Strong Srt 49fx4003 Manual Slovenian

SRT 49FX4003 Language

Download Strong Srt 49fx4003 Manual Slovenian

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T2/C/S2 - Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do U°lizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Používateľská príručka Korisnički priručnik Kasutusjuhend Uputsvo za rukovanje Navodila za uporabo Használa° útmutató Инструкции за употреба Manual de U°lizare Руководство пользователя Посібник користувача LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HX4003 SRT 32HX4003 SRT 40FX4003 SRT 49FX4003 SRT 55FX4003 SRT 65FX4003

..

12 Jun 2017 15:55 - Page 4

www.strong.tv 12 Jun 2017 15:55 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

MPEG LA, L.L.C. - Page 5

LICENCE TA IZDELEK JE LICENCIRAN Z LICENCO NA PODLAGI ZBIRKE PATENTOV AVC ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO RABO UPORABNIKA ZA (i) KODIRANJE VIDEA V SKLADU S STANDARDOM AVC ("AVC VIDEO") IN/ALI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEA, KI GA JE KODIRAL UPORABNIK ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO UPORABO IN/ALI JO JE PRIDOBIL OD PONUDNIKA VIDEA, KI IMA LICENCO ZA ŠIRJENJE VIDEOV AVC. NOBENA LICENCA NI ODOBRENA ALI SE SME UPORABLJATI ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE LAHKO DOBITE PRI MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Ta izdelek vsebuje en program ali več, ki so zaščiteni z mednarodnimi in a..

12 Jun 2017 15:54 - Page 6

OBSAH 1.0 NAVODILA 3 1.1 Varnostna navodila 3 1.2 Shranjevanje 4 1.3 Oprema 4 1.4 Namestitev opreme 4 2.0 NAMESTITEV 5 2.1 Privzeta koda PIN: 0000 5 2.2 Sprednja plošča 5 2.3 Sprednja plošča 5 2.4 Daljinsko upravljanje 6 2.5 Vstavljanje baterij 8 2.6 Uporaba daljinskega upravljalnika 8 3.0 PRVA NAMESTITEV 8 3.1 Namestitev DVB-S 9 3.2 Namestitev DVB-T 9 3.3 Namestitev DVB-C 9 4.0 ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE (EPG)/ ELEKTRONSKI VODNIK PO PROGRAMU 9 4.1 Informacije 10 4.2 Razpored 10 4.3 Opomnik 10 5.0 NASTAVITVE MENIJA 10 5.1 Upravljanje menija (način DTV) 10 5.2 Meni za slike 10 5.3 Meni ..

1.1 Varnostna navodila - Page 7

1.0 NAVODILA 1.1 Varnostna navodila Pred začetkom uporabe preberite vsa navodila za uporabo. Skrbno shranite ta navodila za poznejšo uporabo. ± Uporabljajte izključno priključke/opremo, ki jo je navedel ali priložil proizvajalec (kot npr. posebej dobavljeni adapter, baterija itd.). ± Pred namestitvijo ali začetkom uporabe aparata preberite informacije o elektriki in varnostnih informacijah, ki so na zunanji hrbtni strani ohišja. ± Za zmanjšanje tveganja požara ali udara elektrike aparata ne izpostavljajte dežju ali mokroti. ± Ventilatorja ni dovoljeno ovirati s pokrivanjem pre..

1.2 Shranjevanje - Page 8

Direktiva WEEE Pravilno odstranjevanje izdelka med odpadke. Za oznaka EU označuje, da izdelka ni dovoljeno odstraniti med odpadke z gospodinjskimi smetmi. Za preprečevanje morebitne škode v okolju ali človekovemu zdravju zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov ga oddajte v recikliranje in tako odgovorno spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračanje izrabljene naprave uporabite sistem za vračanje iz zbiranje, ali pa kontaktirajte s prodajalcem, kjer ste kupili izdelek. Tam lahko oddate izdelek v recikliranje, ki je varno za okolje. 1.2 Shranjevanje Ta nap..

