Strong Srt 40fy4002n Manual Finnish

SRT 40FY4002N Language

Download Strong Srt 40fy4002n Manual Finnish

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T/T2/C - Page 1

User Manual Bruksanvisning Brukermanual Brugervejledning Ohjekirja LED TV with DVB-T/T2/C SRT 32HY4002N SRT 40FY4002N SRT 49FY4002N SRT 55FY4002N Picture similar

..

17 Nov 2016 19:36 - Page 4

17 Nov 2016 19:36 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna Austria Email: [email protected] www.strong.tv

..

16 Dec 2016 17:17 - Page 5

16 Dec 2016 17:17 SISÄLTÖ 1.0 TÄRKEÄ TIETÄÄ 2 1.1 Turvallisuus 2 1.2 Silmien väsyminen 2 1.3 TV-ruutu 3 1.4 Huolto 3 1.5 Television ripustaminen seinälle 3 1.6 TV:n asettaminen pöydälle ja muille pinnoille 4 1.7 Usean tuotteen käyttöohjekirja 4 1.8 Tietoa käyttäjille vanhojen laitteiden ja paristojen hävittämisestä 4 2.0 LIITÄNNÄT 5 2.1 Virran ja antennin kytkentä 5 2.2 DVD-soitin, kaapelivastaanotin 5 2.3 DVD-soitin, kotiteatterijärjestelmä, tietokone, kuulokkeet 5 2.4 Blu-ray Disc -soitin, HD-pelikonsoli & HD- videokamera 5 3.0 ALKUTOIMENPITEET 6 3.1 Kauko-ohjaim..

1.0 TÄRKEÄ TIETÄÄ - Page 6

1.0 TÄRKEÄ TIETÄÄ 1.1 Turvallisuus Varmista, että käytössä oleva verkkovirta vastaa laitteen takana olevaan tarraan merkittyä verkkovirtaa. Kun virtajohtoa tai laitteen liitäntää käytetään laitteen irrottamiseen, niiden on oltava valmiina käyttöön. Tietyissä malleissa merkkivalo sijaitsee television sivulla. Vaikka merkkivalo ei näy etupuolelta, se ei merkitse sitä, että television virta on kytketty kokonaan pois päältä. Jos haluat kytkeä television virran kokonaan pois päältä, pistoke on irrotettava pistorasiasta. Television osat ovat herkkiä kuumuudelle. Ymp..

1.3 TV-ruutu - Page 7

tunnin mittaisen keskeytymättömän ruudun katsomisen jälkeen on parempi kuin 15 minuutin tauko 2 tunnin välein.  Älä käytä näyttöä kirkasta taustaa vasten tai paikoissa, joissa auringonvalo tai muut kirkkaat valonlähteet loistavat suoraan näyttöön.  Television q tai kaukosäätimen q - tai POWER / q -painikkeella voidaan kytkeä televisio päälle tai asettaa se valmiustilaan. Jos et aio katsoa televisiota pitkään aikaan , kytke se pois päältä ja irrota television pistoke pistorasiasta.  Irrota television pistoke pistorasiasta ukonilman aikana, jotta ylijännite..

- Page 8

 Varmista, että television johdot on asetettu siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.  Ripustamiseen sovelletaan myös kaikkia muita television turvaohjeita. 1.6 TV:n asettaminen pöydälle ja muille pinnoille  Varmista ennen television asettamista alustalle, että alusta kestää television painon.  Älä aseta televisiota epävakaalle alustalle (esim. liikkuva hylly, alustan reuna) ja varmista, ettei television reuna ulotu alustan yli.  Välttääksesi television putoamista, kiinnitä televisio seinään ruuveilla (VESA- seinäkiinnitysreikiin), ankkurit tulee os..

2.0 LIITÄNNÄT - Page 9

EU:n ulkopuoliset maat Nämä symbolit ovat voimassa vain EU:ssa. Jos haluat hävittää nämä laitteet, tee hävitys lainsäädännön tai muiden sääntöjen mukaisesti koskien vanhoja sähkölaitteita ja akkuja. Tämän käyttöohjekirjan kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja todellisen tuotteen ulkoasu voi poiketa niistä. Tuotteen suunnittelua ja tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 2.0 LIITÄNNÄT 2.1 Virran ja antennin kytkentä Fig. 1 Kytke televisio päälle virtajohdon liittämisen jälkeen painamalla painiketta q tai POWER / q . HUOMAUTUS: Virtapistokke..

