Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_long Manual English

55 VLE 6725 BP Language

Download Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_long Manual English

Sponsored links


Download Request Is In Process

55 VLE 6725 BP - Page 1

FI 55 VLE 6725 BP

..

SISÄLLYSLUETTELO - Page 2

SUOMI 2 SISÄLLYSLUETTELO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 5- ASENTAMINEN-JA-TURVALLISUUS 7- YLEISIÄ-TIETOJA - 7 Television erityispiirteet 8 Digitaalisten kanavien vastaanotto 8 GRUNDIG SCR-järjestelmä 8 Tärkeitä huomautuksia koskien ympäristönsuojelua 8 Huomautuksia koskien pysäytyskuvia 9- PAKKAUKSEN-SISÄLTÖ - 9 Vakiovarusteet 9 Valinnaiset lisävarusteet 10- LIITÄNNÄT/VALMISTELU - 10 Antennin ja virtajohdon liittäminen 11 Television ..

SISÄLLYSLUETTELO - Page 3

3 SUOMI SISÄLLYSLUETTELO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 42 Ajansiirto – ohjelmien ”pysäyttäminen” 43 TV-ohjelmien tallentaminen 43 Pikatallennus 43 Tallennettavan ohjelman valitseminen kanavaluettelosta 44 Ohjelma-asetukset tallennusta varten 45 Ajastimen muokkaaminen 45 Ajastimen poistaminen 46 Toisto 46 Ohjelman poistaminen tallennetut tiedos- tot -valikosta 47- USB±LAITTEEN-KÄYTTÄMINEN 47 USB-toistoa tukevat tiedostomuodot 48 Ulkoise..

SISÄLLYSLUETTELO - Page 4

SUOMI 4 SISÄLLYSLUETTELO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 72- NOLLAUSTOIMINNOT - 72 Television asetusten palauttaminen teh- dasasetuksiin 72 Kanavahistorian poistaminen 73- ULKOISTEN-LISÄLAITTEIDEN-KÄYT± TÄMINEN - 73 DIGI LINK 73 Television Digi-Link -toiminnot 74 Laiteohjaus 75 Teräväpiirto 75 Liitäntävaihtoehdot 76 Ulkoisen lisälaitteen liittäminen 77 DVD-tallentimen, DVD-soittimen, videotal- lentimen tai digisovittimen käyttäminen 77 ..

ASENTAMINEN-JA-TURVALLISUUS - Page 5

5 SUOMI ASENTAMINEN-JA-TURVALLISUUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tietoja-televisiostasi 7 Televisiosi avulla voit vastaanottaa ja katsella digitaalisia TV-lähetyksiä DVB-S, DVB-T ja DVB-C standardin mukaisesti, yhdessä analo- gisten kanavien kanssa. 7 Monet television ominaisuuksista tarvitsevat internet-yhteyden toimiakseen. Televisio on varustettu WLAN- ja LAN-liitännöillä. 7 Television avulla voit tallentaa TV-ohjelmia. Tätä ominaisuutta varten tarvitset USB-tallen- nuslaitteen, kuten ulkoisen kovalevyn (ei sisälly myyntipakka..

Tietoa-koskien-ympäristöä - Page 6

SUOMI 6 ASETUKSET-JA-TURVALLISUUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± VAROITUS Henkilövahingot-johtuen-television- putoamisesta Älä koskaan aseta televisiota epävakaalle alust- alle. Televisio voi pudota aiheuttaen vakavia henkilövahinkoja ja johtaen yksittäisissä tapauk- sissa jopa kuolemaan. Lue seuraavat varoitukset: 7 Käytä vain valmistajan suosittelemia tv-hyllyjä tai tasoja. 7 Käytä vain huonekaluja jotka varmasti kes- tävät television painon. 7 Varmistu siitä että television reunat eivät ylitä t..

Television-erityispiirteet - Page 7

7 SUOMI Television-erityispiirteet 7 Tällä televisiolla voi vastaanottaa ja katsella digitaalisia asemia (DVB-S, DVB-T ja DVB- C), mukaan lukien teräväpiirtokuvaa (HD) lähettäviä asemia. Tällä hetkellä teräväpi- irtolähetysten vastaanottaminen on mahdol- lista vain osassa Euroopan maita. 7 Tämä televisio täyttää nyt, elokuussa 2012, voimassa olevat DVB-S, DVB-T- ja DVB-C-stan- dardit. Sen yhteensopivuutta tulevaisuuden digitaalisten maanpäällisten DVB-T-lähetysten ja digitaalisten kaapelin kautta tulevien DVB- C-lähetysten kanssa ei voi taata. 7 Tämä televisio vastaa..

YLEISTIETOJA - Page 8

SUOMI 8 YLEISTIETOJA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tärkeitä-huomautuksia-koskien- ympäristönsuojelua Edellä mainituilla toimilla voit vähentää luonnon- varojen kulutusta ja säästät rahaa sähkölaskujen pienentyessä. 7 Jollet käytä televisiota useampaan päivään, se on irrotettava pistorasiasta ympäristö- ja turvallisuussyistä. Televisio ei kuluta virtaa tässä tilassa. 7 Jos televisiossa on virt..

-PAKKAUKSEN-SISÄLTÖ - Page 9

9 SUOMI -PAKKAUKSEN-SISÄLTÖ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Vakiovarusteet 1- TV 2- Jalusta 3- Kaukosäädin 4- Paristot kaukosäädintä varten 5- Ruuvit sekä kiinnitysohjeet jalustaa varten 6- Pikaopas Valinnaiset-lisävarusteet Helppokäyttöinen kaukosäädin Paristot kaukosäädintä varten Puhdistusliina 1 4 2 5 6 3

..

-Antennin-ja-virtajohdon-liittäminen - Page 10

SUOMI 10 LIITÄNNÄT/VALMISTELU -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Antennin-ja-virtajohdon-liittäminen 1 Digitaalisten satelliittikanavien vastaanot- tamiseksi (DVB-S), liitä antenniliitin vasta- anottimen SATELLITE- -liitäntään televisios- sasi; ja / tai 2a Digitaalisten maanpäällisten lähetysten vas- taanottamiseksi (DVB-T), liitä kaapeli katolla sijaitsevasta antennista tai sisäantennista (passiivinen tai aktiivinen sisäantenni joka on varustettu omalla virtalähteellä)..

-Jalustan-kiinnittäminen-televisioon - Page 11

11 SUOMI LIITÄNNÄT/VALMISTELU -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Television-sijoittaminen-tai-kiin± nittäminen-seinään 7 Valitse television sijainti niin että sen ruutu on suojassa suoralta auringonvalolta. -Jalustan-kiinnittäminen-televisioon 7 Kiinnittääksesi jalustan, lue television mukana tulleet asennusohjeet. 7 Aseta televisio kiinteälle, tasaiselle pinnalle. -VESA±kiinnikkeen-asennus Tarvitset: 7 Sakset, 7 Ristipääruuvimeisselin. Seuraa VESA-kiinnikkeen asennusohj..

Paristojen-asettaminen- - Page 12

SUOMI 12 Paristojen-asettaminen- kaukosäätimeen LIITÄNNÄT/VALMISTELU -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa paristolokero irrottamalla sen kansi. 2- Aseta paristot paikoilleen (2 x 1.5V mik- roparistoa, esim R03 tai AAA). Noudata napaisuusmerkintöjä (merkitty paristoloker- on pohjaan). 3- Sulje paristolokeron kansi. Huomaa:- 7 Jos televisio ei enää kunnolla reagoi kaukosäätimen komentoihin, paristot voivat olla tyhjentyneet. Poista loppuun käytetyt paristot paristolokero..

-Television-liitännät - Page 13

13 SUOMI -YLEISKATSAUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Television-liitännät AV / S-VHS/COMPONENT SERVICE LAN ANT-IN 5V max.50mA Optic Out SATELLITE 13/18V max.500mA HDMI2 HDMI3(ARC) USB(HDD) USB1 HDMI1 + V/P - LAN Verkkokaapelin liitäntä. AV-/-S±VHS-/-COMPONENT - - - Euro/AV-liitäntä (CVBS-sig- naalille, RGB-signaalille); Videovideosignaalin sisääntulo S-Video kameraa varten (Scart-S-VHS-sovitti- mella); Videosignaali..

-TV:n-ohjauspainikkeet - Page 14

SUOMI 14 YLEISKATSAUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -TV:n-ohjauspainikkeet + V/P - Television-avaaminen 1. 8 /I - Kytkee television päälle ja takaisin valmiustilaan. Television-ohjaimet 1. V/P - Äänenvoimakkuuden tai aseman esivalinta. 2. – - laskee äänenvoimakkuutta; valitsee yläpuolella olevan aseman. 3. + - laskee äänenvoimakkuutta; valitsee alapuolella olevan aseman.

..

