning måste tv:n anslutas till Internet. Den här funktionen är bara tillgänglig i länder där tjänsten erbjuds. Om du byter till en TV-station som erbjuder HbbTV visas ett meddelande.

..

HBBTV±LÄGE - Page 37

37 SVENSKA Använda-HbbTV När du växlar till ett TV-program som stöder HbbTV, visas ett infomeddelande med informa- tionen att HbbTV-sändningen är tillgänglig. 1- Tryck på »  « (röd) för att öppna HbbTV. – Information om tjänsterna visas på skärmen. Dessutom visas de färgade knapparna för sökning i menyerna. Obs! 7 Utbudet av ämnen och urval av enskilda objekt beror på programleverantören. 7 De numeriska knapparna » 1 « till » 0 « an- vänds för de ytterligare funktionerna. 2- Tryck på »  « (grön), »  « (gul) eller »  « (blå..

TOP±textläge-eller-FLOF±textläge - Page 38

SVENSKA 38 TOP±textläge-eller-FLOF±textläge Observera: 7 Om du bara vill använda denna “normala” videotext, inaktiverar du digital videotext, se sidan37. 1- Tryck på » TXT « för att växla till text-TV- läget. 2- Du kan välja text-TV-sidor direkt med » 1...0 « eller stegvis med » V « eller » Λ «. För att återgå till sidan 100, tryck på » ? «. Observera: 7 Längst ned på skärmen visas en informa- tionsrad som har ett rött, ett grönt och, beroende på station, ett gult och ett blått textfält. Fjärrkontrollen har motsvarande färgknappar. 3- Tryck på »  ..

GRUNDIG-kan-inte-påverka-de-här-be± - Page 39

39 SVENSKA USB±INSPELNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Information-om-inspelning-och- uppspelning-av-TV±program 7 Inspelning och reproduktion av program, detta kan bara göras med digital tv-statio- ner (DVB-S, DVB-T och DVB-C). 7 De digitala tv-stationerna (DVB-S, DVB-T och DVB-C) kan du spela in och spela upp också beroende på sändningsstation. 7 Inspelning och reproduktion av program, samt funktionen TimeShift kan bara använ- das m..

-Ansluta-externa-datamedia - Page 40

SVENSKA 40 USB±INSPELNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Ansluta-externa-datamedia Obs! 7 Vi rekommenderar att du försätter TV:n i standby-läge innan du ansluter Skype- kameran. 7 Innan urkoppling av datamediumet sker ska tv:n åter ställas i stand-by, annars kan filer skadas. 7 Det finns två USB-ingångar på TV:n: USB(HDD) och USB1 . Ingångarna USB(HDD)- är avsedda för USB-enheter som kräver mer ström (t.ex. externa hård- diska..

Inställningar-för-USB±inspelning - Page 41

41 SVENSKA Inställningar-för-USB±inspelning Välja-meny 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Register« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Menyn för »Media Player« visas. 3- Välj raden »PVR« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Innehållet visas. 4- Öppna menyn för mediealternativ genom att trycka på » TOOLS «. Mediaspelare > PVR Channel_1_201548_154649.ts Tisdag xx xxx xxxx Tillbaka TILLBAKA Visningsläge Auto Fit Autogranska På Bildspelsintervall 5 D..

Tidsväxling-–-″pausa”-- - Page 42

SVENSKA 42 USB±INSPELNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Formatera-partitionen 1- I menyn »Diskhantering« väljer du raden »Formatera partition« med » V « eller » Λ « och trycker på » OK « för att bekräfta. 2- Välj »Ja« med » < « eller » > « för att bekräfta säkerhetsfrågan; eller Välj knappen »Nej« med » < « eller » > « för att stänga av funktionen. 3- Växla tillbaka med » BACK < « eller t..

USB±INSPELNING - Page 43

43 SVENSKA Spela-in-TV±program Du kan spela in TV-program samtidigt som du tittar på ett annat TV-program. Data för de här programmen spelas in på ett externt datame- dium och det här arkivet administreras via tv:n. Ett minne på 44 MB upp till 110 MB krävs för 1 minuts inspelning. Andra inspelningar i arkivet kan visas när ett program spelas in. Det är inte möjligt att byta TV-program mellan DVB-T och DVB-C. Programinspelning-med-ett- tryck 1- Välj kanal med » 1…0 « eller » P+ «, - » P– « och tryck på » « för att starta inspel- ningen. – Inspelningsinformationen..

Programinställning-för-inspel± - Page 44

SVENSKA 44 USB±INSPELNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Programinställning-för-inspel± ning ...med-elektronisk-programguide Elektroniska programguidedata kan användas för inspelning. 25 EPG-påminnelser och -inspelningar kan stäl- las in totalt. 1- Tryck på » GUIDE « för att öppna den elek- troniska programguiden. 2- Välj önskat TV-program med » V « eller » Λ «. – Information om det faktiska TV-program- met visas. 3- Try..

...-genom-att-ange-information-manuellt - Page 45

45 SVENSKA ...-genom-att-ange-information-manuellt 25 TV-program kan förinställas för timerinspel- ning eller som en påminnelse. 1- Tryck på » GUIDE « för att öppna den elek- troniska programguiden. 2- Tryck på » < « för att visa toppmenyn. – Alternativet för »TV-lista« är markerat. 3- Välj raden »Ställ in inspelning« med » V « el- ler » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Menyn »Ställ in inspelning« visas, »Kanal« är markerad. Observera: 7 Om du vill använda påminnelsefunktionen väljer du raden »Ställ in påminnelse«. 4- Tryck på ..