3.1 Kauko-ohjaimen toiminnot - Page 10

 HDMI-porttien määrä vaihtelee.  USB-liitin on tarkoitettu tuloliitännälle USB-tallennuslaitteista.  Kaikki USB-laitteet tulee liittää suoraan televisioon ilman jatkojohtoja. Mikäli jatkojohto vaaditaan, sen täytyy olla mahdollisimman lyhyt ja varustettu ferriiteillä.  MHL-toiminnon (Mobile High-Definition Link) ansiosta voit yhdistää MHL-yhteensopivan mobiililaitteen televisioon. Toimintoa tukee vain MHL-merkitty TV:n HDMI-portti.  Käytä hyvin suojattua S/PDIF-kaapelia (COAX RCA S/PDIF). Fig. 4 HUOMAA:  Kaikki liitännät eivät ole käytettävissä kaikissa..

Suomi - Page 11

11. Option Toimintovalikon näyttö tiettyjen toimintojen suorittamiseksi; teksti-tv:n näyttö eri tiloissa. 12. Return Palataksesi edelliselle kanavalle; palataksesi USB-toiminnon edelliseen valikkoon. 13. VOL+/- Äänenvoimakkuuden säätö. 14. Info Saatavilla olevien ohjelmatietojen näyttäminen. 15. Mute Äänen kytkeminen pois päältä ja takaisin päälle. 16. CH+/- Kanavien vaihtaminen. 17. Text Tekstitelevision kytkeminen päälle tai pois päältä. 18. Subtitle Valitun digitaalisen television-ohjelman tekstityskielen valinta. 19. List Kanavaluettelon avaaminen. 20. TV TV-tilaa..

3.2 Kytke TV päälle ja pois päältä - Page 12

V-  q Features (Lyhyt painallus) OK (Lyhyt painallus) Return (Pitkä painallus) 3.2 Kytke TV päälle ja pois päältä Kun virtajohto on liitetty, TV kääntyy heti päälle tai jää valmiustilaan. Jos televisio on valmiustilassa, paina q tai POWER / q -painiketta tai kaukosäätimen q -painiketta kytkeäksesi sen päälle. Laittaaksesi television valmiustilaan, paina q tai POWER / q -painiketta tai q -painiketta kaukosäätimessä. Televisiojärjestelmän virta jää päälle, mutta se kuluttaa vähän energiaa. Irrota virtapistoke sammuttaaksesi television. (*Tietyt mallit voidaan jo..

4.2 Automaattinen kanavien etsiminen - Page 13

 Paina   valitaksesi Haku , paina sitten OK /  aloittaaksesi automaattisen haun kaikille DVB-T digitaalisille ja/tai analogisille kanaville. b) Jos valintasi on Kaapeli .  Paina OK /  valitaksesi.  Paina   valitaksesi Digitaalinen & Analoginen tai Digitaalinen ja Analoginen .  Jos valitset Digitaalinen & Analoginen , paina OK /  . Sitten,  Paina   valitaksesi Haku , paina sitten OK /  .  Paina   valitaksesi hakutilan, mikäli se on käytettävissä Täysi tai Edistynyt .  Jos valitset Täysi , paina OK käynnistääksesi kaikk..

5.0 TELEVISION KÄYTTÄMINEN - Page 14

 Paina OK hypätäksesi yli maan valinnan ja siirtyäksesi seuraavaan vaiheeseen. Tai valitse maasi uudelleen   -painikkeilla ja paina OK vahvistaaksesi.  Valitse Digitaalinen & Analoginen tai Digitaalinen tai Analoginen , paina sitten OK /  aloittaaksesi automaattisen hakuprosessin, joka liittyy kaikkiin DVB-T digitaalisiin ja/tai analogisiin kanaviin. b) Jos valintasi on Kaapeli .  Paina   valitaksesi Kanava-asetus , ja paina OK /  vahvistaaksesi valinnan.  Valitse Kanavien haku , paina OK /  nähdäksesi Kanavien haku valinnan.  Paina OK hypätäks..

