Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_long Manual English

55 VLE 6725 BP Language

Download Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_long Manual English

Sponsored links


Download Request Is In Process

55 VLE 6725 BP - Page 1

NO 55 VLE 6725 BP

..

INNHOLDSFORTEGNELSE - Page 2

NORSK 2 INNHOLDSFORTEGNELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 5- INNSTILLING-OG-SIKKERHET - 7- GENERELL-INFORMASJON - 7 Spesielle funksjoner i TV‘en din 8 Å ta imot digitale kanaler 8 GRUNDIG SCR system 8 Viktig informasjon ang. miljøvern 8 Merknader ang. stillbilder 9- PAKNINGENS-INNHOLD - 9 Standardtilbehør 9 Valgfritt tilbehør 10- TILKOBLING/KLARGJØRING - 10 Å koble til antennen og strømledningen 11 Oppsetting eller opphengning 12 Å sette batterier inn i fjernkontrollen 13- OVE..

INNHOLDSFORTEGNELSE - Page 3

3 NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 43 Å ta opp et program fra kanallisten 44 Å stille inn program for opptak 45 Å redigere tidsuret 45 Å slette et tidsur 46 Avspilling 46 Å slette programmer fra menyen over filer som er tatt opp 47- BRUK-AV-USB - 47 Filformater for bruk av USB 48 Å koble til eksterne datamedia 48 Å fjerne eksterne data media 49 Filleser 49 Innstillinger i USB-innstillingsmenyen 50 Grunnleggende avspillingsfunksjoner 51 Tilleggsfunksjoner fo..

INNHOLDSFORTEGNELSE - Page 4

NORSK 4 INNHOLDSFORTEGNELSE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 76 Å koble til en ekstern enhet 77 Å bruke en DVD-opptaker, DVD-spiller, videoopptaker eller set top-boks 77 Øretelefoner 77 Hi-Fi-system 78 Å spille audio-signalet via Hi-Fi-systemet 79 Trådløs skjermdeling (Liveshare) 79 Hva er LIVESHARE? 79 Skjermdeling med Liveshare-tilkobling 80- BETJENING-MED-FELLES-GRENS± ESNITT 80 Hva er felles grensesnitt? 80 Å stikke inn CA-modul 80 Adgangskontroll for CA-modul- og smart- kort 8..

Risiko-for-å-få-strøm-i-seg - Page 5

5 NORSK INNSTILLING-OG-SIKKERHET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Om-TV±apparatet-ditt 7 Med TV’en din kan du motta og se digital-TV- programmer via DVB-S, DVB-T og DVB-C, så vel som analog TV. 7 Mange av TV’ens funksjoner krever internet- tilkobling. TV-apparatet er utstyrt med WLAN og en LAN-port. 7 TV’en kan ta opp programmer. Til denne funksjonen trenger du en USB-lagringsenhet, slik som en ekstern harddisk (følger ikke med). Programmer som er tatt opp kan kun spilles av på samme TV-apparat. Etter..

OPPSETT-OG-SIKKERHET - Page 6

NORSK 6 OPPSETT-OG-SIKKERHET -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± ADVARSEL Personskader-forårsaket-av-fallende- TV±apparater Plasser aldri TV’en på en ustabil overflate TV- apparatet vil kunne falle ned, noe som vil kunne forårsake alvorlige personskader og – i sjeldne tilfeller – også død. Vennligst ta følgende forholdsregler: 7 Bruk utelukkende skap eller stativer som pro- dusenten har anbefalt. 7 Bruk utelukkende møbler som er solide nok til å kunne støtte TV-apparatet..

Spesielle-funksjoner-i-TV‘en-din- - Page 7

7 NORSK Spesielle-funksjoner-i-TV‘en-din- 7 TV-en gjør det mulig å motta og se digitale ka- naler (via DVB-S, DVB-T og DVB-C), inkludert HD-kanaler (high definition). Nå er mottak av disse digitale TV-stasjonene i HD bare mulig i noen land i Europa. 7 Selv om TV-en møter gjeldende standarder for DVB-S, DVB-T og DVB-C fra august 2012 er ikke kompatibiliteten for funksjonene DVB- S digitale satellittsendinger, DVB-T digitale, terrestriale sendinger og DVB-C digitale ka- belsendinger, garantert. 7 Denne TV-en kan motta og behandle alle analoge og alle ikke-krypterte digitale stas- joner...

GENERELL-INFORMASJON - Page 8

NORSK 8 GENERELL-INFORMASJON -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Viktig-informasjon-ang.- miljøvern Elementene som er nevnt nedenfor vil hjelpe deg med å redusere forbruket av naturressurser, og spare penger ved å redusere strømregnin- gene. 7 Hvis du ikke har tenkt å bruke TV-en på flere dager, skal TV-en kobles fra strømforsyningen av miljømessige og sikkerhetsmessige årsaker. TV-en vil dermed ikke forbruke energi. 7 Hvis TV-en har en hovedbryter, vil det være tilstrekkelig å slå av TV-..

-PAKNINGENS-INNHOLD - Page 9

9 NORSK -PAKNINGENS-INNHOLD -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Standardtilbehør 1- TV 2- Stativ 3- Fjernkontroll 4- Batterier til fjernkontroll 5- Skruer og montasjeveiledning for stativ. 6- Kort veiledning Valgfritt-tilbehør Fjernkontroll som er enkel å bruke Batterier til fjernkontroll som er enkle å bruke Klut til rengjøring 1 4 2 5 6 3

..

-Å-koble-til-antennen-og-strømledningen - Page 10

NORSK 10 TILKOBLING/KLARGJØRING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Å-koble-til-antennen-og-strømledningen 1 For å ta imot digitale satellittkanaler(DVB-S), koble satellittantennekabelen til antennekon- takten SATELLITE- på TV‘en; og/eller 2a For å ta imot terrestrial digital broadcasters (DVB-T) koble kabelen til tak- eller innendør- santennen (passiv eller aktiv innendørsan- tenne med egen strømtilførsel) til anten- nekontakten ANT-IN på TV‘en; eller 2b For å ta imot digitale kabel-TV-kanaler(DV..

-Oppsetting-eller-opphengning - Page 11

11 NORSK TILKOBLING/KLARGJØRING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Oppsetting-eller-opphengning 7 Velg et sted der intet direkte sollys faller på skjermen. -Oppsetting-med-stativ 7 For å montere stativet, vennligst se den anvis- ningen ang. som følger med. 7 Plasser TV’en på en hard, jevn overflate. -Klargjøring-for-montering-på-VESA± brakett. Du vil trenge følgende: 7 En saks 7 En skrutrekker med kryss Følg veiledningen for montering av VESA- brakett. 1- Plasser TV-apparatet i filmen på en jevnt un..

Å-sette-batterier-inn-i-fjernkon± - Page 12

NORSK 12 Å-sette-batterier-inn-i-fjernkon± trollen TILKOBLING/KLARGJØRING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne batterirommet ved å ta av lokket. 2- Sett inn batteriene (2 x 1.5 V micro; for eksempel R03 eller AAA). Vær oppmerk- som på polariteten (merket på basen av batterihuset). 3- Lukk batterirommet. NB!- 7 Batteriene kan være utladet dersom TV’en ikke lenger reagerer ordentlig på ordrer fra fjernkontrollen. Tomme batterier skal fjernes fra batterirommet. 7 Produsenten frasier seg alt ansvar ..

-Koblinger-på-TV±apparatet - Page 13

13 NORSK -OVERSIKT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Koblinger-på-TV±apparatet AV / S-VHS/COMPONENT SERVICE LAN ANT-IN 5V max.50mA Optic Out SATELLITE 13/18V max.500mA HDMI2 HDMI3(ARC) USB(HDD) USB1 HDMI1 + V/P - LAN -nettverkskabelkontakt AV/S±VHS/COMPONENT - - - Euro-/AV-kontakt (CVBS- signal, RGB-signal); videosignalinntak til S-videokamera (med Scart- S-VHS-konverter); Videosignalinntak (YUV-..

OVERSIKT - Page 14

NORSK 14 OVERSIKT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Kontrollknapper-på-TV‘en + V/P - Slå-TVen-i-standby 1- » 8 / I « - Tænder og slukker for tv’et fra og til standby. -Justere-volumet-eller-endre- stasjonen 1- » V/P « - Forvalgstast til lydstyrke eller pro- gramvalg. 2- » – « - Lydstyrke lavere; programvalg nedad. 3- » + « - Lydstyrke højere; programvalg opad.

