Strong Srt 49fx4003 Manual Polish

SRT 49FX4003 Language

Download Strong Srt 49fx4003 Manual Polish

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T2/C/S2 - Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do U°lizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Používateľská príručka Korisnički priručnik Kasutusjuhend Uputsvo za rukovanje Navodila za uporabo Használa° útmutató Инструкции за употреба Manual de U°lizare Руководство пользователя Посібник користувача LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HX4003 SRT 32HX4003 SRT 40FX4003 SRT 49FX4003 SRT 55FX4003 SRT 65FX4003

..

08 Jun 2017 17:26 - Page 4

www.strong.tv 08 Jun 2017 17:26 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

LICENSES - Page 5

LICENSES TEN PRODUKT JEST LICENCJONOWANY PRZEZ AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE DLA OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO KODOWANIA PRZEZ KONSUMENTÓW DO (I) WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC (“WIDEO AVC”) I/LUB (II) DEKODOWANIA FILMÓW WIDEO AVC ZAKODOWANYCH PRZEZ KONSUMENTÓW UCZESTNICZĄCEGO W CHARAKTERZE OSOBISTYM I NIEKOMERCYJNEJ AKTYWNOŚCI I/LUB BYŁ UZYSKANE PRZEZ LICENCJONOWANEGO DOSTAWCĘ WIDEO DO DOSTARCZANIA WIDEO AVC. NIE JEST UDZIELANA ŻADNA LICENCJA, W TYM DOROZUMIANA, NA JAKIKOLWIEK INNY UŻYTEK. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆPOD ADRESEM HTTP://WWW.MPEGLA.COM Ten produkt zawiera..

08 Jun 2017 16:55 - Page 6

SPIS TREŚCI 1.0 INSTRUKCJA 3 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa 3 1.2 Pamięć 4 1.3 Akcesoria 4 1.4 Konfiguracja sprzętu 4 2.0 INSTALACJA 5 2.1 Domyślny kod PIN: 0000 5 2.2 Panel przedni 5 2.3 Panel tylni 5 2.4 Pilot 6 2.5 Instalowanie baterii 8 2.6 Użycie pilota zdalnego sterowania 8 3.0 PIERWSZA INSTALACJA 8 3.1 Instalacja DVB-S 9 3.2 DVB-T installation Instalacja DVB-T 9 3.3 Instalacja DVB-C 9 4.0 ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO PROGRAMACH (EPG) 10 4.1 Informacja 10 4.2 Harmonogram 10 4.3 Przypomnienie 10 5.0 USTAWIENIA MENU 10 5.1 Menu sterowania (tryb DTV) 10 5.2 Menu obrazu 10 5.3 Menu d..

1.1 Instrukcje bezpieczeństwa - Page 7

1.0 INSTRUKCJA 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zestawu. Zachowaj te instrukcje do późniejszego wykorzystania. ± Używaj tylko dodatki/akcesoria określone lub dostarczone przez producenta (np. zasilacz, baterie itp. ). ± Prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na tylniej obudowie na temat elektryczności i bezpieczeństwa przed instalacją lub włączeniem urządzenia. ± Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. ± Wentylacja nie powinna być ut..

1.2 Pamięć - Page 8

Środowisko pracy ± Nie instalować urządzenia w ciasnej przestrzeni, takiej jak regał lub podobne. ± Nie używać zestawu w pobliżu wilgotnych i zimnych pomieszczeń, chronić zestaw przed przegrzaniem. ± Przechowywać z dala przed bezpośrednim światłem słonecznym. ± Nie wolno używać zestawu w pobliżu zakurzonych miejsc. ± Nie zostawiać świec przy dostępnym obszarze oraz uniknąć łatwopalnych materiałów przy TV. Dyrektywa WEEE Właściwy sposób utylizacji tego produktu. Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać z innymi odpadami z gospodarstw dom..

*za wyjątkiem 24”: patrz rozdział 2.3.1 - Page 9

2.0 INSTALACJA 2.1 Domyślny kod PIN: 0000 2.2 Panel przedni Fig. 2 UWAGA: Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych. 1. Wskaźnik zasilania 2. Przycisk STANDBY* 3. Głośniki *za wyjątkiem 24”: patrz rozdział 2.3.1 2.3 Panel tylni Fig. 3 UWAGA: Grafika jest użyta tylko w celach prezentacyjnych. 2.3.1 24 cali 1. p Program w górę 2. q Program w dół 3. Otwiera menu główne. Naciśnij krótko, aby wejść do głównego menu lub naciśnij i przytrzymaj, aby wejść w stan spoczynku. 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Podłącz antenę, kabel, antenę satelitarną z telewizorem ..

