Strong Srt 49fx4003 Manual Româneşte

SRT 49FX4003 Language

Download Strong Srt 49fx4003 Manual Româneşte

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T2/C/S2 - Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do U°lizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Používateľská príručka Korisnički priručnik Kasutusjuhend Uputsvo za rukovanje Navodila za uporabo Használa° útmutató Инструкции за употреба Manual de U°lizare Руководство пользователя Посібник користувача LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HX4003 SRT 32HX4003 SRT 40FX4003 SRT 49FX4003 SRT 55FX4003 SRT 65FX4003

..

08 Jun 2017 17:26 - Page 4

www.strong.tv 08 Jun 2017 17:26 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

MPEG LA, L.L.C. - Page 5

LICENŢE ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE AVC PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL CONSUMATORULUI PENTRU: (i) CODAREA VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODAREA VIDEO AVC CARE A FOST CODATĂ DE CONSUMATORUL ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST OBŢINUTĂ DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT SĂ DISTRIBUIE VIDEO AVC. NICI O LICENŢĂ NU ESTE ACORDATĂ SAU NU VA FI IMPLICATĂ PENTRU ORICE ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE POT FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, L.L.C. VEZI HTTP://WWW.MPEGLA.COM Ac..

08 Jun 2017 16:48 - Page 6

CUPRINS 1.0 INSTRUCŢIUNI 3 1.1 Instrucţiuni de Securitate 3 1.2 Depozitarea 4 1.3 Accesorii 4 1.4 Setare echipament 4 2.0 INSTALARE 5 2.1 Codul PIN implicit: 0000 5 2.2 Panoul frontal 5 2.3 Panoul din spate 5 2.4 Telecomanda 6 2.5 Instalarea bateriilor 8 2.6 Folosirea telecomenzii 8 3.0 PRIMA INSTALRE 8 3.1 Instalarea DVB-S 9 3.2 Instalare DVB-T 9 3.3 Instalare DVB-C 9 4.0 GHIDUL DE PROGRAM ELECTRONIC (EPG) 9 4.1 Informaţii 10 4.2 Înregistrările Programate 10 4.3 Reamintiri 10 5.0 MENIUL SETĂRI 10 5.1 Meniul control (modul DTV) 10 5.2 Meniul imagine 10 5.3 Meniul sunet 10 5.4 Canale 1..

1.1 Instrucţiuni de Securitate - Page 7

1.0 INSTRUCŢIUNI 1.1 Instrucţiuni de Securitate Citiţi toate instrucţiunile înainte de a opera aparatul. Pastraţi instrucţiunile în condiţii bune pentru utilizări ulterioare. ± Folosiţi doar accesorii specificate sau furnizate de producător (de exemplu adaptor de alimentare, baterii etc.). ± Vă rugăm să consultaţi informaţiile de pe spatele carcasei pentru informaţii electrice şi de securitate, înainte de a instala sau a utiliza aparatul. ± Pentru a reduce riscurile de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau la umezeală. ± Ventilaţia nu treb..

1.2 Depozitarea - Page 8

± Nu amplasaţi obiecte pe aparat în zona fantelor de aerisire, pentru a evita pătrunderea materialelor străine în interior. Directiva WEEE Dezafectarea corectă a acestui produs. Această marcă indică că acest produs nu va fi aruncat împreună cu alte deşeuri casnice pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau sănătăţii umane prin aruncarea necontrolată a deşeurilor, reciclaţi în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul uzat, va rugăm să apelaţi la si..

* cu excepţia 24”: vedeţi capitolul 2.3.1 - Page 9

2.0 INSTALARE 2.1 Codul PIN implicit: 0000 2.2 Panoul frontal Fig. 2 NOTĂ: Grafica este doar pentru reprezentare. 1. Indicator alimentare /senzor telecomandă 2. Buton standby (aşteptare)* 3. Difuzoare * cu excepţia 24”: vedeţi capitolul 2.3.1 2.3 Panoul din spate Fig. 3 NOTE: Grafica este doar pentru reprezentare. 2.3.1 24 inch 1. p Tasta Program + 2. q Tasta Program - 3. Meniul principal. Apăsaţi scurt pentru a intra în meniul principal sau apăsaţi şi menţineţi pentru a intra în modul Standby. 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Conectaţi o antenă terestră, cablu sau anten..

2.4 Telecomanda - Page 10

5. CI+: Conectaţi un Modul de Acces Condiţionat (CAM). 6. USB1: Port USB. 7. : Ieşire cască; difuzoarele vor fi oprite când casca este conectată şi selectată. 2.3.3 40 inch 1. HDMI1 ±MHL²: Conectaţi semnal de intrare HDMI de la o sursă de semnal, cum ar fi player DVD, Blu-ray sau consolă de jocuri. Intrarea HDMI1 suportă funcţia MHL. 2. SERVICE ONLY: Port service. 3. SCART: Conectaţi aparate ca player DVD sau VCR folosind un cablu SCART. 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Conectaţi o antenă terestră, cablu sau antenă de satelit la TV pentru căutarea şi recepţionarea pro..