..

Fjernkontroll-±-hovedfunksjoner - Page 15

15 NORSK OVERSIKT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fjernkontroll-±-hovedfunksjoner Markørkontroll Flytter markøren opp og ned i menyene. Flytter markøren til venstre/ høyre i menyene. Åpner kanallisten – aktiverer ulike funksjoner. Slår TV-en av og på (standby) Signalkilde Slår volumet på/av (lydløs) - Kanalbyttefunksjon – sender menyen ett nivå tilbake Åpner menyen Åpner Verktøym..

Fjernkontrollen-±-alle-funksjoner - Page 16

NORSK 16 OVERSIKT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Fjernkontrollen-±-alle-funksjoner  - (rød) - Velger en side i tekst-TV  (grønn) velger/aktiverer ulike funksjoner  (gul) i menyer.  (blå) 5 Slår over på dobbelt tegnformat i teletekstmodus; velger forrige spor/forrige bilde i Media Player. 6 Oppdaterer en side i teletekst- modus; velger neste spor/forrige bilde i ..

Innstillinger-for-tilkobling-til- - Page 17

17 NORSK FØRSTEGANGSINNSTILLING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± TV-apparatet er utstyrt med en “installasjonsas- sistent” som veileder deg trinn for trinn gjennom de grunnleggende innstillingene. Ved hjelp av skjermdialogen presenterer bruke- rguiden tilsynelatende avanserte innstillinger og dataoppføringer på en enkel og brukervennlig måte. Side- og dialogelementer vises på skjermen, som viser de påfølgende og sannsynlige bruk- strinnene. For å gjennomføre dette må du være i stand til å se s..

Innledende-oppsett-–-oversikt - Page 18

NORSK 18 Velg-språk (side 19, trinn 3) FØRSTEGANGSINNSTILLING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Innledende-oppsett-–-oversikt Nettverksinnstilling (side 20, trinn 12) Kablet (side 20, trinn 12) Trådløst (side 20, trinn 17) Trådløs-WPS (kapittelside 85) Automatisk (side 20, trinn 12) Manuell (kapittel- side 83) Automatisk (side 20, trinn 17) Manuell (kapittel- side 87) Knapp (kapittel- side 85) PIN (kapittel- side 85) Kanalredigering (side 23) Å-stille-inn-TV±kanaler (side 21, trinn 26) DVB±T (side 2..

Gjennomfør-førstegangsinnstill± - Page 19

19 NORSK Gjennomfør-førstegangsinnstill± ing 1- Slå TV-apparatet over fra standby ved hjelp av » 8 «, » 1…0 «, » P+ « eller » P– «. – Menyen Menyspråk dukker opp når enheten slås på for første gang. Smart [email protected] 4.0 Velg Menyspråk Vennligst velg ønsket språk Česky Dansk Deutsch Español Eλληvıκά Français Hrvatski Italiano Magyar Nederlands Norsk Polski Português Pyccкий Româneşte Slovenščina Eesti Suomi Svenska Бългaрски Slovenčina Lietuviu Türkçe Navigering mellom poster English Hjelp:- 7 Dersom »Menyspråk«-menyen ikke skulle kom..

FØRSTEGANGSINNSTILLING - Page 20

NORSK 20 Å-koble-til-et-hjemmenettverk-med-en- LAN±kabel 11- Bekreft »Å forandre type tilkobling« ved hjelp av » OK «. 12- Velg alternativet »Med kabel« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. NB!- 7 Innstillingene for manuell LAN-tilkobling står på side 83. 13- Trykk på »  « (rød) for å velge »Koble til«-alternativet for å opprette en modem- forbindelse. – »Kobler til ... Vent litt« vil vises, og hvis tilkoblingen opprettes vil en »Tilkobling til gateway: vellykket«-melding vises. 14- Trykk på »  « (grønn) for å sjek..

FØRSTEGANGSINNSTILLING - Page 21

21 NORSK FØRSTEGANGSINNSTILLING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-søke-etter-TV±kanaler-med-satellittsig± nal-(DVB±S) 25- Velg alternativet »Satellitt (DVB-S/S2)« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. – Satellitten Astra 19,2° øst er forhåndsan- gitt. 26- Bekreft trykknappen »Fortsett« ved hjelp av »  « (blå). 7 Velge kanaltype. Trykk på » V « eller » Λ « for å velge hvorvidt du ønsker å søke etter bare digitale kanaler (Digital) el..

Å-tune-landbaserte-digitale-TV±kanaler- - Page 22

NORSK 22 FØRSTEGANGSINNSTILLING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-tune-landbaserte-digitale-TV±kanaler- (DVB±T) 34- Velg alternativet »Luft (DVB-T/T2)« med » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. Viktig: 7 Strømforsyningen til antennen (5V ) får kun være slått på dersom antennen er en aktiv innendørsantenne med en signalfor- sterker og ikke allerede får tilført spenning via en hovedstrømledning (eller liknende). Ellers kan du forårsake en kortslutning og skade som ikke k..

-Å-endre-Kanalredigering-for- - Page 23

23 NORSK -Å-endre-Kanalredigering-for- digitale-kanaler Kanalene som ble funnet vil på slutten av søket lagres i »Kanalredigering«. Du kan slette kanaler som ikke er nødvendige fra programtabellen, du kan endre kanalrek- kefølgen i programtabellen og låse enkelte kanaler (foreldrekontroll). Du kan også legge til kanaler på favorittlis- ten, og i tillegg kan du endre rekkefølge på kanalene i favorittlisten. I Kanalredigering, trykk på » P+ « for å bytte kanallisten til neste side, trykk på » P– « for å bytte den tilbake til forrige side. For å utføre søk i Kanalredig..

FØRSTEGANGSINNSTILLING - Page 24

NORSK 24 FØRSTEGANGSINNSTILLING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-søke-etter-kanaler-etter-navn-i-Kanal± redigeringen Når du bestemmer kanalenes plassering i Kanalredigering, kan du søke etter og velge med de tre første tegnene i kanalnavnet. 1- I »Kanalredigerings«-menyen velger du søkemodus ved å trykke på »  « (rød). 2- Velg første tegn i det kanalnavnet du ønsker å søke etter ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. Gjenta in..

FØRSTEGANGSINNSTILLING - Page 25

25 NORSK Arrangering-av-kanaler-i-en-bestemt- orden-ved-hjelp-av-Kanalredigering Du kan velge kanalenes rekkefølge i Kanalredi- gering i henhold til ulike kriterier som TV, radio eller kryptert/ukryptert. 1- For å arrangere kanaler i hht. ulike kriterier i en bestemt orden ved hjelp av Kanalredi- gerings-menyen, trykk på - »  « (gul). 2- Velg de kriteriene du vil for å arrangere ka- naler i en bestemt orden ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. – Kanalene vil vises i »Kanalredigering«-me- nyen i henhold til kriteriene du har valgt. 3- ..

Å-taste-inn-egne-navn-til-favorittlister- - Page 26

NORSK 26 FØRSTEGANGSINNSTILLING -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-taste-inn-egne-navn-til-favorittlister- (maks.-seks-tegn) Du kan gi favorittlister nye navn. 1- For å få opp favorittlisten når ingen meny er åpen på skjermen, trykk på » FAV «. 2- Velg den favorittlisten du ønsker å gi nytt navn ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på »  « (blå) knapp. – Virtuelt tastatur vises. 3- For å slette det nåværende navnet trinnvist, trykk på »  « (rød). 4- Velg ønsket..

Avanserte-bildeinnstillinger- - Page 27

27 NORSK INNSTILLING-AV-LYD/BILDE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Bildeinnstillinger 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Bilde« ved hjelp av » < « eller » > « og trykk på » V « og trykk på. – »Bildeinnstillings«-menyen er aktiv. Bildeformat 16:9 Bildemodus Naturlig Motlys Ec0 Avansert Returner til standard skjerminnstillinger ..

Gjenopprett-standardinnstill± - Page 28

NORSK 28 BILDE±/LYDINNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 7 »Forbedrer det generelle bildet ved hjelp av en mild blå nyanse (som gir inntrykk av større skarphet) og forbedrer svartnivået ved å stille dette helt inn på svart fra en spesifikk svartnyanse. Redusere synlige grå verdier i mørke områder på bildet. 7 »Bråkreduksjon« – Reduserer synlig snø ved å vise bildet litt mindre skarpt og skape en liten uskarphet. Dette bør derfor brukes i det minste med bildemateriale av..