2.3.3 40 cali - Page 10

4. SERVICE ONLY: Port dla serwisu 5. CI+: Łączy z Conditional Access Module (CAM). 6. USB 1: Port USB. 7. : Słuchawki lub wyjście głośnika, głośniki w TV będą wyciszone, gdy jest słuchawki lub głośnik zostaną podłączone. 2.3.3 40 cali 1. HDMI1 ±MHL²: Połącz HDMI ze źródłem sygnału, takim jak DVD, odtwarzacz Blu-ray lub konsola do gier. Port HDMI1 obsługuje funkcję MHL. 2. SERVICE ONLY: Port dla serwisu 3. SCART: Łączy urządzenia takie jak DVD lub VCR za pomocą łącza SCART. 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Podłącz antenę, kabel, antenę satelitarną z telew..

Polska - Page 11

8. FAV Naciśnij przycisk, aby wyświetlić zapisane ulubione kanały. Naciśnij pq aby przechodzić między wybranymi kanałami ulubionych, naciśnij klawisz ENTER , aby potwierdzić. 9. 0 ~ 9 Wybierz kanał bezpośrednio. 10. CHN LIST Naciśnij aby wejść do listy kanałów. 11. RETURN Naciśnij przycisk, aby przejść z powrotem do poprzedniego kanału. 12. MENU Otwórz opcje menu. 13. SOURCE Wybierz tryb źródła sygnału wejściowego. 14. pqt   u Poruszanie się po menu 15. ENTER Potwierdź wybór 16. TV/RADIO Przełącz między TV a radiem. 17. EXIT Wyjdź z menu. 18. HOME Wejść ..

2.5 Instalowanie baterii - Page 12

± SUB-PAGE Naciśnij ten przycisk, aby wejść lub wyjść na podstronę jeżeli podstrona jest dostępna . Naciśnij CZERWONY lub ZIELONY przyciski, aby wybrać podstronę. ± INDEX Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić stronę indeksu. ± CANCEL Naciśnij ten przycisk, aby powrócić do programu TV tymczasowo podczas poszukiwania strony telegazety. Gdy wyszukiwanie jest wykonywane, numer strony pojawi się w lewym górnym rogu ekranu. Naciśnij ponownie, aby powrócić do strony telegazety. 2.5 Instalowanie baterii Fig. 5 Umieść 2 x baterie AAA w komorze baterii pilota zdalnego ster..

3.1 Instalacja DVB-S - Page 13

Następnie wybierz kraj. Użyj przycisków pqt u aby wybrać preferowany Kraj . Potwierdź za pomocą przycisku ENTER na pilocie zdalnego sterowania. Potem na następnym ekranie pojawi się wybór tunera. Wybierz ten, którego chcesz użyć. Typ skanowania Wybierz źródło wejścia, którego chcesz używać: DVB-S do odbioru telewizji satelitarnej (jeśli na wyposażeniu jest antena satelitarnej), DVB-T do odbioru naziemnej lub DVB-C do odbioru transmisji kablowej. 3.1 Instalacja DVB-S Ustawienia satelity Naciśnij pq aby podświetlić satelitę, z którym chcesz się połączyć. Pasek ja..

4.0 ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO PROGRAMACH - Page 14

4.0 ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO PROGRAMACH (EPG) EPG jest skrótem od elektroniczny przewodnik po programach. Jest to program oferujący informacje na temat nadawanych programów. Dostęp można uzyskać poprzez naciśnięcie EPG na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij EPG , aby wywołać interfejs EPG. Drugi pasek od góry wyświetli bieżącą datę i czas. Na liście poniżej zostanie podświetlony aktualnie oglądany kanał. Aby wyświetlać informacje EPG należy aktywować każdy kanał, dla którego chcesz wyświetlić informacje o programie. Aby to zrobić, użyj pq aby wybrać ka..

