Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_long Manual English

55 VLE 6725 BP Language

Download Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_long Manual English

Sponsored links


Download Request Is In Process

55 VLE 6725 BP - Page 1

55 VLE 6725 BP DA

..

INDHOLDSFORTEGNELSE - Page 2

DANSK 2 INDHOLDSFORTEGNELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 5- SIKKERHED-OG-OPSÆTNING - 7- GENERELLE-OPLYSNINGER - 7 Tv-apparatets specielle funktioner 8 Modtagelse af digitale stationer 8 GRUNDIG SCR-system 8 Vigtigt at vide om beskyttelse af miljøet 8 Bemærkninger om stillbilleder 9- PAKKENS-INDHOLD - 9 Standardtilbehør 9 Ekstratilbehør 10- TILSLUTNING/FORBEREDELSE - 10 Tilslutning af antennen og netkablet 11 Montering på væg eller flade 12 Isætning af batterierne i fjernbetjeni..

INDHOLDSFORTEGNELSE - Page 3

3 DANSK INDHOLDSFORTEGNELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 43 Optagelse af programmer 43 One-touch programoptagelse 43 Optagelse af et program fra kanallisten 44 Programindstilling for optagelse 45 Redigering af timeren 45 Sletning af en timer 46 Afspilning 46 Slette programmer fra optaget filmenu 47- USB-±-BETJENING - 47 Filformater til USB-brug 48 Tilslutning af eksternt datamedie 48 Fjernelse af det eksterne data medie 49 Filbrowseren 49 Indstillinger i USB-setup menuen 51 Afspilning..

INDHOLDSFORTEGNELSE - Page 4

DANSK 4 INDHOLDSFORTEGNELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 73- BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR - 73 DIGI LINK 73 Digi Link-funktioner i tv-apparatet 74 Udstyrskontrol 75 High Definition 75 Tilslutningsmuligheder 76 Tilslutning af et eksternt udstyr 77 Brug af DVD-afspiller, DVD-optager, videooptager eller set-top-box 77 Hovedtelefon 77 Hi-fi-system 78 Afspilning af lydsignaler via HiFi-systemet 79 Trådløs skærmdeling (Liveshare) 79 Hvad er LIVESHARE? 79 Skærmdeling med Liveshare-forbindelse ..

Risiko-for-elektriske-ulykker - Page 5

5 DANSK SIKKERHED-OG-OPSÆTNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Om-dit-tv 7 Med dit tv kan du modtage og se digitale tv- programmer via DVB-S, DVB-T og DVB-C samt se anologt tv. 7 Mange funktioner på tv’et kræver en internet- forbindelse. Tv’et er udstyret med WLAN- og LAN-port. 7 Tv'et kan optage tv-programmer. Til denne funktion skal du bruge en USB-lagringsenhed som eksempelvis en ekstern harddisk (med- følger ikke). Optagede programmer kan kun afspilles på det samme tv. Hvis dit tv har været til rep..

Miljømæssige-oplysninger - Page 6

DANSK 6 OPSÆTNING-OG-SIKKERHED -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ADVARSEL Der-kan-opstå-skader,-hvis-dit-tv-vælter Placér aldrig dit tv på en ustabil overflade. Tv-apparatet kan vælte og forårsage alvorlige skader, hvilket kan føre til dødsfald i sjældne tilfælde. Vær opmærksom på følgende forholdsregler: 7 Brug kun producentens anbefalede kabinetter og stativer. 7 Brug kun møbler, der sikkert kan understøtte tv-apparatet. 7 Sørg for, at tv-apparatet ikke rager ud over møblets størrelse. 7 Undl..

Tv±apparatets-specielle-funk± - Page 7

7 DANSK Tv±apparatets-specielle-funk± tioner 7 Dit tv-apparat giver dig mulighed for at modtage og se digitale stationer (via DVB-S og DVB-C), herunder i High Definition (HD). Aktuelt, er det kun muligt at modtage disse digitale tv-stationer i High Definition i nogle lande i Europa. 7 Selvom dette tv overholder de gældende DVB-T og DVB-C standarder fra august 2012, er dets kompatibilitet med fremtidige DVB-S digitale satellit-udsendelser, DVB-T digitale terrestriale udsendelser, og DVB-C kabelud- sendelser ikke garanteret. 7 Dette tv-apparat kan modtage og vise alle analoge og ikke-koded..

GENERELLE-OPLYSNINGER - Page 8

DANSK 8 GENERELLE-OPLYSNINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Vigtigt-at-vide-om-beskyttelse-af- miljøet De nedenfor nævnte emner vil hjælpe dig til at reducere forbruget af naturlige ressourcer samt til at spare penge ved at reducere dine elregn- inger. 7 Hvis tv’et ikke skal bruges flere dage, bør hovedstrømmen kobles fra af miljø- og sikker- hedsmæssige årsager. Tv-apparatet forbruger ikke strøm i denne tilstand. 7 Hvis tv-apparatet har en hovedkontakt, er det nok at slukke for tv'e..

Standardtilbehør - Page 9

9 DANSK -PAKKENS-INDHOLD -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Standardtilbehør 1- TV 2- Stativ 3- Fjernbetjening 4- Batterier til fjernbetjeningen 5- Skruer og monteringsvejledning til stativ 6- Kort vejledning Ekstratilbehør Brugervenlig fjernbetjening Batterier til brugervenlig fjernbetjening Rengøringsklud 1 4 2 5 6 3

..

-Tilslutning-af-antennen-og-netkablet - Page 10

DANSK 10 TILSLUTNING/FORBEREDELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Tilslutning-af-antennen-og-netkablet 1 For at modtage digitale satellitkanaler (DVB-S) skal satellitantennekablet tilsluttes SATELLITE- på tv-apparatet; og / eller 2a For at modtage terrestriske digitale udsend- elser (DVB-T) sættes kablet fra tagantennen eller indendørs antennen (passiv eller aktiv indendørs antenne med egen strømforsyn- ing) i antennestikket ANT-IN på tv-appara- tet; eller 2b For at modtage digitale kabelkanaler (DVB- C) sk..

-Montering-på-væg-eller-flade - Page 11

11 DANSK TILSLUTNING/FORBEREDELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Montering-på-væg-eller-flade 7 Vælg en placering, så der ikke falder sollys direkte på skærmen. -Montering-på-stativ 7 For montering af stativet henviser vi til den medfølgende vejledning. 7 Placer apparatet på en hård, plan overflade. -Klargøring-til-montering-på-VESA± beslag Du skal bruge: 7 En saks, 7 en stjerneskruetrækker. Følg vejledningen for VESA-beslaget. 1- Placér tv-apparatet på en glat overflade med skærmen nedad. 2- S..

Isætning-af-batterierne-i-fjern± - Page 12

DANSK 12 Isætning-af-batterierne-i-fjern± betjeningen TILSLUTNING/FORBEREDELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn batterirummet ved at fjerne dækslet. 2- Isæt batterierne (2 x 1.5 V mikro for eksem- pel R03 eller AAA). Husk at sætte batteri- erne i så polerne vender rigtigt (markering i batterirummets bund). 3- Luk batterirummet. Bemærk:- 7 Hvis tv-apparatet ikke længere reagerer kor- rekt på fjernbetjeningens kommandoer, kan batterierne være flade. Husk at fjerne de afladede batterier fra batteriru..

-Tilslutninger-på-tv±apparatet - Page 13

13 DANSK -OVERSIGT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Tilslutninger-på-tv±apparatet AV / S-VHS/COMPONENT SERVICE LAN ANT-IN 5V max.50mA Optic Out SATELLITE 13/18V max.500mA HDMI2 HDMI3(ARC) USB(HDD) USB1 HDMI1 + V/P - LAN Netværkskablets tilslut- ningsstik. AV-/-S±VHS-/-KOMPONENT - - - Euro/AV-stik (CVBS-signal, RGB-signal); Videosignalindgang til S-videokamera (med scart- S-VHS-omformer); Videosig..

OVERSIGT - Page 14

DANSK 14 OVERSIGT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Kontrolknapper-på-tv±apparatet -Betjeningsknapper + V/P - Dreje-tv’et-til-standby 1- » 8 / I « - Tænder og slukker for tv’et fra og til standbY. -Justering-af-lydstyrken-eller-æn± dre-stationen 1- » V/P « - Forvalgstast til lydstyrke eller pro- gramvalg. 2- » – « - Lydstyrke lavere; programvalg nedad. 3- » + « - Lydstyrke højere; ..

