Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_short Manual English

55 VLE 6725 BP Language

Download Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_short Manual English

Sponsored links


Download Request Is In Process

Detaljne upute za uporabu - Page 1

HRVATSKI 2 Detaljne upute za uporabu Detaljne upute možete pronaći na internetskoj stranici www.grundig.de pod poveznicom „Usluge”. 2 Direktive EU 3 Informacije o TV prijamniku 3 Namjena 3 Sigurnost 4 Informacije vezane za okoliš 5 Sadržaj paketa 6 Postavljanje ili montaža na zid 7 Priključci 8 Upravljački elementi 8 Multifunkcionalan prekidač 9 Stavljanje baterija u daljinski upravljač 9 Postavljanje TV prijamnika 9 Naknadno dodavanje TV postaja 9 Sortiranje TV postaja u popisu kanala 10 Daljinski upravljač 11 Popisi favorita 11 Funkcija brzog prebacivanja 11 HbbTV 12 Snimanj..

Elektromagnetska buka - Page 2

3 HRVATSKI Informacije o TV prijamni- ku 7 Vaš TV prijamnik može primati i repro- ducirati digitalne TV programe putem standarda DVB-S, DVB-T i DVB-C, kao i analogne TV programe. 7 Mnoge karakteristike TV prijamnika zahtijevaju internetsku vezu. TV prijamnik opremljen je WLAN i LAN priključkom. 7 TV prijamnik može snimati TV programe. Za uporabu značajke snimanja potreban vam je USB uređaj za pohranu podataka kao što je vanjski tvrdi disk (nije uklju- čen). Snimljene TV programe moguće je reproducirati isključivo na TV prijamniku na kojem su snimljeni. Nakon popravka TV prijamnika..

Informacije vezane za okoliš - Page 3

HRVATSKI 4 Opasnost od požara 7 Kako biste spriječili širenje vatre, uvijek držite svijeće ili drugi otvoreni plamen podalje od ovog proizvoda. 7 Nemojte pokrivati otvore za prozračiva- nje na TV prijamniku. 7 Tijekom oluje uvijek isključite naponski utikač i antenski priključak. 7 Svijeće i druge otvorene plamene držite podalje od TV prijamnika. 7 Nemojte izlagati baterije prekomjernoj toplini kao što su izravna sunčeva svje- tlost, vatra itd. 7 Upotrebljavajte isključivo istovjetne ba- terije (robna marka, veličina, značajke). Nemojte istovremeno upotrebljavati nove i istr..

Standardna dodatna oprema - Page 4

5 HRVATSKI Sadržaj paketa Standardna dodatna oprema 1. TV prijamnik 2. Stalak 3. Daljinski upravljač 4. Baterije za daljinski upravljač 5. Vijci i upute za montiranje stalka 6. Kratke upute za uporabu Neobvezna dodatna oprema Daljinski upravljač Easy-Use Baterije za daljinski upravljač Easy-Use Krpa za čišćenje 4 2 5 1 3 6 User Manual

..

Postavljanje ili montaža na - Page 5

HRVATSKI 6 Postavljanje ili montaža na zid 7 Odaberite takav položaj TV prijamnika da na zaslon ne pada izravna sunčeva svjetlost. Postavljanje na stalak 7 Prije montiranja stalka provjerite prilože- ne upute za postavljanje uređaja. 7 TV prijamnik stavite na čvrstu, ravnu površinu. Priprema za montažu na VESA nosač Potreban vam je sljedeći alat: 7 Škare, 7 križni odvijač. Slijedite upute za montiranje na VESA nosač. 1. Položite TV prijamnik na glatku površinu sa zaslonom usmjerenim prema dolje. 2. Odrežite zaštitnu foliju sa stražnje strane uređaja s pomoću škara. 3. ..

AV / S-VHS/COMPONENT - Page 6

7 HRVATSKI Priključci AV / S-VHS/COMPONENT SERVICE LAN USB1 HDMI1 + V/P - ANT-IN 5V max.50mA Optic Out SATELLITE 13/18V max.500mA HDMI2 HDMI3(ARC) USB(HDD)

..

Upravljački elementi - Page 7

HRVATSKI 8 7 LAN: Spajanje na mrežu 7 AV / S-VHS / COMPONENT: SCART priključak, ulaz i izlaz zvukovnih signala / videosignala S-VHS priključak, ulaz zvukovnih signala / videosignala za S-Video kameru s po- moću prilagodnog kabela SCART-S-VHS. Komponentni priključak, ulaz zvukovnih signala / videosignala (YUV signal) s po- moću prilagodnog kabela SCART-YPbPr. 7 SERVICE: Samo za servisiranje. 7 Optic Out: optički izlaz zvuka 7 USB(HDD): za priključivanje medija za pohranu podataka, kao što je vanjski tvrdi disk, zbog snimanja programa. 7 HDMI3 (ARC): Ulaz za digitalni zvuk i videopod..