BILDE±/LYDINNSTILLINGER - Page 29

29 NORSK BILDE±/LYDINNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Lydinnstillinger- 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Lyd« ved hjelp av » < « eller » > « og trykk på » V « for å bekrefte. – »Lyd«-menyen er aktiv. Lydmodus Bruker Nattmodus Av Bluetooth Av Velg Bluetooth-enhet - - - - Avansert Gjenopprett standard lydi..

Å-gjenopprette-standardinnstill± - Page 30

NORSK 30 BILDE±/LYDINNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Stereo/dobbel-kanal- Hvis innretningen mottar to kanalprogrammer, f.eks. en film med originallyden på lydkanal B (viser: »Dual II«) og den dubbede versjonen på lydkanal A (viser: »Dual I«), kan du velge ønsket lydkanal. 1- Velg linjen »Avansert« fra lydmenyen ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. 2- Velg linjen »Lydtype« ved hjelp av » V « eller » Λ « og juster innstillingen ved ..

BETJENING-AV-TV-–-GRUNNLEGGENDE-FUNKS± - Page 31

31 NORSK BETJENING-AV-TV-–-GRUNNLEGGENDE-FUNKS± JONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-slå-på-og-av 1- Slå TV’en over i standby ved hjelp av strøm- bryteren » ON-•-OFF «. 2- Trykk på » 8 «, » 1…0 « eller » P+ « eller » P± « for å slå på TV’en fra standby-modus. 3- Trykk på » 8 « for å slå TV’en over i standby. 4- Slå TV’en over i standby v..

BETJENING-AV-TV±APPARATET-–-GRUNN± - Page 32

NORSK 32 Audio±språk Du kan velge ulike språk når du ser på digitale kanaler. Dette er avhengig av programmet som kringkastes. 1- Trykk på » « for å åpne valgmenyen. 2- Velg språk ved hjelp av » V « eller » Λ{ « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Trykk på » EXIT « for å avslutte innstillingene. Teksting Du kan velge ulike undertekster når du ser på digitale kanaler. Dette er avhengig av program- met som kringkastes. 1- Trykk på » « for å åpne valgmenyen. 2- Velg språk ved hjelp av » V « eller » Λ{ « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Trykk på ..

Å-BETJENE-TV’EN-–-YTTERLIGERE-FUNKSJONER - Page 33

33 NORSK Å-BETJENE-TV’EN-–-YTTERLIGERE-FUNKSJONER -±± Du kan finne de følgende innstillingene i »Verktøy«-menyen. Dvaletidsur I »Utkoblingstimer«-menyen kan du oppgi en tid for når TV-en skal slå seg av. Etter denne tiden har gått, vil TV-en gå over i standbymodus. 1- Åpne verktøymenyen ved hjelp av » TOOLS «. 2- Velg linjen »Dvaletidsur« ved hjelp av » V « eller » Λ «. 3- Velg avslåingstid ved hjelp av » < « eller » > «. NB! 7 Angi funksjonen til »Av« med » < « eller » > «, for å slå den av. 4- Trykk på » EXIT « for å avslutte innsti..

BETJENING-AV-TV-–-YTTERLIGERE-FUNKSJON± - Page 34

NORSK 34 BETJENING-AV-TV-–-YTTERLIGERE-FUNKSJON± ER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± «Undertekst«±format Hvis du ikke kan lese undertekstene som vises nederst på skjermen, velg »Undertekst«. «Panorama«±format- Denne innstillingen egner seg til filmer med stort bredde/høyde-forhold. For programmer i 4:3-format strekkes bildet horisontalt hvis..

Å-endre-kanalguidens- - Page 35

35 NORSK ELEKTRONISK-TV±GUIDE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Elektroniske programguiden en oversikt over alle programmer som kommer til å sendes i løpet av den neste uka (bare for digitale stasjoner). 1- Trykk på » GUIDE « for å starte opp den elektroniske TV- guiden. – En melding vises. Merknader: 7 Ikke alle kanaler har en detaljert TV-guide. 7 Mange kringkastere tilbyr det daglige programmet, men ingen detaljerte beskrivelser. 7 Enkelte kringkastere gir ingen informasjo..

Hva-er-HbbTV? - Page 36

NORSK 36 HBBTV±MODUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Hva-er-HbbTV? HbbTV er neste generasjons interaktive tekst- TV-sendinger med moderne struktur, innhold og HD-bilder og -videoer. (high definition). For å motta HbbTV må TV-en være koblet til Internett. Funksjonen er bare tilgjengelig i land der denne tjenesten er tilgjengelig. Etter at du har slått over på en kanal som tilbyr HbbTV, kommer det opp en relevant melding.

..

HBBTV±MODUS - Page 37

37 NORSK Å-bruke-HbbTV Når du bytter til et TV-program som støtter HbbTV, vil det vises en informasjonsmelding som viser at HbbTV-sending er tilgjengelig. 1- Trykk på »  « (rød) for å åpne HbbTV. – Informasjon om tjenesten vises på skjer- men. I tillegg er fareknappene nødven- dige for å kunne bla i menyene som også vises. Merknader: 7 Omfanget av emner og utvalget av enkeltprogrammer avhenger av program- leverandør. 7 Tallknappene » 1 « til » 0 « brukes til ekstra- funksjoner. 2- Trykk på »  « (grønn), »  « (gul) eller »  « (blå) e..

TOP±tekst-eller-FLOF±tekst±modus - Page 38

NORSK 38 TOP±tekst-eller-FLOF±tekst±modus NB! 7 Hvis du bare ønsker å bruke denne »nor- male« videoteksten, må du deaktivere den digitale videoteksten, se side 37. 1- Trykk på » TXT « for å gå til Teletekst-modus. 2- Du kan velge teletekst-sider direkte ved hjelp av » 1...0 « eller trinnvist ved hjelp av » V « eller » Λ «. For å gå tilbake til side 100, trykk på » ? «. NB! 7 Nederst på skjermen vil du se en informas- jonslinje som består av et rødt, grønt og, avhengig av kanalen, gult og blått tekstfelt. Fjernkontrollen har knapper med tilhørende farger. 3- Tr..

GRUNDIG-har-ingen-påvirkning-på- - Page 39

39 NORSK USB±OPPTAK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Informasjon-om-opptak-og- avspilling-av-TV±programmer 7 Opptak og reproduksjon av programmer kan bare gjøres med digitale TV-stasjoner (DVB-S, DVB-T og DVB-C). 7 Opptak og avspilling av de digitale TV-stasjonene (DVB-S og DVB-T) er også avhengig av kringkasteren. 7 Opptak og avspilling av programmer, samt tidsskiftfunksjonen kan bare utføres ved bruk av et eks..

-Å-koble-til-eksterne-datamedia - Page 40

NORSK 40 USB±OPPTAK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Å-koble-til-eksterne-datamedia Merknader: 7 Vi anbefaler at du setter TV-en i standbymo- dus før du koble til et Skype-kamera. 7 Før du kobler fra et eksternt datamedium må TV-en settes standby, hvis ikke kan filene skades. 7 Det er to USB-innganger på TV-apparatet, nemlig USB(HDD) . USB(HDD) -inngangen er beregnet på USB- enheter som krever ekstra strøm (..

USB±opptaksinnstillinger - Page 41

41 NORSK USB±opptaksinnstillinger Å-velge-meny 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Opptak« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. – »Mediaspiller«-menyen vises. 3- Velg linjen »PVR« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. – Innholdet vises. 4- Åpne mediaalternativ-menyen ved å trykke på » TOOLS «. Media Player > PVR Kanal_1_201548_154649.ts Tirsdag xx xxx xxxx Tilbake TILBAKE Visningsmodus Auto Fit Automatisk forhåndsvisning På Intervall lysbildeshow ..

Tidsskift-–-å-sette-programmer-- - Page 42

NORSK 42 USB±OPPTAK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-formatere-inndelingen 1- I »Plateadministrerings«-menyen velger du linjen »Formatinndeling« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. 2- Velg trykknappen »Ja« ved hjelp av » < « eller » > « for å bekrefte sikker- hetsspørsmålet; eller velg trykknappen »Nei« ved hjelp av » < « eller » > « for å kan..