Kaukosäädin-±-päätoiminnot - Page 15

15 SUOMI YLEISKATSAUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Kaukosäädin-±-päätoiminnot Kohdistinohjaus Siirtää kohdistinta ylös ja alas. Siirtää kohdistinta valikoissa oikealle ja vasemmalle. Avaa kanavaluettelon; aktivoi eri toimintoja. Kytkee television päälle ja pois päältä (valmiustilaan) TV-signaalin lähde Kytkee äänenvoimakkuuden päälle/pois (mykistys) - Vaihtotoiminto; vaihtaa valikkoja takaisin yhden valik..

Kaukosäädin-±-kaikki-toiminnot - Page 16

SUOMI 16 YLEISKATSAUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Kaukosäädin-±-kaikki-toiminnot  - (punainen) - Valitsee sivun teksti-TV-tilassa.  (vihreä) valitsee/käynnistää eri toimin- toja  (keltainen) valikoissa.  (sininen) 5 Vaihtaa merkkikoon kaksinker- taiseksi teksti-TV-tilassa; valitsee tiedostoselaimessa edel- lisen raidan/edellisen kuvan. 6 Päivittää sivun teksti-TV-tilassa; valitsee tie..

Asetukset-kotiverkkoon-yhdis± - Page 17

17 SUOMI ALKUASENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Televisiossa on asennusopas, joka ohjaa sinut vaihe vaiheelta perusasetusten läpi. Näyttöikkunoiden avulla käyttöopas mahdol- listaa monimutkaisten asetusten ja tietosyötteiden esittämisen yksinkertaisesti ja selkeästi jokaiselle. Sivut ja valintaikkunakohteet näkyvät näytössä, ja niissä esitetään seuraavat ja mahdolliset käyt- tövaiheet. Tämän tukemiseksi nä..

Valitse-sijainti-sekä-lisävarusteet - Page 18

SUOMI 18 Valitse-kieli (sivu 19, vaihe 3) ALKUASENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Alustavat-asetukset-±-yleiskatsaus Verkkoasetukset (sivu 20, vaihe 12) Kiinteä (sivu 20, vaihe 12) Langaton (sivu 20, vaihe 17) Langaton-WPS (luku sivu 85) Automaatt. (sivu 20, vaihe 12) Manuaa- lisesti (luku sivu 83) Automaatt. (sivu 20, vaihe 17) Manuaal- isesti (Luku sivu 87) Painike (Luku sivu 85) PIN (Luku sivu 85) Kanavaeditori (sivu 23) T..

Alkuasennuksen-asetukset - Page 19

19 SUOMI Alkuasennuksen-asetukset 1- Käynnistä televisio valmiustilasta painamalla » 8 «, » 1…0 «, » P+ « tai » P– «. – Valikkokieli-valikko tulee näkyviin kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa. Smart [email protected] 4.0 Valitse Valikkokieli Valitse haluamasi kieli Tšekki Dansk Deutsch Espanol Eλληvıκά Français Hrvatski Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Pyccкий Româneşte Slovenščina Eesti Suomi Svenska Бългaрски Slovenčina Liettua Türkçe Navigointi asetusten välillä English Ohje:- 7 Jos »Valikkokieli« valikko ei ilmesty r..

ALKUASENNUS - Page 20

SUOMI 20 Kotiverkkoon-yhdistäminen-käyttäen- LAN±kaapelia 11- Vahvista »Muuta yhteystyyppi« painamalla » OK «. 12- Valitse »Langallinen« vaihtoehto painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. Huomaa:- 7 Manuaalisen LAN-yhteyden asetukset ovat sivulla 83. 13- Paina »  « (punainen) valitaksesi »Yhdistä« vaihtoehdon modeemiyhteyden muodosta- mista varten. – »Yhdistetään... Odota« -viesti näkyy näytössä, ja jos yhteys on muodostettu »Yhteys Yhdyskäytävään: Onnistui« -viestit näkyvät näytössä. 14- Paina »  « (vihreä)..

ALKUASENNUS - Page 21

21 SUOMI ALKUASENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Satelliittisignaalia-käyttävien-televisio± kanavien-hakeminen-(DVB±S) 25- Valitse »Satelliitti (DVB-S/S2)« vaihtoehto painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. – Satelliitti Astra 19.2° East on esiasetettu. 26- Vahvista »Jatka« painamalla »  « (sininen). Huomautuksia: 7 Valitse kanavatyyppi. Paina » V « tai » Λ « val..

Digitaalisten-maanpäällisten-TV±kanavi± - Page 22

SUOMI 22 ALKUASENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Digitaalisten-maanpäällisten-TV±kanavi± en-virittäminen-(DVB±T) 34- Valitse »Antenni (DVB-T/T2)« vaihtoehto painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. Tärkeää: 7 Antennin virransyötön (5V ) voi kytkeä päälle vain, jos antenni on sisätilassa käytettävä aktiiviantenni jossa on signaali- vahvistin, ja sitä ei ole vielä liitetty ..

-Digitaalisten-kanavien-muok± - Page 23

23 SUOMI -Digitaalisten-kanavien-muok± kaaminen-kanavaeditorissa Haun päättyessä löydetyt kanavat tallennetaan »Kanavaeditoriin«. Voit poistaa tarpeettomia kanavia ohjelmataulu- kosta, muuttaa kanavien järjestystä ohjelmatau- lukossa ja lukita yksittäisiä kanavia (Lapsilukko). Voit myös lisätä kanavia suosikkiluetteloon ja muuttaa suosikkiluettelon kanavien järjestystä. Vaihda seuraavan sivun kanavaluetteloon paina- malla kanavaeditorissa » P+ «-näppäintä, vaihda edelliselle sivulle painamalla » P± «-näppäintä. Tee haku kanavaeditorin valikossa kanava- nimien muka..

ALKUASENNUS - Page 24

SUOMI 24 ALKUASENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Kanavien-hakeminen-nimen-mukaan- kanavaeditorissa Kun järjestät kanavia kanavaeditorissa, voit hakea ja valita kanavan nimeä kolmella ensim- mäisellä merkillä. 1- Ollessasi »Kanavaeditori« valikossa, valitse hakutila painamalla »  « (punainen). 2- Valitse haluamasi kanavan ensimmäinen kir- jain » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vahvistaa..

ALKUASENNUS - Page 25

25 SUOMI Kanavien-jaksottaminen-kanavaedito± rissa Voit jaksottaa kanavat kanavaeditorissa eri perustein, esimerkiksi TV, radio tai salattu/sa- laamaton. 1- Jaksottaaksesi kanavat eri ehtojen mukaan »Kanavaeditori« valikossa, paina - »  « (keltainen). 2- Valitse haluamasi jaksotusehto painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. – Kanavat näytetään »Kanavaeditori«- valikossa valitsemasi perusteen mukaan. 3- Poistuaksesi »Kanavaeditori« valikosta, paina » EXIT «. Suosikkiluettelon-muodostaminen Voit valita suosikkikanavasi ja tallentaa ..

Anna-suosikkiluetteloille-omat-nimet- - Page 26

SUOMI 26 ALKUASENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Anna-suosikkiluetteloille-omat-nimet- (enintään-6-merkkiä) Voit nimetä kaikki suosikkiluettelot uudelleen. 1- Avataksesi suosikkiluettelovalikon valikon ollessa pois päältä, paina » FAV «. 2- Valitse suosikkiluettelo jonka haluat uudel- leennimetä painamalla » V « tai » Λ « ja paina »  « (sininen) painiketta. – Ruutunäppäimistö tulee näkyviin. 3..

Kehittyneet-kuva±asetukset- - Page 27

27 SUOMI KUVA-/ÄÄNIASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Kuva±asetukset 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Kuva« painamalla » < « tai » > « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »Kuva-asetukset« valikko avautuu. Kuvamuoto 16:9 Kuvatila Luonnollinen Taustavalo Ec0 Lisäasetukset Palauta oletusn..

Palauta-oletusasetukset - Page 28

SUOMI 28 KUVA-/ÄÄNIASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 7 »Kohinanvaimennus« – Vähentää näkyvää lumisadetta näyttämällä kuvan hieman vähemmän tarkasti ja luomalla lievän sameuden. Tätä asetusta tulee siksi käyttää varoen hyvän kuvamateriaalin kanssa. 7 »Pikselilohkojen kohinanvaimennus« – Tämän toiminnon voi valita vain digitaal- isilla lähteillä ja AV-esiasetuksilla. Vähentää kaikkea digitaalisten ohjelmien MPEG- pakkauksen artefaktien (piks..

Valitse Bluetooth-laite - Page 29

29 SUOMI KUVA-/ÄÄNIASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ääniasetukset- 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Ääni« painamalla » < « tai » > « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »Ääni« valikko avautuu. Äänitila Käyttäjä Yötila Pois Bluetooth Pois Valitse Bluetooth-laite - - - - Lis..

