Strong Srt 49fx4003 Manual Dutch

SRT 49FX4003 Language

Download Strong Srt 49fx4003 Manual Dutch

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T2/C/S2 - Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do U°lizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Používateľská príručka Korisnički priručnik Kasutusjuhend Uputsvo za rukovanje Navodila za uporabo Használa° útmutató Инструкции за употреба Manual de U°lizare Руководство пользователя Посібник користувача LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HX4003 SRT 32HX4003 SRT 40FX4003 SRT 49FX4003 SRT 55FX4003 SRT 65FX4003

..

12 Jun 2017 15:55 - Page 4

www.strong.tv 12 Jun 2017 15:55 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

MPEG LA, L.L.C. - Page 5

LICENSES THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM This product contains one or more programs protected under internat..

GEBRUIKSAANWIJZING - Page 6

GEBRUIKSAANWIJZING 1.0 INLEIDING 3 1.1 Veiligheidsinstructies 3 1.2 Opslag en verpakking 4 1.3 Toebehoren 4 1.4 Uw TV scherm 4 2.0 INSTALLATIE 4 2.1 Standaard PIN code: 0000 4 2.2 Voorzijde 4 2.3 Achterzijde 5 2.4 Afstand bediening 6 2.5 Installeren van de batterijen 7 2.6 Gebruik van de afstandsbediening 8 3.0 OPSTARTEN VOOR DE EERSTE KEER 8 3.1 DVB-S installatie 8 3.2 DVB-T installatie 8 3.3 DVB-C installatie 9 4.0 ELEKTRONISCHE PROGRAMMA GIDS (EPG) 9 4.1 Info 9 4.2 Schema 9 4.3 Herinnering 9 5.0 MENU INSTELLINGEN 10 5.1 Menu controle (DTV mode) 10 5.2 BEELD menu 10 5.3 GELUID menu 10 5.4..

1.1 Veiligheidsinstructies - Page 7

1.0 INLEIDING 1.1 Veiligheidsinstructies Installeer uw TV scherm niet; ± In een gesloten of slecht geventileerde kast; direct boven of onder andere apparatuur; op een oppervlak dat de ventilatieopeningen kan afdekken. Stel de TV of de accessoires niet bloot aan: ± Direct zonlicht of andere apparatuur die warmte genereert, regen of intense vocht; intense trillingen en op een schok, die permanente schade kunnen toebrengen aan uw TV scherm of aan magnetische voorwerpen, zoals luidsprekers, transformatoren, enz. ± Gebruik geen beschadigde voedingskabel. Dit kan leiden tot brand of een elektr..

* Met uitzondering van 24": zie hoofdstuk 2.3.1 - Page 8

1.2 Opslag en verpakking Uw TV scherm en de bijbehorende accessoires worden opgeslagen en geleverd in een verpakking ontworpen om te beschermen tegen elektrische schokken en vocht. Bij het uitpakken, zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Voor het transport van de TV van de ene plaats naar de andere of als u de TV onverhoopt zult moeten versturen onder de garantie voorwaarden, zorg ervoor dat de TV in de originele verpakking met toebehoren verpakt word. Door het niet naleven van deze verpakkingsprocedures kan uw garantie komen te verva..

2.3 Achterzijde - Page 9

2.3 Achterzijde 2.3.1 24 inch 1. p Programma knop 2. q Programma knop 3. Om het menu te openen. Druk kort om het hoofdmenu te openen, of druk lang, om naar standby te gaan. 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Sluit hierop de coax antenne kabel(s) aan van schotelantenne (LNB), TV- antenne of kabel aansluiting. 5. HDMI1/HDMI2: Verbind deze digitale HDMI ingangen met een bron zoals DVD, Media speler of spelcomputer. 6. SCART: Gebruik deze analoge aansluiting b.v. voor een videorecorder. 7. DC IN: Sluit aan de stekker. 8. USB: USB poort voor multimedia bestanden en SW update. 9. : Hoofdtelefoon aa..