USB±OPPTAK - Page 43

43 NORSK Å-ta-opp-TV±programmer Du kan ta opp TV-programmer mens du samtidig ser på et annet TV-program. Opplysningene for disse programmene registreres på et eksternt datamedium, og dette arkivet administreres via TV-apparatet. Et minne på 44 MB opptil 110 MB er nødven- dig for ett minutt med opptak. Det er mulig å se på opptak fra arkivet mens et annet program tas opp. Der ikke mulig å bytte TV-program mellom DVB- T og DVB-C. Opptak-av-program-med-ett- tastetrykk 1- Velg kanal ved hjelp av » 1…0 « eller » P+ «, - » P– « og trykk på » « for å starte opptak. – Oppta..

Å-stille-inn-program-for-opptak - Page 44

NORSK 44 USB±OPPTAK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-stille-inn-program-for-opptak ...-med-elektronisk-programguide Den elektroniske programguiden kan brukes til opptak. 25 EPG-påminnere og/eller -opptak kan totalt angis. 1- Trykk på » GUIDE « for å åpne den elektroni- ske programguiden. 2- Velg det TV-programmet du foretrekker ved hjelp av » V « eller » Λ «. – Informasjon om det faktiske TV-program-..

...-ved-å-legge-inn-informasjonen-manu± - Page 45

45 NORSK ...-ved-å-legge-inn-informasjonen-manu± elt 25 TV-programmer kan forhåndsinnstilles for timeropptak eller som en påminner. 1- Trykk på » GUIDE « for å åpne den elektroni- ske programguiden. 2- Trykk på » < « for å vise toppmenyen. – Alternativet »TV-lytting« er markert. 3- Velg linjen »Still inn opptak« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. – »Still inn opptak«-menyen vises, »Ka- nalen« merkes av. NB! 7 Hvis du ønsker å bruke påminnelsesfunks- jonen, velg linjen »Still inn påminnelse«. 4- Trykk på » OK «, vel..

USB±OPPTAK - Page 46

NORSK 46 USB±OPPTAK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Avspilling Alle opptak lagre i det eksterne datamediet, uavhengig av om opptakene er startet manuelt eller med timerfunksjonen. Du kan få fram et arkiv på et eksternt datamedium fra »Opptak« – »Media Player«-menyen. Å-velge-en-sending-fra-- listen-over-filer-som-er-tatt-opp 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Opptak« ved hjelp a..

Filformater-for-bruk-av-USB- - Page 47

47 NORSK BRUK-AV-USB -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Filformater-for-bruk-av-USB- TV-en støtter følgende filformater via USB- porten: Videodata Spesiell codec for videokomprimering og -dekomprimering gir mer minneplass uten å for- ringe bildekvaliteten for mye. TV’en spiller av videofiler i formatene XVID, H.264/MPEG-4 AVC (L4.1, 4 referansebilder), MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, MJPEG og MOV. Følgende filnavnutvidelser st..

-Å-koble-til-eksterne-datamedia - Page 48

NORSK 48 USB±BRUK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Å-koble-til-eksterne-datamedia Vi råder deg til å sette TV’en i stand-by-modus ved hjelp av » 8 « før du kobler til eksternt data- medium. Koble til innretningen og slå deretter TV-en på igjen. Før du kobler datamediet fra TV-en må den settes i standby, hvis ikke kan filene skades. Merknader: 7 Kontakten USB1- på siden av TV’en støt-..

USB±BRUK - Page 49

49 NORSK 8- Trykk på » EXIT « for å avslutte innstillingen. Filleser- Filbehandleren viser video-, lyd- og bildedata fra det eksterne datamediet. Hvis et datamedium inneholder ulike filformater, kan du deaktivere data (video-, lyd-, bildefil) du ikke trenger for avspillingen ved å bruke denne filterfunksjonen. Filleserens-hovedmeny Media Player > DISK1 Movie Musikk Bilde Movie.avi Movie.str Music.mp3 Picture.jpg Tirsdag xx xxx xxxx Tilbake TILBAKE VERKTØY Alle Film Musikk Bilde Velg alle Mediaalternativer Filtertype Navigering mellom poster Avspill 4 5 1 2 3 1- Oversikt. 2- Datatyp..

Å-velge-visningsvarighet-for-lysbilder - Page 50

NORSK 50 USB±BRUK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-velge-visningsvarighet-for-lysbilder 1- Velg »Intervall for lysbildevisning« ved hjelp av » V « eller » Λ «. 2- Velg tid (3, 5 eller 10 sekunder) ved hjelp av » < « eller » > «. 3- Trykk på » EXIT « for å avslutte innstillingen. Innstillinger-av-teksting Dersom filmen er tekstet, kan du slå av og på tekstingen, samt endre st..

Tilleggsfunksjoner-for-avspilling - Page 51

51 NORSK Merknader: 7 Bruk » BACK < « når du ønsker å gå tilbake til forrige mappe. 7 Det er mulig at enkelte filer som støttes i USB-modus ikke virker pga. problemer som vil kunne oppstå, avhengig av hvordan slike filer opprettes (komprimering), selv om de inneholder den støttede filutvidelsen. 7 Dersom det er mer enn en audiokilde (audio stream) i videofilenes som spilles av, så kan du slå over mellom audiokildene ved hjelp av » « mens filen spilles av i fullskjermmodus. 7 Filmer du ser fra filmfiler støtter bare under- tekster i formatene: .srt, .sub, .ass, .ssa, .smi. N..

USB±BRUK - Page 52

NORSK 52 Flytt-til-ønsket-tid (bare videofiler) 1- Trykk på » OK « under avspilling. 2- Tast inn den tiden du ønsker å flytte til ved hjelp av » 1...0 « og bekreft ved hjelp av » OK «. Å-søke-framover (bare video- og lydfiler) Du kan velge ulike hastigheter (2 ganger, 4 ganger, 8 ganger,16 ganger og 32 ganger fremover og bakover). 1- Du kan velge avspillingshastighet under avspilling ved å trykke på » 3 « eller » 4 «. 2- Trykk på » 8 « for å gjenoppta avspilling. Å-vri-bildevisningen- (bare bildefiler) Bildene kan roteres 90°. 1- Slå på betjeningspanelet ved hjelp ..

MULTIMEDIASERVERMODUS - Page 53

53 NORSK MULTIMEDIASERVERMODUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-spille-av-video±,-musikk±-og- bildefiler-ved-hjelp-av-hjemmen± ettverk Med DLNA-menyen på TV-en din kan du enkelt få tilgang til video-, musikk- og bildefiler på serveren, og takket være DMR-funksjonen, kan du automatisk starte og stoppe medieavspilling på innretninger med DMC-funksjon. Merknader: 7 Du kan dele video-, musikk- og bildefiler via innretninger som PC, mobiltelefon eller NAS (Network Attached Storage) som fungerer som DMS ..

MULTIMEDIASERVER±MODUS - Page 54

NORSK 54 Lydfiler som spilles av via DMS-innretningen støtterfølgendeformatersomharDLNA-sert- ifikat:»AAC_ADTS_320«,»LPCM«,»MP3«, »WMABASE« og »WMAFULL«. 7 Bildefiler som spilles av via DMS-innret- ningen støtter følgende formater som har DLNA-sertifikat: »JPEG_LRG«, »JPEG_ MED« og »JPEG_SM«. MULTIMEDIASERVER±MODUS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± MODE Avspilling 1- Velg innholdsmappen på DMS-enheten ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK «. – Alle titler vises for å bekr..

Vilkår,-betingelser-og-kon± - Page 55

55 NORSK [email protected] -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Vilkår,-betingelser-og-kon± fidensialitet Avtaler-om-vilkår,-betingelser- og-konfidensialitet Avtaler om vilkår, betingelser og konfidensialitet er avtaler du må godta for å bruke alle funksjo- nene til Smart [email protected] Hvis du godtar avtaler om vilkår, betingelser og konfidensialitet, kan du bruke alle funksjonene til Smart [email protected], og alle nødvendige data om bruk av TV-en samles inn. Hvis du ikke godtar avtaler om vilkår..

[email protected] - Page 56

NORSK 56 [email protected] -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± [email protected]± tapplikasjoner SMART [email protected] TV 4.0 interaktive applikas- joner leverer Internett-tjenester og -sider til TV-en din. Disse appene er designet for TV-en din. Ved hjelp av funksjonen SMART [email protected] TV 4.0 kan du kjøre mange lokale og globale net- tapplikasjoner. Disse applikasjonene inkluderer video, bilde, musikk, applikasjoner for sosiale nettverk, nyhets- og sportsapplikasjoner, værmel- dingsappli..