* razen 24”: glejte poglavje 2.3.1 - Page 9

2.0 NAMESTITEV 2.1 Privzeta koda PIN: 0000 2.2 Sprednja plošča Fig. 2 Pomnite: slike so le za predstavitev. 1. Indikator napajanja/senzor za daljinsko upravljalnje 2. Gumb Stanje pripravljenosti* 3. Zvočnika * razen 24”: glejte poglavje 2.3.1 2.3 Sprednja plošča Fig. 3 Pomnite: slike so le za predstavitev. 2.3.1 24 palcev 1. p Gumb za program navzgor 2. p Gumb za program navzdol 3. Odpre glavni meni S kratkim pritiskom vstopite v glavni meni, s pritiskom in zadržanjem pa preklopite v stanje pripravljenosti 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Priklopite anteno, kabelski priključek, sat..

2.4 Daljinsko upravljanje - Page 10

4. SERVICE ONLY: Vrata za servis. 5. CI+: Priklop za Conditional Access Module (CAM). 6. USB1: Vrata USB. 7. : Avdio izhod za naglavne ali ušesne slušalke, zvočniki postanejo nemi, ko so ušesne slušalke vtaknjene ali ste izbrali slušalke. 2.3.3 40 palcev 1. HDMI1 ±MHL²: Priklopite vhodni signal HDMI z vira signala, kot sta predvajalnika DVD in Blueray ali igralno konzolo. Vrata HDMI1 podpirajo funkcijo MHL. 2. SERVICE ONLY: Vrata za servis. 3. SCART: S kablom SCART priklopite naprave kot sta DVD ali video snemalnik. 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Priklopite anteno, kabelski priklj..

Slovenščina - Page 11

7. FAV Pritisnite, da bi videli izbrane priljubljene kanale. Pritisnite pq za brskanje po izbranih priljubljenih kanalih, za potrditev pritisnite ENTER . 8. 0 ~ 9 Izberite kanal neposredno. 9. CHN LIST Pritisnite za vstop v seznam kanalov. 10. RETURN Pritisnite za vrnitev na prejšnji kanal, ki ste ga gledali. 11. MENU Odpre možnosti menija. 12. SOURCE Izbira načina vhodnega vira. 13. pqt u Krmarjenje po meniju. 14. ENTER Potrditev izbire. 15. TV/RADIO Preklop med TV in radijem. 16. EXIT Izhod iz trenutnega menija. 17. HOME Vstop v domače namizje. Če TV nima funkcije HOME, ta gumb ne bo..

2.5 Vstavljanje baterij - Page 12

CANCEL Pritisnite gumb za začasno vrnitev v TV program med iskanjem strani teleteksta.. Ko se stran našli, bo številka strani prikazana v zgornjem levem kotu zaslona. Pritisnite znova za vrnitev na stran teleteksta. 2.5 Vstavljanje baterij Fig. 5 V predalček daljinskega upravljalnika vstavite 2x AAA bateriji. Zagotovite, da se bodo oznake polov baterij ujemale z oznakami v predalu. Pomnite: Slike so le kot vodilo. Pravi elementi se lahko razlikujejo. 1. Pokrov potisnite vodoravno. 2. Vstavite 2x AAA bateriji v predal in zagotovite, da bodo poli usmerjeni pravilno. 3. Ob zapiranju potisn..

4.0 ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE (EPG)/ - Page 13

oddajanih zemeljskih programov ali DVB-C za sprejem oddajanih kabelskih programov. 3.1 Namestitev DVB-S Nastavitev satelita Pritisnite pq za označitev satelita, ki ga želite sprejemati s satelitskim krožnikom. Vrstica za kakovost signala na dnu zaslona omogoač, da fino nastavite usmerjenost svoje antene za optimalni sprejem. Nastavite anteno za maksimalno možno kakovost signala. Ko signala ni več mogoče izboljšati, pritrdite krožnik v tem položaju in pritisnite MODRI Scan gumb za nadaljevanje. Iskanje kanala Pritisnite pq t u za označitev možnosti izbire in pritisnite ENTER za ..