Palauta-oletusasetukset - Page 30

SUOMI 30 KUVA-/ÄÄNIASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Stereo/kaksikanavainen Jos kanava vastaanottaa kahden kanavan ohjelmaa, esimerkiksi elokuvaa alkuperäisellä äänellä äänikanavalta B (näyttö: »Dual II«) ja dubattua ääniversiota äänikanavalta A (näyttö: »Dual I«), voit valita haluamasi äänikanavan. 1- Valitse rivi »Kehittyneet ääniasetukset« ääni- valikosta painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. 2- Valitse ri..

TELEVISION-KÄYTTÄMINEN-–-PERUSTOIMIN± - Page 31

31 SUOMI TELEVISION-KÄYTTÄMINEN-–-PERUSTOIMIN± NOT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Käynnistäminen-ja-sammut± taminen 1- Paina » 8 «, » 1…0 « tai » P+ « tai » P± « televi- sion käynnistäminen valmiustilasta. 2- Paina » 8 « asettaaksesi television valmiusti- laan. Käyttötilan-valitseminen Voit valita valikoiden käyttötilan televisiostasi. ..

TELEVISION-KÄYTTÄMINEN-–-PERUSTOIMIN± - Page 32

SUOMI 32 Ääniraidan-valinta Digitaalisia kanavia katsellessasi voit valita eri kielistä. Tämä riippuu lähetettävästä ohjelmasta. 1- Paina » « avataksesi valintavalikon. 2- Valitse haluamasi kieli painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. 3- Paina » EXIT « päättääksesi asetuksen. Tekstitys Digitaalisia kanavia katsellessasi voit valita eri tekstityksistä. Tämä riippuu lähetettävästä ohjel- masta. 1- Paina » « avataksesi valintavalikon. 2- Valitse haluamasi kieli painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuk..

TELEVISION-KÄYTTÄMINEN-–-LISÄTOIMINNOT - Page 33

33 SUOMI TELEVISION-KÄYTTÄMINEN-–-LISÄTOIMINNOT -±± Löydät seuraavat asetukset »Työkalut« valikosta. Uniajastin Voit antaa »Uniajastin«-valikossa television pois päältä kytkemisajan. Kun asetettu aika on kulunut, televisio kytkeytyy valmiustilaan. 1- Avaa Työkalut-valikko painamalla » TOOLS «. 2- Valitse rivi »Uniajastin« painamalla » V « tai » Λ «. 3- Valitse sammutusaika painamalla » < « tai » > «. Huomaa: 7 Aseta toiminto tilaan »Pois« » < «- tai » > «-näppäimellä ja sammuta. 4- Paina » EXIT « päättääksesi asetuksen. Zoomaus±toim..

TELEVISION-KÄYTTÄMINEN-–-LISÄTOIMINNOT - Page 34

SUOMI 34 TELEVISION-KÄYTTÄMINEN-–-LISÄTOIMINNOT -±± »Tekstitys«±muoto Jollet pysty lukemaan näytön alareunassa näkyviä tekstityksiä, valitse »Tekstitys«. »Panorama«±muoto- Tämä asetus soveltuu elokuville, joilla on suuri leveys/korkeus-suhde. Kuvaa venytetään vaakasuunnassa 4:3-muotoi- sissa ohjelmissa, jos »Panorama«-toiminto on valittu. Kuvageometriaa venytetään vaakasuun- nassa. »Yliskannaus«-kuvasuhde Kun tämä tila on valittu, HDMI- ja komponent- titulojen HD-kuvaa ei leikata, vaan se näytetään alkuperäisessä koossaan. Tämä on aktiivinen vain HDMI-..

Kanavaoppaan-kirjasinkoon- - Page 35

35 SUOMI SÄHKÖINEN-OHJELMAOPAS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ohjelmaopas tarjoaa yleiskuvan kaikista seuraavalla viikolla lähetettävistä ohjelmista (vain digitaaliset asemat). 1- Paina » GUIDE « käynnistääksesi sähköisen ohjelmaoppaan. – Viesti tulee näkyviin. Huomautuksia: 7 Kaikki asemat eivät anna yksityiskohtaisia TV-opastietoja. 7 Monet lähetyskanavat tarjoavat päivittäiset ohjelmatiedot mutta eivät yksityiskohtaisia tietoja. 7 Lisäksi osa lähetyskanavista ei tarjoa mitään tietoj..

Mikä-on-HbbTV? - Page 36

SUOMI 36 HBBTV±TILA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Mikä-on-HbbTV? HbbTV tarjoaa seuraavan sukupolven interak- tiivisia teksti-TV-lähetyksiä nykyaikaisella raken- teella, sisällöllä ja teräväpiirtokuvilla (HD) ja -videoilla. HbbTV-lähetyksen vastaanottamiseksi TV-vasta- anottimen on oltava liitettynä internetiin. Toiminto on käytettävissä vain maissa, joissa palvelu on tarjolla. Kun vaihdat Hbb..

HBBTV±TILA - Page 37

37 SUOMI HbbTV:n-käyttäminen Kun vaihdat TV-ohjelmaan, joka tukee HbbTV:tä, näkyviin tulee tietoviesti, kun HbbTV-lähetys on käytettävissä. 1- Paina »  « (punainen) avataksesi HbbTV:n. – Palvelua koskevat tiedot tulevat näyttöön. Lisäksi näkyviin tulevat valikoiden se- laamiseen tarkoitetut värilliset painikkeet. Huomautuksia: 7 Aihealueet ja yksittäisten aihealueiden valinta riippuvat palveluntarjoajasta. 7 Numeropainikkeita » 1 « - » 0 « käytetään lisätoimintoja varten. 2- Paina »  « (vihreä), »  « (keltainen) tai »  « (sinin..

TOP±teksti-tai-FLOF±tekstitila - Page 38

SUOMI 38 TOP±teksti-tai-FLOF±tekstitila Huomaa: 7 Jos haluat käyttää vain tätä "normaali"- videotekstiä, ota digitaalinen video -teksti pois käytöstä, katso sivu 37. 1- Paina » TXT « vaihtaaksesi teksti-TV-tilaa. 2- Voit valita teksti-TV-sivun suoraan paina- malla » 1...0 « tai yksi kerrallaan painamalla » V « tai » Λ «. Palaa sivulle 100 painamalla » ? «-näp- päintä. Huomaa: 7 Näytön alareunassa näet tietorivin, jossa on punainen, vihreä ja asemasta riippuen keltainen ja sininen tekstikenttä. Kaukosää- timessä on vastaavan väriset näppäimet. 3- Paina » ..

GRUNDIG-ei-voi-vaikuttaa-näihin- - Page 39

39 SUOMI USB±TALLENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tietoja-koskien-TV±ohjelmien-tal± lentamista-ja-toistoa 7 Ohjelmien tallentaminen ja toistaminen. Tämä voidaan tehdä vain digitaalisilla TV- asemilla (DVB-S ja DVB-T). 7 Tallennettavat ja toistettavat digitaaliset TV-asemat (DVB-S ja DVB-T) ovat myös lähetysasemien mukaisia. 7 Tallennettavia ja toistettavia ohjelmia, sekä ajansiirtotoimintoa voidaan käyttää vain ulkoisell..

-Ulkoisen-tietovälineen-liittämin± - Page 40

SUOMI 40 USB±TALLENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Ulkoisen-tietovälineen-liittämin± en Huomautuksia: 7 Ennen Skype-kameran liittämistä on suositel- tavaa kytkeä TV-vastaanotin valmiustilaan. 7 Televisio on kytkettävä ensin valmiustilaan ennen ulkoisen tietovälineen irrottamista, muussa tapauksessa tiedostot saattavat vaurioitua. 7 Televisiossa on kaksi USB-liitäntää, nimelt- ään USB(HDD) sekä USB1 . USB(HDD)- -liit..

USB±tallennusasetukset - Page 41

41 SUOMI USB±tallennusasetukset Valikon-valitseminen 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Tallennukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. – »Media-soitin« -valikko tulee näkyviin. 3- Valitse rivi »PVR« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. – Sisältö näytetään. 4- Avaa Media-asetukset valikko painamalla » TOOLS «. Tiedostoselain > PVR Kanava_1_201548_154649.ts Tiistai xx xxx xxxx Paluu TAKAISIN Katselutila Auto Fit Autom. esikatselu Päällä..

Ajansiirto-–-ohjelmien-- - Page 42

SUOMI 42 USB±TALLENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Osion-alustaminen 1- Ollessasi »Levynhallinta« valikossa valitse rivi »Alusta osio« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. 2- Valitse »Kyllä« painamalla » < « tai » > «vah- vistaaksesi valintasi; tai Valitse »Ei« painamalla » < « tai » > « peruut- taaksesi toiminnon. 3- Palaa taaksepäin painamalla » BACK < « pai..