Fjernbetjening-–-hovedfunktioner - Page 15

15 DANSK OVERSIGT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fjernbetjening-–-hovedfunktioner Kontrol-af-markør Flytter markøren op og ned i menuerne. Flytter markøren til venstre/højre i menuerne. Åbner kanallisten; aktiverer forskellige funktioner. Tænder og slukker for tv- apparatet (standby) Signalkilde Tænder/slukker lyden (lyd fra) - Zappe-funktion; skifter et menuniveau tilbage Åbner menuen Åb..

Fjernbetjening-–-alle-funktioner - Page 16

DANSK 16 OVERSIGT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fjernbetjening-–-alle-funktioner  - (rød) - Vælger en side i tekst-tv;  (grøn) vælger/aktiverer forskellige funk- tioner  (gul) i menuer.  (blå) 5 Forstørrer tegnstørrelse i tekst-tv- tilstand; vælger forrige nummer / forrige billede i Media Player. 6 Opdaterer en side på tekst-tv; vælger næste nummer/næste ..

se "Indstilling af yderligere kanaler" på side 100 . - Page 17

17 DANSK FØRSTE-OPSÆTNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tv-apparatet er udstyret med en “installationsas- sistent”, som guider dig gennem grundlæggen- de indstillinger. Dialog-skærmen giver mulighed til at præsentere angiveligt komplicerede indstillinger og data- poster på en enkelt og klar måde. Sider og dialogpunkter vies på skærmen, og udpeger de efterfølgende og sandsynlige betjeningstrin. For at understøtte det, vil du også kunne se de påkr..

Første-opsætning-–-oversigt - Page 18

DANSK 18 Vælg-sprog (side 19, trin 3) FØRSTE-OPSÆTNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Første-opsætning-–-oversigt Opsætning af netværk (side 20, trin 12) Wired (side 20, trin 12) Trådløs (side 20, trin 17) Trådløs-WPS (kapitel side 85) Auto (side 20, trin 12) Manual (kapitel side 83) Auto (side 20, trin 17) Manual (kapitel side 87) Knap (kapitel side 85) PIN (kapitel side 85) Kanalredigering (side 23) Indstilling-af-tv±kanaler (side 21, trin 26) DVB..

Planlæg-første-opsætning - Page 19

19 DANSK Planlæg-første-opsætning 1- Tænd tv'et fra standby med » 8 «, » 1…0 «, » P+ « eller » P– «. – Menuen Menusprog vises, når apparatet tændes første gang. Smart [email protected] 4.0 Vælg Menusprog Vælg venligst det ønskede menusprog Česky Dansk Deutsch Espanol Eλληvıκά Français Hrvatski Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Pyccкий Româneşte Slovenščina Eesti Suomi Svenska Бългaрски Slovenčina Lietuviu Türkçe Navigation mellem punkter English Hjælp:- 7 Hvis menuen »Menusprog« ikke vises på skærmen, skal du udføre indstill..

FØRSTE-OPSÆTNING - Page 20

DANSK 20 Tilslutning-til-et-hjemmenetværk-med-et- LAN±kabel 11- Bekræft »Skift tilslutningstype« med » OK «. 12- Vælg muligheden »Kabelbaseret« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. Bemærk:- 7 Indstillinger for en manuel LAN-forbindelse findes på side 83. 13- Tryk på »  « (rød) for at vælge »Tilslut« for at etablere modemopkobling. – »Forbinder ... Vent venligst« vises på skær- men, og når forbindelsen er etableret, vises »Tilslutning til gateway: Succes« meddelelsen vises på skærmen. 14- Tryk på »  « (grøn) for at kontr..

FØRSTE-OPSÆTNING - Page 21

21 DANSK FØRSTE-OPSÆTNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Søgning-efter-tv±kanaler-med-satellitsig± nal-(DVB±S) 25- Vælg muligheden »Satellit (DVB-S/S2)« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. – Satellitten Astra 19.2° East er forudind- stillet. 26- Bekræft på knappen »Fortsæt« med »  « (blå). Bemærk: 7 Vælg kanaltypen. Tryk på » V « eller » Λ « for at vælge, om du vil kun søge efter digitale kana..

Indstilling-af-terrestriske-digitale-tv± - Page 22

DANSK 22 FØRSTE-OPSÆTNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Indstilling-af-terrestriske-digitale-tv± kanaler-(DVB±T) 34- Vælg muligheden »Air (DVB-T/T2)« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. Vigtigt: 7 Antennens strømforsyning (5V ) må kun tændes hvis antennen reelt er en aktiv indendørs antenne med en signalforstærker og den ikke allerede forsynes med strøm via et netstik (eller lignende forsyning). Ellers kan du forårsage ..

-Ændring-af-kanalredigering-for- - Page 23

23 DANSK -Ændring-af-kanalredigering-for- digitale-kanaler Kanaler, der findes ved afslutningen af søgnin- gen, gemmes i »Kanalredigering«. Du kan slette kanalerne, du ikke længere bruger, fra programtabellem, du kan sortere kanalerne i programtabellen og låse enkelte kanaler (børnesikring). Du kan også føje kanaler til favoritlisten; yder- ligere kan du ændre rækkefølgen af kanaler i favoritlisten. I »Kanalredigering«, tryk på » P+ « for at skifte til næste side med kanallisten, tryk på » P± « for at skifte tilbage til forrige side. For at udføre søgning efter kanal..

FØRSTE-OPSÆTNING - Page 24

DANSK 24 FØRSTE-OPSÆTNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Søge-efter-kanaler-ved-navn-i-Kanalre± digering Mens du arrangerer kanalerne i Kanalrediger- ing, kan du søge og vælge kanalnavn efter de første tre tegn. 1- I menuen »Kanalredigering«, vælg søgning- stilstand ved at trykke på »  « (rød). 2- Vælg det første tegn i navnet på den kanal, du søger efter, med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræft..

FØRSTE-OPSÆTNING - Page 25

25 DANSK Sekvensering-af-kanaler-i-Kanalredi± gering Du kan sekvensere kanalerne i Kanalredigering i henhold til forskellige kriterier, såsom tv, radio eller kodet/ukodet. 1- For at sekvensere kanaler efter forskellige kriterier i menuen Kanalredigering, tryk på - »  « (gul). 2- Vælg det ønskede sekvenseringskriterium med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. – Kanaler vises i menuen »Kanalredigering« efter de kriterier, du har valgt. 3- For at lukke menuen »Kanalredigering« tryk på » EXIT «. Oprettelse-af-en-liste-med-foretrukne Du kan vælg..

Indtast-egne-navne-på-favoritlister- - Page 26

DANSK 26 FØRSTE-OPSÆTNING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Indtast-egne-navne-på-favoritlister- (maks.-6-tegn) Du kan omdøbe alle favoritlister. 1- For at genkalde favoritliste-menuen, når ingen menu er åbnet på skærmen, tryk på » FAV «. 2- Vælg den favoritliste, som du gerne vil omdøbe med » V « eller » Λ « og tryk på »  « (blå). – Skærmtastatur vises på skærmen. 3- For at slette det aktuelle navn trin efter trin, tryk på » ..

Avancerede-billedindstillinger- - Page 27

27 DANSK BILLED±-/LYDINDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Billedindstillinger 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Billede« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »Billedindstillinger«-menuen er aktiv. Picture Format 16:9 Picture Mode Naturlig Baggrundslys Ec0 Avanceret Gendan standard visningsindstillinger Billede Tir..

Gendan-fabriksindstillinger - Page 28

DANSK 28 BILLED±-/LYDINDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 7 »Perfect Clear« - Forbedrer det generelle billede ved hjælp af en blid blå nuance (der giver større skarphed) og forbedrer niveau for sort farve ved at sætte den til helt sort fra bestemt nuance af sort. Dette reducerer de synlige grå værdier i mørke områder i billedet. 7 »Støjreduktion« – reducerer den synlige sne ved at vise billedet lidt mindre skarpt og skabe en lille sløring. Derfor bør den kun bruges med gode bil..