Du kan antingen se det som spelas in eller en tidi- - Page 46

SVENSKA 46 USB±INSPELNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Uppspelning Oavsett om program har startats manuellt eller med timerfunktionen lagras de på det exerna datamediet. Du kan visa en extern dataenhets arkiv från »Register« – menyn »Mediaspelare«. Välja-en-sändning-från-- listan-med-inspelade-filer 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Register« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck..

Filformat-för-USB±användning - Page 47

47 SVENSKA USB±DRIFT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Filformat-för-USB±användning Din tv kan styras via USB-ingången med föl- jande filformat: Videodata Specialcodec för videokomprimering och -avkromprimering ger mer minnesplats utan att göra avkall på bildkvaliteten. TV:n spelar upp videofiler i formaten XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 referensbilder), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG och MOV...

-Ta-bort-den-externa-dataenheten - Page 48

SVENSKA 48 USB±ANVÄNDNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Ansluta-externa-datamedia Det rekommenderas att sätta TV:n i standbyläge med » 8 « innan anslutning till en extern dataen- het. Koppla in enheten och slå sedan på tv:n igen. Innan urkoppling av datamediumet sker ska tv:n åter ställas i stand-by, annars kan filer skadas. Obs! 7 Uttaget USB1 på sidan av TV:n har stöd för 500 mA ström enligt USB-standarden. Enheter såsom externa hårddis..

USB±ANVÄNDNING - Page 49

49 SVENSKA 8- Tryck på » EXIT « för att stänga inställningen. Utforskaren- Utforskaren visar video-, ljud- och bilddatan som det externa datamediumet innehåller. Om ett datamedium innehåller olika filformat, kan du deaktivera data (videofil, ljudfil, bildfil) du inte behöver för uppspelning genom att använda ett filter. Utforskarens-huvudmeny Mediaspelare > DISK1 Film Musik Bild Moive.avi Movie.str Music.mp3 Picture.jpg Tisdag xx xxx xxxx Tillbaka TILLBAKA TOOLS Alla Film Musik Bild Välj alla Mediealternativ Filtertyp Navigering mellan objekt Spela upp 4 5 1 2 3 1- Förhandsg..

Välja-visningstid-för-bildspelet - Page 50

SVENSKA 50 USB±ANVÄNDNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Välja-visningstid-för-bildspelet 1- Välj raden »Bildspelsintervall« med » V « eller » Λ «. 2- Välj tiden (3, 5, 10 sekunder) med » < « eller » > «. 3- Tryck på » EXIT « för att stänga inställningen. Inställningar-för-undertexter Om filmen har undertexter kan du slå på och stänga av undertextningen samt ändra dess storlek och färg. 1- Använd » V « eller » Λ « ..

Uppspelning-–-grundläggande- - Page 51

51 SVENSKA Uppspelning-–-grundläggande- funktioner- 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyobjektet »Mediecenter« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och bekräfta med » OK «. – Menyn för »Media Player« visas. Observera: 7 Om innehållet i det externa datamediet inte visas ska du trycka på »  « (gul) för att uppdatera. 3- Välj namnet på dataenheten med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Media Player-menyn för det valda externa datamediet visas. 4- Välj önskad typ (Alla, Film, Musik elle Foto) med » < ..

Ytterligare-uppspelningsfunktio± - Page 52

SVENSKA 52 Ytterligare-uppspelningsfunktio± ner Beroende på vilka filformat som används kan följande ytterligare funktioner finnas. Välja-partition-i-HD±filer (endast videofiler stöds) 1- Under uppspelning väljer du nästa kapitel med » > «. 2- Under uppspelning väljer du det föregå- ende kapitlet med » < «. Välja-titlar-i-HD±filer (endast videofiler stöds) 1- Under uppspelning väljer du nästa titel med » Λ «. 2- Under uppspelning väljer du den föregå- ende titeln med » V «. Spela-upp-utvalda-spår Spela endast markerade spår. 1- Välj spåret du vill ha m..

SERVERLÄGE-FÖR-MULTIMEDIA - Page 53

53 SVENSKA SERVERLÄGE-FÖR-MULTIMEDIA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Spela-upp-video±,-musik±-och- bildfiler-med-nätverksanslut± ningen-i-hemmet Med DLNA-menyn på TV:n kan du enkelt öppna video-, musik- och bildfiler på servern; och tack vare DMR-funktionen kan du automatiskt starta och stoppa medieuppspelning på enheter med DMC-funktionen. Obs! 7 Du kan dela video-, musik- och bildfiler genom enheter, såsom dator, mobiltele- fon eller NAS-enhet (Network Attached Storage) som fungerar som DMS (Digital Media Serve..