USB±TALLENNUS - Page 43

43 SUOMI TV±ohjelmien-tallentaminen Voit nauhoittaa lähetyksiä samalla kun katsot toista kanavaa. Ohjelmat tallennetaan ulkoiselle tietovälineelle ja ohjelma-arkistoa hallitaan TV- vastaanottimen kautta. Yhden (1) minuutin tallennukseen vaaditaan muistia 44 Mt - 110 Mt. Muita arkiston tallennuksia voi katsella samanai- kaisesti, kun ohjelmaa tallennetaan. Siirtyminen DVB-T ja DVB-C-lähetysten välillä ei ole mahdollista. Pikatallennus 1- Valitse kanava painamalla » 1…0 « tai » P+ «, - » P– « ja paina » « aloittaaksesi tallennuksen. – Tallennustiedot tulevat näkyviin. Ta..

---Sähköisellä-ohjelmaoppaalla - Page 44

SUOMI 44 USB±TALLENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Ohjelma±asetukset-tallennusta- varten ---Sähköisellä-ohjelmaoppaalla Sähköisen ohjelmaoppaan tietoja voidaan käyt- tää tallennukseen. Yhteensä voidaan asettaa 25 EPG-muistutusta ja/tai -tallenninta. 1- Paina » GUIDE « avataksesi sähköisen ohjelmaoppaan. 2- Valitse haluamasi ohjelma painamalla » V « tai » Λ «. – Tiedot todellisesta TV-ohjelmasta tulevat näkyviin..

...-antamalla-tiedot-manuaalisesti - Page 45

45 SUOMI ...-antamalla-tiedot-manuaalisesti 25 TV-ohjelmaa voidaan esiasettaa ajastintal- lennusta varten tai muistutukseksi. 1- Paina » GUIDE « avataksesi sähköisen ohjelmaoppaan. 2- Paina » < « nähdäksesi päävalikon. – »TV-listaus« -asetus on merkitty. 3- Valitse rivi »Aseta tallennus« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. – »Aseta tallennus« valikko ilmestyy ruutuun, »Kanava« merkittynä. Huomaa: 7 Jos haluat käyttää muistutustoimintoa, valitse rivi »Aseta muistutus«. 4- Paina » OK «, valitse kanava jonka haluat tallen..

USB±TALLENNUS - Page 46

SUOMI 46 USB±TALLENNUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Toisto Tallennetut ohjelmat, joko käynnistettynä manu- aalisesti tai ajastintoiminnolla, tallennetaan ulkoi- seen tietovälineeseen. Voit tarkastella ulkoisen tietovälineen sisältöä »Tallennukset« – »Tiedostoselain« -valikosta. Ohjelman-valitseminen--- tallennetut-tiedostot-±luettelosta 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Tallennukset« painama..

USB±toistoa-tukevat-tiedosto± - Page 47

47 SUOMI USB±LAITTEEN-KÄYTTÄMINEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± USB±toistoa-tukevat-tiedosto± muodot Televisiota voidaan käyttää USB-tulon kautta seuraavilla tiedostomuodoilla: Videodata Erityiset videon pakkaus- ja pakkauksen purku -koodekit tarjoavat enemmän muistitilaa huonon- tamatta liikaa kuvan laatua. Tämä TV-vastaanotin toistaa videotiedostoja, jotka ovat muotoa XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 viitekuvaa), MPEG-4, MPEG-2, MPEG- 1, MJPEG sekä MOV. Myös seuraavat tiedostopäätteet ovat tuettu..

USB-KÄYTTÖ - Page 48

SUOMI 48 USB-KÄYTTÖ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Ulkoisen-tietovälineen-liittämin± en Televisio suositellaan asetettavaksi valmiustilaan painamalla » 8 « ennen ulkoisen tietovälineen liittämistä. Liitä laite ja kytke sen jälkeen televisio takaisin päälle. Televisio on kytkettävä ensin valmiustilaan ennen tietovälineen irrottamista, muussa tapauksessa tiedostot saattavat vaurioitua. Huomautuksia:..

Tiedostoselain- - Page 49

49 SUOMI Tiedostoselain- Tiedostoselain näyttää dataa, jota ulkoinen tietoväline tarjoaa. Jos tietoväline sisältää muita tiedostomuotoja, voit poistaa datan, jota et tarvitse toistoon, suodatintoiminnolla (videotiedosto, äänitiedosto, kuvatiedosto). Tiedostoselaimen-päävalikko Tiedostoselain > LEVY1 Elokuva Musiikki Valokuva Elokuva.avi Elokuva.str Musiikki.mp3 Kuva.jpg Tiistai xx xxx xxxx Paluu TAKAISIN TYÖKALUT Kaikki Elokuva Musiikki Valokuva Valitse kaikki Tallennusväline vaihtoehdot Suodattimen tyyppi Navigointi asetusten välillä Play 4 5 1 2 3 1- Esikatselu. 2- Data..

Diaesityksen-esitysajan-valitseminen - Page 50

SUOMI 50 USB-KÄYTTÖ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Diaesityksen-esitysajan-valitseminen 1- Valitse rivi »Diaesityksen aikaväli« paina- malla » V « tai » Λ «. 2- Valitse aikaväli (3, 5, 10 sekuntia) paina- malla » < « tai » > «. 3- Paina » EXIT « päättääksesi asetuksen. Tekstityksen-asetukset Jos videossa on tekstitys, voit kytkeä tekstityksen päälle ja pois, tai muuttaa sen kokoa tai v..

Toiston-perustoiminnot- - Page 51

51 SUOMI Toiston-perustoiminnot- 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Mediakeskus« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. – »Media-soitin« -valikko tulee näkyviin. Huomaa: 7 Jos ulkoisen tietovälineen sisältöä ei näytetä, päivitä painamalla »  « (keltain- en) -painiketta. 3- Valitse tietovälineen nimi » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. – Media Player Takaisin ohjelmavalikkoon van the Valittu Ulkoinen tiedot keskiko- koinen Tallennettu) tulee näyt..

USB-KÄYTTÖ - Page 52

SUOMI 52 3- Käynnistä toisto painamalla » 8 «. 4- Paina » 7 « päättääksesi toiston. Huomaa: 7 Korostus poistetaan valitsemalla kappale » V «- tai » Λ «-näppäimellä ja poistamalla merkintä »  «-näppäimellä (keltainen). Kappaleen-tai-valokuvan-valitseminen- vaiheittain-(SKIP) 1- Valitse seuraava kappale/valokuva toiston aikana, painamalla » 6 «. 2- Valitse edellinen kappale/valokuva paina- malla » 5 «. – Valitsemasi kappaleen tai kuvan toisto alkaa. USB-KÄYTTÖ -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±..

MULTIMEDIAPALVELINTILA - Page 53

53 SUOMI MULTIMEDIAPALVELINTILA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Videoiden,-musiikin-ja-kuvatie± dostojen-toistaminen-kotiverk± koyhteyden-avulla TV-vastaanottimen DLNA-valikolla voit toistaa helposti palvelimella olevia video-, musiikki- ja valokuvatiedostoja; ja DMR-ominaisuuden ansio- sta voit automaattisesti käynnistää ja pysäyttää DMC-toiminnolla laitteissa käynnissä olevan median toiston. Huomautuksia: 7 Voit jakaa videoita, musiikkia ja valokuvia DLNA-yhteensopivina DMS (Digital Med..

MULTIMEDIAPALVELINTILA - Page 54

SUOMI 54 7 DMS-laitteella toistetut audiotiedostot tuke- vat seuraavia DLNA-sertifioituja muotoja: »AAC_ADTS_320«, »LPCM«, »MP3«, »WMABASE« ja »WMAFULL«. 7 DMS-laitteella toistetut kuvatiedostot tukevat seuraavia DLNA-sertifioituja muotoja: »JPEG_LRG«, »JPEG_MED« ja »JPEG_SM«. MULTIMEDIAPALVELINTILA -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Toisto 1- Valitse DMS-laitteen sisältökansio paina- malla » V « tai » Λ « ja paina » OK «. – Kaikki nimikkeet tulevat näkyviin vahvistet- tavi..

[email protected]±OMINAISUUS - Page 55

55 SUOMI [email protected]±OMINAISUUS -±±±±±±±±±±±±±± Yleiset-käyttöehdot-ja-luot± tamuksellisuus Yleiset-käyttöehdot-ja-luot± tamuksellisuus Yleiset käyttöehdot ja luottamuksellisuus ovat sopimuksia, jotka käyttäjän tulee hyväksyä käyt- tääkseen kaikkia Smart [email protected] -toimintoja. Jos yleiset käyttöehdot ja luottamuksellisuus- sopimukset hyväksytään, kaikkia Smart [email protected] ctive -toimintoja voidaan käyttää ja tarvittavia tietoja TV:n käytöstä kerätään. Jos yleisiä käyttöehtoja ja luottamuksellisuus- sopimuksia ei hyväksytä: sovellu..