BILLED±-/LYDINDSTILLINGER - Page 29

29 DANSK BILLED±-/LYDINDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Lydindstillinger- 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Lyd« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »Lyd«-menuen er aktiv. Rum Lyd User Nat Mode Fra Bluetooth Fra Vælg Bluetooth-enhed - - - - Avanceret Gendan fabriksindstillinger for lyd Billede Tirsdag xx xxx x..

Gendan-fabriksindstillinger - Page 30

DANSK 30 BILLED±-/LYDINDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Stereo/dobbelt-kanal Hvis apparatet modtager to kanalprogrammer, f.eks. en film med original lyd på lydkanal B (display:«Dual II«) og eftersynkroniseret version på lydkanal A (display: »Dual I«), kan du vælge den ønskede lydkanal. 1- Vælg linjen »Avanceret« fra lydmenuen med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. 2- Vælg linjen »Lydtype« med » V « eller » Λ « og juster indstillingen med » < ..

TV-BETJENING-–-GRUNDLÆGGENDE-FUNKTIONER - Page 31

31 DANSK TV-BETJENING-–-GRUNDLÆGGENDE-FUNKTIONER -± At-tænde-og-slukke 1- Sæt tv'et på standby med knappen » O/I «. 2- Tryk på » 8 «, » 1…0 « eller » P+ « eller » P± « for at sætte tv-apparatet i standby-tilstand. 3- Tryk på » 8 « for at sætte tv-apparatet på standby. 4- Sæt tv'et på standby med knappen » O/I «. Vælg-drifttilstand Du kan vælge menuen drifttilstand på fjernsynet. »Avanceret tilstand« indeholder alle indstillinger, og »Enkel tilstand« er en forkortet version, der giver dig mulighed for at foretage hurtige ind- stillinger. 1- Tryk på knap..

TV-BETJENING-–-GRUNDLÆGGENDE-FUNKTIONER - Page 32

DANSK 32 Audio±sprog Du kan vælge forskellige sprog, når du ser digi- tale kanaler. Det afhænger af det program, der udsendes. 1- Tryk på » « for at åbne valgmenuen. 2- Vælg sprog med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Tryk på » EXIT « for at afslutte indstillingerne. Undertekster Du kan vælge forskellige undertekster, når du ser digitale kanaler. Det afhænger af det pro- gram, der udsendes. 1- Tryk på » « for at åbne valgmenuen. 2- Vælg sprog med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Tryk på » EXIT « for at afs..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 33

33 DANSK TV-BETJENING-–-EKSTRA-FUNKTIONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Du kan finde de følgende indstillinger i menuen »Værktøjer«. Sleep-timer I menuen »Sleep timer« kan du indtaste en sluk- ketid for tv-apparatet. Når denne tid er udløbet, skifter tv-apparatet til standby-modus. 1- Åbn værktøjsmenuen med » TOOLS «. 2- Vælg linjen »Sleep Timer« med » V « eller » Λ «. 3- Vælg slukketid med » < « eller » > «. Bemærk: 7 Sæt funktionen til »Fra« med » < « eller » > « for at slukke det. 4- Tryk på » EXIT « for at afslu..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 34

DANSK 34 TV-BETJENING-–-EKSTRA-FUNKTIONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± »Undertekst«-±format Hvis du ikke kan læse underteksterne der vises nederst på skærmen, så vælg »Undertekster«. »Panorama«-±format- Denne indstilling er velegnet til film med et stort bredde/højde-forhold. Under programmer i 4:3 format, strækkes billedet horisontalt hvis funktionen »Panorama« vælges. Billedets geometri strækkes horisontalt. »Overscan«-±format Når denne modus vælges, afkortes højdefineret billede fra HDMI og komponent ikke, og det vises i den originale s..

Sådan-ændrer-du-skriftstørrelse- - Page 35

35 DANSK ELEKTRONISK-TV±GUIDE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Elektroniske programguide et overblik over alle programmer, der vil blive udsendt den kommende uge (kun for digitale stationer). 1- Tryk på » GUIDE « for at få vist elektronisk tv-guide. – Der vises en meddelelse. Bemærk: 7 Ikke alle stationer har en detaljeret tv-guide. 7 Mange tv-stationer sender det daglige program, men ingen detaljerede beskrivelser. 7 Der findes tv-stationer, der overhovedet ingen information..

HBBTV±TILSTAND - Page 36

DANSK 36 HBBTV±TILSTAND -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Hvad-er-HbbTV? HbbTV giver næste generation interaktivt tekst-tv med moderne struktur, indhold og high definition (HD) billede og videoer. For at modtage HbbTV udsendelse skal tv-appa- ratet være tilsluttet internettet. Funktionen er kun tilgængelig i lande, der tilby- der denne service. Når du skifter til en tv-kanal, der tilbyder HbbTV, vises en meddelelse.

..

HBBTV±TILSTAND - Page 37

37 DANSK Bruge-HbbTV Når du skifter til et tv-program, der understøt- ter HbbTV, bliver beskeden om HbbTV er til- gængelig vis på skærmen. 1- Tryk på »  « (rød) for at åbne HbbTV. – Information om service vil fremkomme på skærmen. Desuden vises farvede knapper, der skal bruges til at gennemse menuer. Bemærk: 7 Udvalget af emneområder og udvælgelsen af de enkelte områder er afhængig af programudbyderen. 7 Numeriske knapper » 1 « til » 0 « anvendes til yderligere funktioner. 2- Tryk på »  « (grøn), »  « (gul) eller »  « (blå) eller..

TEKST±TV±TILSTAND - Page 38

DANSK 38 Tilstanden-TOP-tekst-eller-FLOF- tekst Bemærk: 7 Hvis du kun vil bruge denne "normale" videotekst, skal du deaktivere digital video- tekst. Se side 37. 1- Tryk på » TXT « for at gå til tekst-tv. 2- Du kan vælge tekst-tv-sider direkte med » 1...0 « eller trinvis med » V « eller » Λ «. Tryk på » ? « for at vende tilbage til side 100. Bemærk: 7 Nederst på skærmen, vil du se en informa- tionslinje der består af et rødt, grønt og, afhængig af stationen, gult og blåt tekstfelt. Din fjernbetjening har taster med tilsvar- ende farver. 3- Tryk på »  « (rød) fo..

GRUNDIG-har-ingen-indflydelse-på- - Page 39

39 DANSK USB±OPTAGELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informationer-om-optagelse-og- afspilning-af-tv±programmer 7 Optagelse og afspilning af tv-programmer kan kun udføres med digitale tv-stationer (DVB-S, DVB-T og DVB-C). 7 De digitale tv-kanaler (DVB-S, DVB-T og DVB-C), du har mulighed for at optage og afspille, afhænger også af tv-stationer. 7 Både optagelse og afspilning af program- mer, og tidsskift-funktionen kan kun genne..

-Tilslutning-af-eksternt-datame± - Page 40

DANSK 40 USB±OPTAGELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Tilslutning-af-eksternt-datame± die Bemærk: 7 Før du tilslutter Skype-kameraet anbefaler vi at sætte tv-apparatet i standby. 7 Før de eksterne datamedie frakobles, skal tv-apparatet først sættes på standby, ellers kan filerne blive beskadiget. 7 Der er to USB-indgange i tv-apparatet, dvs. USB(HDD) og USB1 . USB(HDD)- indgangene er beregnet til USB-enheder, der kræver eks..

Indstillinger-for-USB±optagelse - Page 41

41 DANSK Indstillinger-for-USB±optagelse Sådan-vælges-menuen 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Optag« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. – »Medieafspiller« menuen vises på skær- men. 3- Vælg linjen »PVR« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. – indholdet vises på skærmen. 4- Åbn Medieindstillingerne med » TOOLS «. Media Player > PVR Kanal_1_201548_154649.ts Tirsdag xx xxx xxxx Tilbage BACK Billed-modus Auto Fit Auto visning Til Slide Show Time 5 Disk Management Medieindsti..

Tidsskift-–-″-Pausere”-- - Page 42

DANSK 42 USB±OPTAGELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Formatering-af-partitionen 1- I menuen »Disk Management« vælges linjen »Formater partition« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. 2- Vælg trykknappen »Ja« med » < « eller » > « for at bekræfte sikkerhedsforespørgslen; eller vælg trykknappen »Nej« med » < « eller » > « for at annullere denne funktion. 3- Skift tilbage med..