MULTIMEDIESERVERLÄGE - Page 54

SVENSKA 54 7 Ljudfiler som spelas upp genom DMS-enhet stöder följande format som har DLNA-certi- fikat: »AAC_ADTS_320«, »LPCM«, »MP3«, »WMABASE« och »WMAFULL«. 7 Bildfiler som spelas upp genom DMS-enhet stöder följande format som har DLNA- certifikat: »JPEG_LRG«, »JPEG_MED« och »JPEG_SM«. MULTIMEDIESERVERLÄGE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Uppspelning 1- Välj innehållsmappen på DMS-enheten med » V « eller » Λ « och tryck på » OK «. – Alla titlar visas f..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 55

55 SVENSKA [email protected]±FUNKTION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Regler-&-villkor-och-sekre± tess Avtal-om-Regler-&-villkor-och- sekretess Avtal om Regler & villkor och sekretess är avtal du måste acceptera för att använda alla Smart [email protected] Om avtal om Regler & villkor och Sekretess godkänns kan allaq funktioner för Smart [email protected] ctive användas och nödvändig data om TV- användning samlas in. Om avtal om Regler & villkor och Sekretess inte godkänns kan inte Applikationsportal, pro- gramuppdatering via Internet, ..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 56

SVENSKA 56 [email protected]±FUNKTION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± [email protected]±inter± netapplikationer SMART [email protected] TV 4.0-funktionens interak- tiva program förser TV:n med internettjänster och -sidor. Dessa program är utformade för din TV. Med SMART [email protected] TV 4.0-funktionen kan du köra många lokala och globala internetpro- gram. Dessa applikationer inkluderar olika typer som video, bild, musik, spel, sociala nätverk, nyheter och sportapplikationer, väderprognos- applikationer. Obs: 7 Tillgängligheten av SMART [email protected] TV 4..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 57

57 SVENSKA [email protected]±FUNKTION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Att-välja-internetapplikationer 1- Välj ”Application Store” från menyn eller tryck på ” @ ”. – Applikationsportalen visas. Smart [email protected] TV Navigering Välj Inställningar Stäng Egenskaper Populärast Nya applikationer abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... Ange sökord Alla applikationer Favoriter 2- Välj önskat program med » V «, » Λ «, » ..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 58

SVENSKA 58 [email protected]±FUNKTION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Applikationsportalens-huvudskärm 1- Applikationer. 2- Alla applikationer. 3- Favoriter 4- Sökfält. 5- Avsluta. Navigering-på-applikationspor± talens-huvudskärm 1- På applikationsportalens hemsida väljer du önskad applikation med ” V ”, ” Λ ”, ” < ” och ” > ” och tryck på ” OK ” för att bekräfta. – Huvudmenyn för programmet visas efter en kort stund. 2- Användning av applikationen beror mest på applikationens egen struktur. Följ anvisning- arna på sk..

-Webbläsarmeny - Page 59

59 SVENSKA -WEBBLÄSARE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Webbläsarmeny 1- Menykontroller. 2- Aktiv flik. 3- Föregående sida. 4- Nästa sida. 5- Uppdatera. 6- Ny flik. 7- Adressfält. 8- Sök på sajten. 9- Favoriter. 10- Hemsida 11- Inställningar 12- Historik. 13- Sök på webben. 14- Zoom. 15- Stäng webbläsaren. 16- Stäng fliken. Zooma ut Zooma in Sida upp Sida ned Navigering Bear betningsmeny Verktygsf äl t gr..

SPRÅKINSTÄLLNINGAR - Page 60

SVENSKA 60 SPRÅKINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyobjektet »TV« med » < « eller » > « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »TV« är aktiv. Språk- och tangentbord Åtkomstinställningar Tillbehör Avancerad Om Bild Tisdag xx xxx xxxx Source Timer Ljud Nätve..

TILLGÄNGLIGA-FUNKTIONER - Page 61

61 SVENSKA TILLGÄNGLIGA-FUNKTIONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyobjektet »TV« med » < « eller » > « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »TV« är aktiv. 4- Välj raden »Åtkomstinställningar« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. Undertextning Av Ljudbeskrivning Bl..

AVANCERADE-INSTÄLLNINGAR - Page 62

SVENSKA 62 AVANCERADE-INSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna menyn med knappen » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyobjektet »TV« med » < « eller » > « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »TV« är aktiv. 4- Välj raden »Avancerad« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. Autosov 4 timmar Visa logotypen Nej Bakgrundsbelysnin..

AVANCERADE-INSTÄLLNINGAR - Page 63

63 SVENSKA AVANCERADE-INSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Strömsparläge-- Funktionen säkerställer automatisk avstängning av skärmen för antenn-, kabel-, satellit- och radiokanaler och USB-läge vid uppspelning av ljudfiler. 1- Från menyn »Avancerad« väljer du » V « eller » Λ « för att välja raden »Strömspar- läge«. 2- Tryck på » < « eller » > « för att ställa in displayens avstängningstid som »10 sekun- der«, »30 sekunder«, »60 sekunder«. 3- Tryck på » BACK < « för a..

TIMERFUNKTIONER - Page 64

SVENSKA 64 TIMERFUNKTIONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna menyn med knappen » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Timer« med » < « eller » > « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »Timer« är aktiv. Sovtimer Av Autopå Autoav Avancerad Bild Tisdag xx xxx xxxx Source Timer Ljud N..

Avstängningstimer-(Autoav) - Page 65

65 SVENSKA Avstängningstimer-(Autoav) I menyn »Autoav« kan du mata in en avstäng- ningstid för TV:n. Tv:n växlar till standby efter att den angivna tiden har förflutit. 1- Välj raden »Autoav« with » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. 2- Välj raden »Läge« med » V « eller » Λ « och använd » < « eller » > « för att välja när TV:n ska stänga av sig. 3- Välj raden »Ställ in timme« med » V « eller » Λ « och mata in tiden med » 1…0 «. 4- Tryck på »  « (blå) för att spara inställ- ningen. 5- Tryck på » B..