[email protected]±OMINAISUUS - Page 56

SUOMI 56 [email protected]±OMINAISUUS -±±±±±±±±±±±±±± [email protected]:n- internet±sovellukset SMART [email protected] TV 4.0:n interaktiiviset sovel- lukset varustavat TV:n internet-palveluilla ja sivuilla. Nämä sovellukset on suunniteltu televisiollesi sopiviksi. SMART [email protected] TV 4.0 -ominaisuuden avulla voit käyttää useita paikallisia ja globaaleja internet-sovelluksia. Näitä sovelluksia ovat mm. videot, valokuvat, musiikki, pelit, sosiaalisen verkostoitumisen sovellukset, uutis- ja urhei- lusovellukset sekä säätiedotesovellukset. Huomautus: 7 SMAR..

[email protected]±OMINAISUUS - Page 57

57 SUOMI [email protected]±OMINAISUUS -±±±±±±±±±±±±±± Verkkosovellusten-valitseminen 1- Valitse »Sovelluskauppa« valikosta tai paina » @ «. – Sovellusportaali tulee esiin. Smart [email protected] TV Navigointi Valitse Asetukset Poistu Esittelyssä Suosituimmat Uusimmat sovellukset abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... Anna hakusana Kaikki sovellukset Suosikit 2- Valitse haluamasi sovellus painamalla » V «, » Λ «, » < « ja » > ..

[email protected]±OMINAISUUS - Page 58

SUOMI 58 [email protected]±OMINAISUUS -±±±±±±±±±±±±±± Sovellusportaalin- päävalikko 1- Sovellukset. 2- Kaikki sovellukset. 3- Suosikit 4- Hakupalkki. 5- Poistu. Navigointi-sovellusportaalin- päävalikossa 1- Valitse haluamasi sovellus sovellusportaalin alkuvalikosta painamalla » V «, » Λ «, » < « ja » > « ja paina lopuksi » OK «. – Sovelluksen päävalikko tulee näkyviin hetken kuluttua. 2- Sovelluksen käyttö riippuu enimmäkseen sovelluksen omasta valikkorakenteesta. Seuraa näytölle tulevia ilmoituksia. Huomautus: 7 Voit vaihtaa sovelluspor..

-Verkkoselainvalikko - Page 59

59 SUOMI -VERKKOSELAIN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Verkkoselainvalikko 1- Valikkosäätimet. 2- Aktiivinen välilehti. 3- Edellinen sivu. 4- Seuraava sivu 5- Virkistä. 6- Uusi sivu. 7- Osoitepalkki. 8- Etsi sivustolta. 9- Suosikit. 10- Etusivu 11- Asetukset 12- Historia. 13- Etsi verkosta. 14- Suurenna. 15- Sulje verkkoselain. 16- Sulje välilehti. Loitonna Lähennä Sivu ylös Sivu alas Navigointi Pro sessivalikko Työkalu p a..

KIELIASETUKSET - Page 60

SUOMI 60 KIELIASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »TV« painamalla » < « tai » > « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »TV«-valikko tulee esiin. Kieli ja näppäimistö Helppokäyttöasetukset Lisävarusteet Lis..

HELPPOKÄYTTÖTOIMINNOT - Page 61

61 SUOMI HELPPOKÄYTTÖTOIMINNOT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »TV« painamalla » < « tai » > « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »TV« valikko tulee esiin. 4- Valitse »Helppokäyttöasetukset« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. Tekstitystila Poi..

LISÄASETUKSET - Page 62

SUOMI 62 LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa valikko painamalla » MENU « painik- etta. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »TV« painamalla » < « tai » > « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »TV« valikko tulee esiin. 4- Valitse rivi »Lisäasetukset« » V «- tai »..

Virransäästö-Tila- - Page 63

63 SUOMI LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Virransäästö-Tila- Se varmistaa näytön automaattisen sammutuk- sen antenni-, kaapeli-, satelliitti ja radiokanavilla ja USB-tilassa äänitiedostoja toistettaessa. 1- Ollessasi »Lisäasetukset« valikossa paina » V « tai » Λ « valitaksesi rivin »Virran- säästötila«. 2- Paina » < « tai » > « asettaaksesi sammutusa- jan viiveeksi »10 sekuntia«, »30 s..

AJASTIMEN-TOIMINNOT - Page 64

SUOMI 64 AJASTIMEN-TOIMINNOT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa valikko painamalla » MENU « painik- etta. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Ajastin« painamalla » < « tai » > « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »Ajastin« valikko tulee esiin. Lepoajastin Pois Auto. Pääl Auto Off Lisäasetukset Kuva Tiistai xx xxx xxxx Lähde Ajast..

Sulkuaika-(autom.-sammutus) - Page 65

65 SUOMI Sulkuaika-(autom.-sammutus) Ollessasi »Autom. Sammutus« valikossa, voit asettaa television sulkuajan. Televisio kytkeytyy valmiustilaan, kun annettu aika on kulunut. 1- Valitse rivi »Autom. Sammutus« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. 2- Valitse rivi »Tila« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » < « tai » > « valitaksesi television sammutusajan. 3- Valitse rivi »Aseta aika« painamalla » V « tai » Λ « ja syötä aika painamalla » 1…0 «. 4- Paina »  « (sininen) tallentaaksesi asetuksen. 5- Paina » ..

Vanhempien-valvonta - Page 66

SUOMI 66 LUKITUSASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa valikko painamalla » MENU « painik- etta. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Lukitus« painamalla » > « tai » < « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. – »Lukitus« valikko ilmestyy ruutuun. Vanhempien opastus Pois Valikkolukko Pois Näppäinlukko..

Monitoimipainikkeen-estäminen - Page 67

67 SUOMI LUKITUSASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Monitoimipainikkeen-estäminen Kun näppäinlukitus on aktivoitu, TV-vastaanotti- men monitoimikytkin ei toimi. 1- Ollessasi »Lukitus« valikossa paina » V « tai » Λ « valitaksesi rivn »Näppäinlukko« ja paina » < « tai » > « vahvistaaksesi asetuksen. 2- Syötä PIN-koodi »1234« painamalla » 1...0 « salasanakehotteessa. 3- Käynnistä (Päälle) tai sammuta (Pois) näp- päin..

Estetyn-televisiokanavan-kat± - Page 68

SUOMI 68 LUKITUSASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Estetyn-televisiokanavan-kat± sominen Voit katsoa PIN-koodilla estettyä TV-kanavaa valitsemalla TV-kanavan ja antamalla PIN- koodin. 1- Valitse lukittu kanava painamalla » 1…0 « tai » P+ «, » P– «. 2- Syötä PIN-koodi »1234« painamalla » 1...0 « salasanakehotteessa. – Estettyä kanavaa voi katsella. Huomaa: 7 Kanava estetään uudelleen, kun vaihdat kanavaa. PIN±koodin-nollaus K..

PÄIVÄMÄÄRı-JA-AIKA±ASETUKSET - Page 69

69 SUOMI PÄIVÄMÄÄRı-JA-AIKA±ASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa valikko painamalla » MENU « painik- etta. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Ajastin« painamalla » > « tai » < « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. – »Ajastin« valikko ilmestyy ruutuun. 4- Valitse rivi »Lisäasetukset« » V «- tai » Λ «- näppäimellä ja vahvista painamalla » OK «- näppäintä. Lepoajastin Po..

LAITTEEN-OHJELMISTO - Page 70

SUOMI 70 LAITTEEN-OHJELMISTO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa valikko painamalla » MENU « painik- etta. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »TV « painamalla » > « tai » < « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. 4- Valitse rivi »Lisätietoja« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. Tuotetiedo..

LISÄVARUSTEET - Page 71

71 SUOMI LISÄVARUSTEET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Voit liittää TV:seen useita lisävarusteita käytettäväksi videopuheen, äänenvoimak- kuudensäädön, liikeohjauksen, näppäimistön ja hiiren käyttämiseksi verkkoselaimessa. Näytä liitetyn lisävarusteen tila tässä valikossa ja tee siihen erilaisia säätöjä. 1- Avaa valikko painamalla » MENU « painik- etta. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V ..

Television-asetusten-palaut± - Page 72

SUOMI 72 NOLLAUSTOIMINNOT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Avaa valikko painamalla » MENU « painik- etta. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »TV« painamalla » > « tai » < « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuk- sen. 4- Valitse rivi »Lisätietoja« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. Tuotetie..