2.3.4 Aansluitingen 49 inch, 55 inch, 65 inch - Page 10

2.3.4 Aansluitingen 49 inch, 55 inch, 65 inch 1. S/PDIF OUT: Digitale geluidsuitgang naar een Digitale of Home theater versterker via een RCA (tulp) kabel. 2. USB 2: USB poort. 3. HDMI 3/HDMI 2: Verbind deze digitale HDMI ingangen met bron zoals DVD, Media speller of spelletjes computer. 4. SCART: Gebruik deze analoge aansluiting b.v. voor een videorecorder. 5. PC IN: Verbind deze beeld ingang naar uw computer met een VGA kabel voor weergave op dit grote scherm. 6. PC AUDIO IN: Verbind deze geluidsingang met uw PC via 3.5mm plug naar 3.5 mm plug geluidskabel. 7. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN..

2.5 Installeren van de batterijen - Page 11

26. 6 Toets voor snel vooruit te spoelen. 27. 3 Stoppen van opname en weergave. 28. 7 Vorige opnamen. 29. 8 Volgende opname. 30. KLEURENTOETSEN Kleurentoetsen via menu functies. 31. I/II Geluidsspoorkeuze. 32. TEXT Oproepen van teletekst. 33. FREEZE Pauze van het huidige beeld in digitaal modus. 34. PVR LIST Geen functie. 35. QUICK Geen functie. 36. AD Kies (Audio Description) voor ondersteunend geluidspoor met beeldomschrijving voor blinden en slechtzienden. Afhankelijk van uitzending. 37. 3D Geen functie. Teletekst controle toetsen HOLD Teletekst pagina stil zetten zonder dat deze wordt v..

2.6 Gebruik van de afstandsbediening - Page 12

2.6 Gebruik van de afstandsbediening ± Gebruik de afstandsbediening met de voorzijde (het rode donkere glas) gericht op de TV. Voorwerpen tussen de afstandsbediening en de TV kunnen de werking blokkeren. ± Laat geen limonade of andere vloeistoffen op de afstandsbediening vloeien. ± Ga met zorg om met de afstandsbediening en laat deze niet vallen op de grond. ± Sterk invallend zonlicht en TL verlichting kan de werking negatief beïnvloeden. 3.0 OPSTARTEN VOOR DE EERSTE KEER Nadat alle aansluitingen en verbindingen correct zijn gemaakt, schakelt u de TV aan. Nu verschijnt het talen keuze ..

4.0 ELEKTRONISCHE PROGRAMMA GIDS (EPG) - Page 13

DVB-T+ATV Digitaal en Analoge ontvangst. DVB-T Alleen Digitaal ontvangst. ATV Alleen Analoge ontvangst. Daarna toets q en kies nu het land waarin u zich bevind. Na de bevestiging met ENTER start het kanaalzoekproces en dit kan enige minuten duren. Als u niet alle gewenste kanalen vindt kan het zijn dat uw antenne niet optimaal staat uitgericht richting de zendmast. Als u een actieve binnenantenne gebruikt dan is het nodig om de antennespanning aan te schakelen in het menu van de TV. Zie onder paragraaf 5.4.5 . Na deze controles, herhaal de zoekprocedure. 3.3 DVB-C installatie Kabel instelli..

5.4.1 Automatisch ±in DVB-T/C mode alleen² - Page 14

5.0 MENU INSTELLINGEN 5.1 Menu controle ±DTV mode² Toets MENU om het hoofdmenu to openen. Toets t u om één van de hoofditems te selecteren. Toets ENTER om een geselecteerd item in te gaan. Navigeer met pqt u en toets ENTER nogmaals om een onderliggend menu in te gaan. Gebruik toets MENU om terug te keren uit het menu. 5.2 BEELD menu Beeld Modes Automatische beeld controle en kies tussen Dynamisch, Standaard, Mild and Gebruiker . Kleur Temperatuur Selecteer de gewenste beeld kleur Koel, Midden, Warm en Gebruiker . Aspect Verhouding Selecteer de gewenste aspect verhouding die uw wenst te ..

Nederlands - Page 15

Na de bevestiging met ENTER start het kanaalzoekproces en dit kan enige minuten duren. 5.4.2 Uitgebreide afstemming procedure ±alleen in DVB-S mode² Satellietschotel instellingen Selecteer eerst een satelliet uit de kolom “Satelliet” met de pq toetsen welk u wilt gebruiken en bevestig deze met ENTER . Nu verschijnt een rood vinkje voor de gekozen satelliet. Als u aanpassingen wilt maken aan deze satelliet, toets dan u . U kunt de volgende aanpassingen uitvoeren: LNB Frequentie Kijk op de specificaties van de gebruikte LNB. Deze moeten overeenstemmen met deze instellingen. Standaard in..