USB±OPTAGELSE - Page 43

43 DANSK Optagelse-af-programmer Du kan optage tv-programmer, mens du ser et andet tv-program. Data for disse programmer er optaget på et eksternt datamedie og arkivet administreres via tv-apparatet. Du skal have en hukommelse på 44 MB op til 110 MB for 1 minuts optagelse. Andre optagelser i arkivet kan ses, mens pro- grammet optages. Det er ikke muligt at skifte tv-programmer mellem DVB-T og DVB-C. One±touch-programoptagelse 1- Vælg kanalen med » 1…0 « eller » P+ «, - » P– « og tryk på » « for at påbegynde optagelsen. – Optagelsesinformationer vises: Optager- symbolet, ..

Programindstilling-for-optagelse - Page 44

DANSK 44 USB±OPTAGELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Programindstilling-for-optagelse ...med-elektronisk-programguide Elektronisk programguide-data kan bruges til optagelse. Der kan i alt indstilles 25 EPG-påmindelser og/ eller optagere. 1- Tryk på » GUIDE « for at åbne den elektroni- ske programguide. 2- Vælg det foretrukne tv-program med » V « eller » Λ «. – Information om det aktuelle program vises på skærmen. 3- T..

...-ved-at-indtaste-informationen-manu± - Page 45

45 DANSK ...-ved-at-indtaste-informationen-manu± elt Der kan forudindstilles 25 tv-programmer til timer-optagelse eller som en påmindelse. 1- Tryk på » GUIDE « for at åbne den elektroni- ske programguide. 2- Tryk på » < « for at få vist den øverste menu. – »TV Listing« valgmulighed er markeret. 3- Vælg linjen »Indstil optagelse« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. – Menuen »Indstil optagelse« vises, og »Kanal« er markeret. Bemærk: 7 Hvis du vil bruge påmindelsesfunktionen, vælg linjen »Manuel påmindelse« 4- Tryk på » OK «, v..

USB±OPTAGELSE - Page 46

DANSK 46 USB±OPTAGELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Afspilning De optagne programmer - uanset om de startes manuelt eller ved hjælp af timerfunktionen- er gemt på det eksterne datamedie. Du kan se et arkiv på et eksternt datamedie fra menuen »Optagelser« – »Media Player«. Valg-af-en-udsendelse-fra-- listen-med-optagne-filer 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Optag« med » V «, » Λ «, » < « eller » ..

Filformater-til-USB±brug - Page 47

47 DANSK USB-±-BETJENING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Filformater-til-USB±brug Dit tv-apparatet kan bruges via USB-indgangen med følgende filformater: Videodata Særlige codecs til videokompression og dekom- pression giver mere hukommelsesplads uden at gå på kompromis med billedkvaliteten. Dit tv-apparat afspiller videofiler i formater XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 reference billeder), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG og MOV. Følge..

USB-±-BETJENING - Page 48

DANSK 48 USB-±-BETJENING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Tilslutning-af-eksternt-datame± die Vi anbefaler, at du sætter tv-apparatet i standby med » 8 «, før du tilslutter et eksternt datamedie. Tilslut enheden og tænd for tv-apparatet igen. Før datamediet tilsluttes, skal tv-apparatet først sættes på standby, ellers kan filerne blive beskadiget. Bemærk: 7 Stikket USB1 på tv-apparatet understøtter 500 mA strøm i henhold til..

Navigation mellem punkter - Page 49

49 DANSK 8- Tryk på » EXIT « for at afslutte indstillingen. Filbrowseren- Filbrowseren viser de data for video, lyd og billede, som det eksterne datamedie tilbyder. Hvis et datamedie indeholder andre filformater, kan du deaktivere data (videofil, lydfil, billedfil), du ikke har brug for til afspilningen, ved hjælp af en filterfunktion. Filbrowserens-hovedmenu Media Player > DISK1 Moive Musik Foto Moive.avi Movie.str Music.mp3 Picture.jpg Tirsdag xx xxx xxxx Tilbage BACK VÆRKTØJER All Film Musik Foto Vælg alt Medieindstillinger Filtertype Navigation mellem punkter Spil 4 5 1 2 3 1-..

Valg-af-varighed-af-diasvisning-i-diass± - Page 50

DANSK 50 USB-±-BETJENING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Valg-af-varighed-af-diasvisning-i-diass± how 1- Vælg linjen »Diasshowinterval« med » V « eller » Λ «. 2- Vælg tiden (3, 5, 10 sekunder) med » < « eller » > «. 3- Tryk på » EXIT « for at afslutte indstillingen. Indstillinger-for-undertekster Hvis filmen har undertekster, kan du aktivere dem og deaktivere dem samt ændre størrelsen og farven. 1- Brug » V « el..

Afspilning-±-Generelle-funktioner- - Page 51

51 DANSK Afspilning-±-Generelle-funktioner- 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menupunktet »Media Center« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på press » OK « for at bekræfte. – »Medieafspiller« menuen vises på skær- men. Bemærk: 7 Hvis indholdet af det eksterne datamedie ikke vises på skærmen, tryk på »  « (gul) for at genindlæse. 3- Vælg navnet på datamediet med » V « eller » Λ « og tryk på » OK «for at bekræfte. – »Medieafspiller« menuen for det valgte eksterne datamedie vises på skærmen. 4- Vælg den ønskede type ..

Yderligere-afspilningsfunktioner - Page 52

DANSK 52 Yderligere-afspilningsfunktioner Afhængig af de filformater der bruges, er følgende yderligere funktioner mulige. Vælg-patition-på-HD±filer (kun understøttede videofiler) 1- Under afspilning, vælg det næste afsnit med » > «. 2- Under afspilning, vælg det forrige afsnit med » > «. Vælg-titler-på-HD±filer (kun understøttede videofiler) 1- Under afspilning, vælg den næste titel med » Λ «. 2- Under afspilning, vælg den forrige titel med » V «. Afspilning-af-udvalgte-numre Afspil kun markerede spor. 1- Vælg det nummer du ønsker med » V « eller » Λ «..

Navigation mellem punkter - Page 53

53 DANSK MULTIMEDIESERVERTILSTAND ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Afspilning-af-video±,-musik±-og- billedfiler-med-hjemmenet± værksforbindelse Med DLNA-menuen på dit tv kan du nemt åbne video-, musik- og billedfiler på serveren; og tak- ket være DMR-funktion kan du automatisk starte og stoppe medieafspilning på enheder med DMC-funktion. Bemærk: 7 Du kan dele dine video-, musik- og billedfil- er gennem enheder såsom pc, mobiltelefon eller NAS (Network Attached Storage), der fungerer som DMS (Digital Media..

MULTIMEDIE-SERVER-TILSTAND - Page 54

DANSK 54 7 Lydfiler, der afspilles gennem DMS-enhed, understøtter følgende formater, som har DL- NA-certifikat:»AAC_ADTS_320«, »LPCM«, »MP3«, »WMABASE« og »WMAFULL«. 7 Billedfiler, der afspilles gennem DMS- enhed, understøtter følgende formater, som har DLNA-certifikat: »JPEG_LRG«, »JPEG_ MED« og »JPEG_SM«. MULTIMEDIE-SERVER-TILSTAND -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Afspilning 1- Vælg indholdsmappen på DMS-enheden med » V « eller » Λ « og tryk på » OK «. – Alle titler vises på skærmen. 2- ..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 55

55 DANSK [email protected] -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Vilkår-og-betingelser-samt- fortrolighed Aftaler-om-vilkår-og-betingelser- samt-fortrolighed Aftaler om vilkår og betingelser samt fortro- lighed er aftaler, som skal accepteres for at få adgang til brug af alle funktioner i Smart [email protected] active. Hvis Aftaler om vilkår og betingelser samt for- trolighed accepteres, kan alle funktioner i Smart [email protected] benyttes, og de nødvendige data om brugen af tv indsamles. Hvis Aftaler om vilkår og betingelser samt fortrolighed ikke accepteres, vil der..

[email protected] - Page 56

DANSK 56 [email protected] -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Internetapplikationer-til-SMART- [email protected] Dit SMART [email protected] TV 4.0 får internettjen- ester og websider fra interaktive apps. Disse applikationer er designet til brug på dit fjernsyn. Med SMART [email protected] TV 4.0-funktionen kan du køre mange lokale og globale internetap- plikationer. Disse applikationer omfatter mange typer såsom video, billede, musik, spil, sociale netværksapplikationer, nyheder og sportsap- plikatione..