ULKOISTEN-LISÄLAITTEIDEN-KÄYTTÄMINEN - Page 73

73 SUOMI DIGI-LINK Televisio on varustettu DIGI LINK -toiminnolla. Toiminto käyt- tää CEC-protokollaa (Consumer Electronics Control). CEC-prot- okollan avulla voit tehdä televi- sion ja DVD-soittimen, STB:n tai videotallentimen välisen HDMI- -liitännän HDMI-kaapelilla ja ohjata DVD-soitinta television kaukosäätimellä. Myös liitettävän laitteen tulee tukea tätä toimin- toa. TV tukee seuraavia toimintoja. Lisätietoja tästä toiminnosta saat ulkoisen laitteen käyttöohjeesta. Television-Digi±Link-±toiminnot Ulkoisen-laitteen-päälle-kytkeminen- valmiustilasta Kun kytket ul..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 74

SUOMI 74 ULKOISTEN-LAITTEIDEN-KÄYTTÄMINEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Laiteohjaus Voit asettaa tavan, jolla television kaukosäädin ohjaa ulkoista laitetta. 1- Paina » « ja käytä » < « tai » > « painikkei- ta valitaksesi yhden »HDMI1« - »HDMI3« liitännöistä ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. 2- Avaa valikko painamalla » MENU «. 3- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 4- Valitse valikosta »Lähde« painamalla » > « tai » < « ja..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 75

75 SUOMI ULKOISTEN-LAITTEIDEN-KÄYTTÄMINEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Teräväpiirto Televisiosi pystyy vastaanottamaan teräväpiirto- signaalia (HDTV). Voit liittää tulolähteet (HDTV-multimediasovitin tai High Definition DVD -soitin) HDMI -liitäntään (digitaalinen HDTV-signaali). Tämä varmistaa, että voit katsoa digitaalisia HDTV-ohjelmia, vaikka ne olisivat kopiosuo- jattuja (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection). -Liitäntävaihtoehdot 7 Se mihin televisioliittimiin liität ulkoiset laitteet riippuu liittimistä, joilla ulkoiset laitteet on ..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 76

SUOMI 76 Ulkoisen-lisälaitteen-liittäminen Digitaalisella-ääni±/videosignaalilla 7 Soveltuvat laitteet: Digitaalinen satelliittivasta- anotin, pelikonsoli, BluRay-soitin, DVD-soitin/ tallennin, multimediasovitin, kannettavat tietokone, tietokone. 7 Videosignaali: digitaalikuva; määritelmä: stan- dard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p. 7 Äänisignaali: digitaalinen ääni (stereo, moni- kanavapakkaus, pakkaamaton). 7 Kanavapaikka »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«. 1- Liitä HDMI1 , HDMI2 , HDMI3-(ARC) televisiosta ulkoisen laitteen vastaavaan HDMI-liittimeen HDMI-kaapelilla (digitaa- list..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 77

77 SUOMI ULKOISTEN-LAITTEIDEN-KÄYTTÄMINEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± DVD±tallentimen,-DVD±soittimen,- videotallentimen-tai-digisovitti± men-käyttäminen 1- Kytke videotallennin, DVD-soitin tai digiso- vitin päälle ja valitse toiminto, jota haluat käyttää. 2- Paina » « ja paina » < « tai » > « valita- ksesi tulosignaalin (»SCART«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«, tai »COM- PONENT«) ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. Kuulokkeet Kuulokkeiden-liittäminen 1- Liitä kuulokeliitin (3.5mm ø jakkiliitin) televi- sion kuulokeli..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 78

SUOMI 78 Huomautuksia: 7 Jos audiojärjestelmässä on myös toistoiminto (esim. kotiteatterijärjestelmä, jossa DVD- soitin), HDMI CEC -luettelossa näkyy kaksi laitetta. Ensimmäinen on soitin ja toinen on audiotoistolaite. 7 Jos Blu-ray-soitin on liitetty AV-vastaanotti- meen, ota levy pois soittimesta rekisteröinnin aikana. 6- Avaa valikko painamalla » MENU «. 7- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 8- Valitse »Ääni« vaihtoehto painamalla » > « tai » < « ja paina » V « va..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 79

79 SUOMI ULKOISTEN-LAITTEIDEN-KÄYTTÄMINEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Mikä-on-LIVESHARE? 7 Miracast on langaton tekniikka, jonka avulla Android-laitteet voivat jakaa kuvia keskenään. Televisiosi tukee tätä tekniikkaa nimellä Live- share. -Näytön-jakaminen-Liveshare± yhteyden-avulla 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Käytä » V «, » Λ «, » < « tai » > « valitaksesi »Näytön jakaminen« ja paina » OK «. – »Miracast«-valikko tulee esiin. 3- Käynnistä Miracast-sovellus käyttäen kannet- tavaa tietokonetta tai mobiililaitetta ..

-COMMON-INTERFACE-±LIITÄNNÄN-KÄYT± - Page 80

SUOMI 80 -COMMON-INTERFACE-±LIITÄNNÄN-KÄYT± TÄMINEN -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Mikä-on-common-interface- ±liitäntä? 7 Common Interface (CI) on DVB-vastaanot- timien käyttöliittymä. 7 Koodattuja asemia voidaan katsella vain koodausjärjestelmään sopivalla CA-moduulil- la ja vastaavalla ohjelmakortilla. 7 Televisio on varustettu CI-korttipaikalla, johon eri sisällöntuottajien..

-Langallinen-verkkoyhteys - Page 81

81 SUOMI -VERKKOASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Jotta voit käyttää SMART [email protected] -toimintoja, liitä televisio internet-yhteydellä varustettuun kotiverkkoon ja kirjaudu sisään. Voit käynnistää erilaisia sovelluksia Grundig My Apps -portaalin kautta. Näitä sovelluksia ovat mm. videot, valokuvat, musiikki, pelit, sosiaalisen verkostoitumisen sovellukset, uutis- ja urhei- lusovellukset sekä säätiedotesovellukset. Televisiosi tukee A..

Langallisen-verkon-asetukset - Page 82

SUOMI 82 Langallisen-verkon-asetukset Kiinteän verkkoyhteyden asetukset voi tehdä kahdella tavalla. A Automaattinen yhteys, Kaikki yhteysasetuksia koskevat tiedot (»IP Osoite«, »Netmask«, »Gateway« ja »DNS«) haetaan modeemista automaattisesti. B Manuaalinen yhteys, kaikki yhteysasetuksia koskevat tiedot (»IP Osoite«, »Netmask«, »Gateway« ja »DNS«) on määriteltävä manuaalisesti. Automaattinen-yhdistäminen Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia. Jos sinulla on dynaaminen verkko, käytä DSL-modeemia joka tukee DHCP:ta. Modeemit ja IP-verkonja- kajat, jotka tukevat DHCP:tä..

Manuaalinen-yhdistäminen - Page 83

83 SUOMI VERKKOASETUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Manuaalinen-yhdistäminen Tietyt verkot edellyttävät staattista IP-osoitetta. Jos verkko edellyttää staattista IP-osoitetta, sinun on annettava arvot »IP Osoite«, »Netmask«, »Gateway« käsin. Saat tarvitsemasi tiedot »IP Osoite«, »Netmask«, »Gateway« ja »DNS« internetpalvelun tarjoajalta (ISP). 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset..

-Langaton-verkkoliitäntä - Page 84

SUOMI 84 -Langaton-verkko -Langaton-verkkoliitäntä 1- TV-vastaanottimessa on sisäinen langaton Wi-Fi-sovitin langattomaan verkkoon liit- tämistä varten. Huomautuksia: 7 Langaton LAN-sovitin tukee IEEE 802.11B/ G- ja N-tietoliikenneprotokollia. Parhaan teräväpiirtovideotoiston saamista varten on suositeltavaa käyttää IEEE 802.11N- protokollaa. 7 Jos käytät modeemia, joka tukee IEEE 802.11B/G -tietoliikenneprotokollaa, videotois- ton laatu voi olla heikko verrattuna modeemiin, joka tukee IEEE 802.11N-tietoliikenneproto- kollaa, koska IEEE 802.11B/G-protokollan tiedonsiirtonopeus o..

VERKKOASETUS - Page 85

85 SUOMI VERKKOASETUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tekniset-vaatimukset- Useimmat kotiverkot ovat dynaamisia. Jos sinulla on dynaaminen verkko, käytä DSL-modeemia joka tukee DHCP:ta. Modeemit ja IP-verkonja- kajat, jotka tukevat DHCP:tä saavat automaat- tisesti »IP Osoite«-, »Netmask«-, »Gateway«- ja »DNS«-arvot, jotka vaaditaan automaattiseen internetyhteyteen, eikä näitä arvoja tarvitse syöttää käsin. Langaton-WP..

Automaattinen-yhdistäminen-antamal± - Page 86

SUOMI 86 Vaihda yhteystyyppi Langaton WPS WiFi Päällä WPS-tyyppi PIN Valitse tukiasema N/A Verkkomääritykset Automaattinen Wake-on-LAN Pois Kuva Tiistai xx xxx xxxx Lähde Ajastin Ääni Verkko TV Lapsilukko Asetukset > Verkko Poistu Paluu POISTU TAKAISIN Muuta aluetta Vaihtotila 8- Valitse rivi »Valitse tukiasema« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. – »Valitse tukiasema« -valikko tulee näkyviin, ja käytettävissä olevat WPS-tuetut langat- tomat verkot haetaan ja näytetään siinä. 9- Valitse verkko johon haluat liittyä painamal- l..

