Strong Srt 55fx4003 Manual Croatian

SRT 55FX4003 Language

Download Strong Srt 55fx4003 Manual Croatian

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T2/C/S2 - Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do U°lizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Používateľská príručka Korisnički priručnik Kasutusjuhend Uputsvo za rukovanje Navodila za uporabo Használa° útmutató Инструкции за употреба Manual de U°lizare Руководство пользователя Посібник користувача LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HX4003 SRT 32HX4003 SRT 40FX4003 SRT 49FX4003 SRT 55FX4003 SRT 65FX4003

..

08 Jun 2017 17:26 - Page 4

www.strong.tv 08 Jun 2017 17:26 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

LICENSES - Page 5

LICENSES OVAJ JE PROIZVOD LICENCIRAN U SKLOPU PORTFELJA LICENCI AVC PATENTA ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU OD STRANE POTROŠAČA ZA (i) KODIRANJE VIDEOZAPISA SUKLADNO AVC STANDARDU (“AVC VIDEO”) I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOZAPISA KOJE JE KODIRAO POTROŠAČ UKLJUČEN U OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE PRIBAVLJEN OD DAVATELJA VIDEOZAPISA KOJI JE LICENCIRAN ZA PRUŽANJE AVC VIDEOZAPISA. NIKAKVE SE LICENCE NE DODJELJUJU I NE IMPLICIRAJU NI ZA KAKVE DRUGE SVRHE. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE PRIBAVITI OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. , POSJETITE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Ovaj proizvod..

TABLICA SADRŽAJA - Page 6

TABLICA SADRŽAJA 1.0 UPUTE 3 1.1 Upute za sigurnost 3 1.2 Pohrana 4 1.3 Pribor 4 1.4 Postavljanje opreme 4 2.0 INSTALACIJA 4 2.1 Zadani PIN: 0000 4 2.2 Prednja ploča 4 2.3 Stražnja ploča 5 2.4 Daljinski upravljač 6 2.5 Postavljanje baterija 7 2.6 Upotreba daljinskog upravljača 8 3.0 PRVA INSTALACIJA 8 3.1 DVB-S instalacija 8 3.2 DVB-T instalacija 9 3.3 DVB-C instalacija 9 4.0 ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ (EPG) 9 4.1 Informacije 9 4.2 Raspored 9 4.3 Podsjetnik 10 5.0 POSTAVKE IZBORNIKA 10 5.1 Upravljanje izbornikom (DTV način) 10 5.2 Izbornik slike 10 5.3 Izbornik zvuka 10 5.4 Kana..

1.1 Upute za sigurnost - Page 7

1.0 UPUTE 1.1 Upute za sigurnost Prije upotrebe pročitajte sve upute. Čuvajte ove upute za slučaj potrebe. ± Koristite samo priključke i dodatke koje je propisao ili projektirao proizvođač (primjerice namjenski punjač, baterija itd.). ± Prije postavljanja ili upotrebe uređaja pregledajte upute na stražnjem dijelu kućišta koje se odnose na nazivne vrijednosti struje i sigurnost. ± Da biste smanjili rizik od požara i strujnog udara, uređaj nemojte izlagati kiši ni vlazi. ± Nemojte onemogućavati prozračivanje prekrivanjem ventilacijskih otvora predmetima kao što su novine,..

2.0 INSTALACIJA - Page 8

WEEE smjernica Pravilno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka upozorava da se proizvod ne smije odlagati s komunalnim otpadom unutar EU. Da biste spriječili ugrožavanje okoliša i ljudskog zdravlja, uređaj odgovorno reciklirajte. Time ćete doprinijeti očuvanju prirodnih resursa. Rabljeni uređaj možete vratiti na predviđenim sabirnim mjestima ili dobavljaču od kojeg ste kupili uređaj. Dobavljač ili stručno osoblje mogu reciklirati proizvod na ekološki način. 1.2 Pohrana Ovaj uređaj pažljivo je provjeren i pakiran prije otpreme. Prilikom vađenja iz ambalaže provjerite jesu li..

*Osim 24: pregledajte poglavlje 2.3.1. - Page 9

1. Indikator napajanja/daljinski upravljač 2. Gumb stanja pripravnosti* 3. Zvučnici *Osim 24: pregledajte poglavlje 2.3.1. 2.3 Stražnja ploča Fig. 3 NAPOMENA: slike služe samo kao okvirni prikaz 2.3.1 24 inča 1. p Tipka programa gore 2. q Tipka programa dolje 3. Otvara glavni izbornik. Kratko pritisnite za otvaranje glavnog izbornika ili držite pritisnuto za prelazak u stanje pripravnosti. 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Priključite antenu, kabel ili satelitsku antenu na televizor radi pretraživanja i prijema programa 5. HDMI1/HDMI2: Priključite HDMI signal iz izvora kao što je ..

2.3.4 49 inča, 55 inča , 65 inča - Page 10

4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Priključite antenu, kabel ili satelitsku antenu na televizor radi pretraživanja i prijema programa 5. CI+: Za priključivanje modula uvjetnog pristupa (CAM). 6. USB 1: USB priključak. 7. : Audio izlaz slučalica. Zvuk putem zvučnika bit će prigušen dok su slušalice priključene i odabrane. 2.3.4 49 inča, 55 inča , 65 inča 1. S/PDIF OUT: Upotrijebite RCA kabel za povezivanje televizora s kompatibilnim digitalnim pojačalom ili kućnim kinom. 2. USB 2: USB priključak. 3. HDMI 3/HDMI 2: Priključite HDMI ulazni signal iz izvora kao što je DVD, Blu-..