Suomi - Page 15

Valitse haluamasi valinta painamalla painiketta     , paina sen jälkeen OK vastaavan alavalikon avaamiseksi. Valitse alavalikkovalintoja painamalla painiketta   , aseta toimintoja tai muuta arvoja painamalla painiketta   . Aktivoi asetus painamalla OK . Avaa vastaava alavalikko painamalla painiketta OK /  . Palaa edelliseen valikkoon painamalla painiketta Menu . Paina Exit valikon sulkemiseksi. HUOMAUTUS: Jotkin vaihtoehdot eivät saata olla saatavilla tietyille signaalilähteille. 5.5 Valikon kielen valinta Voit valita haluamasi valikkokielen noudattamalla alla ..

5.9 Tekstitysten käyttö - Page 16

Käytä   valitaksesi Kuvailutulkkaus , paina OK /  käytä   kääntääksesi tämän toiminnon päälle tai pois päältä. Äänenvoimakkuutta voidaan säätää käyttämällä Kuvailutulkkaus -valikkoa. 5.9 Tekstitysten käyttö Tekstitys voidaan aktivoida jokaiselle televisiokanavalle. Tekstitys lähetetään tekstitelevision tai digitaalisten DVB-T/DVB-C-lähetysten kautta. Digitaalisissa lähetyksissä on lisävalintana tekstityskielen valintamahdollisuus. 5.9.1 Tekstitysten kytkeminen päälle/pois päältä Fig. 9 Paina kaukosäätimen painiketta Menu ja valitse Val..

5.12 T-Link - Page 17

Jos valintasi on Dolby D , S/PDIF-ääniformaatti on  Dolby Digital ohjelman ääniformaatin ollessa Dolby Digital tai Dolby Digital Plus tai HE-AAC  PCM ohjelman ääniformaatin ollessa MPEG. Valitse Pois päältä poistaaksesi S/PDIF kytketyn audiolaitteen äänen. HUOMAUTUS: Valittavana olevat vaihtoehdot riippuvat katsottavasta ohjelmasta. Jos valitset PCM ja ääni kuuluu ennen kuvaa, voit valita S/PDIF-viive Valinnat valikosta ja paina   säätääksesi viiveaikaa äänen ja kuvan synkronoimiseksi. 5.12 T-Link Käytä tätä toimintoa etsiäksesi televisiosi HDMI- liitänt..

5.13.1 Yhteisliitäntämoduulin käyttö - Page 18

5.13.1 Yhteisliitäntämoduulin käyttö VAROITUS: Kytke TV pois päältä ennen yhteisliitäntämoduulin asettamista. Noudata alla olevia ohjeita huolellisesti. Yhteisliitäntämoduulin virheellinen asetus voi aiheuttaa vaurioita sekä moduuliin että televisioon. Noudata yhteisliitäntämoduuliin merkittyjä ohjeita ja aseta moduuli varoen television yhteisliitäntäaukkoon. Paina moduuli mahdollisimman syvälle. Kytke televisio päälle ja odota, että yhteisliitäntätoiminto aktivoituu. Prosessi voi kestää useita minuutteja. HUOMAUTUS: Älä poista yhteisliitäntämoduulia aukosta. J..

5.16 MHEG-toiminto - Page 19

HUOMAUTUS: Euroopan komission säädöksen 2009/125/EU mukaisesti Koti- tilassa televisio siirtyy valmiustilaan automaattisesti, jos se ei ole käytössä 4 tuntiin. Tämä ominaisuus voidaan poistaa käytöstä Valinnat -valikosta. 5.16 MHEG-toiminto Jotkin digitaaliset TV-lähettimet tarjoavat erillisiä digitaalisia tekstityspalveluja tai interaktiivisia palveluja (esim. BBC1). Kyseiset palvelut toimivat normaalin teksti-TV:n tapaan, lisäksi käytössä ovat numero-, väri- ja selausnäppäimet. Paina kaukosäätimen painiketta Menu ja valitse Valinnat > Tekstitys > Tekstitys . Pa..