[email protected] - Page 57

57 NORSK [email protected] -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Velge-nettapplikasjoner 1- Velg »Applikasjonsbutikk« på menyen eller trykk på » @ «. – Applikasjonsportalen vises. Smart [email protected] TV Navigering Velg Innstillinger Avslutt Funksjoner Mest populært Nye Applikasjoner abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... abc ... Skriv inn søkeord Alle..

Hovedskjermbilde-i-applikasjonsportalen - Page 58

NORSK 58 [email protected] -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Hovedskjermbilde-i-applikasjonsportalen 1- Applikasjoner. 2- Alle applikasjoner. 3- Favoritter 4- Søkefelt. 5- Lukk. Navigere-i-hovedskjermbilder-i- applikasjonsportalen 1- På applikasjonsportalens hjemmeside velger du ønsket applikasjon ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « og » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. – Appens hovedmeny vises etter en kort stund. 2- Bruk av applikasjon avhenger for det meste av applika..

-Nettlesermeny - Page 59

59 NORSK -NETTLESER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Nettlesermeny 1- Menykontroller. 2- Aktiv list. 3- Forrige side. 4- Neste side. 5- Gjenopprett. 6- Ny list. 7- Adresselist. 8- Søk på siden. 9- Favoritter. 10- Hjemmeside 11- Innstillinger 12- Historie. 13- Søk på nettet. 14- Zoom. 15- Lukk nettleser. 16- Lukk list. Zoom ut Zoom inn Side opp Side ned Navigering Pros essmeny Verktøyl i nje grundi..

SPRÅKINNSTILLINGER - Page 60

NORSK 60 SPRÅKINNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V « eller » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »TV« ved hjelp av » > « eller » < «, og trykk på » V « for å bekrefte. – »TV«-menyen er aktiv. Språk og tastatur Innstillinger av adgang Tilbehør Avansert Om Bilde Tirsdag xx xxx xxxx Kilde Tim..

TILGJENGELIGE-FUNKSJONER - Page 61

61 NORSK TILGJENGELIGE-FUNKSJONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »TV« ved hjelp av » < « eller » > « og trykk på » V « for å bekrefte. – »TV«-menyen er aktiv. 4- Velg linjen »Adgangsinnstillinger« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. Tekstingsmodus Av Lydbeskrivel..

AVANSERTE-INNSTILLINGER - Page 62

NORSK 62 AVANSERTE-INNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »TV« ved hjelp av » < « eller » > « og trykk på » V « for å bekrefte. – »TV«-menyen er aktiv. 4- Velg linjen »Avansert« med » V « eller » Λ «, og trykk på » OK « for å bekrefte. Autom. utkobling Fire timer Vis logo Nei ..

AVANSERTE-INNSTILLINGER - Page 63

63 NORSK AVANSERTE-INNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Strømsparingsmodus-- Den sørger for automatisk avslåing av skjermen for antenne-, kabel-, satellitt- og radiokanaler, og USB-modus når du spiller av lydfiler. 1- Fra »Avansert«-menyen bruker du » V « eller » Λ « for å velge linjen »Strømsparemodus«. 2- Trykk på » < « eller » > « for å stille inn avslåingstid for skjermen, slik som »10 sekunder«, »30 sekunder«, »60 sekunder«. 3- Trykk på » BACK < « for ..

TIDSUR±FUNKSJONER - Page 64

NORSK 64 TIDSUR±FUNKSJONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Tidsur« ved hjelp av » > « eller » < «, og trykk på » V « for å bekrefte. – »Tidsur«-menyen er aktiv. Utkoblingstimer Av Auto på Auto av Avansert Bilde Tirsdag xx xxx xxxx Kilde Timer Lyd Nettver..

Tidsur-av-(Automatisk-av) - Page 65

65 NORSK Tidsur-av-(Automatisk-av) I »Automatisk av«-menyen kan du taste inn et tidspunkt for når TV’en skal slå seg av. TV-en slås av etter at den oppgitte tiden har utløpt i standby. 1- Velg linjen »Automatisk av« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. 2- Velg linjen »Modus« ved hjelp av » V « eller » Λ « og bruk » < « eller » > « for å velge når TV’en skal slå seg av. 3- Velg linjen »Still time« ved hjelp av » V « eller » Λ « og tast inn tiden ved hjelp av 1…0 «. 4- Trykk på »  « (blå) for å la..

FORELDREINNSTILLINGER - Page 66

NORSK 66 FORELDREINNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Foreldrekontroll« ved hjelp av » > « eller » < « og trykk på » OK « for å bekrefte. – »Foreldrekontroll«-menyen vises Foreldreveiledning Av Menylås Av Tastaturlås Av Å forandre PIN Bilde Tirsdag xx xxx xxxx Kilde T..

FORELDREINNSTILLINGER - Page 67

67 NORSK FORELDREINNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-blokkere-multifunksjonsbry± teren- Når nøkkellåsen er aktivert, fungerer ikke fler- funksjonsbryterne på TV-en. 1- Bruk » V « eller » Λ « i »Foreldrekontroll«- menyen for å velge linjen »Tastaturlås« og trykk på » < « eller » > « for å bekrefte. 2- Tast straks inn PIN-koden »1234« ved hjelp av » 1...0 « i passordet. 3- Aktiver (På) eller deaktiver (Av) panellåsen ved hjelp av » < « eller ..

Å-se-på-en-blokkert-TV±kanal - Page 68

NORSK 68 FORELDREINNSTILLINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-se-på-en-blokkert-TV±kanal Du kan se på en TV-kanal som er sperret med PIN-kode ved å velge TV-kanalen og skrive inn PIN-koden. 1- Velg den blokkerte kanalen ved hjelp av» 1…0 « eller » P+ «, » P– «. 2- Tast straks inn PIN-koden »1234« ved hjelp av » 1...0 « i passordet. – Sperret kanal kan sees. Merk: 7 Kanalen vil bli blokkert igjen når du bytter kanal. Å-nullstille-PIN±kode Bruk denne funksjonen hvis d..

INNSTILLINGER-AV-DATO-OG-TID - Page 69

69 NORSK INNSTILLINGER-AV-DATO-OG-TID -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Tidsur« ved hjelp av » > « eller » < « og trykk på » OK « for å bekrefte. – »Tidsur«-menyen vises. 4- Velg linjen »Avansert« med » V « eller » Λ «, og trykk på » OK « for å bekrefte. Utkoblingstimer Av Auto på Auto av Dato og tid Dato og tid ..

APPARATETS-PROGRAMVARE - Page 70

NORSK 70 APPARATETS-PROGRAMVARE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »TV « ved hjelp av » > « eller » < « og trykk på » OK « for å bekrefte. 4- Velg linjen »Om« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. Produktinformasjon TV-navn Smart [email protected] 4... Programvareoppdateringer..

TILBEHØR - Page 71

71 NORSK TILBEHØR -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Du kan Koble ulikt tilbehør til TV-en for å bruke det til videosamtale, volumkontroll, bevegelses- kontroll eller tastatur og mus du kan bruke i net- tleseren. Viser statusen for tilkoblet tilbehør fra denne menyen, for å utføre ulike tilpassinger. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » ..

Å-nullstille-TV’en-til-sin-originale- - Page 72

NORSK 72 NULLSTILLINGSFUNKSJONER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »TV« ved hjelp av » > « eller » < «, og trykk på » OK « for å bekrefte. 4- Velg linjen »Om« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. Produktinformasjon TV-navn Smart [email protected] 4... Programvareoppdateringer ..

Å-BRUKE-EKSTERNE-ENHETER - Page 73

73 NORSK DIGI-LINK TV-en er utstyrt med DIGI LINK- funksjon. Denne funksjonen bruker CEC-protokoll (Consumer Electronics Control). CEC gjør det mulig å lage en HDMI- tilkobling på stikkontakter HDMI- mellom TV og DVD-spiller, STB eller videoopptaker og sjekk slikt utstyr mot TV-apparatets fjernkontroll. Denne funksjonen må også støttes av innretnin- gen du ønsker å koble til. TV-en støtter følgende funksjoner. For detaljert informasjon om denne funksjonen, les bruker- manualen til den eksterne innretningen. TV±apparatets-Digi-Link±funks± joner Å-slå-på-en-ekstern-enhet-fra-s..