[email protected] - Page 57

57 DANSK [email protected] -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Sådan-vælges-internetapplikationer 1- Vælg »Application Store« (Applikationsbu- tik) i menuen, eller tryk på » @ «. – »Application Portal« (Applikationsportal) vises. Smart [email protected] TV Navigation Vælg Indstillinger Afslut Med Mest populære Nye applikationer abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc... abc....

Indtast søgeindstillinger - Page 58

DANSK 58 [email protected] -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Hovedskærmbillede-for-Application-Portal Applikationer. 2- Alle Applikationer. 3- Favoritter 4- Søgelinje. 5- Afslut. Navigation-i-hovedskærmbill± edet-for-applikationsportalen 1- På portalens websted vælges den ønskede applikation med » V «, » Λ «, » < « og » > «, og tryk derefter på » OK « for at bekræfte. – Applikationens hovedmenu vises efter et kort øjeblik. 2- Brug af applikation afhænger mest af appli..

-Webbrowser±menu - Page 59

59 DANSK -WEBBROWSER ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Webbrowser±menu 1- Menuknapper. 2- Aktiv fane. 3- Forrige side. 4- Næste side. 5- Genopfrisk. 6- Ny fane. 7- Adresselinje. 8- Søg på siden. 9- Foretrukne. 10- Hjemmeside 11- Indstillinger 12- Historik. 13- Søg på internettet. 14- Zoom. 15- Luk webbrowser. 16- Luk fane. Zoom ud Zoom ind Side op Side ned Navigation Pro cesmenu Værktøjslinje grundig. http://www.grundig..

SPROGINDSTILLINGER - Page 60

DANSK 60 SPROGINDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Tv« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »TV«-menuen er aktiv. Sprog og tastatur Indstillinger for tilgængelighed Tilbehør Avanceret Om Billede Tirsdag xx xxx xxxx Kilde Timer Lyd Netværk TV Foræld..

TILGÆNGELIGE-FUNKTIONER - Page 61

61 DANSK TILGÆNGELIGE-FUNKTIONER ±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Tv« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »TV«-menuen er aktiv. 4- Vælg linjen »Indst. for tilgængelighed« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. Undertekst-tilstand Fra Audio beskrivelse Blandet Audio-be..

AVANCEREDE-INDSTILLINGER - Page 62

DANSK 62 AVANCEREDE-INDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn menuen med knappen » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Tv« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »TV«-menuen er aktiv. 4- Vælg linjen »Avanceret« med » V « eller » Λ «, og tryk på » OK » for at bekræfte. Auto sleep 4 timer Vis logovisning Nej LED-baggrundsbelysning for s..

AVANCEREDE-INDSTILLINGER - Page 63

63 DANSK AVANCEREDE-INDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Power-gem±tilstand- Det sikrer automatisk slukning af skærmen i antenne, kabel, satellit og radiokanaler samt USB-tilstand, når der afspilles lydfiler. 1- I menuen »Avanceret« brug » V « eller » Λ « til at vælge »Strømbesparelsestilstand«. 2- Tryk » < « eller » > « for at indstille slukning- stiden for visning som »10 sekunder«, »30 sekunder«, »60 sekunder«. 3- Tryk på » BACK < « for at gå et menuni- veau tilbage..

TIMER±FUNKTIONER - Page 64

DANSK 64 TIMER±FUNKTIONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn menuen med knappen » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Timer« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »Timer«-menuen er aktiv. Sleep timer Fra Auto Tænd Auto Af Avanceret Billede Tirsdag xx xxx xxxx Kilde Timer Lyd Netværk TV Forældr..

Sluk-timer-(automatisk-slukket) - Page 65

65 DANSK Sluk-timer-(automatisk-slukket) I menuen »Auto Af« kan du indtaste en slukketid for tv-apparatet. Tv-apparatet skifter til standby, når den indtastede tid er udløbet. 1- Vælg linjen »Auto Af« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. 2- Vælg linjen »Modus« med » V « eller » Λ « og brug » < « eller » > « til at vælge, hvornår tv'et bør slukke. 3- Vælg linjen »Indst. time« med » V « eller » Λ « og indtast tidspunkt med » 1…0 «. 4- Tryk på »  « (blå) for at gemme indstill- ingen. 5- Tryk på » BACK < ..

FORÆLDREKONTROLINDSTILLINGER - Page 66

DANSK 66 FORÆLDREKONTROLINDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn menuen med knappen » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Forældre« med » > « eller » < « og tryk på » OK « for at bekræfte. – Menuen »Forældre« vises. Forældrevejledning Fra Menulås Fra Num Lock Fra Skift PIN Billede Tirsdag xx xxx xxxx Kilde Timer Soiund Netværk TV Forældre Indstillinger > Forældre Skift område Skift tilstand Afsl..

Blokering-af-multifunktionsknap - Page 67

67 DANSK FORÆLDREKONTROLINDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Blokering-af-multifunktionsknap Hvis tastaturlåsen er aktiveret, vil multifunktion- sknappen på tv-apparatet ikke fungere. 1- I menuen »Forældre« bruges » V « eller » Λ « til at vælge linjen »Num Lock« og derefter trykkes på » < « eller » > « for at bekræfte. 2- Indtast PIN-koden »1234« med » 1...0 « i adgangskodefeltet. 3- Aktiver (Til) eller deaktiver (Fra) panellåsen med » < « eller » > « . 4- Tryk på » BACK < « for at gå et menuni- veau ..

Sådan-ser-du-en-blokeret-tv± - Page 68

DANSK 68 FORÆLDREKONTROLINDSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Sådan-ser-du-en-blokeret-tv± kanal Du kan se en tv-kanal, der er blokeret med PIN-koden, ved at vælge kanalen og indtaste PIN-koden. 1- Vælg den blokerede kanal med » 1…0 « eller » P+ «, » P– «. 2- Indtast PIN-koden »1234« med » 1...0 « i adgangskodefeltet. – Blokeret kanal kan ses. Bemærk: 7 Kanalen blokeres igen, når du skifter til en anden kanal. Nulstilling-af-PIN±koden Brug denne funktion, hvis du glemmer din PIN- kode. 1- I menuen »Forældre« bruges » V «..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 69

69 DANSK INDSTILLING-AF-DATO-OG-KLOKKESLÆT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn menuen med knappen » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Timer« med » > « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. – Menuen »Timer« vises. 4- Vælg linjen »Avanceret« med » V « eller » Λ «, og tryk på » OK » for at bekræfte. Sleep timer Fra Auto Tænd Auto Af Dato & Klokkeslæt Dato-/tidsindst. Tidsjustering AUTO Billede Tirsdag xx xxx xxxx..

ENHEDENS-SOFTWARE - Page 70

DANSK 70 ENHEDENS-SOFTWARE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn menuen med knappen » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Tv« med » > « eller » < « og tryk på » OK « for at bekræfte. 4- Vælg linjen »Om« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. Produktinfo Tv-navn Smart [email protected] 4... Softwareopdateringer Genda..

TILBEHØR - Page 71

71 DANSK TILBEHØR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Du kan tilslutte forskelligt tilbehør til dit tv for at bruge med video-talk, volumenkontrol, motion- kontrol eller et tastatur og mus til at bruge i din webbrowser. Få vist status for det tilsluttede tilbehør fra denne menu for at udføre forskellige justeringer. 1- Åbn menuen med knappen » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » ..

Indstilling-af-tv±apparatet-til-dets- - Page 72

DANSK 72 NULSTILLINGSFUNKTIONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åbn menuen med knappen » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Tv« med » > « eller » < « og tryk på » OK « for at bekræfte. 4- Vælg linjen »Om« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. Produktinfo Tv-navn Smart [email protected] 4... Softwareopdateringer Gendan Fabriksindstillinger Nuls..

BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR - Page 73

73 DANSK DIGI-LINK Fjernsynet er udstyret med DIGI LINK-funktionen. Denne egen- skab bruger CEC (Consumer Electronic Control = Forbruger elektronisk control) protokol. CEC gør det muligt at lave en HDMI forbin- delse på HDMI- mellem fjernsynet og en DVD afspiller, STB eller videooptager og styre disse enheder med fjernsynets fjernbetjening. Denne funktion skal også understøttes af det udstyr, du tilslutter. Dit fjernsyn understøtter følgende funktioner. Læs brugervejledninger for de eksterne enheder for detaljerede oplysninger om denne funktion. Digi-Link±funktioner-i-tv±appara± t..

Sådan-sættes-enheden-på-standby - Page 74

DANSK 74 BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Udstyrskontrol Du kan indstille måden, fjernsynets fjernbetjen- ing skal kontrollere det eksterne udstyr. 1- Tryk på » « og brug » < « eller » > « til at vælge mellem »HDMI1« til »HDMI3«, og tryk på » OK « for at bekræfte. 2- Åbn menuen med » MENU «. 3- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 4- Vælg menupunktet »Kilde« med » > «..

BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR - Page 75

75 DANSK BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -High-Definition Dit tv-apparat kan afspille high-definition tv- signaler (HDTV). Du kan tilslutte signalkilderne (HDTV set-top box eller HD-DVD-afspiller) til HDMI -stikket (digitalt HDTV-signal). Dette sikrer, at du kan se digitale HDTV-pro- grammer, selvom de er kopi-beskyttede (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection). -Tilslutningsmuligheder 7 Hvilke tv-stik du tilslutter dit eksterne udstyr til, afhænger af de stik det eksterne ..

Tilslutning-af-et-eksternt-udstyr - Page 76

DANSK 76 Tilslutning-af-et-eksternt-udstyr Med-et-digitalt-audio/video±signal 7 Egnede enheder: Digital sattelitmodtager, spilkonsol, Blu-ray, DVD-afspiller/-optager, set-top box, notebook, pc. 7 Videosignal: digitalt billede; definition: stan- dard 576p; HDTV 720p, 1080i, 1080p. 7 Lydsignal: digital lyd (stereo, multikanal kom- primering, ikke-komprimeret). 7 Kanalposition »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«. 1- Tilslut HDMI1 , HDMI2± , HDMI3-(ARC)- -stik til tv-apparatet og det tilsvarende HDMI- stik til den eksterne enhed ved hjælp af et standard HDMI-kabel (digital video- og lydsignal). ..

BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR - Page 77

77 DANSK BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Brug-af-DVD±afspiller,-DVD± optager,-videooptager-eller- set±top±box 1- Tænd for videooptageren, DVD-afspilleren eller set-top boxen og vælg den funktion, du vil bruge. 2- Tryk på » « og brug » < « eller » > « til at vælge indgangssignal (»SCART«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« eller »COMPONENT«) og tryk på » OK « for at bekræfte. Hovedtelefon Tilslutning-af-hovedtelefoner 1- Sæt hovedtelefonens jackst..

Dolby , Dolby lyd , og det dobbelte D-symbol er va- - Page 78

DANSK 78 Bemærk: 7 Hvis lydsystemet også har en afspilnings- funktion (f.eks. hjemmeteater med DVD- afspiller), vil begge enheder blive vist på HDMI CEC -listen. Den første enhed er afspilleren, og den anden enhed er lydaf- spilleren. 7 Hvis en Blu-ray afspiller er tilsluttet AV-mod- tageren, skal disken fjernes fra afspilleren under registreringen. 6- Åbn menuen med » MENU «. 7- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 8- Vælg menupunktet »Lyd« med » < « eller » > « og tryk på » V « for a..

BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR - Page 79

79 DANSK BRUG-AF-EKSTERNT-UDSTYR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Hvad-er-LIVESHARE? 7 Miracast er en trådløs teknologi, som gør Android-enheder i stand til at dele billeder med hinanden. Denne teknologi er under- støttet af dit tv med navnet Liveshare. -Skærmdeling-med-Liveshare± forbindelse 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Brug » V «, » Λ «, » < « eller » > « til at vælge »Screen Share« (Skærmdeling), og tryk på » OK « for at bekræfte. – Menuen »Miracast« vil blive vist...

-BRUG-MED-COMMON-INTERFACE - Page 80

DANSK 80 -BRUG-MED-COMMON-INTERFACE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Hvad-er-common-interface? 7 Common Interface (CI) er et interface for DVB-modtagere. 7 Kodede stationer kan kun ses med et CA- modul, der passer til kodningssystemet og det tilsvarende smart card. 7 Tv-apparatet er udstyret med et Common Interface-slot hvori der kan indsætte CA-mod- uler fra forskellige udbydere. 7 Du kan indsætte en udbyders smart card i CA- modulet for at aktivere de krypterede kanaler, du ønsker at se. -Isætning-af-CA±modulet Bemærk: 7 Sluk for..

-Kabelbaseret-netværksforbindelse - Page 81

81 DANSK -OPSÆTNING-AF-NETVÆRK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± For at bruge funktionerne til SMART [email protected] skal du tilslutte tv’et til dit hjemmenetværk med internetadgang og logge på. Du kan åbne flere applikationer på Grundig My Apps-portalen. Disse applikationer omfatter mange typer såsom video, billede, musik, spil, sociale netværksapplikationer, nyheder og sport- sapplikationer, vejrudsigtsapplikationer. Dit TV understøtter fjernbetjeningsfunktioner til Apple iPhones og Android-..

Indstillinger-for-kabelbaseret- - Page 82

DANSK 82 Indstillinger-for-kabelbaseret- netværk Der er to måder at indstille et kabelbaseret netværket. A Automatisk forbindelse, Alle data vedrørende forbindelsesind- stillinger (»IP-Adresse«, »Netmaske«, »Gateway« og »DNS«) skaffes fra modem automatisk. B Manuel forbindelse, alle data for forbindelsesindstillinger (»IP Adresse«, »Netmaske«, »Gateway« og »DNS«) skal konfigureres manuelt. Automatisk-opkobling De fleste hjemmenetværk er dynamiske. Hvis du ha et dynamisk netværk, skal du bruge et DSL- modem, der understøtter DHPC. Modemmer og routere, der understøtter..

OPSÆTNING-AF-NETVÆRK - Page 83

83 DANSK OPSÆTNING-AF-NETVÆRK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Manuel-opkobling Nogle netværk kræver statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal du in- dtaste »IP Adresse«, »Netmask«, »Gateway« og »DNS« -værdierne manuelt. Du kan få dine »IP Adresse«, »Netmask«, »Gateway« og »DNS« -værdier (IPS) fra din internetudbyder. 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på ..

-Trådløs-netværksforbindelse - Page 84

DANSK 84 -Trådløst-netværk -Trådløs-netværksforbindelse 1- Fjernsynet indeholder en indbygget trådløs WiFi adapter for at tilslutte til trådløst netværk. Bemærk: 7 Trådløs LAN-adapter understøtter IEEE 802.11B/G og N -kommunikationsproto- koller. Vi anbefaler at bruge IEEE 802.11N- protokol til at opnå de bedste resultater i trådløs HD-videoafspilning. 7 Hvis du bruger et modem, der understøtter IEEE 802.11B/G, kan afspilningskvaliteten være dårlig sammenlignet med et modem, der un- derstøtter IEEE 802.11N, idet IEEE 802.11B/G -protokollens dataoverførselshastighed er..

OPSÆTNING-AF-NETVÆRK - Page 85

85 DANSK OPSÆTNING-AF-NETVÆRK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tekniske-krav- De fleste hjemmenetværk er dynamiske. Hvis du ha et dynamisk netværk, skal du bruge et DSL- modem, der understøtter DHPC. Modemmer og routere, der understøtter DHPC, modtager »DNS« -værdier nødvendige til »IP Adresse«, »Netmask«, »Gateway« og internetadgang automatisk, og derfor skal du ikke indtaste disse værdier manuelt. Trådløs-WPS±netværksforbindelse-gen± nem-tryk-på-en-knap 1- Åbn menuen med »..

Automatisk-tilslutning-ved-at-indtaste- - Page 86

DANSK 86 8- Vælg linjen »Vælg et adgangspunkt« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. – Nuværende WPS-understøttede trådløse netværk scannes for at få vist i menuen »Vælg et adgangspunkt«. 9- Vælg det netværk, som du gerne vil have forbindelse til med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. – 8-tals PIN-kode vises i den trådløse WPS- menu. Bemærk: 7 Der henvises til vejledningen for din router for at finde, hvordan du indtaster PIN via en pc. 10- Brug en pc for at indtaste pin på routeren (f.eks. AVM FRITZ!Box: menupunk..