România - Page 11

12. MENU Deschideţi opţiunile din meniu. 13. SOURCE Selectaţi sursa de intrare. 14. pqt   u Navigaţi printre meniuri. 15. ENTER Confirmaţi poziţia selectată. 16. TV/RADIO Comutaţi între TV şi radio. 17. EXIT Ieşire din meniul curent. 18. HOME Intrare în ecranul “Acasă”. Dacă televizorul nu are funcţia “Acasă”, această tastă nu va funcţiona. 19. VOL +/- Reglaţi volumul audio sus sau jos. 20. PR +/- Schimbaţi programul sus sau jos. 21. 4 Lipsă funcţie. 22. SLEEP Selectaţi durata până la oprire, de exemplu10 min, 20 min etc. 23. INFO Afişează informaţii de..

2.5 Instalarea bateriilor - Page 12

2.5 Instalarea bateriilor Fig. 5 Introduceţi2 baterii AAA baterii în compartimentul bateriilor din telecomandă. Asiguraţi-vă că polaritatea corespunde cu cea indicată în compartimet. NOTĂ: Imaginiile sunt doar reprezentative. În realitate ele pot să difere. 1. Glisaţi capacul orizontal. 2. Introduceţi2 baterii AAA în compartiment şi asiguraţivă că polaritatea lor e corectă. 3. Glisaţi orizontal capacul în sens opus pentru a închide compartimentul. Precauţii în utilizarea bateriilor Folosirea necorespunzătoare a bateriilor poate cauza scurgeri. Urmaţi cu atenţie in..

4.0 GHIDUL DE PROGRAM ELECTRONIC (EPG) - Page 13

3.1 Instalarea DVB-S Setări Satelit Apăsaţi tastele pq pentru a selecta satelitul spre care e orientată antena dvs. Indicatorul de calitate a semnalului din partea de jos a ecranului permite orientarea fină a antenei spre satelit, pentru recepţie optimă. Ajustaţi poziţia antenei pentru un maximum de calitate a semnalului. După obţinerea maximului, fixaţi bine antena pe poziţie şi apăsaţi tasta ALBASTRU Scanare pentru a continua. Cautarea Canalelor Apăsaţi tastele pq t u pentru a evidenţia opţiunea dorită şi apăsaţi ENTER pentru a porni căutarea canalelor. Mod Scanar..

5.0 MENIUL SETĂRI - Page 14

Pentru a afla programele care vor fi transmise, derulaţi până la câmpul dată cu tasta p . Folosiţi u pentru a selecta data pe care o doriţi. Apăsaţi u 2 pentru a derula până la bara afişată sus, apoi apăsaţi t u pentru a selecta Lista Canale . O a doua bară va afişa unul dintre canalele disponibile. Megeţi la canalul pe care îl doriţi folosind tastele t u . După un scurt moment vor fi afişate informaţiile despre programe. Folosiţi pq pentru a derula printre sloturile de timp. Apăsaţi MENU pentru a ieşi din meniul EPG. 4.1 Informaţii Apăsaţi tasta VERDE pentru a..

5.4.1 Căutare Automată ±doar în modul DVB-T/C² - Page 15

Bas Adjustează frecvenţele inferioare ale spectrului audio. Inalte Adjustează frecvenţele superioare ale spectrului audio. Balans Controlează balansul sunetului între difuzorul (casca) din dreapta şi cel din stânga. Volum Auto Adjustează volumul corespunzător nivelului audio de intrare. Opţiunile sunt Pornit şi Oprit . Sunet Surround Activează sistemul audio SRS. Comutator AD Activează descrierea Audio , respectiv setarea volumului AD. Activând această funcţie, un povestitor va descrie ceea ce se întâmplă pe ecran pentru persoane cu deficienţe de vedere. Funcţia e disp..

5.4.4 Căutarea Manuală ATV ±doar în modul DVB-T/C² - Page 16

căutarea. Căutarea se opreşte când e găsit un canal şi acesta va fi memorat în lista de canale pe poziţia curentă. Dacă doriţi să opriţi căutarea, apăsaţi MENU . 5.4.4 Căutarea Manuală ATV ±doar în modul DVB-T/C² Întâi selectaţi sursa de tipul ATV. În meniul Canale selectaţi Cautare Manuala ATV şi apăsaţi ENTER pentru acces. Cu pq selectaţi Memorare 1 (sau poate la alt număr), Sistem Sunet şi Nr. Canal . Selectaţi căutare şi apăsaţi ENTER pentru a porni căutarea. Apăsaţi u pentru căutare spre frecvenţe mai înalte. Apăsaţi t pentru căutare spre f..

5.5 Blocare - Page 17

Reset Fabrica Şterge setările utilizatorului restaurând setările implicite, din fabrică. Versiune SW Afişează versiunea de software curentă şi numele modelului. Update Software (USB) Conectaţi un dispozitiv de memorie USB pentru a actualiza softul televizorului. Note : ± Limba Audio şi Limba Subtitrare funcţionează numai în modurile DVB-S/DVB-C/DVB-T. ± Datele utilizatorului vor fi complet şterse după folosirea funcţiilor Reset Fabrică şi Update Software. ± Nu opriţi televizorul în timpul procesului de actualizare a softului. În caz contrar televizorul se va defecta..