Å-slå-apparatet-over-på-standby - Page 74

NORSK 74 BRUKE-EKSTERNE-INNRETNINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Enhetskontroll Du kan bestemme hvordan TV-ens fjernkontroll skal kontrollere de eksterne innretningene. 1- Trykk på » « og bruk » < « eller » > « for å velge en av de to »HDMI1« til »HDMI3« og trykk på » OK « for å bekrefte. 2- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 3- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 4- Velg menyposten »Kilde« ved hjelp av » > «..

BRUKE-EKSTERNE-INNRETNINGER - Page 75

75 NORSK BRUKE-EKSTERNE-INNRETNINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -High-definition TV-en kan spille av TV-signaler i HD (HDTV). Du kan koble inntakskildene (HDTV set top-boks eller High Definition DVD-spiller) til HDMI± kon- takten (digitalt HDTV-signal). Dette sikrer at du kan se digitale HDTV-program- mer, selv om de er kopibeskyttet (HDCP High Bandwidth Digital Content Protection). -Tilkoblingsmuligheter 7 Hvilke TV-kontakter du kobler de eksterne innretningene til, avhenger av kontaktene den eksterne innretningen er utstyrt med og ..

Å-koble-til-en-ekstern-enhet - Page 76

NORSK 76 Å-koble-til-en-ekstern-enhet Med-et-digitalt-lyd/videosignal 7 Egnede innretninger: Digital satellittmottaker, spillkonsoll, BluRay-spiller, DVD-spiller/opptak- er, settop-boks, bærbar PC, PC. 7 Videosignal: digitalt bilde, definisjon: stan- dard 576p, HDTV 720 p, 1080 i, 1080 p. 7 Lydsignal: digital lyd (stereo, multikanalskom- primering, ukomprimert). 7 Kanalposisjon »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3«. 1- Koble HDMI1± , HDMI2± , HDMI3-(ARC)± kontakten på TV’en og den korresponder- ende HDMI-kontakten på den eksterne enheten sammen idet du bruker en standard HDMI-kabel (digi..

BRUKE-EKSTERNE-INNRETNINGER - Page 77

77 NORSK BRUKE-EKSTERNE-INNRETNINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-bruke-en-DVD±opptaker,-DVD± spiller,-videoopptaker-eller-set- top±boks 1- Slå på videoopptakeren, DVD-spilleren eller set top-boksen og velg funksjonen du ønsker å bruke. 2- Trykk på » « og bruk » < « eller » > « for å velge inntakssignal (»SCART«, »S-VHS«, »HDMI1«, »HDMI2«, »HDMI3« eller »COMPONENT«) og trykk på » OK « for å bekrefte. Øretelefoner Å-koble-til-øretelefoner 1- Plugg øretelefonkontakten (3,5 mm ø) til øretelefon..

Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er vare- - Page 78

NORSK 78 Merknader: 7 Hvis lydsystemet også har en avspillingsfunk- sjon (f.eks. et hjemmekinosystem inkludert DVD-spiller), vil to innretninger bli oppført på HDMI CEC-listen. Den første er spilleren, den andre er lydavspilleren. 7 Hvis det er koblet en Bluray-spiller til AV- mottakeren må du ta platen ut av spilleren under registreringen. 6- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 7- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 8- Velg menyposten »Lyd« ved hjelp av » > « eller » < «, og ..

BRUKE-EKSTERNE-INNRETNINGER - Page 79

79 NORSK BRUKE-EKSTERNE-INNRETNINGER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Hva-er-LIVESHARE? 7 Miracast er en trådløsteknologi som gjør det mulig å dele bilder mellom Android-enheter. Denne teknologien støttes av TV-en din, under navnet Liveshare. -Skjermdeling-med-Liveshare± tilkobling 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Bruk » V «, » Λ «, » < « eller » > « for å velge »Skjermdeling«, og trykk på » OK « for å bekrefte. – »Miracast«-menyen vises. 3- Start Miracast-applikasjonen på den bær- bare datamask..

-BETJENING-MED-FELLES-GRENSESNITT - Page 80

NORSK 80 -BETJENING-MED-FELLES-GRENSESNITT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± -Hva-er-felles-grensesnitt? 7 Felles grensesnitt (Common Interface) er et grensesnitt for DVB-mottakere. 7 Krypterte kanaler kan kun vises med CA- modul som egner seg for krypteringssystemet og med det tilhørende smartkortet. 7 TV-en er utstyrt med en felles grensesnitt- åpning der CA-moduler fra ulike tilbydere kan settes inn. 7 Du kan sette inn tilbyderens smartkort i CA- modulen for å aktivere de krypterte kanalene du ønsker å se på. -Å-stikke-inn-CA±modul NB! 7 Slå av enheten ..

-Nettverkstilkobling-med-kabel - Page 81

81 NORSK -INNSTILLING-AV-NETTVERK -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± For å bruke funksjonene til SMART [email protected], må du koble TV-en til hjemmenettverket ditt med Internett-tilgang og logge deg på. Du kan starte ulike applikasjoner i Grundig My Apps-portalen. Disse applikasjonene inkluderer video, bilde, musikk, applikasjoner for sosiale nettverk, nyhets- og sportsapplikasjoner, værmel- dingsapplikasjoner. TV-en din støtter fjernkontrollfunksjoner for Apple iPhone og Android-baserte telefoner. Avhen..

Nettverksinnstillinger-med-ka± - Page 82

NORSK 82 Nettverksinnstillinger-med-ka± bel Det finnes to måter å opprette innstillingene for et kablet nettverk på. A Automatisk tilkobling Alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«, »Netmask«, »Gateway« og »DNS«) hentes fra modemet automatisk. B Manuell tilkobling alle data for tilkoblingsinnstillingene («IP-adresse«, »Netmask«, »Gateway« og »DNS«) må konfigureres manuelt. Automatisk-tilkobling De fleste hjemmenettverk er dynamiske. Hvis du har et dynamisk nettverk, må du bruke et DSL-modem som støtter DHCP. Modemer og IP-delere som støtter DHCP henter ..

Manuell-tilkobling - Page 83

83 NORSK NETTVERKSOPPSETT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Manuell-tilkobling Enkelte nettverk krever en statisk IP-adresse. Hvis nettverket ditt krever en statisk IP-adresse, må du oppgi verdiene for »IP-adresse«, »Netmask«, »Gateway« og »DNS« manuelt. Du kan hente verdiene for »IP-adresse«, »Netmask«, »Gate- way« og »DNS« fra Internett-leverandøren (IPS) din. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved ..

-Trådløs-nettverkstilkobling - Page 84

NORSK 84 -Trådløst-nettverk -Trådløs-nettverkstilkobling 1- TV’en omfatter en innebygget trådløs WiFi- adapter til å koble det til et trådløst nettverk. Merknader: 7 Trådløs LAN-adapter støtter IEEE 802.11B/ G- og N-kommunikasjonsprotokoller. Vi anbefaler deg å bruke IEEE 802.11N- protokollen for å oppnå en best mulig ytelse i trådløs HD-videoavspilling. 7 Hvis du bruker et modem som støtter IEEE 802.11B/G, kan videoavspillingsytelsen være dårlig i forhold til et modem som støtter IEEE 802.11N, siden dataoverføringshastigheten for IEEE 802.11B/G-protokollen er lavere..

NETTVERKSOPPSETT - Page 85

85 NORSK NETTVERKSOPPSETT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Tekniske-krav- De fleste hjemmenettverk er dynamiske. Hvis du har et dynamisk nettverk, må du bruke et DSL-modem som støtter DHCP. Modemer og IP-delere som støtter DHCP henter verdier for »IP-adresse«, »Netmask«, »Gateway« og »DNS« som er nødvendig for automatisk Internett-tilgang, og dermed vil du ikke bli bedt om å oppgi disse verdiene manuelt. Trådløs-WPS±tilkobling-ved-å-trykke-på..

Automatisk-tilkobling-ved-å-taste-inn- - Page 86

NORSK 86 Å forandre type tilkobling Trådløs WPS WiFi På WPS-type PIN Velg adgangspunkt N/A Nettverkskonfigurasjon Auto Wake-on-LAN Av Bilde Tirsdag xx xxx xxxx Kilde Timer Lyd Nettverk TV Foreldrekontroll Innstillinger > Nettverk Avslutt Tilbake AVSLUTT TILBAKE Endre område Å forandre modus 8- Velg linjen »Velg tilkoblingspunkt« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. – Nåværende WPS-støttede, trådløse nettverk er søkt etter og vises i »Velg adgangspunkt«-menyen. 9- Velg hvilket nettverk du ønsker å koble deg til ved hjelp av » V «..