OPSÆTNING-AF-NETVÆRK - Page 87

87 DANSK OPSÆTNING-AF-NETVÆRK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Bemærk: 7 For at enheden finder det trådløse modem på netværket, skal netværkets navn under- støtte ASCII-tegn. 10- Vælg det ønskede tegn med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og gå til det næste tegn med » OK «. - Ved hjælp af » Shift « ➡ » OK « kan du skifte mellem store og små bogstaver /tal / særlige tegn. – Vælg » Del « for at slette et indtastet bog- stav, og tryk på » OK « for at bekræ..

OPSÆTNING-AF-NETVÆRK - Page 88

DANSK 88 Ændre-tv±navn Navnet “[email protected] TV 4.0” er tildelt på fabrik- ken for at kunne identificere tv-apparatet på netværket. Du kan ændre dette navn. 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Tv« med » V « eller » Λ « og tryk på » V « for at bekræfte. – »TV«-menuen er aktiv. 4- Vælg linjen »Om« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. 5- Vælg linjen »TV-navn« med » V « eller » Λ « og tryk på ..

Tilslut-tv'et-til-et-"skjult"-netværk - Page 89

89 DANSK OPSÆTNING-AF-NETVÆRK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tilslut-tv'et-til-et-"skjult"-netværk Selv om SSID (Service Set Identifier) for routeren ikke er synlig, kan du tilslutte dit tv til dette netværk. 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Netværk« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »Netværk«-menuen er akt..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 90

DANSK 90 INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automatisk-søgning-efter-digi± tale-kanaler-fra-en-satellitmod± tager Nye satellitkanaler tilføjes eller satellitdata æn- dres regelmæssigt. Derfor anbefaler vi at køre automatisk søgning-funktionen en gang imellem. Alle transpondere scannes for nye kanaler. 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Kilde« med » < « eller » > « og tryk på » V ..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 91

91 DANSK INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Manuel-søgning-efter-digitale- kanaler-fra-en-satellit-på-en- transponder Hvis en kanal ikke kan findes med automatisk søgning, kan du søge efter den manuelt ved hjælp af manuel søgning-funktionen. Du skal ind- taste alle parametre for kanalen korrekt. Du kan få de aktuelle oplysninger om transponderen fra tekst-tv siden, satellit tv-magasiner eller internet. 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 92

DANSK 92 Automatisk-antenneindstilling- og-søgning-efter-digitale-kanal± er-fra-en-satellitmodtager Bemærk: 7 Nedenstående beskrivelse af LNB-indstill- inger forudsætter indgående kendskab til satellitsystemer. Kontakt din specialforhan- dler. 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Kilde« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »Lyd«-menuen er aktiv. 4- Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning« med » V « eller..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 93

93 DANSK INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automatisk-antenneindstilling,- SCR±systemindstilling-og-søgn± ing-efter-digitale-kanaler-fra-en- satellitmodtager Bemærk: 7 Dit tv understøtter SCR-system (Single Chan- nel Router – EN 50494). 7 Nedenstående beskrivelse af LNB-indstill- inger forudsætter indgående kendskab til satellitsystemer. Kontakt din specialforhan- dler. 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Væl..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 94

DANSK 94 10- Vælg scanningstilstand. For at vælge, om du kun vil søge efter gratis digitale tv-kanaler (Fri), kun kodede digitale tv-kanaler (Scrambled) eller begge (Fri + Scrambled), tryk på » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at vælge og markere eller fjern markering fra »Fri« og/eller »Scram- bled« punkter. 11- Tryk på »  « (rød) for at starte søgning. Bemærk: 7 Når du opdaterer via samme satellitter, vises en sikkerhedsforespørgsel i begyn- delsen af søgningen. 7 Hvis tidligere gemte kanaler skal blive stående på kanallisten og de nye kanaler skal tilf..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 95

95 DANSK - DISEqC±-tilstand- Afhængig af den brugte antennetype, brug » < « eller » > « til at vælge »Fra«, »DiSEqC 1.0« eller »DiSEqC 1.1. – »Fra«: For satellitsystemer med enkel antenne. –»DiSEqC 1.0« -knappen giver mulighed til at modtage fra maksimalt antal satellitter på samme tid. Fra »LNB-valg« brug » < « eller » > for at foretage »1/4«, »2/4«, »3/4« eller »4/4« valg for den satellit, som svarer til relevante DiSEqC positioner. – »DiSEqC 1.1« -knappen giver mulighed til at modtage fra maksimalt antal satellitter på samme tid. Fra »L..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 96

DANSK 96 INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Opsætning-af-motorantenne-(DiS± EqC-1.2) Bemærk: 7 Nedenstående beskrivelse af LNB-indstill- inger forudsætter indgående kendskab til satellitsystemer. Kontakt din specialforhan- dler. Tv-apparatet understøtter DiSEqC 1.2 motor- drevne satellitsystemer. Med denne funktion kan du kontrollere satellitten gennem tv-apparatet. Juster positionen af satellitantenne i henhold til hver satellit. Disse indstillinger kan gemmes og antennen kan flyttes til en forudindstillet position. 1- Åbn menuen m..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 97

97 DANSK INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automatisk-søgning-efter-digi± tale-kanaler-fra-en-kabeludby± der 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Kilde« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »Lyd«-menuen er aktiv. 4- Vælg linjen »Automatisk Kanalsøgning« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. 5- Vælg muligheden »Kabel (DVB-C)«..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 98

DANSK 98 INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Manuel-søgning-efter-digitale- kanaler-fra-en-kabeludbyder 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Kilde« med » < « eller » > « og tryk på » V « for at bekræfte. – »Lyd«-menuen er aktiv. 4- Vælg linjen »Manuel kanalsøgning« med » V « eller » Λ « og tryk på » OK « for at bekræfte. 5- Vælg muligheden »Kabel (DVB-C)« med » V « ..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 99

99 DANSK 7 Hvis der trykkes på »  « (rød), vil de gemte kanaler blive slettet fra den aktuelle kanalliste. – Menuen »Digital søgning« vises på skærmen, og søgningen efter tv-kanaler begynder. – Scanningen afsluttes så snart »Søgninger er fuldført!« bliver vist på skærmen. Bemærk: 7 Søgningen kan afsluttes før den er færdig med » EXIT «. 11- Skift til kanalredigeringen med »  « (gul); eller tryk på » EXIT « for at afslutte indstillingen. INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Manuel-søgning-efter-digi..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 100

DANSK 100 INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automatisk-serviceopdatering- Hvis denne funktion er aktiveret, vil mulige æn- dringer af netværksoperatorer blive opdateret automatisk. Enheden skal være i standby-tilstand. Denne opdatering påvirker alle typer af modta- gelse - terrestrisk, kabel, og satellit. 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Kilde« med » < « eller » > « og tryk på » V..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 101

101 DANSK INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Bemærk: 7 Efter starten af scanningen vises en sikker- hedsforespørgsel. Tryk på »  « (grøn) for at bækrafte valget »Ja«. – Alle kanaler og favoritlister for analoge kanaler vil blive slettet og oprettet på ny. – Menuen »Analog søgning« vises på skær- men, og søgningen efter tv-kanaler begyn- der. Afhængig af antallet af tv-kanaler, der kan modtages, kan indstillingen foretages på få minutter. – Scanningen afsluttes så snart »Søgninger er fuldført!« bliver vist..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 102

DANSK 102 INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 11- Tryk på » EXIT « for at afslutte indstillingen. Søgning-efter-gemte-analoge- tv±kanaler- Hvis kanalerne er gemt med automatisk kanal- søgning under kanalsøgning efter tv-kanaler, kan du slette dem. Du kan også ændre eller ind- taste navnet på en kanal eller udelade kanaler. Valg-af-kanallister 1- Åbn menuen med » MENU «. 2- Vælg menuen »Indstillinger« med » V «, » Λ «, » < « eller » > « og tryk på » OK « for at bekræfte. 3- Vælg menupunktet »Kilde« med »..