5.4.1 Auto Tuning ± tylko w trybie DVB-T/C² - Page 15

MPEG NR Eliminuje hałas generowany podczas tworzenia sygnałów cyfrowego obrazu. Dostępne opcje to Off, Low, Middle i Wysoka . 5.3 Menu dźwięku Menu dźwięku Wybierz swój ulubiony tryb dźwięku dla każdego wejścia. Do wyboru są Standardowy, Muzyka, Film, Sport i użytkownika . Bass Reguluje dźwięki o niższej częstotliwości. Treble Reguluje dźwięki o wyższej częstotliwości. Balance Kontrola równowagi między prawym i lewym głośnikiem (słuchawki). Auto Volume Ustaw głośność odpowiednio do poziomu wejściowego audio. Opcje On i Off . Surround Sound Włącza dźwię..

5.4.4 ATV Strojenie ręczne ± tylko w trybie DVB-T/C ² - Page 16

Wybierz typ źródła DVB-T lub DVB-C i wyszukiwanie programów cyfrowych ręcznie. W menu Kanał , wybierz DTV Strojenie ręczne i naciśnij klawisz ENTER , aby uzyskać dostęp. Naciśnij t u , aby wybrać kanał nr , a następnie naciśnij klawisz ENTER , aby rozpocząć wyszukiwanie. Wyszukiwanie zatrzymuje się po znalezieniu odpowiedniego programu i zostanie zapisany w bieżącej pozycji kanału. Jeśli chcesz, zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij MENU . 5.4.4 ATV Strojenie ręczne ± tylko w trybie DVB-T/C ² Najpierw wybierz typ źródłowy ATV. Następnie w menu Kanał , wybierz ATV ..

5.5 Blokada - Page 17

HDMI CEC: Włączanie lub wyłączanie funkcji. Auto Standby: Włącz telewizor automatycznie w tryb gotowości. Lista urządzeń: Kiedy HDMI CEC jest ON , można sprawdzić listę podłączonych urządzeń. PVR System plików Prywatne ustawienie nagrywania wideo. Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy odbiera cyfrowy program telewizyjny i po podłączeniu dysku USB. Przywrócenie ustawień fabrycznych Przywróć ustawienia użytkownika do domyślnych. Wersja oprogramowania Wyświetla aktualną wersję oprogramowania oraz nazwę modelu Aktualizacja oprogramowania (USB) Podłącz urządzenie US..

6.2.1 Odtwarzaj filmy - Page 18

5. Podczas podłączania lub odłączania urządzenia pamięci masowej USB, upewnij się, że telewizor nie jest w trybie USB, w innym wypadku urządzenie pamięci masowej USB lub pliki przechowywane na nim mogą zostać uszkodzone. 6. Proszę używać tylko urządzenia pamięci masowej USB, które są sformatowane w FAT16, FAT32, system plików NTFS (tylko odtwarzanie,) wyposażone w system operacyjny Windows. W przypadku gdy urządzenie magazynujące sformatowane jest przez program, który nie jest obsługiwany przez system Windows to może on zostać nie rozpoznany. 7. Przy użyciu pami..

6.2.2 Odtwarzanie muzyki - Page 19

Informacja Podświetl wybraną ikonę i naciśnij ENTER aby zobaczyć informację na temat odtwarzanego pliku. Idź do momentu Przejdź do określonego punktu w czasie. Podświetl odpowiednią ikonę i naciśnij ENTER , aby otworzyć ekran czasu wyszukiwania danych wejściowych. Naciśnij lewo , aby przenieść kursor i klawiszami numerycznymi wprowadź żądany czas. Naciśnij klawisz ENTER , telewizor rozpocznie odtwarzanie od wybranego momentu. Współczynnik proporcji Zaznacz przycisk i naciśnij ENTER , aby wybrać tryb wyświetlania. 6.2.2 Odtwarzanie muzyki Fig. 7 Naciśnik INFO aby ..

7.0 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - Page 20

Play & Pause/Stop/Prev./Next Naciśnij 1 / 2 aby rozpocząć lub zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij 3 aby zatrzymać. Naciśnij 7 8 aby przejść do poprzedniego lub następnego pliku wideo. Naciśnij INFO oraz użyj t u aby podświetlić żądaną ikonę na pasku zadań, po czym naciśnij ENTER . Urządzenie TV zareaguje odpowiednio. Powtarzanie Podświetl ikonę i naciśnij ENTER . Można wybrać 3 różne tryby: brak , aby wyłączyć funkcję, 1 powtarzać tylko jeden utwór i All , aby powtórzyć całą listę, po jej zakończeniu. Informacja Podświetl wybraną ikonę i naciśnij ..