INSTÄLLNINGAR-FÖR-BARNLÅS - Page 66

SVENSKA 66 INSTÄLLNINGAR-FÖR-BARNLÅS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna menyn med knappen » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyobjektet »Barnlås« med » > « eller » < « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Menyn »Barnlås« visas. Barnlås Av Menylås Av Knapplås Av Ändra PIN-kod Bild Tisdag xx xxx xxxx Source Timer Ljud Nätverk TV Barnlås Inställningar > Barnlå..

Spärra-multifunktionsväljaren - Page 67

67 SVENSKA INSTÄLLNINGAR-FÖR-BARNLÅS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Spärra-multifunktionsväljaren När tangentlåset aktiveras fungerar inte multi- funktionsbrytaren på tv:n. 1- Från menyn »Barnlås« använder du » V « el- ler » Λ « för att välja raden »Knapplås« och trycker på » < « eller » > « för att bekräfta. 2- Ange PIN-koden »1234« med » 1...0 « i lösenordsprompten. 3- Aktivera (På) eller inaktivera (Av) panellåset med » < « eller » > «. 4- Tryck på » BACK < « för a..

INSTÄLLNINGAR-FÖR-BARNLÅS - Page 68

SVENSKA 68 INSTÄLLNINGAR-FÖR-BARNLÅS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Se-på-en-spärrad-TV±kanal Du kan titta på en TV-kanal som spärrats med PIN-kod genom att välja TV-kanalen och ange PIN-koden. 1- Välj den spärrade kanalen med » 1…0 « eller » P+ «, » P– «. 2- Ange PIN-koden »1234« med » 1...0 « i lösenordsprompten. – Blockerade kanaler kan visas. Obs! 7 Kanalen blockeras igen när du byter kanal. Återställa-PIN±koden Använd denna funktion om du har glömt PIN- koden. 1- Från menyn »Barnlås« ..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 69

69 SVENSKA INSTÄLLNINGAR-FÖR-DATUM-OCH-TID -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna menyn med knappen » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Timer« med » > « eller » < « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Menyn »Timer« visas. 4- Välj raden »Avancerad« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. Sovtimer Av Autopå Autoav Datum & tid Datum- och tidsinst. Tidsjustering AUTO..

Smart [email protected] 4... - Page 70

SVENSKA 70 ENHETENS-PROGRAMVARA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna menyn med knappen » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »TV« med » > « eller » < « och tryck på » OK « för att bekräfta. 4- Välj raden »Om« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. Produktinfo TV-namn Smart [email protected] 4... Programuppdateringar Å..

TILLBEHÖR - Page 71

71 SVENSKA TILLBEHÖR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Du kan ansluta olika tillbehör till din TV för att användas med videosamtal, volymkontroll, rörelsekontroll eller tangentbord och mus för användning i webbläsaren. Visa status för det anslutna tillbehöret från den här menyn för att utföra olika justeringar. 1- Öppna menyn med knappen » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställning..

Återställa-TV:n-till-fabriksinställ± - Page 72

SVENSKA 72 ÅTERSTÄLL-FUNKTIONER ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Öppna menyn med knappen » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »TV« med » > « eller » < « och tryck på » OK « för att bekräfta. 4- Välj raden »Om« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. Produktinfo TV-namn Smart [email protected] 4... Pr..

ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER - Page 73

73 SVENSKA DIGI-LINK TV:n är försedd med DIGI LINK. Den här funktionen använder ett CEC-protokoll (Consumer Electronics Control). CEC gör att du kan ansluta HDMI i uttagen HDMI- mellan TV:n och DVD-spelaren, STB eller videobandspelaren samt att du även kan styra dylik utrustning med TV:ns fjärrkontroll. Den här funktionen måste också stödjas av enheten som du ansluter. Din TV stöder följande funktioner. För detaljerad information om den här funktionen, läs bruksan- visningen för den externa enheten. TV:ns-Digi-Link±funktioner Slå-på-den-externa-enheten-från-stand± byl..

ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER - Page 74

SVENSKA 74 ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Enhetskontroll Du kan ställa in fjärrkontrollsanvändning för TV:ns kontroll av extern enhet. 1- Tryck på » « och använd » < « eller » > « för att välja någon av »HDMI1« till »HDMI3« och tryck på » OK « för att bekräfta. 2- Öppna menyn med » MENU «. 3- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 4- Välj menyalternativet »Källa..

ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER - Page 75

75 SVENSKA ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -High-definition Din TV kan spela upp high definition-signaler (HDTV). Du kan ansluta ingångskällorna (HDTV-set-top- box eller HD-DVD-spelare) till HDMI -uttaget (digital HDTV-signal). Detta säkerställer att du kan visa digitala HDTV-program, även om de är kopieringsskyd- dade (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection). -Anslutningsalternativ 7 Vilken av tv:ns uttag som du kopplar in din externa enhet i beroro på kontakterna på din exter..

ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER - Page 76

SVENSKA 76 Ansluta-en-extern-enhet Med-en-digital-audio/videosignal 7 Kompatibla enheter: Digital satellitmottagare, Playstation, BluRay-spelare, DVD-spelare, digitalbox, notebook, PC. 7 Videosignal: digital bild; upplösning: standard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p. 7 Ljudsignal: digitalt ljud (stereo, multikanal kom- primering, okomprimerad). 7 Kanalposition »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«. 1- Anslut uttaget HDMI1 , HDMI2 , HDMI3- (ARC) på TV:n till motsvarande HDMI-uttag på den externa enheten med en standard HDMI-kabel (digital video- och ljudsignal). Med-en-analog-videosignal-(progres..

ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER - Page 77

77 SVENSKA ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Använda-en-inspelningsbar- DVD,-DVD±spelare,-videoband± spelare-eller-set±top±box 1- Slå på videobandspelaren, DVD-spelaren eller set-top-boxen och välj den funktion som önskas. 2- Tryck på » « och använd » < « eller » > « för att välja ingångssignal (»SCART«, »S- VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« eller »COMPONENT«) och tryck på » OK « för att bekräfta. Hörlurar Ansluta-hörlurar 1- Anslut hörlursuttaget (3,5..

Dolby, Dolby Audio och den dubbla D-symbolen är - Page 78

SVENSKA 78 Obs! 7 Om ljudsystemet även innehåller en upp- spelningsfunktion (t.ex. hemmabiosystem, inklusive DVD-spelarfunktion), listas två enheter på HDMI CEC-listan. Den första är spelaren och den andra är ljuduppspel- ningen. 7 Om en Blu-ray-spelare är ansluten på AV- mottagaren ska skivan plockas ur spelaren under registreringen. 6- Öppna menyn med » MENU «. 7- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 8- Välj menyalternativet »Ljud« med » > « eller » < « och tryck på..

ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER - Page 79

79 SVENSKA ANVÄNDA-EXTERNA-ENHETER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Vad-är-LIVESHARE? 7 Miracast är en trådlös teknik som tillåter Android-enheter att dela bilder med varandra. Denna teknik stöds av din TV under namnet Liveshare. -Skärmdelning-med-Liveshare± anslutning 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Använd ” V ”, ” Λ ”, ” < ” eller ” > ” för att välja ”Screen Share” och tryck på ” OK ” för att bekräfta. – ”Miracast”-menyn kommer visas. 3- Använd din bärbara ell..

-ANVÄNDNING-MED-COMMON-INTERFACE - Page 80

SVENSKA 80 -ANVÄNDNING-MED-COMMON-INTERFACE -±±±±±±±±±±±±±± -Vad-är-common-interface? 7 Common Interface (CI) är ett gränssnitt för DVB-mottagare. 7 Krypterade kanaler kan bara visas med en CA-modul som passar för krytperingssystem och i samband med överensstämmande smartcard. 7 TV:n är utrustad med en Common Interface- plats där CA-moduler från olika leverantörer kan placeras. 7 Du kan sätta i leverantörens smart card i CA- modelen för att kunna aktivera de krypterade stationer du vill visa. -Sätta-in-CA±modulen Observera: 7 Stänga av enheten innan du sätte..

-Trådbunden-nätverksanslutning - Page 81

81 SVENSKA -NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Om du vill använda funktionerna SMART [email protected] ctive måste du ansluta TV:n till ditt hemnätverk med internettillgång och logga in. Du kan starta olika applikationer på Grundig My Apps Portal. Dessa applikationer inkluderar olika typer som video, bild, musik, spel, sociala nätverk, nyheter och sportapplikationer, väder- prognosapplikationer. Din TV stöder fjärrkontrollsfunktion för Apple iP- hone och Android-baserade telefoner. Be..

Inställningar-för-trådbunda- - Page 82

SVENSKA 82 Inställningar-för-trådbunda- nätverk Det finns två sätt att göra inställningarna för kabelnätverket. A Automatisk anslutning, Alla data för anslutningsinställningarna (»IP-adress«, »Nätmask«, »Gateway« och »DNS«) erhålls automatiskt från modemet. B Manuell anslutning, alla data gällande anslutningsinställning- arna (»IP-adress«, »Nätmask«, »Gateway« och »DNS«) måste konfigureras manuellt. Automatisk-anslutning De flesta hemmanätverk är dynamiska. Om du har ett dynamiskt nätverk måste du använda ett DSL-modem som stöder DHCP. Modem och IP-d..

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR - Page 83

83 SVENSKA NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Manuell-anslutning Vissa nätverk kräver statisk IP-address. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress måste du skriva in värden för »IP-adress«, »Nätmask«, »Gateway« och »DNS« manuellt. Du kan hämta värden för »IP-adress«, »Nätmask«, »Gateway« och »DNS« (IPS) från din operatör. 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och..

-Trådlös-nätverksanslutning - Page 84

SVENSKA 84 -Trådlöst-nätverk -Trådlös-nätverksanslutning 1- TV:n har en inbyggd trådlös Wi-Fi-adapter för anslutning till trådlösa nätverk. Obs! 7 Den trådlösa LAN-adaptern stöder IEEE 802.11B/G- och N-kommunikationsproto- kollen. Vi rekommenderar att du använder protokollet IEEE 802.11N för att erhålla optimal prestanda vid trådlös HD-videoupp- spelning. 7 Om du använder ett modem som stöder IEEE 802.11B/G kan prestandan på videoupp- spelningen bli dålig jämfört med om du har ett modem som stöder IEEE 802.11N. Detta eftersom IEEE 802.11B/G-protokollets dataö- ve..

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR - Page 85

85 SVENSKA NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tekniska-data- De flesta hemmanätverk är dynamiska. Om du har ett dynamiskt nätverk måste du använda ett DSL-modem som stöder DHCP. Modem och IP- delare som stöder DHCP erhåller värden för »IP- adress«, »Nätmask«, »Gateway« och »DNS« som krävs för automatisk internet-åtkomst och därmed behöver du inte ange dessa värden manuellt. Trådlös-WPS±nätverksanslutning-genom- att-trycka-på-en-knapp 1- Öppna menyn med ..

