Strong Srt 55fx4003 Data Sheet Manual Slovene

SRT 55FX4003 Language

Download Strong Srt 55fx4003 Data Sheet Manual Slovene

Sponsored links


Download Request Is In Process

Používateľsky príve° - Page 1

SM X400 Series Používateľsky príve° vé a univerzálne TV pre vynikajúce momenty pri TV Séria X400 znamená prebudenie v oblas° technológie LED TV. Diváci si vychutnajú ostrý obraz vo vysokom rozlíšení spolu s jednoduchým ovládaním. EPG, zoznam obľúbených kanálov a osobný editor kanálov umožňujú individuálne prispôsobený systém zábavy – dostupný s rôznymi veľkosťami obrazoviek s trojitým tunerom. Exkluzívne spracovanie obrazu a op°malizácia sa postarajú o ostatné. LED TV s DVB-T2/C/S2 55” 49” 40”  Vstavaný tuner DVB-T2/C/S2  USB pre m..

Technical altera°ons reserved - Page 2

X400 Series Podlieha zmenám. V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa konštrukcia a vzhľad produktov môže zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnos° Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnos° Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Defini°on Mul°media Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnos° HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich pr..

Sponsored links

Latest Update