-±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± - Page 103

103 DANSK INDSTILLING-AF-YDERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Oprettelse-af-en-liste-med-foretrukne-±- analoge-kanaler Du kan vælge dine foretrukne kanaler og gemme dem i op til fire lister (FAV1 til FAV4). 1- I menuen »Kanalredigering«, vælg den/ de kanal(er), der skal tilføjes favoritlisten, med » V «, » Λ «, » < « eller » > «, og fremhæv kanalen ved at trykke på » OK «. – Kanalen er markeret med » ✔ «. 2- Åbn menuen »Værktøjer« med »  « (gul). 3- Vælg linjen »Tilføj fav.« med » V « eller » Λ « og tr..

Serviceinformation-til-forhandlere - Page 104

DANSK 104 INFORMATION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Specifikation-for-trådløst-LAN±modul (hvis-Wi±Fi-er-tilgængeligt)- Standard: IEEE802.11b/g/n Frekvensområde: Udgangseffekt (maks.) 2400 MHz til 2483,5 MHz: <20 dBm Specifikation-for-trådløst-LAN±modul (hvis-Wi±Fi-er-tilgængeligt)- Standard: IEEE802.11a/n/ac Frekvensområde: Udgangseffekt (maks.) 5150 MHz til 5250 MHz: <23 dBm 5250 MHz til 5350 MHz: <23 dBm ..

Til-kunder-i-Rusland - Page 105

105 DANSK INFORMATION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Netværksgrænseflader Dette produkt kan sluttes til ADSL-netværk. Bortskaffelse-af-emballagen Emballagen kan være farlig for børn. Hold em- ballagen væk fra børns rækkevidde. Produktets emballage er produceret af genan- vendelige materialer. Den skal bortskaffes ved at klassificere den i overensstemmelse med in- struktioner for affald. Smid emballagen ikke væk sammen m..

INFORMATION - Page 106

DANSK 106 INFORMATION -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fejlfinding Hvis afhjælpningerne nedenfor ikke fungerer, så kontakt en autoriseret GRUNDIG-forhandler. Husk på, at funktionsfejl også kan forårsages af eksternt udstyr, som f.eks. videooptagere og satellitmod- tagere. Problem Mulig-årsag Afhjælpning Skærmen er tændt (sne), men ingen station Antennekabel Er antennekablet tilsluttet? Ingen tv-station programmeret Start ..

INFORMATION - Page 107

107 DANSK Bemærk: 7 Dette er klasse A produkt. Under brugen kan apparatet forårsage radiointerferens. I det tilfælde er brugeren måske nødt til at afhjælpe dette. Kontakt din specialforhandler. Lav billedkvalitet (pixel) i WLAN-tilstand DMS (for eksempel pc) er sluttet til trådløst netværk og fjernt fra modemmet Placér din DMS tættere på modemmet Advarsler om forbin- delsesproblemer vises på skærmen Netværkskabel eller trådløs USB-netværksenhed kan være frakoblet Kontrollér netværkskabel eller trådløs USB-enhed Modem har ikke forbindelse til internettet eller har prob..

ORDLISTE - Page 108

DANSK 108 ORDLISTE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Afhænger af tv-modellen. ARC ARC (Audio Return Channel) kan anvendes til at afspille lydsignaler fra tv-kanalen ved hjælp af et HDMI-kabel eller et optisk kabel med en flerkanalsforstærker. Baggrundsbelysning Manuel indstilling for baggrundsbelysning (kun aktiv, hvis dynamisk bagbelysning er deaktiv- eret). Denne indstilling også påvirker di..

ORDLISTE - Page 109

109 DANSK Dynamisk-kontrast Funktionen tilpasser kontrasten dynamisk og optimalt det aktuelle billede ved at analysere billeder og ændre det efterfølgende afhængig af en skift i kontrast. Dette øger kontrasten, men kan også reducere de synlige lysstyrkeniveauer i billedet. Filmtilstand Sporer og bearbejder automatisk spillefilm til alle kanalkilder. Det betyder, at du altid vil mod- tage et optimalt billede. Disse funktioner er i modi 480i, 576i og 1080i i tv-afspilning og for andre kanalkilder. Hvis »Filmtilstand« tændes for programmer uden et spillefilmsignal, kan mindre problemer..

ORDLISTE - Page 110

DANSK 110 ORDLISTE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± LIVE-SHARE Med Live Share kan du streame al indholdet mellem WiDi/Miracast-certificerede, mobile enheder (smartphones eller tablets) og tv via WiFi. Du kan også nemt streame HD-indhold til fjernsynet og naturligvis den anden vej ved at sende tv-indhold til mobile enheder. LNB Low Noise Block er placeret midt i en parabo- lisk antenne. Den omform..

ORDLISTE - Page 111

111 DANSK værk, kan det samme netværk også anvendes i andre private netværker. Den unikke IP-adressek- arakter, der er krævet af internetprotokollen, er sikret af denne begrænsede synlighed. Proxy±server En proxy eller en proxyserver er et servicepro- gram til computernetværker, der administrerer dataoverførsel. Den gør dataoverførsel hur- tigere og kan øge sikkerheden ved at implemen- tere adgangskontrolmekanismer. Overførslen foretages mellem computere eller programmer i computernetværker. På serversiden fungerer proxyen som en klient; på klientsiden fungerer den som serve..

USB±optagelse - Page 112

DANSK 112 USB±optagelse Gør det muligt at optage og afspille program- mer med digitale tv-kanaler (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Dette afhænger af programværten. Optagelse og afspilning af programmer kan kun gøres via et eksternt datamedie (en harddisk eller et USB-stik). Vibrant-Colour Øger farvekontrasten og kontrastjusteringen. Denne indstilling er for det meste for stærk til brug med almindelige billeder og bør kun an- vendes, hvor det er nødvendigt (lav eller fra), ellers kan nuancer i billedet blive undertrykket. WiFi Wi-Fi Alliance er en organisation, der har påtag- et sig opgave..

INDEKS - Page 113

113 DANSK INDEKS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Symbols Ændre tv-navn ..... 89 Ændring af audio-sprog ..... 60 Ændring af billedformat ..... 33 Ændring af gemte analoge kanaler ..... 103 Ændring af kanalredigering for digitale kanaler ..... 23 Ændring af menusproget ..... 60 Ændring af PIN-koden ..... 67 Ændring af sprog i undertekster ..... 60 Ændring af tastatursprog .......

INDEKS - Page 114

DANSK 114 INDEKS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± G Gemme logovisning ..... 62 Gendan fabriksindstillinger ..... 28 , 30 Generel information ..... 7 Gentagelsesfunktioner ..... 52 GRUNDIG SCR-system ..... 8 H HbbTV-tilstand ..... 36 High Definition - HD klar ..... 75 Høretelefoner ..... 77 Hvad er Common Interface? ..... 81 Hvad er HbbTV? ..... 36 Hvad er LIVESHARE? ..... 80 I Indstil..

INDEKS - Page 115

115 DANSK (DiSEqC 1.2) ..... 97 Opsætning af netværk ..... 82 Opsætning og sikkerhed ..... 5 Optagelse af et program fra kanallisten ..... 43 Optagelse af programmer ..... 43 Oversigt ..... 13 P Pakkens indhold ..... 9 Planlægge første opsætning ..... 19 Produktoplysninger ..... 70 Programindstilling for optagelse ..... 44 R Redigering af timeren ..... 45 Regulering af lydstyrke ..... 31 Rotation af billedvisning ..... 52 Rum Lyd ..... 29 S Sådan ændrer du skriftstørrelse i kanalguiden ..... 35 Sådan kommer du i gang med Smart [email protected] TV ..... 56 Sådan ser du en blokeret tv-k..

INDEKS - Page 116

DANSK 116 INDEKS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tv-apparatets specielle funktioner ..... 7 TV betjening – ekstra funktioner ..... 33 TV betjening – Grundlæggende funktioner ..... 31 U Udstyrskontrol ..... 74 Undertekster ..... 32 Undertekst-tilstand ..... 61 USB betjening ..... 47 USB-optagelse ..... 39 USB-tastatur og -mus ..... 56 V Vælg drifttilstand ..... 31 Vælge den digi..

- Page 117

Grundig Intermedia GmbH • Thomas–Edison–Platz 3 • D–63263 Neu–Isenburg

..

Sponsored links

Latest Update