Ansluta-automatiskt-genom-att-ange- - Page 86

SVENSKA 86 8- Välj raden »Välj åtkomstpunkt« med » V « el- ler » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Aktuella trådlösa nätverk med WPS- stöd skannas för att visas i menyn »Välj åtkomstp.«. 9- Välj det nätverk du vill ansluta till med » V « eller, » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. – Den 8-siffriga koden visas i den trådlösa WPS-menyn. Obs! 7 Se bruksanvisningen för din router för att upptäcka hur PIN-koden anges via en dator. 10- Använd en persondator för att mata in routerns PIN-kod (t.ex. AVM FRITZ!Box: menyobjekt WLAN-instä..

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR - Page 87

87 SVENSKA NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Obs! 7 För att enheten ska upptäcka det trådlösa modemet i nätverket ska nätverksnamnet kunna hantera ASCII tecken. 10- Välj önskat tecken med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och flytta till nästa tecken med » OK «. – Genom att använda » Shift « ➡ » OK «, kan du växla mellan versaler/siffror och gemener/specialtecken. – Välj » Del « för att radera det inmatade tecknet och tryck på » OK « för a..

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR - Page 88

SVENSKA 88 Ändra-TV±namn För att göra det möjligt att identifiera TV:n i nät- verket har fabriken tilldelat den namnet ”[email protected] ctive TV 4.0”. Du kan ändra namnet. 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »TV« med » V « eller » Λ « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »TV« är aktiv. 4- Välj raden »Om« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för att bekräfta. 5- Välj raden »TV-namn« med..

Ansluta-TV:n-till-ett-”dolt”-nät± - Page 89

89 SVENSKA NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ansluta-TV:n-till-ett-”dolt”-nät± verk Även om SSID (Service Set Identifier) för routern inte är synligt kan du ansluta din TV till det här nätverket. 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Nätverk« med » > « eller » < « och tryck på » V « för att bekräf..

Söka-efter-alla-digitala-kanaler- - Page 90

SVENSKA 90 STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Söka-efter-alla-digitala-kanaler- från-en-satellit-automatiskt Nya satellitkanaler eller satellitdata ändras frekvent. Därför rekommenderar vi att du kör autosökningsfunktionen med jämna mellanrum. Det här söker alla transpondrar för nya kanaler. 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Källa« med » &g..

Söka-efter-digitala-kanaler-från- - Page 91

91 SVENSKA STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Söka-efter-digitala-kanaler-från- en-satellit-manuellt-på-en-trans± ponder Om en viss kanal inte kan hittas med automatisk sökning kan du söka den manuellt med den manuella sökfunktionen. Du måste ange alla parametrar för kanalen korrekt. Du kan erhålla aktuell transponderinformation från text-tv, satellit-tv-magasin eller internet. 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « o..

Antenninställningar-och-auto± - Page 92

SVENSKA 92 Antenninställningar-och-auto± matisk-sökning-efter-digitala- kanaler-från-en-satellit Observera: 7 Följande beskrivning av LNB-inställningar visar en substantiell expertis kring satel- litsystemen. Fråga din återförsäljare om information. 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Källa« med » > « eller » < « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »Källa« är aktiv. 4- Välj raden »Automa..

Antenninställningar,-SCR±system- - Page 93

93 SVENSKA STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Antenninställningar,-SCR±system- och-automatisk-sökning-efter- digitala-kanaler-från-en-satellit Obs! 7 TV:n stöder SCR-system (Single Channel Router – EN 50494). 7 Följande beskrivning av LNB-inställningar visar en substantiell expertis kring satel- litsystemen. Fråga din återförsäljare om information. 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för a..

STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER - Page 94

SVENSKA 94 10- Välj sökläget. För att välja om du vill söka enbart kost- nadsfria digitala TV-kanaler (Gratis), enbart kodade digitala TV-kanaler (Kodade) eller båda (Gratis + kodade) trycker du på » V « eller » Λ « och trycker på OK « för att välja och markera eller avmarkera »Gratis« och/ eller »Kodade« objekt. 11- Tryck på »  « (röd) för att börja söka. Obs! 7 Vid uppdatering via samma satelliter visas en säkerhetsfråga i början av sökningen. 7 Om de tidigare lagrade kanalerna ska återföras till kanallistan och nya kanaler som hittas ska läggas till ..

STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER - Page 95

95 SVENSKA - DISEqC±läge- Baserat på antalet aktuella satellitsystem väljer du alternativet »Av« »DiSEqC 1.0« eller »DiSEqC 1.1« med » < « eller » > «. – »Av«: För satellitsystem med enkel antenn. –»DiSEqC 1.0«-brytaren tillåter mottagning från högst fyra satelliter samtidigt. Från »LNB-val« använder du » < « eller » > för att göra valet »1/4«, »2/4«, »3/4« eller »4/4« för satelliten som motsvarar relevanta DiSEqC-positio- ner. – »DiSEqC 1.1«-brytaren tillåter mottagning från högst sexton satelliter samtidigt. Från »LNB-val« ..

Installation-av-motorantenn-(Di± - Page 96

SVENSKA 96 STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Installation-av-motorantenn-(Di± SEqC-1.2) Observera: 7 Följande beskrivning av LNB-inställningar visar en substantiell expertis kring satel- litsystemen. Fråga din återförsäljare om information. Din TV stöder DiSEqC 1.2-motoriserade satel- litsystem. Den här funktionen gör det möjligt att styra satelliten genom din TV. Justera satellitantennpositionen enligt varje satel- lit. Dessa inställningar kan lagras och antennen kan flyttas till en förinställd posit..