Problem - Page 21

Problem Możliwe przyczyny i rozwiązania Normalny obraz, brak dźwięku 1. Naciśnij klawisz głośności, aby zwiększyć głośność. 2. Głośność jest ustawiona na wyciszenie, naciśnij , aby przywrócić dźwięk. 3. Zmień system dźwiękowy. 4. Możliwa awaria nadawanego programu. Falujący obraz Jest to zwykle spowodowane przez lokalne zakłócenia, takie jak samochody, lampy światła dziennego i suszarki do włosów. Ustawienie anteny minimalizuje zakłócenia. Śnieg na ekranie, blokada ekranu i zakłócenia Jeśli antena znajduje się na skraju obszaru sygnału telewizyjnego..

8.0 SPECYFIKACJE - Page 22

Problem Możliwe przyczyny i rozwiązania Zły obraz/ blokowanie odbioru błąd podczas ulewnego deszczu. Obfite opady deszczu będą osłabiać sygnały satelitarne, mogą one powodowac blokowanie odbioru sygnału. Upewnij się, że instalacja anteny jest ustandaryzowana, aby zminimalizować skutki deszczu. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do specjalisty lokalnej telewizji satelitarnej o poradę. UWAGA: Jeśli problemy nie ustąpią po zaproponowanych rozwiązaniach, prosimy o z lokalnym centrum serwisowym lub kontakt z biurem obsługi klienta na naszej stronie www.strong...

9.0 ZAŁĄCZNIK - Page 23

1 x Wejście PC AUDIO 1 x Wejście AV 1 x główny kabel zasilania Dane główne Napięcie operacyjne: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz Konsumpcja mocy: 24”: max. 40 W, typ. 25 W 32”: max. 65 W, typ. 35 W 40”: max. 74 W, typ. 55 W 49”: max. 120 W, typ. 90 W 55”: max. 150 W, typ. 99 W 65”: max. 190 W, typ. 154 W Konsumpcja mocy w trybie czuwania STANDBY: 24”: <0.5 W 32”: 0.4 W 40”, 49”, 55”, 65”: 0.5 W Temperatura operacujna: +5 °C ~ +35 °C Temperatura przechowywania: -15 °C ~ +45 °C Wilgotność operacyjna: 20% ~ 80% RH, nieskondensowana Wilgotność przechowywania: 1..

20 - Page 24

Typ pliku/±Nazwa² Rozwinięcie pliku Obsługiwana wersja Uwaga Mpeg-1 Layer 3 Wma, mp3 LPCM WMA 7-9.1 Ia WMA2 LPCM n/a (included in the video only) Zdjęcia Typ pliku Rozwinięcie pliku Obsługiwana wersja Remark JPEG jpg/jpeg BMP bmp Obsługuje wszystkie typy PNG png wsparcie z przeplotem nie obsługuje trybu animacji 20 Polska

..

- Page 25

WAŻNY DOKUMENT W PRZYPADKU NAPRAW GWARANCYJNYCH! PROSIMY O JEGO ZACHOWANIE! Szanowni Państwo, Jeśli w Państwa urządzeniu wystąpią problemy techniczne, prosimy o uwzględnienie poniższych punktów: Prosimy o kontakt z naszą INFOLINIĄ – często przy mniejszych problemach nasz techniczny personel może udzielić pomocy telefonicznie. 801 702 017 Prosimy o przygotowanie w takich przypadkach dokumentu zakupu , dokLadnego oznaczenia modelu oraz numeru seryjnego urządzenia. Ta obsLuga serwisowa jest w ramach ustawowych regulacji gwarancyjnych bezpLatna. Wyjątek od tego stanowią uszk..

(wypelnić w przypadku nieczyteLności dowodu zakupu) - Page 26

KARTA GWARANCYJNA Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy karta gwarancyjna jest wlaściwie i czyteLnie wypelniona. Zwrot tylko i wyLącznie z wypeLnionym numerem RMA jeżeli takowy zostaL nadany. Numer RMA: _____________________________________________________________________ Numer modeLu: _____________________________________________________________________ Data zakupu: _____________________________________________________________________ Sprzedający: (wypelnić w przypadku nieczyteLności dowodu zakupu) Nazwa: _____________________________________________________________________ ULica: ______..

Sponsored links

Latest Update