Manuaalinen-yhdistäminen - Page 87

87 SUOMI VERKKOASETUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± – Näkyviin tulee langattoman yhteyden salasananäyttö. Huomaa: 7 Jotta laite löytäisi langattoman modeemin verkosta, verkkonimen tulee tukea ASCII- merkistöä. 10- Valitse haluamasi merkki painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja siirry seuraavaan merk- kiin painamalla » OK «. – Painamalla » Shift « ➡ » OK «, voit vaihtaa isot kirjaimet / numerot j..

Television-nimen-muuttaminen - Page 88

SUOMI 88 Television-nimen-muuttaminen Jotta tunnistat TV:n verkossa, sille on annetty nimi “[email protected] TV 4.0” tehtaalla. Voit muuttaa nimen. 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »TV« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuk- sen. – »TV« valikko tulee esiin. 4- Valitse rivi »Lisätietoja« painamalla » V « tai » Λ « ja paina » OK « vahvistaaksesi asetuksen. 5- Valitse rivi »TV:n nimi..

Television-yhdistäminen-“piilo± - Page 89

89 SUOMI VERKKOASETUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Television-yhdistäminen-“piilo± tettuun”-verkkoon Vaikka reitittimen SSID (Service Set Identifier) ei ole näkyvissä, voit yhdistää TV:n tähän verk- koon. 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Verkko« painamalla ..

Digitaalisten-satelliittikanavien- - Page 90

SUOMI 90 KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Digitaalisten-satelliittikanavien- automaattinen-haku Uusia satelliittikanavia lisätään tai satelliittitietoja muutetaan usein. Siksi suosittelemme suoritta- maan automaattisen hakutoiminnon aika ajoin. Kaikissa transpondereissa tehdään uusien kana- vien haku. 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. ..

Digitaalisten-satelliittikanavien- - Page 91

91 SUOMI KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Digitaalisten-satelliittikanavien- manuaalinen-haku-transpon± derin-avulla Jos tiettyä kanavaa ei löydy automaattisella haulla, voit tehdä manuaalisen haun manuaa- lisella hakutoiminnolla. Syötä kaikki kanavan parametrit oikein. Voit hakea nykyiset transpon- deritiedot teksti-TV-sivulta, satelliitti-TV-lehdistä tai internetistä. 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «,..

Antenniasetukset-ja-digitaa± - Page 92

SUOMI 92 Antenniasetukset-ja-digitaa± listen-satelliittikanavien-au± tomaattinen-haku Huomaa: 7 Seuraava kuvaus LNB-asetuksista edellyttää huomattavaa asiantuntemusta satelliitti- järjestelmistä. Kysy lisätietoja asiantunte- valta jälleenmyyjältä. 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Lähde« painamalla » > « tai » < « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »Lähde« valikko tulee esiin. 4- Valitse rivi..

Antenniasetukset,-SCR±järjest± - Page 93

93 SUOMI KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Antenniasetukset,-SCR±järjest± elmä-ja-digitaalisten-satelliitti± kanavien-automaattinen-haku Huomautuksia: 7 TV:si tukee SCR-järjestelmää (Single Chan- nel Router – EN 50494). 7 Seuraava kuvaus LNB-asetuksista edellyttää huomattavaa asiantuntemusta satelliitti- järjestelmistä. Kysy lisätietoja asiantunte- valta jälleenmyyjältä. 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «,..

Antenniasetukset-DiSEqC-1.0/1.1- - Page 94

SUOMI 94 10- Valitse Hakutila. Valitaksesi etsitäänkö pelkästään ilmaisia digitaalisia kanavia (Ilmaiset), pelkästään salattuja kanavia (Salatut) vai molempia (Ilmaiset + Salatut), paina » V « tai » Λ « ja paina OK « valitaksesi, ja merkitäksesi tai poistaaksesi »Ilmaiset« ja/tai »Salatut« valin- nat. 11- Paina »  « (punainen) aloittaaksesi haun. Huomautuksia: 7 Kun päivitetään samojen satelliittien kautta, turvakysymys näytetään haun alkaessa. 7 Jos aiemmin tallennetut kanavat halu- taan säilyttää kanavaluettelossa ja uudet löydetyt kanavat lisätä siihe..

KANAVIEN-LISÄASETUKSET - Page 95

95 SUOMI - DISEqC±tila- Riippuen käytettävissä olevien satelliit- tijärjestelmien määrästä, valitse vaihtoehto »Pois« »DiSEqC 1.0« tai »DiSEqC 1.1« painamalla » < « or » > «. – »Pois«: Yhden antennin satelliittijärjest- elmät. –»»DiSEqC 1.0« -kytkimen avulla voi vastaanottaa enintään neljää satelliittia samanaikaisesti. Ollessasi »LNB-valinta«-valikossa paina » < « tai » > valitaksesi »1/4«, »2/4«, »3/4« tai »4/4« DiSEqC- järjestelmän asentoa vastaavan satel- liitin sijaintia varten. – »»DiSEqC 1.1« -kytkimen avulla voi vasta..

Moottoriantennin-asetukset-(DiS± - Page 96

SUOMI 96 KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Moottoriantennin-asetukset-(DiS± EqC-1.2) Huomaa: 7 Seuraava kuvaus LNB-asetuksista edellyttää huomattavaa asiantuntemusta satelliitti- järjestelmistä. Kysy lisätietoja asiantunte- valta jälleenmyyjältä. TV tukee DiSEqC 1.2 moottoroitua satelliit- tijärjestelmää. Toiminnon avulla satelliittia voi ohjata television kautta. Säädä satelliittiantennin sijainti kunkin satelliitin mukaan. Asetukset voi tallentaa ja antennia voi s..

Digitaalisten-kaapeli±TV±kanavi± - Page 97

97 SUOMI KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Digitaalisten-kaapeli±TV±kanavi± en-automaattinen-haku 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Lähde« painamalla » > « tai » < « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »Lähde« valikko tulee esiin. 4- Valitse rivi »Automaattinen kanavahaku« painamalla » V..

KANAVIEN-LISÄASETUKSET - Page 98

SUOMI 98 KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Digitaalisten-kaapeli±TV±kanavi± en-manuaalinen-haku 1- Avaa valikko painamalla» MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Valitse valikosta »Lähde« painamalla » > « tai » < « ja paina » V « vahvistaaksesi asetuksen. – »Lähde« valikko tulee esiin. 4- Valitse rivi »Manuaalinen kanavahaku« painamalla » V « t..

Digitaalisten-maanpäällisten- - Page 99

99 SUOMI 7 Jos »  « (punainen) -näppäintä painetaan, tallennetut kanavat poistetaan nykyisestä kanavaluettelosta. – Näkyviin tulee »Digitaalinen haku«-valikko ja TV-kanavien haku alkaa. – Haku on valmis, heti kun »Haku valmis!« tulee näkyviin. Huomaa: 7 Haku voidaan keskeyttää » EXIT «-näppäi- mellä. 11- Siirry kanavaeditoriin painamalla »  « (keltainen); tai päätä asetus painamalla » EXIT «-painiketta. Digitaalisten-maanpäällisten- kanavien-manuaalinen-hake± minen 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamal..

Kaikkien-analogisten-TV±kanavien-aset± - Page 100

SUOMI 100 KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automaattinen-ohjelmistopäivi± tys- Jos tämä toiminto on aktiivinen, verkko-oper- aattoreiden mahdolliset muutokset päivitetään automaattisesti. Laite täytyy asettaa valmiustilaan. Päivitys vaikuttaa kaikentyyppiseen vastaanot- toon - maanpäällinen, kaapeli ja satelliitti. 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vis..

Analogisten-televisiokanavien-virit± - Page 101

101 SUOMI KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Huomautuksia: 7 Haun käynnistämisen jälkeen tulee näkyviin turvakysymys. Paina »  « (vihreä) -näp- päintä vahvistaaksesi »Kyllä«-asetuksen. – Kaikki analogisten kanavien kanavat ja suosikkilistat poistetaan ja kootaan uudel- leen. – Näkyviin tulee »Automaattinen haku«- valikko ja TV-kanavien haku alkaa. Vas- taanotettavien TV-kanavien lukumäärän mukaan tämä voi kestää muutamia minuut- teja. – Haku on va..

Analogisten-TV±kanavien-- - Page 102

SUOMI 102 KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Analogisten-TV±kanavien-- muokkaaminen Jos kanavat on tallennettu automaattisella kanavahaulla televisiokanavia viritettäessä, ne voidaan poistaa. Voit myös muuttaa kanavan nimeä tai antaa kanavalle nimen tai ohittaa kanavan. Kanavaluettelon-valitseminen 1- Avaa valikko painamalla » MENU «. 2- Valitse valikosta »Asetukset« painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > « ja paina » OK « vah- vistaaksesi asetuksen. 3- Va..