HRVATSKI - Page 8

9 HRVATSKI Stavljanje baterija u daljinski upravljač 1. Otvorite odjeljak za baterije. 2. Umetnite baterije u skladu s oznakama na dnu odjeljka za baterije (2 × Micro/R03/AAA). 3. Zatvorite odjeljak za baterije. Postavljanje TV prijamnika 1. Spojite kabele. 2. Umetnite utikač naponskog kabela u utičnicu. 3. Uključite prekidač za uklj./isklj. 4. Uključite TV prijamnik s pomoću na daljinskom upravljaču. 5. Slijedite upute čarobnjaka za postavljanje prikazane na zaslonu. Naknadno dodavanje TV postaja 1. Pritisnite . 2. Odaberite „Postavke”. 3. Odaberite „Postavke izvora”. 4. ..

Upravljanje pokazivačem - Page 9

HRVATSKI 10 Daljinski upravljač Upravljanje pokazivačem Pomiče pokazivač gore i dolje u izbornicima. Pomiče pokazivač lijevo/ desno u izbornicima. Otvara popis kanala; uključuje različite funkcije. Uključuje/isključuje televizor (stanje čekanja). Izvor signala Uključuje/isključuje glasnoću (bez zvuka). Funkcija brzog prebacivanja; prebacuje izbornike na prethodnu razinu izbornika. Otvara izbornik. Otvara izbornik Alati. Prebacuje između teleteksta i televizije. Otvara izbornik Moje aplikacije. Uključuje TV prijamnik iz stanja čekanja; odabire postaje korak po korak Prilago..

Spremanje postaje u popis favo- - Page 10

11 HRVATSKI HbbTV HbbTV interaktivan je nasljednik teleteksta sa sadržajem modernog izgleda, slikama visoke razlučivosti i videosekvencama. Za punu funkcionalnost HbbTV-a TV mora biti spojen na internet. Nakon što se prebacite na TV postaju koja nudi HbbTV, prikazat će se odgovarajuća poruka. 1. Uključite HbbTV s pomoću tipke u boji koja se prikazuje nakon što ste se prebacili na TV postaju. Popisi favorita TV i radijske postaje možete organizirati u popise favorita. Spremanje postaje u popis favo- rita 1. Pritisnite . 2. Pritisnite . 3. Odaberite popis favorita i potvrdite odabir ..

HRVATSKI - Page 11

HRVATSKI 12 Gledanje TV programa s vremenskim pomakom Za ovu funkciju potreban je vanjski medij za pohranu podataka. 1. Pritisnite za pauziranje trenutnog programa. 2. Pritisnite za nastavak gledanja programa. 3. Pritisnite / za brzo premo- tavanje unatrag/unaprijed. 4. Pritisnite za povratak na trenutni program. Savjeti 7 Funkcija vremenskog pomaka dostupna je u razdoblju od jednog sata. 7 Opciju gledanja TV programa s vre- menskim pomakom može ograničiti TV postaja. Snimanje programa digital- nih TV postaja Snimanje i reprodukcija TV programa može se obavljati samo s pomoću vanjskog m..

SMART [email protected] TV 4.0 - Page 12

13 HRVATSKI SMART [email protected] TV 4.0 SMART [email protected] TV nudi aplikacije koje vam omogućuju praktičnu upotrebu raznih internetskih usluga. Neke su aplikacije već instalirane na vašem TV-u. Ostale može- te instalirati iz trgovine aplikacija tvrtke GRUNDIG. Otvaranje instaliranih aplikacija 1. Pritisnite na daljinskom upravljaču. 2. Odaberite aplikaciju i pokrenite je s pomoću . Otvaranje trgovine ap LIKACIJA tvrtke GRUNDIG 1. U izborniku „Moje aplikacije” odabe- rite opciju „Internetska trgovina” gore desno. Internetski preglednik Pokretanje internetskog pre- glednika 1. Prit..

GRUNDIG 55 VLE 6725 BP - Page 13

HRVATSKI 14 GRUNDIG 55 VLE 6725 BP Tehnički podaci o proizvo- du Klasa energetske učinkovitosti A+ Veličina zaslona 139 cm/55 inča Potrošnja energije Rad 84,1 W / 140 W maks. Stanje čekanja 0,30 W Mrežno stanje čekanja 2,90 W Godišnja potrošnja energije 123 kWh Maksimalna razlučivost 1920 × 1080 Dodatne informacije Radni napon: 220 … 240 V ~ , 50 … 60 Hz Zaslon (dm²) 82 dm² RoHS ograničenja Pb (olovo)/Hg (živa) Količina olova sukladna je s ograničenjima direktive RoHS / 0 mg Omjer najvećeg osvjetljenja 65 % Izlaz zvuka: 2 × 20 W glazbene snage 2 × 10 W sinusoidne sn..

Objašnjenje simbola koji mogu - Page 14

15 HRVATSKI Čišćenje TV prijamnika Izvucite naponski kabel iz utičnice izvora napajanja. Uređaj čistite s pomoću vlažne krpe i blagog deterdženta. Nemojte upo- trebljavati deterdžente koji sadrže alkohol, žestoka alkoholna pića, amonijak ili dodat- na sredstva za čišćenje. Zaslon brišite mokrom, mekom krpom. Nemojte upotrebljavati vodu sa sapunom ili deterdžentom. Kratice 7 ARC: Povratni kanal zvuka, prenosi zvuk s TV-a putem HDMI priključka. 7 AV: Zvuk/video. 7 CAM: Modul za prijam kodiranih TV postaja. 7 CI: Utori za module za prijam kodiranih TV postaja. 7 DLNA: Organi..

Sponsored links

Latest Update