Grundig 55 Vle 6625 Bp Ply000_short English Manual

55 VLE 6625 BP Language

Download Grundig 55 Vle 6625 Bp Ply000_short English Manual

Sponsored links


Download Request Is In Process

Detaljerad bruksanvisning - Page 1

SVENSKA 2 Detaljerad bruksanvisning Du hittar de detaljerade instruktionerna på www. grundig.de under ”Service”. 2 EU-direktiv 3 Om din TV 3 Avsedd användning 3 Säkerhet 4 Miljöinformation 5 Förpackningsinnehåll 6 Stående eller vägghängd 7 Anslutningar 8 Kontrollelement 9 Sätta in batterier i fjärrkontrollen 9 Installera TV:n 9 Lägga till nya TV-stationer vid en senare tidpunkt 9 Sortera TV-stationer i kanallistan 10 Fjärrkontroll 11 Favoritlistor 11 Växlingsfunktion 11 HbbTV 12 Spela in från digitala TV-stationer 12 Se på TV med tidsväxling 13 Mediaspelare 13 SMART int..

Om din TV - Page 2

3 SVENSKA Om din TV 7 Med TV:n kan du ta emot och titta på digitala TV-program via DVB-S, DVB-T, DVB-C och även analogt. 7 Många av TV:ns funktioner kräver internetanslutning. TV:n är utrustad med WLAN och en LAN-port. 7 TV:n kan spela in TV-program. För den funktionen behöver du en USB- lagringsenhet, såsom en extern hårddisk (medföljer ej). Inspelade TV-program kan enbart spelas upp på samma TV. Efter reparation av TV:n är det möjligt att inspelade program inte längre går att spela upp. 7 Du kan ansluta olika datamedier; till exempel en extern hårddisk, ett USB- minne elle..

Miljöinformation - Page 3

SVENSKA 4 VARNING Skador orsakade av fallande TV Placera aldrig TV:n på en instabil yta. TV:n kan falla och orsaka allvarliga skador, vilket i enstaka fall kan leda till dödsfall. Iaktta följande försiktighetsåtgärder: 7 Använd endast bänkar eller stativ som rekommenderas av tillverkaren. 7 Använd endast möbler som säkert kan bära upp TV:n. 7 Se till att TV:ns dimensioner inte är större än möbeln den står på. 7 Placera inte TV:n på höga möbler (såsom köksskåp, bokhyllor) utan säkert förankra både möbeln och TV:n. 7 Det får inte finnas tyg eller annat material me..

Förpackningsinnehåll - Page 4

5 SVENSKA Förpackningsinnehåll Standardtillbehör 1. TV 2. Stativ 3. Fjärrkontroll 4. Batterier till fjärrkontrollen 5. Skruvar och monteringsinstruktioner för stativet 6. Kort Instruktion Tillval Lättanvänd fjärrkontroll Batterier till lättanvänd fjärrkontroll Rengöringsduk Skruvar för VESA fäste 4 2 5 1 3 6 User Manual

..

Stående eller vägghängd - Page 5

SVENSKA 6 Stående eller vägghängd 7 Placera TV:n så att inget direkt solljus kan falla på skärmen. Med stativ 7 Se medföljande installationsinstruktioner för att montera stativet. 7 Placera TV:n på en hård, plan yta. Förberedelse för montering på VESA-fäste Du behöver: 7 En sax, 7 En stjärnmejsel. Följ installationsinstruktionerna för VESA- fästet. 1. Placera TV:n i filmen på en slät yta med skärmen nedåt. 2. Skär upp filmen på baksidan med saxen. 3. Anslut de kablar som behövs till kontakterna på TV:n. Se avsnittet ”Anslutningar” i denna bruksanvisning. 4. Kn..

AV / S-VHS/COMPONENT - Page 6

7 SVENSKA Anslutningar AV / S-VHS/COMPONENT SERVICE LAN USB1 HDMI1 + V/P - ANT-IN 5V max.50mA Optic Out SATELLITE 13/18V max.500mA HDMI2 HDMI3(ARC) USB(HDD)

..

Kontrollelement - Page 7

SVENSKA 8 7 LAN: Nätverksanslutning 7 AV / S-VHS / COMPONENT: SCART-uttag, ljud/videoingång och -utgång S-VHS-uttag, ljud/videoingång för S-Videokamera med en SCART-S-VHS- adapterkabel. Komponentuttag, ljud/videoingång (YUV-signal) med en SCART-YPbPr- adapterkabel. 7 SERVICE: Endast service. 7 Optic Out: optisk ljudutgång 7 USB(HDD): anslut datamedier för inspelning av program, till exempel en extern hårddisk. 7 HDMI3 (ARC): Ingång för digitala ljud- och videodata med Audio Return Channel. 7 HDMI2: Ingång för digitala ljud- och bilddata. 7 SATELLITE: för satellitantennen. Läm..