5.0 NASTAVITVE MENIJA - Page 14

in prikazal se bo vmesnik EPG. Druga vrstica od vrha bo prikazala trenutni datum in uro. Na seznamu spodaj, bo označen kanal, ki ga trenutno gledate. Preden lahko vidite kakršno koli informacijo EPG, morate 'aktivirati' vsaki kanal, za katerega želite videti informacije o programu. To storite z uporabo pq (GOR/DOL) in izberete kanal, nato pritisnite za potrditev ENTER . Za preverjanje programov, ki bodo predvajani v prihodnje, se premaknite navzgor p do polja z datumi. Za izbiro datuma, ki ga želite preveriti, uporabite u . Za premik na zgornjo vrstico na zaslonu pritisnite u 2 , nato p..

5.4.1 Samodejno uglaševanje ±le v načinu DVB-T/C² - Page 15

5.3 Meni za zvok Sound Mode Izberite svoj priljubljeni način zvoka za vsak vhod. Možnosti so Standard, Music, Movie, Sports (standardni, glasba, film, šport) in User (uporabnik). Bass Nastavlja nižje frekvence zvoka. Treble Nastavlja višje frekvence zvoka. Balance Upravlja ravnovesje zvoka med desnim in levim zvočnikom (slušalko). Auto Volume Nastavlja glasnost v skladu z ravnijo avdio vhoda. Možnosti so On (vklop) in Off (izklop). Surround Sound Vklopi sistem Sound Retrieval System. AD Switch Vklopi Audio opis, nastavitev lahko vklopite v nastavitvi glasnosti AD. Ko vklopite glas..

5.4.4 Ročno uglaševanje ATV ±le v načinu DVB-T/C² - Page 16

Izberite vrsto vira DVB-T ali DVB-C in ročno poiščite digitalne programe. V meniju Channel (kanali) izberite DTV Manual Tuning (ročno uglaševanje DTV) in za dostop pritisnite ENTER . Za izbiro Channel No. (št. kanala) pritisnite t u in nato pritisnite ENTER za začetek iskanja. Iskanje se ustavi, ko so najden program in ta program bo shranjen na trenutni položaj kanala. Če želite ustaviti iskanje, pritisnite MENU . 5.4.4 Ročno uglaševanje ATV ±le v načinu DVB-T/C² Najprej izberite vrsto vira ATV. V meniju Channel (kanali) izberite ATV Manual Tuning (ročno uglaševanje ATV) in..

5.5 Zaklepanje - Page 17

HDMI CEC: vklopi ali izklopi funkcijo HDMI CEC. Samodejno stanje pripravljenosti: samodejno vklopi TV v stanje pripravljenosti. Seznam naprav: Če je HDMI CEC ON (VKLOPLJEN), lahko preverite seznam priklopljenih naprav. Factory Reset Obnovitev uporabnikovih nastavitev na privzete. SW Version Prikaže trenutno različiso programske opreme in ime modela Software Update (USB) Priklopite napravo USB s programsko opremo za nadgranjo, da bi nadgradili TV sistem. Pomnite : ± Jezik avdia in Jezik podnapisov delujejo le v načinih DVB-S/DVB-C/DVB-T. ± Po izvršitvi te funkcije bodo uporabnikovi po..

6.2.1 Predvajanje filmov - Page 18

9. Velike slike FHD potrebujejo dalj časa, da se naložijo, tega pa ne povzroča TV. Bodite potrpežljivi. 10. Ta TV morda ne podpira spreminjanje in nadgradnjo nekaterih multimedijskih datotek kot je spreminjanje kodiranih formatov ali drugih prednosti tehničnih vidikov. 11. Poglejte v poglavje 9. Dodatek za seznam podprtih formatov za predvajanje z USB. 6.2 Meni USB Pritisnite SOURCE in izberite USB . S svoje pomnilniške naprave USB si lahko ogledate datoteke s filmi, glasbo in fotografijami. Priklopite pomnilniško napravo USB na izhodni priključek USB in izberite vrsto medija na d..