5.17.2 Musiikki - Page 20

Päätiedoston selaimessa, käytä     -painikkeita valitaksesi kuvan tai sisemmän tiedostokansion. Valitse sisempi tiedostokansio, siirry alatiedoston sisällön selaimeen painamalla OK . Käytä     -painikkeita valitaksesi valokuvan joko päätiedoston tai alatiedoston selaimessa ja paina Menu avataksesi kuvatiedoston kansiotilassa. Järjestä : Voit järjestää kansioita ja kuvia muokkauspäivämäärän tai nimen mukaan. Muokkaa : Kopioi, liitä tai poista kuvia. Jäsentäjä : Voit valita Rekursiivinen näyttääksesi kuvat kaikista alakansioista. Valitse val..

Suomi - Page 21

5.18 Kellonaika Saat kellonajan digitaalisilta kanavilta noudattamalla alla olevia ohjeita. Paina kaukosäätimen painiketta Menu ja valitse Ajastin > Aika > Autom. Synkronointi . Paina   valitaksesi Päälle . 5.19 Digitaalisten TV-kanavien diagnostiikka Paina kaukosäätimen Menu -painiketta ja valitse Asetukset > Diagnostiikka . Paina OK /  näyttääksesi signaalitiedot valitulla digitaalisella kanavalla, joita ovat muun muassa signaalin voimakkuus, taajuus, jne. 5.20 Palauta kauppa Mahdollistaa TV:n oletusasetuksien palauttamisen. Paina kaukosäätimen Menu -painikett..

5.23.1 MHL-yhteensopivan laitteen kytkeminen - Page 22

Tyyppisuodatin ( SININEN ): Digitaalisten televisio-ohjelmien ohjelmaoppaan suodatin. SINISTÄ painiketta painamalla näkyviin saadaan ohjelmatyyppi ja alatyypit (mikäli saatavilla). Selaa eri tyyppejä ja alatyyppejä kaukosäätimen selauspainikkeilla. Valitse yksi tai useampi tyyppi Tyyppi -luettelosta, vahvista valinta painamalla OK (tai vastaavasti poista valinta). Valinnan jälkeen tyypin vasemmalle puolelle tulee näkyviin rasti. Kun jokin tyyppi valitaan, myös kaikki kyseisen tyypin alatyypit valitaan. Käyttäjä voi myös valita alatyyppejä ilman minkään tyypin valitsemista. ..

6.1 Lapsilukon salasana - Page 23

Älä irrota TV:n virtapistoketta, kun TV on aktiivinen ja MHL-laite on liitettynä. Älä irrota TV:n virtapistoketta, kun TV on valmiustilassa ja MHL-laite on liitettynä. 6.0 MUITA TIETOJA 6.1 Lapsilukon salasana Oletusarvo on 1234 . Käyttäjä voi vaihtaa sen uuteen. Hallintasalasana on 0423 . Jos unohdat koodisi, anna hallintasalasana ohittaaksesi kaikki olemassa olevat tunnukset. 7.0 VIANETSINTÄ Tarkasta seuraava lista ennen huollon pyytämistä. Ei kuvaa tai ääntä.  Varmista, että virtajohto on oikein kiinnitetty virtalähteeseen.  Varmista, että lähdetyyppi on asetettu..

8.0 TELEVISION TIEDOT - Page 24

8.0 TELEVISION TIEDOT TV-lähetys PAL/SECAM BG/DK/I/LL’ Vastaanottavat kanavat VHF/UHF/Kaapeli Virittimen tyyppi Taajuussyntesoitu Käyttöolosuhteet Lämpötila 5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F) Kosteus 20 - 80 % (kondensoitumaton) Säilytysolosuhteet Lämpötila -15 °C - 45 °C (5 °F - 113 °F) Kosteus 10 - 90 % (kondensoitumaton) OSS-ilmoitus Tämä tuote käyttää Freetype Project- ohjelmistokirjastoa. Tämä tuote käyttää ohjelmistokirjastoa, joka on zlib licensen jakama. Tämä tuote käyttää UNICODE-ohjelmistoja, jotka ovat IBM:n avoimen lähdekoodin jakamia. Tämä tuote k..

Sponsored links

Latest Update