6.2.1 Redare filme - Page 18

6.2 Meniul USB Apăsaţi SOURCE şi selectaţi USB . Puteţi vizualiza fişiere cu filme, muzică şi fotografii din dispozitivul de memorie USB. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB al televizorului şi selectaţi tipul de media: Film , Muzica şi Foto . Apăsaţi ENTER , dispozitivul USB va apărea ca fiind conectat pe ecran. Apăsaţi din nou ENTER pentru a vedea directoarele şi fişierele. Apăsaţi pq pentru a selecta un director, apăsaţi ENTER pentru a intra în director. Selectaţi fişierele, apoi apăsaţi ENTER pentru a le marca. Evidenţiaţi pe cel pe care doriţi sa il ..

6.2.3 Redare fotografii - Page 19

temorar redarea. Apăsaţi 3 pentru a opri redarea. Apăsaţi 7 8 pentru a reda fişierul audio anterior sau cel următor. Apăsaţi t u to pentru a evideţia iconiţa corespunzătoare din bara de control şi apăsaţi ENTER . Fast Reverse/Fast Forward Repede înapoi/Repede înainte. Apăsaţi şi menţineţi apăsat 5 6 pentru a derula redarea înapoi sau înainte, după preferinţă. Apăsaţi u 2 pentru a porni redarea din noua poziţie. Repeat Repetă. Evidenţiaţi iconiţa şi apăsaţi ENTER . Puteţi selecta3 moduri diferite: Nici unul pentru a dezactiva funcţia, 1 pentru a repeta ..

7.0 DEPANARE - Page 20

NOTĂ: Funcţia de mutare a imaginii e disponibilă numai când imaginea e mărită. 7.0 DEPANARE Înainte de a apela la un tehnician de service, examinaţi următoarele informaţii pentru posibile cauze şi soluţii ale problemei cu care vă confruntaţi. În cazul în care televizorul nu funcţionează corect după verificarea acestuia, contactaţi linia de service locală sau distribuitorul STRONG. Alternativ, puteţi cere suport tehnic prin email prin intermediul site-ului nostru www.strong.tv. Problemă Cauze şi soluţii posibile Lipsă imagine, lipsă sunet 1. Verificaţi dacă sigur..

8.0 SPECIFICAŢII - Page 21

Problemă Cauze şi soluţii posibile Interferenţe de radiofrecvenţă Aceste interferenţe produc puncte şi valuri mişcătoare, linii diagonale sau pierderi ale contrastului. Găsiţi şi înlăturaţi sursa care produce perturbaţiile. Redarea fişierelor video produce macroblocuri şi îngheţări ale imaginii sau alte distorsiuni similare, în special pe conţinut HD Viteza de citire/scriere a dispozitivului de memorie USB e prea mică. Asiguraţi-vă că folosiţi un dispozitiv USB de mare viteză şi care are spaţiu suficient. Stickurile USB standard nu au, de obicei, viteză sufi..

Conectori 40 inch - Page 22

2 x HDMI 1 x SCART TV 1 x Căşti 1 x USB 1 x Slot CI+ 1 x Cablu alimentare Conectori 40 inch 1 x ANTENĂ TERESTRĂ/CABLU 1 x LNB 1 x HDMI 1 x SCART TV 1 x Căşti 1 x USB 1 x Slot CI+ 1 x Cablu alimentare Conectori 49 inch, 55 inch, 65 inch 1 x ANTENĂ TERESTRĂ/CABLU 1 x LNB 3 x HDMI 1 x SCART TV 1 x S/PDIF (coax.) 2 x USB 1 x Căşti 1 x Slot CI+ 1 x PC IN 1 x PC AUDIO IN 1 x AV IN 1 x Cablu alimentare Date Generale Tensiunea de alimentare: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz Consum de putere în funcţionare: 24”: max. 40 W, tipic 25 W (fără alte aparate conectate) 32”: max. 65 W, tipic 35 W ..

9.0 ANEXĂ - Page 23

9.0 ANEXĂ Fişiere suportate la redarea din USB. Video Tip Fişier/±Extensie² Tip Video Tip Audio Observaţii MP4, MOV/(.mp4, .rnov, .m4v) JPEG mişcare MPEG-4 SP/ASP (XviD) MPEG-AUDIO AVI/(.avi) JPEG mişcare MPEG-4 SPIASP (XviD) LPCM MPEG-AUDIO ASFI(.wmv3, .xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MS-ADPCM, Intel- ADPCM MKVI(.mkv,.xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MPEG-AUDIO TSI(.tsltrp) LPCM MPEG-AUDIO DAT, MPG,MPEG/ (.dat,.mpg,mpeg) LPCM MPEG-AUDIO VOB/(.vob) Muzică Tip Fişier Extensie Versiune suport Observaţii Mpeg-1 Layer 3 Wma, mp3 LPCM WMA 7-9.1 Ia WMA2 LPCM n/a (doar inclus în video) Foto Tip F..

Sponsored links

Latest Update