6.2.3 Brskanje po fotografijah - Page 19

ustavitev predvajanja. Pritisnite 7 8 za predvajanje prejšnje ali naslednje glasbene datoteke. Pritisnite t u za izbiro ustrezne ikone v nadzorni vrstici in nato pritisnite ENTER . TV se bo odzvala ustrezno. Fast Forward/Fast Reverse Pritisnite in držite pritisnjeno 5 6 za sekundo, da bi predvajali z želenega mesta in pritisnite u 2 na daljinskem upravljalniku, da bi začeli predvajati od tega novega položaja. Repeat Označite ikono in pritisnite ENTER . Izberete lahko 3 različne načine: None (nobeden) za onemogočanje funkcije, 1 za ponavljanje le enega posnetka in All (vse) za ponav..

7.0 ODPRAVLJANJE NAPAK - Page 20

7.0 ODPRAVLJANJE NAPAK Preden pokličete serviserja, poglejte naslednje informacije o morebitnih vzrokih in rešitvah za nastale težave. Če TV ne deluje pravilno tudi potem, ko ste preverili te možnosti, pokličite svojega krajevnega serviserja ali pa prodajalca SRONG. Alternativno lahko pošljete e-pošto za podporo prek naše spletne strani www.strong.tv. Težava Morebitni vzrok in rešitev Ni slike, ni zvoka 1. Preverite, ali delujeta varovalka ali prekinjevalo tokokroga. 2. Priklopite drugi električno napravo v vtičnico, da bi se prepričali, dali deluje ali je vklopljena. 3. Elekt..

8.0 SPECIFIKACIJE - Page 21

Težava Morebitni vzrok in rešitev Predvajanje videa (ali časovni zamik) povzroča zamrznitev/mako blokado ali podobne motnje, še posebej pri vsebinah HD. Hitrost branja/pisanja naprave USB je morda prenizka. Zagotovite, da boste uporabljali pomnilniško napravo USB, ki bo dovolj hitra in z dovolj prostora. Ključi (USB ključi) morda ne podpirajo dovolj velike hitrosti. Ni signala ali je signal slab, prekinjajoči sprejem. Morda kabel ni dobro pritrjen; vlaga je mora vdrla v kabel ali priključe, trenutno močno dežuje ali pa je močna nevihta. Preverite priključke kablov, LNB in drug..

Priključki 40 palcev - Page 22

1 x slušalke 1 x USB 1 x reža CI+ 1 x električni kabel Priključki 40 palcev 1 x ZRAK/KABEL 1 x LNB 1 x HDMI 1 x TV SCART 1 x slušalke 1 x USB 1 x reža CI+ 1 x električni kabel Priključki 49 palcev, 55 palcev, 65 palcev 1 x ZRAK/KABEL 1 x LNB 3 x HDMI 1 x TV SCART 1 x S/PDIF (koaks.) 2 x USB 1 x slušalke 1 x reža CI+ 1 x VHOD V RAČUNALNIK 1 x AVDIO VHOD V RAČUNALNIK 1 x AV VHOD 1 x električni kabel Splošni podatki Delovna napetost: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz Poraba toka: 24”: maks. 40 W, typ. 25 W 32”: maks. 65 W, typ. 35 W 40”: max. 74 W, typ. 55 W 49”: maks. 120 W, typ. ..

Slovenščina - Page 23

9.0 PRILOGA USB datoteka predvajanje podpora. Video Vrsta datoteke/±ime prip² Vrsta videa Vrsta avdia Opomba MP4, MOV/(.mp4,.rnov,. m4v) Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD) MPEG-AUDIO AVI/(.avi) MotionJPEG MPEG-4 SPIASP (XviD) LPCM MPEG-AUDIO ASFI(.wmv3,.xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MS-ADPCM, Intel- ADPCM MKVI(.mkv,.xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MPEG-AUDIO TSI(.tsltrp) LPCM MPEG-AUDIO DAT, MPG,MPEG/(.dat,. mpg,mpeg) LPCM MPEG-AUDIO VOB/(.vob) Glasba Vrsta datoteke/±ime prip² Priponka datoteke Podprta različica Opomba Mpeg-1 Layer 3 Wma, mp3 LPCM WMA 7-9.1 Ia WMA2 LPCM ni navedeno (vključeno l..

Sponsored links

Latest Update