SVENSKA - Page 8

9 SVENSKA Sätta in batterier i fjärrkontrollen 1. Öppna batterifacket. 2. Sätt in batterierna enligt markeringarna på botten av batterifacket (2 × Micro/R03/AAA). 3. Stäng batterifacket. Installera TV:n 1. Anslut kablarna. 2. Sätt in strömsladden i vägguttaget. 3. Slå på strömbrytaren. 4. Slå på TV:n med på fjärrkontrollen. 5. Följ installationsguiden på skärmen. Lägga till nya TV-stationer vid en senare tidpunkt 1. Tryck på . 2. Välj »Inställningar«. 3. Välj »Källinställningar«. 4. Välj »Automatisk kanalsökning«. 5. Välj antenntyp. 6. Nästa förfarande ..

Markörkontroll - Page 9

SVENSKA 10 Fjärrkontroll Markörkontroll Flyttar markören uppåt och nedåt i menyer. Flyttar markören åt vänster eller åt höger i menyer. Öppnar kanallistan; aktiverar olika funktioner. Slår på och av TV:n (standby) Signalkälla Slår på/stänger av volymen (tyst) Bläddringsfunktion; går uppåt en nivå i menyhierarkin Öppnar menyn Öppnar Verktygsmenyn Växlar mellan text-tv-läge och TV-läge Öppnar MyApps-menyn Slår på när den är i standby-läge, väljer stationer steg för steg Ändrar volymen Visar information Avsluta meny och program Öppnar kanallistan Öppnar den..

Spara en station på favoritlistan - Page 10

11 SVENSKA HbbTV HbbTV är den interaktiva efterträdaren till text-TV, med innehåll i modern design, högupplösta bilder och videosekvenser. För full funktionalitet av HbbTV måste TV:n vara ansluten till Internet. När du byter till en TV-station som erbjuder HbbTV, visas ett meddelande. 1. Slå på HbbTV med färgknappen som visas när du växlar till tv-stationen. Favoritlistor Du kan ordna TV- och radiostationer i favoritlistor. Spara en station på favoritlistan 1. Tryck på . 2. Tryck på . 3. Välj favoritlistan och bekräfta med . Öppna favoritlistan 1. Tryck på . 2. Välj fav..

Se på TV med tidsväxling - Page 11

SVENSKA 12 Se på TV med tidsväxling För denna funktion behövs ett externt datamedium. 1. Tryck på för att pausa det aktuella programmet. 2. Tryck på för att återuppta programmet. 3. Tryck på / för snabbspolning bakåt/framåt. 4. Tryck på för att återgå till det aktuella programmet. Tips 7 Tidsväxlingen kan vara upp till en timme. 7 Alternativet att se på TV med tidsväxling kan vara begränsat av stationen. Spela in från digitala TV- stationer Inspelning och uppspelning av TV-program kan endast utföras med hjälp av en extern dataenhet (hårddisk eller USB-minne). Direkt..

SMART [email protected] TV 4.0 - Page 12

13 SVENSKA SMART [email protected] TV 4.0 SMART [email protected] TV har appar som gör att du enkelt kan använda olika internettjänster. Vissa appar är redan installerade på TV:n. Fler kan installeras från GRUNDIG App LICATION store. Öppna installerade appar 1. Tryck på på fjärrkontrollen. 2. Välj app och starta den med . Öppna GRUNDIG App LICATION store 1. I menyn »Mina appar« väljer du alternativet »Onlinebutik« högst upp till höger. Webbläsare Starta webbläsaren 1. Tryck på . 2. I menyfältet väljer du alternativet »Webbläsare«. Mediaspelare Mediaspelaren visar bilder och s..

Tilläggsinformation - Page 13

SVENSKA 14 GRUNDIG COPENHAGEN 43 CLE 6625 BP Produktdatablad Effektklass A+ Skärmdiagonal 108 cm/43 tum Strömförbrukning Drift 53,1 W/max. 100 W Standby 0,30 W Nätverksstandby 2,90 W Årlig strömförbrukning 78 kWh Maximal upplösning 1920 × 1080 Tilläggsinformation Märkspänning: 220 – 240 V ~ , 50 – 60 Hz Skärm (dm²) 50 dm² RoHS-begränsningar Pb (bly)/Hg (kvicksilver) Pb-koncentrationen överensstämmer med RoHS-gränserna/ 0 mg Högsta luminansförhållande 65 % Ljudutgång 2 x 20 W musikeffekt 2 × 10 W sinusström + 10 W sinusström för subwoofern Subwoofern är ett ti..

Förklaring av symboler som kan - Page 14

15 SVENSKA Rengöra TV:n Dra ut strömsladden ur vägguttaget. Rengör TV:n med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol, ammoniak eller skurmedel. Använd en fuktig, mjuk trasa för att rengöra skärmen. Använd inte vatten med två eller rengöringsmedel. Förkortningar 7 ARC: Audio Return Channel sänder ljud från TV:n via en HDMI-anslutning. 7 AV: Ljud/video. 7 CAM: Modul för att ta emot krypterade TV-kanaler. 7 CI: Kortplats för moduler för att ta emot krypterade TV-kanaler. 7 DLNA: Organisation som utvecklar standarder f..

Sponsored links

Latest Update