Suosikkiluettelon-muodostaminen-±- - Page 103

103 SUOMI KANAVIEN-LISÄASETUKSET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Suosikkiluettelon-muodostaminen-±- analogiset-kanavat Voit valita suosikkikanavasi ja tallentaa ne enintään neljään luetteloon (FAV1 – FAV4). 1- Ollessasi »Kanavaeditori«-valikossa, valitse kanava(t) jotka haluat lisätä suosikkiluettel- oon painamalla » V «, » Λ «, » < « tai » > «, ja korosta ne painamalla » OK «. – Kanavalla on merkintä » ✔ «. 2- Avaa »Työkalut« valikko painamalla»  « (ke..

Asiakkaat-Italiassa: - Page 104

SUOMI 104 TIEDOT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Langattoman-LAN±moduulin-tekniset-tie± dot-(jos-WiFi±moduuli-on-käytettävissä)- Standardi: IEEE802.11b/g/n Taajuusalue: Lähtöteho (Max) 2400 MHz – 2483,5 MHz: <20dBm Langattoman-LAN±moduulin-tekniset-tie± dot-(jos-WiFi±moduuli-on-käytettävissä)- Standardi: IEEE802.11a/n/ac Taajuusalue: Lähtöteho (Max) 5150 MHz ..

Asiakkaat-Venäjällä: - Page 105

105 SUOMI TIEDOT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Verkkoliitännät Tämä tuote on tarkoitettu liitettäväksi ADSL- verkkoon. Pakkauksen-hävittäminen Pakkausmateriaalit voivat olla lapsille vaaral- lisia. Pidä pakkausmateriaali lasten ulottumat- tomissa. Tuotteen pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Hävitä lajittelemalla jätteidenkä- sittelyohjeiden m..

Vianetsintä - Page 106

SUOMI 106 TIEDOT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Vianetsintä Jos seuraavassa annetut ohjeet eivät auta, ota yhteyttä valtuutettuun GRUNDIG-jälleenmyyjään. Muista, että myös ulkoiset laitteet kuten videotallentimet tai satelliittivastaanottimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä. Ongelma Mahdollinen-syy Korjauskeino Näytössä on valo (lumisa- detta), mutta asemaa ei n..

Huomaa: - Page 107

107 SUOMI Huomaa: 7 Tämä on Luokan A laite. Laite saattaa käytössä aiheuttaa radiohäiriötä. Tässä tapauksessa käyt- täjän on ehkä korjattava tilanne. Ota yhteyttä erikoisliikkeeseen. DMS-laitetta ei löydy DMS-laitetta ei ole kytketty päälle tai käynnistetty Varmista, että DMS-laite on päällä ja käynnissä. Verkkoyhteysasetuksia ei ole tehty. Tarkista verkkoasetukset Matala kuvanlaatu (pik- seleinä) WLAN-tilassa DMS (esim. PC) on liitetty langat- tomaan verkkoon ja on etäällä modeemista Tuo DMS lähemmäs modeemia Näytössä näkyvät yhteysongelmavaroitukset Ver..

SANASTO - Page 108

SUOMI 108 SANASTO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Riippuen television mallista. ÄÄNEN-PALUUKANAVA ARC:tä (äänen paluukanavaa) voidaan käyttää äänisignaalin toistamiseen televisiokanavalta käyttäen HDMI-kaapelia tai optista kaapelia yhdessä monikanavavahvistimen kanssa. Taustavalaistus Taustavalaistuksen manuaalinen asetus (aktiivin- en vain jos dynaaminen taustavalo on kytketty “Pois..

SANASTO - Page 109

109 SUOMI DVB±T DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) on DVB-standardin muunnelma jota käytetään digitaalisen radio- ja televisiosignaalin lähettämistä varten antenniverkon välityksellä. Dynaaminen-kontrasti Toiminto sovittaa kontrastin dynaamisesti ja op- timaalisesti vastaavaan kuvasisältöön analyso- imalla kuvat ja muuttamalla tätä kontrastin muu- toksen mukaan. Tämä lisää kontrastia mutta voi myös vähentää kuvan näkyviä kirkkaustasoja. Elokuvatila Tunnistaa ja käsittelee elokuvat kaikista kanavalähteistä. Tämä tarkoittaa sitä että näet elokuv..

SANASTO - Page 110

SUOMI 110 SANASTO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± LNB Mikropää (Low Noise Block) sijaitsee lautasan- tennin keskellä. Se muuntaa satelliitin taajuuden, es- imerkiksi 10,7-11,75 tai 11,8-12,75GHz:n 950-2150MHz:n alueelle, mahdollistaen näin kaapelilähetyksen koaksiaalikaapelin ja nykyisin myös valokuitukaapelin välityksellä sekä vasta- anoton satelliittivastaanottimeen. MEMC Parantaa liikku..

SANASTO - Page 111

111 SUOMI Välityspalvelin Välityspalvelin on palveluohjelma joka hallin- noi tiedonsiirtoa tietoverkoissa. Se nopeuttaa tiedonsiirtoa ja voi myös parantaa turvallisuutta soveltamalla valvontamekanismeja. Tiedonsiirto suoritetaan tietokoneiden tai ohjelmistojen välillä tietoverkoissa. Palvelinpuolella välityspalvelin toimii asiakkaana; asiakaspuolella palvelimena. Reititin Reititin on verkon komponentti, joka yhdistää useita tietoverkkoja. Reititin analysoi (3. ker- roksen tietojen perusteella) verkkopaketteja saamansa protokollan mukaisesti ja välittää sen aiottuun kohdeverkkoon...

SANASTO - Page 112

SUOMI 112 Wi±Fi Wi-Fi Alliance on järjestö joka on ottanut tehtäväkseen sertifioida eri valmistajien tuotteita IEEE-802.11 standardin mukaisesti, varmistaen näin sen että erilaiset langattomat laitteet voivat toimiva rinnakkain. 31. Lokakuuta 2002 konsortio julkisti uuden sa- laustekniikan - Wi-Fi Protected Access (WPA) – osana (silloin) tulevaa IEEE 802.11i standardia joka korvaisi WEP-salaustekniikan, jota oli pidet- ty epäluotettavana jo ennen uuden standardin voimaantuloa. 802.11i:n tullessa voimaan, Wi-Fi ryhmä loi termin WPA2. IEEE 802.11e on Institute of Electrical and Ele..

HAKEMISTO - Page 113

113 SUOMI HAKEMISTO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± A Äänenvoimakkuuden säätäminen ..... 31 Ääniasetukset ..... 29, 34 Äänikieli ..... 32 Äänikuvaus (äänitekstitykset) ..... 61 Äänitila ..... 29 Ajansiirto – ohjelmien ″pysäyttäminen” ohjelmat ..... 42 Ajastimen muokkaaminen ..... 45 Ajastimen poistaminen ..... 45 Ajastimen toiminnot ..... 64 Aktiivisen ulkoisen laitteen hakeminen ja valits..

HAKEMISTO - Page 114

SUOMI 114 HAKEMISTO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Huomautuksia koskien langatonta tiedonsiirtoa ..... 106 Huomautuksia still-kuvista ..... 8 I Internet-sovellusten valitseminen ..... 57 J Jälleenmyyjiä koskevat huoltotiedot ..... 106 Jalustan kiinnittäminen televisioon ..... 11 K Kaikkien analogisten TV-kanavien asettaminen ..... 101 Kaikkien sovellusten esittäminen ..... 57 Kanavahistorian poistaminen .....

HAKEMISTO - Page 115

115 SUOMI Näytön jakaminen Liveshare-yhteyden avulla ..... 80 Näyttötilan valitseminen ..... 49 Nollaustoiminnot ..... 72 Normaali tekstitila ..... 38 O Odotusajan ohittaminen ..... 38 Ohjelma-asetukset tallennusta varten ..... 44 Ohjelman poistaminen tallennetut tiedostot -valikosta ..... 46 Ohjelman tallentaminen kanavaluettelosta ..... 43 Ohjelman valitseminen tallennetut tiedostot -luettelosta ..... 46 Ohjelmataulukon avaaminen ..... 23 Ohjelmien tallentaminen ..... 43 Ohjelmistopäivitys (internet) ..... 70 Ohjelmistopäivitys (OAD) ..... 70 Ohjelmistopäivitys (USB) ..... 70 Osion..

HAKEMISTO - Page 116

SUOMI 116 HAKEMISTO -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± valmiustilasta ..... 73 Ulkoisen laitteen sammuttaminen valmiustilasta ..... 73 Ulkoisen tietovälineen liittäminen ..... 40, 48 Ulkoisen tietovälineen osion valitseminen ..... 41 Ulkoisen tietovälineen poistaminen tietoväline ..... 48 Ulkoisen tietovälineen tarkistaminen ..... 41 Ulkoisen tietovälineen valitseminen ..... 41 Ulkoisten lisälaitteiden käy..

- Page 117

Grundig Intermedia GmbH • Thomas–Edison–Platz 3 • D–63263 Neu–Isenburg

..

Sponsored links

Latest Update