Söka-efter-digitala-kanaler-från- - Page 97

97 SVENSKA STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Söka-efter-digitala-kanaler-från- kabelleverantören-automatiskt 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Källa« med » > « eller » < « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »Källa« är aktiv. 4- Välj raden »Automatisk kanalsökning« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « ..

STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER - Page 98

SVENSKA 98 STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Söka-efter-digitala-kanaler-från- kabelleverantören-manuellt 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Källa« med » > « eller » < « och tryck på » V « för att bekräfta. – Menyn »Källa« är aktiv. 4- Välj raden »Manuell kanalsökning« med » V « eller » Λ « och tryck på » OK « för a..

Söka-efter-digitala-TV±satellitka± - Page 99

99 SVENSKA 7 Om »  « (röd) trycks in raderas de sparade kanalerna från den aktuella kanallistan. – »Digital sökning« visas och sökningen av TV-stationer startar. – Sökningen är klar så snart »Sökningen är slutförd!« visas. Observera: 7 Sökningen kan stoppas när som helst med » EXIT «. 11- Byt till kanalväljaren med »  « (gul); eller Tryck på » EXIT « för att avsluta inställningen. STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Söka-efter-digitala-TV±satellitka± naler-manuellt 1- Ö..

Ställa-in-alla-analoga-TV±kanaler - Page 100

SVENSKA 100 STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automatisk-serviceuppdatering- Om den här funktionen är aktiverad uppdate- ras möjliga ändringar för nätverksoperatörer automatiskt. Enheten måste placeras i standbyläge. Den här uppdateringen påverkar alla typer av mottagning, mark, kabel och satellit. 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Källa« m..

Ställa-in-analoga-TV±kanaler-genom-att- - Page 101

101 SVENSKA STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Obs! 7 Efter att du har startat skanningen visas en säkerhetsfråga. Tryck på »  « (grön) för att bekräfta alternativet »Ja«. –Alla kanal- och favoritlistor raderas och kompileras igen. – »Analog sökning« visas och sökningen av TV-stationer startar. Beroende på antalet mottagna tv-kanaler kan detta lätt ta några minuter. – Sökningen är klar så fort »Sökningen är slutförd!« visas. Observera: 7 Sökningen kan stoppas när som helst med ..

Ändra-lagrade-analoga-kanaler- - Page 102

SVENSKA 102 STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ändra-lagrade-analoga-kanaler- Om kanaler sparades vid den automatiska ka- nalsökningen vid inställningen av tv-kanalerna, kan du radera dem. Du kan även ändra eller ange namnet på en kanal eller hoppa över en kanal. Välja-kanallistor 1- Öppna menyn med » MENU «. 2- Välj menyalternativet »Inställningar« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « och tryck på » OK « för att bekräfta. 3- Välj menyalternativet »Källa« med » > « eller »..

Skapa-en-favoritlista-–-analoga-kana± - Page 103

103 SVENSKA STÄLLA-IN-YTTERLIGARE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Skapa-en-favoritlista-–-analoga-kana± ler Du kan välja ett antal favoritkanaler och spara dem i upp till fyra listor (FAV1 till FAV4). 1- I menyn »Kanalredigerare« väljer du kanalen/kanalerna du vill lägga till på favoritlistan med » V «, » Λ «, » < « eller » > «, och markerar TV-kanalen genom att trycka på » OK «. – Kanalen är markerad med » ✔ «. 2- Aktivera menyn »Verktyg« med »  « (gul). 3- Välj raden »Lägg till fav...

För-kunder-i-Italien - Page 104

SVENSKA 104 INFORMATION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Specifikation-för-trådlös-LAN±modul (om-Wi±Fi±modul-är-tillgänglig)- Standard: IEEE802.11b/g/n Frekvensområde: Utgångseffekt (Max) 2 400 MHz till 2 483,5 MHz: < 20 dBm Specifikation-för-trådlös-LAN±modul (om-Wi±Fi±modul-är-tillgänglig)- Standard: IEEE802.11a/n/ac Frekvensområde: Utgångseffekt (Max) 5 150 MHz till 5 250 MHz: < 23 dBm 5 250 MHz till 5..

För-kunder-i-Ryssland - Page 105

105 SVENSKA INFORMATION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Nätverksgränssnitt Den här produkten är avsedd att anslutas till ADSL-nätverket. Kassera-förpackningen Förpackningsmaterial är farliga för barn. Håll förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Produktens förpackningsmaterial är tillverkat av återvinningsbara material. Kassera dem i enlig- het med avfallsanvisningarna. Kasta inte med normalt hushållsavfall..

INFORMATION - Page 106

SVENSKA 106 INFORMATION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Felsökning Om åtgärderna nedan inte fungerar ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare för GRUNDIG. Observera att felen som också orsakas av externa enheter, såsom videospelare eller satellitmotta- gare. Problem Möjlig-orsak Åtgärd Skärmen tänds (snöar), men visar ingen station Antennkabel Är antennkabeln ansluten? Ingen TV-station programmerad Starta en..

INFORMATION - Page 107

107 SVENSKA Obs! 7 Det här är en klass A-produkt. Under användning kan enheten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren bli tvungen att åtgärda det. Kontakta din specialiståterförsäljare. Låg bildkvalitet (pixel) i WLAN-läge DMS (exempelvis PC) är anslutet till det trådlösa nätverket och borta från modemet För din DMS-enhet närmare mo- demet Varningar vid anslutnings- problem på displayen Nätverkskabel eller trådlös USB-nätverksenhet kan vara frånkopplad Kontrollera nätverkskabeln eller den trådlösa USB-nätverksenheten Modemet saknar Internet-anslut- ni..