5.4.5 Kanaal instellingen - Page 16

5.4.5 Kanaal instellingen Programma bewerken Gebruik de KLEURENTOETSEN op uw afstandsbediening om kanalen te wissen, te verplaatsen, over te slaan of toe te voegen aan een Favoriet lijst. Signaal Informatie Oproepen van informatie over het huidige afgestemde TV kanaal. Deze keuze is alleen in digitale modes beschikbaar. Cl informatie De TV is uitgerust met een sleuf voor zogenaamde “Common Interface” modules die toegang geven tot gecodeerde diensten. Door gebruik van deze ‘CAM modules’ (conditional access) i.c.m. een geldige smartcard kunnen programma’s “vrij” geschakeld worde..

Nederlands - Page 17

(standaard PIN: 0000) in. Na de reset, zal de ontvanger weer opstarten in het menu “Eerste installatie”. Software versie Selecteer om de informatie van TV model, software versie en datum op te roepen. Dit kan van nut zijn als u een storing heeft te melden en het servicecentrum of dealer contacteert. Software bijwerken USB Deze functie geeft u de mogelijkheid tot het uitvoeren van een systeem upgrade vanaf een USB -apparaat. De software bestanden moeten worden geplaatst in de root directory van het USB apparaat. Sluit het USB -apparaat aan op de ontvanger en open menu USB –upgrade via ..

7.0 PROBLEMEN - Page 18

Fig. 6 Toets INFO om de bovenstaande menu bar op te roepen tijdens het afspelen ( Fig. 6 ). Navigeer met t u naar de gewenste functie en toets ENTER voor deze functie. U kunt altijd de toets 3 kiezen om te stoppen en terug te keren naar het menu. 6.2 Muziek Fig. 7 Nadat u Muziek heeft gekozen kiest u eerst de schijfpartitie waar de muziek op staat. Selecteer de gewenste map en dan het muziek bestand. Toets dan ENTER om een vinkje te zetten. Nu kun u het afspelen starten met de toets u . Toets INFO om de menu bar op te roepen of te verwijderen tijdens het afspelen ( Fig. 7 ). Navigeer met t ..

8.0 SPECIFICATIES - Page 19

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Het USB apparaat werkt niet naar behoren. 1. Verkeerd geformatteerd. Formatteer het USB apparaat via het menu. 2. USB disk vraagt te veel vermogen. Sluit een externe voeding op de USB disk aan of neem een andere USB opslag en probeer het op nieuw. Geen signaal 1. De ontvanger krijgt geen signaal binnen. Controleer de antennekabel, de aansluitingen of vervang de kabel. 2. Verkeerde instellingen van de tuner. Vergewis u van de juiste instellingen in menu satellietinstellingen. 3. Verkeerde uitrichting van de schotel of antenne. Controleer de signaalster..

WMA 7-9.1 Ia WMA2 - Page 20

Algemene gegevens Ingangsspanning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz Vermogen: 24”: max. 40 W, typ. 25 W 32”: max. 65 W, typ. 35 W 40”: max. 74 W, typ. 55 W 49”: max. 120 W, typ. 90 W 55”: max. 150 W, typ. 99 W 65”: max. 190 W, typ. 154 W Vermogen in stand-by: 24”: <0.5 W 32”: 0.4 W 40”, 49”, 55”, 65”: 0.5 W Bedrijfstemperatuur: +5 °C ~ +35 °C Opslag Temperatuur: -15 °C ~ +45 °C Luchtvochtigheid bereik: 20% ~ 80% RH, non-condensing Opslag luchtvochtigheid bereik: 10% ~ 90% RH, non-condensing Afmetingen (BxHxD) in mm: 24”: 554 x 131.5 x 371 32”: 735 x 466 x 166 40..

Nederlands - Page 21

File Type File Extension Version support Remark JPEG jpg/jpeg BMP bmp support all modes PNG png support interlace does not support animation mode 17 Nederlands Nederlands

..

Sponsored links

Latest Update