Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_short Manual English

55 VLE 6725 BP Language

Download Grundig 55 Vle 6725 Bp Pya000_short Manual English

Sponsored links


Download Request Is In Process

NORSK - Page 1

NORSK 2 Detaljert veiledningsmanual Du kan finne utførlig veiledning på www. grundig.de under “Service”. 2 EU-direktiver 3 Om TV‘en 3 Forutsatt bruk 3 Sikkerhet 4 Miljøinformasjon 5 Pakningens innhold 6 Oppstilling eller opphengning 7 Tilkoblinger 8 Styringselementer 9 Å legge batterier inn i fjernkontrollen 9 Innstilling av TV‘en 9 Tilføyelse av nye TV-kanaler på et senere tidspunkt 9 Sortering av TV-kanaler på kanallisten 10 Fjernkontroll 11 Favorittlister 11 Kanalvekslingsfunksjon 11 HbbTV 12 Opptak fra digitale TV-kanaler 12 Å se TV med tidsskift 13 Mediaspiller 13 SMART..

Om TV‘en - Page 2

3 NORSK Om TV‘en 7 Med TV-apparatet kan du ta imot og se digitale TV-programmer via DVB-S, DVB-T og DVB-C, i tillegg til analogt TV. 7 Mange av TV-apparatets funksjoner krever tilkobling til internett. TV-apparatet er utstyrt med WLAN- og LAN-port. 7 TV-apparatet kan ta opp TV-programmer. Til denne funksjonen trenger du en USB-lagringsenhet, slik som en ekstern harddisk (følger ikke med). TV-programmer som er tatt opp kan kun spilles av på samme TV-apparat. Etter at TV’en er reparert er det mulig at programmer som er tatt opp ikke lenger vil kunne spilles av. 7 Du kan koble til ulike ..

Miljøinformasjon - Page 3

NORSK 4 7 Bruk bare batterier av samme type (merke, størrelse, egenskaper). Bruk aldri brukte og nye batterier sammen med hverandre. ADVARSEL Skader forårsaket av en fallende TV Plasser aldri TV’en på en ustødig overflate. TV’en vil kunne falle ned og forårsake alvorlige personskader og i isolerte tilfeller evt. død. Overhold følgende forholdsregler: 7 Bruk bare produsentanbefalte skap eller stativer. 7 Bruk bare møbler som kan gi trygg støtte til TV-apparatet. 7 Se til at TV-apparatet ikke overstiger dimensjonene på møblet det hviler på. 7 Plasser ikke TV-apparatet på høy..

Pakningens innhold - Page 4

5 NORSK Pakningens innhold Standardtilbehør 1. TV 2. Stativ 3. Fjernkontroll 4. Batterier til fjernkontroller 5. Skruer og monteringsanvisning til stativ 6. Kort Instruksjon Valgfritt tilbehør Easy Use-fjernkontroll Batterier til Easy Use-fjernkontroller Klut til rengjøring Skruer for VESA brakett 4 2 5 1 3 6 User Manual

..

Oppstilling med stativ - Page 5

NORSK 6 Oppstilling eller opphengning 7 Velg et sted der TV‘en kan stå uten at skjermen utsettes for direkte sollys. Oppstilling med stativ 7 For å montere stativet, vennligst se den veiledningen ang. installering som følger med. 7 Plasser TV-apparatet på en hard, jevn overflate. Klargjøring til montering på VESA-brakett Dette vil du trenge: 7 En saks 7 En skrutrekker med kryss i enden. Følg installasjonsveiledningen for VESA- braketten. 1. Plasser TV-apparatet i folien på en glatt overflate med skjermen vendt ned. 2. Åpne folien på baksiden ved å klippe med saksen. 3. Koble de..

AV / S-VHS/COMPONENT - Page 6

7 NORSK Tilkoblinger AV / S-VHS/COMPONENT SERVICE LAN USB1 HDMI1 + V/P - ANT-IN 5V max.50mA Optic Out SATELLITE 13/18V max.500mA HDMI2 HDMI3(ARC) USB(HDD)

..

Tænder og slukker for tv’et fra og til - Page 7

NORSK 8 7 LAN: Nettverkstilkobling 7 SCART/S-VHS/COMPONENT: SCART-kontakt, lyd-/videoinntak og uttak S-VHS-kontakt, lyd-/videoinntak for S-Video-kamera ved hjelp av en SCART-S- VHS-adapterkabel. Komponentkontakt, lyd-/videoinntak (YUV-signal) ved hjelp av en SCART- YpbPr-adapterkabel. 7 SERVICE: Kun service. 7 Optic Out: optisk lyduttak 7 USB(HDD): Koble til datamedia til opptak av programmer, slik som en ekstern harddisk. 7 HDMI3 (ARC): Inntak for digitale lyd- og videodata med lydreturkanal. 7 HDMI2: Inntak for digitale lyd- og bildedata. 7 SATELLITE: Til satellittantenne. Egnet til enkab..