ORDLISTA - Page 108

SVENSKA 108 ORDLISTA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Beror på TV-modellen. ARC ARC (Audio Return Channel) kan användas för att spela upp TV-kanalens ljudsignal med en HDMI-kabel eller en optisk kabel med en flerka- nalsförstärkare. Bakgrundsbelysning Manuell inställning för bakgrundsbelysning (endast aktiv om dynamisk bakgrundsbelysning är ”AV”). Den här inställningen påverkar även ..

ORDLISTA - Page 109

109 SVENSKA Dynamisk-kontrast Funktionen justerar kontrasten dynamiskt och optimalt för respektive bildinnehåll genom att analysera bilder och sedan ändra dessa bero- ende på förändringar i kontrasten. Detta ökar kontrasten, men kan även minska den synliga ljusstyrkenivån i bilden. Filmläge Upptäcker och bearbetar filmer automatiskt för alla kanalkällor. Det här innebär att du alltid får en optimal bild. Det fungerar i lägena 480i, 576i och 1080i i TV-uppspelning och för andra kanalkällor. Om »Filmläge« slås på för program utan en långfilmssignal kan mindre problem..

ORDLISTA - Page 110

SVENSKA 110 ORDLISTA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± LIVE-SHARE Med Live Share kan du strömma allt innehåll mellan WiDi/Miracast-certifierade mobila en- heter (smarttelefon eller surfplatta) och TV:n via Wi-Fi. Du kan även enkelt strömma HD-innehåll på TV:n, och naturligtvis vice versa: sända TV- innehåll till mobila enheter. LNB Low Noise Block finns i mitten av parabolanten- nen. Det konv..

ORDLISTA - Page 111

111 SVENSKA Privat-IP±adress Privata IP-adresser tillhör särskilda IP-adressin- tervall som inte dirigeras på internet. De kan användas av vem som helst för privata nätverk, såsom LAN. Många datornätverk kräver full- ständig konnektivitet på IP-nivå, men endast be- gränsad tillgång till internet. Om ett sådant da- tornätverk har en privat IP-adressintervall, bildar den ett intranät som inte kan nås från internet eftersom internetroutrar ignorerar privata adres- sintervall. En gateway eller router som placeras i detta privata nätverk och har en publik adress på interne..

USB±inspelning - Page 112

SVENSKA 112 USB±inspelning Möjliggör inspelning och uppspelning av TV- program med digitala TV-kanaler (DVB-S, DVB-T and DVB-C). Detta beror på sändningsbolaget. Inspelning och uppspelning av program kan endast utföras med hjälp av en extern dataenhet (hårddisk eller USB-minne). Livfull-färg Ökar färgkontrasten och kontrastjusteringen. Den här inställningen är oftas för kraftfull för att användas med normal bildkvalitet och får bara användas vid behov (låg eller av), eftersom bildnyanserna annars kan dämpas. Wi±Fi Wi-Fi Alliance är en organisation som har tagit på si..

SVENSKA - Page 113

113 SVENSKA INDEX -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± A Allmän information ..... 7 Att navigera huvudmenyn ..... 58 Att sätta igång med Smart [email protected] TV ..... 56 Att visa alla applikationer ..... 57 Att välja internetapplikationer ..... 57 Ändra bildformat ..... 33 Ändra kanalredigeraren för digitala kana- ler ..... 23 Ändra lagrade analoga TV-kanaler ..... 103 Ändra ..

SVENSKA - Page 114

SVENSKA 114 INDEX -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± H HbbTV-läge ..... 36 High Definition – HD-förberedd ..... 75 Hoppa över väntetiden ..... 38 Hörlurar ..... 77 I Inaktivera och aktivera digital text-TV ..... 37 Inaktivera och aktivera HbbTV ..... 37 Information ..... 105 Information om inspelning och reproduktion av tv-program ..... 39 Inkoppling av externt datamedium ..

SVENSKA - Page 115

115 SVENSKA Slutföra inställningarna ..... 28 , 30 SMART [email protected] TV 3.0-funktion ..... 55 Söka efter alla digitala TV-kanaler från en satel- lit automatiskt ..... 91 Söka efter digitala marksända TV-kanaler automatiskt ..... 99 Söka efter digitala satellitkanaler automa- tiskt ..... 100 Söka efter digitala tv-kanaler från en satellit automatiskt ..... 92 , 94 , 95 Söka efter kanaler från kabelleverantören auto- matiskt ..... 98 , 99 Söka framåt ..... 52 Söka kanaler efter namn i kanalredigera- ren ..... 24 Söka och välja aktiv extern enhet ..... 73 Söka TV-kanaler med ..

SVENSKA - Page 116

SVENSKA 116 INDEX -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Välja digital mediaserver ..... 53 Välja driftläge ..... 31 Välja en partition på det externa mediet ..... 41 Välja en sändning från inspelningslista ..... 46 Välja HDMI-källa från TV:n ..... 73 Välja hörlursvolym ..... 77 Välja kanal ..... 31 Välja kanallistor ..... 103 Välja kanalposition för en mobil enhet ...

- Page 117

Grundig Intermedia GmbH • Thomas–Edison–Platz 3 • D–63263 Neu–Isenburg

..

Sponsored links

Latest Update