Manuell-oppkobling - Page 87

87 NORSK NETTVERKSOPPSETT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Merk: 7 For at innretninger skal finne det trådløse modemet i nettverket, bør navnet på net- tverket støtte ASCII-tegn. 10- Velg ønsket tegn ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og flytt til neste tegn ved hjelp av » OK «. – Ved å bruke » Shift « ➡ » OK «, kan du bytte mellom store bokstaver/tall og små bokstaver/spesialtegn. – Velg » Del « for å slette det..

Å-endre-TV±navn - Page 88

NORSK 88 Å-endre-TV±navn For at det skal være mulig å identifisere TV’en din i nettverket, er navnet [email protected] TV 4.0 tildelt på fabrikken. Du kan endre navnet. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »TV« ved hjelp av » V «, » Λ «, og trykk på » V « for å bekrefte. – »TV«-menyen er aktiv. 4- Velg linjen »Om« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. 5- Velg linjen »TV-navn« ve..

Å-koble-TV’en-til-et-“skjult”-net± - Page 89

89 NORSK NETTVERKSOPPSETT -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-koble-TV’en-til-et-“skjult”-net± tverk Selv om ruterens SSID (Service Set Identifier) ikke er synlig, kan du koble TV-en til dette net- tverket. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Nettverk« ved hjelp av » < « eller » > « ..

Å-søke-etter-alle-digitale-kanal± - Page 90

NORSK 90 Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-søke-etter-alle-digitale-kanal± er-fra-en-satellitt-automatisk Nye satellittkanaler er lagt til eller satellittdata endres ofte. Derfor anbefaler vi at du kjører den automatiske søkefunksjonen med jevne mel- lomrom. Alle transpondere skannes for nye kanaler. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Kilde« ved hjelp av ..

Å-søke-etter-digitale-kanaler-fra- - Page 91

91 NORSK Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-søke-etter-digitale-kanaler-fra- en-satellitt-manuelt-på-entran± sponder Hvis en gitt kanal ikke blir funnet i det automa- tiske søket, kan du søke etter den gjennom et manuelt søk. Du må oppgi alle parameterne kan kanalen riktig. Du kan finne gjeldende transponderinformasjon fra tekst-TV, satellitt-TV, magasiner eller på Internett. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og..

Antenneinnstillinger-og-søk-etter- - Page 92

NORSK 92 Antenneinnstillinger-og-søk-etter- digitale-kanaler-fra-en-satellitt- automatisk NB! 7 For å kunne følge beskrivelsen om LNB- innstillingene må du ha vesentlig kunnskap om satellittsystemer. Spør forhandleren din. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Kilde« ved hjelp av » > « eller » < «, og trykk på » V « for å bekrefte. – »Kilde«-menyen er aktiv. 4- Velg linjen »Automatisk kanalsøk« ved hjelp av..

Antenneinnstillinger,-SCR±system- - Page 93

93 NORSK Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Antenneinnstillinger,-SCR±system- og-søk-etter-digitale-kanaler-fra- en-satellitt-automatisk Merknader: 7 Din TV støtter SCR-systemet (enkanalsrouter – EN 50494). 7 For å kunne følge beskrivelsen om LNB- innstillingene må du ha vesentlig kunnskap om satellittsystemer. Spør forhandleren din. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg ..

Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER - Page 94

NORSK 94 10- Velg scanmodus. For å velge om du ønsker å søke etter bare frie digitale TV-kanaler (Free), bare kryp- terte digitale TV-kanaler (Scrambled) eller begge deler (Free + Scrambled), trykk » V « eller » Λ « og trykk på OK « for å velge og merke eller fjerne merkingen av »Frie« og/ eller »Krypterte« poster. 11- Trykk på »  « (rød) for å starte søk. Merknader: 7 Når du oppdaterer via de samme satel- littene, vil et sikkerhetsspørsmål vises på starten av søket. 7 Hvis de tidligere lagrede kanalene skal beholdes i kanallisten og de nye kanalene som finnes ..

Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER - Page 95

95 NORSK - DISEqC-Mode- Basert på antallet aktuelle satellittsystemer, velger du alternativet »Av« »DiSEqC 1.0« eller »DiSEqC 1.1« med » < « eller » > «. – »Av«: For satellittsystemer med enkel antenne. –»DiSEqC 1.0« gjør det mulig med mottak fra maksimalt fire satelliter på samme tid. Fra »LNB-utvalget« bruker du » < « eller » > for å foreta »1/4«, »2/4«, »3/4« eller »4/4« utvalg for den satellitten som smmer overens med relevante DiSEqC- posisjoner. –»DiSEqC 1.1« gjør det mulig med mottak fra maksimalt fire satelliter på samme tid. Fra ..

Å-stille-inn-motorantenne-(DiSEqC- - Page 96

NORSK 96 Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-stille-inn-motorantenne-(DiSEqC- 1.2) NB! 7 For å kunne følge beskrivelsen om LNB- innstillingene må du ha vesentlig kunnskap om satellittsystemer. Spør forhandleren din. TV-en din støtter motoriserte DiSEqC 1.2-satel- littsystemer. Med denne funksjonen kan du kontrollere satellitten gjennom TV-en din. Juster satellittantenneposisjonen i henhold til hver satellitt. Innstillingene kan lagres og an- tennes kan flyttes til en forhåndsinnstilt posisjon. 1- Åpne menyen ved hje..

Å-søke-etter-digitale-kanaler-fra- - Page 97

97 NORSK Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-søke-etter-digitale-kanaler-fra- kabel±TV±leverandøren-automa± tisk 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Kilde« ved hjelp av » > « eller » < «, og trykk på » V « for å bekrefte. – »Kilde«-menyen er aktiv. 4- Velg linjen »Automatisk kanalsøk« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » O..

Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER - Page 98

NORSK 98 Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Å-søke-etter-digitale-kanaler-fra- kabel±TV±leverandøren-manuelt 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Kilde« ved hjelp av » > « eller » < «, og trykk på » V « for å bekrefte. – »Kilde«-menyen er aktiv. 4- Velg linjen »Manuelt kanalsøk« ved hjelp av » V « eller » Λ «, og trykk på » OK « for..

Søke-etter-digitale,-terrestriale- - Page 99

99 NORSK 7 Hvis du trykker på »  « (rød), vil de lagrede kanalene slettes fra den gjeldende kanallis- ten. – »Digitalt søk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. – Søket er fullført når »Søket er fullført!« vises. NB! 7 Søket kan avbrytes med » EXIT «. 11- Gå over til kanalredigering ved hjelp av »  « (gul); eller trykk på » EXIT « for å avslutte innstillingen. Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Søke-etter-digitale,-terrestriale- TV±kanaler-manuelt 1- Åpne menyen ved hjel..

Å-stille-inn-alle-analoge-TV±kanaler - Page 100

NORSK 100 Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automatisk-serviceoppdatering- Hvis denne funksjonen er aktivert, oppdat- eres mulige endringer fra nettverksoperatører automatisk. Innretningen må være i standbymodus. Denne oppdateringen påvirker alle mottakstyp- er – terrestrial, kabel og satellitt. 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å bekrefte. 3- Velg menyposten »Kilde« ved hjelp av » >..

Å-tune-de-analoge-TV±kanalene-ved-å- - Page 101

101 NORSK Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Merknader: 7 Etter at søket har startet, vil et sikker- hetsspørsmål vises. Trykk på »  « (grønn) for å bekrefte alternativet »Ja«. – Alle kanaler og favorittlister for analoge kanaler vil slettes og opprettes på nytt. – »Analogt søk«-menyen vises og søket etter TV-kanaler starter. Avhengig av antall TV-kanaler som mottas, kan dette ta noen få minutter. – Søket er fullført når »Søket er fullført!« vises. NB! 7 Søket kan avbrytes tidlig med » EX..

Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER - Page 102

NORSK 102 Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 7 til 10 . 11- Trykk på » EXIT « for å avslutte innstillingen. Å-forandre-lagrede-analoge-- kanaler Hvis kanalene ble lagret med det automatiske kanalsøket under innstillingen av TV-kanalene, kan du slette dem. Du kan også endre kanaler eller gi de et nytt navne, eller hoppe over en kanal. Å-velge-kanallister 1- Åpne menyen ved hjelp av » MENU «. 2- Velg menyposten »Innstillinger« ved hjelp av » V «, » Λ «, » < « eller » > « og trykk på » OK « for å..

Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER - Page 103

103 NORSK Å-STILLE-INN-YTTERLIGERE-KANALER -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± 3- Velg linjen »Legg til favoritter« ved hjelp av » V « eller » Λ « og trykk på » OK « for å bekrefte. –«Legg til fav.«-menyen vises. 4- Velg den listen over favoritter som du ønsker å legge til de kanalene som er valgt ved hjelp av » V « eller » Λ « og lagre ved hjelp av » OK «. – Kanalene er markert i Kanalredigering med » ❶ «, » ❷ «, » ❸ « eller » ❹ «. – Du kan legge samme kanal til i mer enn én favorittliste. – Hver favorittliste ..

Serviceinformasjon-for-forhandlere - Page 104

NORSK 104 INFORMASJON -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Spesifikasjoner-for-trådløs-LAN±modul (hvis-WiFi±modul-er-tilgjengelig)- Standard: IEEE802.11b/g/n Frekvensområde: Utgangeffekt (maks.) 2400 MHz til 2483,5 MHz: <20 dBm Spesifikasjoner-for-trådløs-LAN±modul (hvis-WiFi±modul-er-tilgjengelig)- Standard: IEEE802.11a/n/ac Frekvensområde: Utgangeffekt (maks.) 5150 MHz til 5250 MHz: <23 dBm 5250 MHz til 5350 MHz: <23 ..

For-kunder-i-Russland - Page 105

105 NORSK INFORMASJON -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Nettverksgrensesnitt Dette produktet er beregnet for tilkobling til ADSL-nettverket. Avhendelse-av-innpakning Emballasjen er farlig for barn. Hold emballasjen utenfor barns rekkevidde. Emballasjen til produktet ditt er produsert av resirkulerbare materialer. Dette skal avhendes i samsvar med instruksjoner om avfallshåndtering. Det skal ikke kastes sammen med normalt hush- oldning..

Problemløsning - Page 106

NORSK 106 INFORMASJON -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Problemløsning Hvis tiltakene som er oppgitt nedenfor ikke fungerer, må du kontakte en autorisert GRUNDIG-forhan- dler. Husk på at feilfunksjoner også kan forårsakes av eksterne innretninger, som videoopptakere eller satellittmottakere. Problem Mulig-årsak Løsning Skjerm opplyst (snø), men ingen stasjon Antennekabel Er antennekabelen er koblet til? Ingen TV-stasjon er prog..

INFORMASJON - Page 107

107 NORSK Merk: 7 Dette er et klasse A-produkt. Under bruk kan innretningen forårsake radioforstyrrelse. I dette tilfellet må brukeren rette på situasjonen. Kontakt en spesialforhandler. Lav bildekvalitet (piksel) i WLAN-modus DMS (for eksempel PC) er koblet til det trådløse nettverket og langt unna fra modemet Plasser DMS nærmere modemet Advarsler om tilkobling- sproblemer på displayet Nettverkskabel eller trådløst USB-nettverksinnretning kan være koblet fra Kontroller nettverkskabel eller trådløs USB-nettverksinnretning Model har ikke Internett-tilko- bling eller andre feil S..

ORDLISTE - Page 108

NORSK 108 ORDLISTE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Er avhengig av TV-modell. ARC ARC (Audio Return Channel) kan brukes til å spille av lydsignaler fra en TV-kanal med en HDMI-kabel eller en optisk kabel med en flerka- nals-forsterker. Bakgrunnsbelysning Manuell innstilling for bakgrunnsbelysning (bare aktiv hvis dynamisk bakgrunnsbelysning er stilt inn på "AV"). Denne innstillingen har en direk..

ORDLISTE - Page 109

109 NORSK trasten for det respektive billedinnholdet ved å analysere bildene, og deretter endre disse, avhengig av endring i kontrast. Dette øker kontrasten, men kan også redusere synlig lys- styrkenivå i bildet. Filmmodus Oppdager og behandler spillefilmer automatisk for alle kanalkilder. Dette betyr at du alltid vil få et optimalt bilde. Dette fungerer i modi 480i, 576i og 1080i i TV- avspilling og for andre kanalkilder. Dersom »Film-modus« slås på for programmer uten spillefilmsignal, vil mindre problemer som frysing av bilde, defekte undertekster eller små linjer i bildet kunn..

ORDLISTE - Page 110

NORSK 110 ORDLISTE -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± LIVE-SHARE Med Live Share kan du streame alt innholdet mellom WiDi / Miracast -sertifiserte mobile enheter (smarttelefon eller nettbrett) og TV via Wi-Fi. Du kan også enkelt streame HD-innhold på TV, og selvfølgelig også omvendt ved å overføre TV-innhold til mobile enheter. LNB Low Noise Block ligger i sentrum av en parabo- lantenne. Den om..

ORDLISTE - Page 111

111 NORSK det som brukes kan bare ses innenfor det private nettet, kan det samme området også brukes i an- dre private nettverk. Den unike karakteren ved en IP-adresse som kreves av internett-protokollen sikres gjennom denne nedsatte synligheten. Proxy±server En proxy eller proxy-server er et tjenestepro- gram for datanettverk som forvalter dataover- føring. Det gjør dataoverføring raskere, og kan også øke sikkerheten ved å gjennomføre kontrollmekanismer. Overføringen gjennomføres mellom datamaskiner eller programmer i data- nettverk. På serversiden fungerer proxy som en klient..

USB±opptak - Page 112

NORSK 112 USB±opptak Gjør det mulig med opptak og avspilling av TV-programmer med digital-TV-kanaler (DVB-S, DVB-T og DVB-C). Dette avhenger av kring- kasteren. Opptak og avspilling av programmer kan bare utføres ved hjelp av et eksternt datamedium (harddisk eller USB-pinne). Vibrant-farge Øker fargekontrast og kontrastjustering. Denne innstillingen er i de fleste tilfeller for sterk til å brukes sammen med vanlige bilder, og bør bare brukes når det er nødvendig (lav eller av), hvis ikke kan nyansene i bildet bli dårligere. Wi±Fi Wi-Fi Alliance er en organisasjon som har tatt på ..

INDEKS - Page 113

113 NORSK INDEKS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± A Å åpne programtabellen ...... 23 Å betjene TV’en – ytterligere funksjoner ..... 33 Å betjene USB ..... 47 Å blokkere en TV-kanal ..... 67 Å blokkere multifunksjonsbryteren ..... 67 Å bruke eksterne enheter ..... 73 Å bruke en DVD-opptaker, DVD-spiller, videoopptaker eller set top-boks ...... 77 Å bruke HbbTV ..... 37 Å d..

INDEKS - Page 114

NORSK 114 INDEKS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± Automatisk innstilling ..... 69 Automatisk tilkobling ..... 83 Automatisk tilkobling ved å taste inn nettverkets passord ..... 20, 87 Automatisk volum ..... 30 Auto serviceoppdatering ..... 101 Avanserte bildeinnstillinger ..... 27 Avanserte innstillinger ..... 62 Å velge digital mediaserver ...... 53 Å velge driftsmodus ..... 31 Å ..

INDEKS - Page 115

115 NORSK Innstillinger for USB-opptak ..... 41 Innstillinger i USB-oppsettsmenyen ..... 49 Innstilling og sikkerhet ..... 5 Installere batterier i fjernkontrollen ..... 12 J Justere volumet ..... 31 K Kablede nettverksinnstillinger ..... 83 Kablet nettverkstilkobling ..... 82 Klargjøring for montering på VESA-brakett ..... 11 Koble til digital flerkanals forsterker / AV- mottaker ..... 77 Komme i gang med Smart [email protected] TV ..... 56 Kontrollknapper på TV‘en ..... 14 L Lagre logovisning ..... 62 LNB-innstillinger ..... 93 Lydbeskrivelse (lydteksting) ..... 61 Lyddata ..... 47 Lydinns..

INDEKS - Page 116

NORSK 116 INDEKS -±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±± programmer ..... 42 Tidsur av (Automatisk av) ..... 65 Tidsur-funksjoner ..... 64 Tidsur på (Automatisk på) ..... 64 Tilbakestilling av TV-apparatet til den opprinnelige tilstanden ..... 72 Tilbehør ..... 71 Tilgjengelige funksjoner ..... 61 Tilkoble eksterne datamedia ..... 40, 48 Tilkobling av antenne og strømledning ..... 10 Tilk..

- Page 117

Grundig Intermedia GmbH • Thomas–Edison–Platz 3 • D–63263 Neu–Isenburg,

..

Sponsored links

Latest Update