NORSK - Page 8

9 NORSK Å legge batterier inn i fjernkontrollen 1. Åpne batterirommet. 2. Legg inn batteriene som avmerket i bunnen av batterirommet (2 × Micro/R03/AAA). 3. Lukk batterirommet. Innstilling av TV‘en 1. Koble til ledningene. 2. Sett støpselet inn i kontakten. 3. Slå på på-/av-bryteren 4. Slå på TV’en ved hjelp av fjernkontrollen. 5. Følg installasjonsveiviseren på skjermen. Tilføyelse av nye TV- kanaler på et senere tidspunkt 1. Trykk . 2. Velg »Innstillinger«. 3. Velg »Innstilling av kilde«. 4. Velg »Automatisk kanalsøk«. 5. Velg antennetype. 6. Den neste prosedyren e..

Markørkontroll - Page 9

NORSK 10 Fjernkontroll Markørkontroll Flytter markøren opp og ned i menyene. Flytter markøren til venstre/ høyre i menyene. Åpner kanallisten – aktiverer ulike funksjoner. Slår TV-en av og på (standby) Signalkilde Slår volumet på/av (lydløs) Kanalbyttefunksjon – sender menyen ett nivå tilbake Åpner menyen Åpner Verktøymenyen Bytter mellom tekst-TV og TV-modus Åpner MyApps-menyen Bytter fra standby – velger stasjoner trinnvis Justerer volumet Viser informasjon Avslutter menyer og appli- kasjoner. Åpner kanallisten Åpner den elektroniske TV-guiden Bytter fra standbymodu..

Lagring av en kanal på - Page 10

11 NORSK HbbTV HbbTV er den interaktive etterfølgeren til tekst-tv, med innhold med moderne design, bilder og videosekvenser med høy oppløselighet. For at HbbTV skal fungere fullt ut, må TV’en være koblet til internett. Når du bytter til en TV-kanal som tilbyr HbbTV, vil en korresponderende melding dukke opp. 1. Slå på HbbTV med fargeknappen som vises etter at du har byttet til TV- kanalen. Favorittlister Du kan organisere TV- og radiostasjoner i favorittlister. Lagring av en kanal på favorittlisten 1. Trykk . 2. Trykk . 3. Velg favorittlisten og bekreft ved hjelp av . Åpning av..

Å se TV med tidsskift - Page 11

NORSK 12 Å se TV med tidsskift Til denne funksjonen trenger du et eksternt datamedium. 1. Trykk for å sette det aktuelle programmet på pause. 2. Trykk for at programmet skal fortsette. 3. Trykk / for å spole hurtig bak-/framover. 4. Trykk for å gå tilbake til det aktuelle programmet. Tips 7 Tidsskiftet kan være opptil en time. 7 Alternativet TV-seeing med tidsskift vil kunne være begrenset av TV-kanalen. Opptak fra digitale TV- kanaler Opptak og avspilling av TV-programmer kan bare gjennomføres ved hjelp av et eksternt datamedium (harddisk eller USB- minnepinne). Direkte opptak 1. ..

SMART [email protected] TV 4.0 - Page 12

13 NORSK SMART [email protected] TV 4.0 SMART [email protected] TV tilbyr app‘er som gjør at du på en bekvem måte kan benytte ulike internettjenester. Enkelte app‘er er allerede installert på TV‘en. Du kan installere andre via GRUNDIG App LICATION - butikken. Åpning av installerte app‘er 1. Trykk på fjernkontrollen. 2. Velg app og kjør den ved hjelp av . Å bruke GRUNDIG App LICATION -butikken 1. I »My Apps«-menyen velger du alternativet »Web-selain« øverst til høyre. Nettleser Å kjøre nettleseren 1. Trykk . 2. Velg »Nettleser«-alternativet på menylisten Mediaspiller Mediaspil..

Ytterligere informasjon - Page 13

NORSK 14 GRUNDIG 55 VLE 6725 BP Produktdatablad Energieffektivitetsklasse A+ Skjermdiagonal 139 cm/55 inch Strømforbruk Ved drift maks. 84,1 W/140 W Ved standby 0,30 W Ved standby via nettverk 2,90 W Årlig strømforbruk 123 kWh Maksimal oppløsning 1920 × 1080 Ytterligere informasjon Driftsspenning: 220 … 240 V ~ , 50 … 60 Hz Skjerm (dm²) 82 dm² RoHS-begrensninger Pb (bly)/Hg (kvikksølv) Blykonsentrasjonen er i samsvar med RoHS- grensene/ 0 mg Maks. lysstrykeforhold 65% Lyduttak 2 × 20 W musikkstyrke 2 × 10 W sine styrke + 10 W sine subwooferstyrke Subwooferen er valgfritt utsty..

Forklaring av symboler som - Page 14

15 NORSK Rengjøring av TV‘en Trekk strømledningen ut av kontakten. Gjør apparatet rent ved hjelp av en fuktig klut og et mildt vaskemiddel. Bruk ikke vaskemidler som inneholder alkohol, sprit, ammonium eller skuremiddel. Bruk en fuktig, myk klut til å gjøre skjermen ren. Ikke bruk vann med såpe eller vaskemiddel. Forkortelser 7 ARC: Lydtilbakeføringskanal, overfører lyd fra TV‘en via en HDMI-tilkobling. 7 AV: Audio/video. 7 CAM: Moduler for å motta krypterte TV-kanaler. 7 CI: Spalte til moduler for å motta krypterte TV-kanaler. 7 DLNA: Organisasjon som utvikler standarder for ..

Sponsored links

Latest Update