2.5 Postavljanje baterija - Page 11

18. HOME Povratak na početni zaslon. Ako vaš TV ne podržava funkciju HOME, ova tipka neće funkcionirati. 19. VOL +/- Povećavanje i smanjivanje glasnoće 20. PR +/- Prebacivanje na sljedeći ili prethodni program. 21. 4 Nema funkciju. 22. SLEEP Odaberite vrijeme za spavanje, npr. 10 min, 20 min itd. 23. INFO Prikaz informacija o trenutnom izvoru. 24. 1 / 2 Pritisnite za pauziranje reprodukcije. Ponovo pritisnite za njezin nastavak. 25. 5 Pritisnite za premotavanje. 26. 5 Brzo naprijed. 27. 3 Prekid reprodukcije. 28. 7 Reprodukcija prethodne datoteke. 29. 8 Reprodukcija sljedeće datotek..

2.6 Upotreba daljinskog upravljača - Page 12

1. Povucite poklopac paralelno s kućištem. 2. Stavite 2 AAA baterije u odjeljak pazeći na polaritet. 3. Gurnite poklopac u suprotnom smjeru kako biste ga zatvorili. Mjere opreza prilikom upotrebe baterije Nepravilna upotreba baterije uzrokuje njezino curenje. Pažljivo slijedite ove upute. 1. Obratite pažnju na polaritet baterija kako ne bi došlo do kratkog spoja. 2. Ako napon baterija nije dovoljan, što utječe na domet, zamijenite baterije. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga nećete koristiti dulje vrijeme. 3. Nemojte miješati baterije različite vrste (npr. baterij..

4.0 ELEKTRONIČKI PROGRAMSKI VODIČ (EPG) - Page 13

Šifrirano Odaberite FTA kanale FTA Channels za pretraživanje samo slobodnih kanala ili All Channels za pretraživanje FTA i šifriranih kanala Vrsta usluge Odaberite DTV za pretraživanje samo DTV kanala, RADIO za pretraživanje samo radijskih kanala ili All za potpuno pretraživanje. Preporučujemo zadane postavke. 3.2 DVB-T instalacija Zemaljske postavke Prvo pomoću tipki t u odaberite vrstu pretraživanja DVB-T, ATV ili DVB-T+ATV (DVB-T za pretraživanje digitalnih postaja, a ATV za analogne). Za nastavak pritisnite q . Pritišćite pq t u kako biste označili državu instalacije, a z..

5.0 POSTAVKE IZBORNIKA - Page 14

4.3 Podsjetnik Pritisnite PLAVU tipku za prikaz izbornika podsjetnika. Pomoću tipki pq odaberite stavku, a tipkama t u promijenite postavku. Pritisnite ENTER kako biste dodali događaj podsjetnika u raspored. Prikazat će se ažurirani raspored. 5.0 POSTAVKE IZBORNIKA 5.1 Upravljanje izbornikom ±DTV način² Za izlaz iz glavnog izbornika pritisnite MENU . Pomoću tipki t u odaberite stavku. Pritisnite ENTER da biste otvorili stavku. Podizbornike birajte tipkama pqt u i ENTER . Za izlaz iz stavke pritisnite MENU . 5.2 Izbornik slike Picture Mode Odaberite način automatskog upravljanja sli..

5.4 Kanal - Page 15

5.4 Kanal 5.4.1 Automatsko pretraživanje ±samo u DVB-T/C načinu² Prvo pomoću tipki t u odaberite vrstu pretraživanja DVB-T, ATV ili DVB-T+ATV (DVB-T za pretraživanje digitalnih postaja, a ATV za analogne). Za nastavak pritisnite q . Pritišćite pq t u kako biste označili državu instalacije, a zatim pritisnite ENTER za početak pretraživanja. NAPOMENA Ako imate aktivnu antenu, uključite je u izborniku Channel , a zatim pokrenite pretraživanje. 5.4.2 Napredno pretraživanje ±samo u DVB-S načinu² Pristupite postavkama satelita ključnima za pretraživanje programa putem DVB-S i..

* Samo za neke regije. - Page 16

Fino podešavanje Upotrijebite ovu opciju za manja podešavanja frekvencije pojedinačnog kanala. Fino podešavanje obično nije potrebno. Međutim, na području slabijeg prijema upotrijebite fino podešavanje kako biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka. Odaberite kanal koji želite fino podesiti. U izborniku Channel odaberite ATV Manual Tuning i pritisnite q kako biste istaknuli Fine-Tune (Fino podešavanje). Pritišćite t u kako biste fino podesili za najbolju kvalitetu slike i zvuka. 5.4.5 Postavke kanala Programme Edit Uređivanje programa. Pomoću TIPKI U BOJI na daljinskom upra..

5.5 Zaključavanje - Page 17

± Nemojte isključivati televizor tijekom nadogradnje softvera. Televizor u suprotnom može postati neupotrebljiv, za što STRONG ne preuzima nikakvu odgovornost. 5.5 Zaključavanje Lock system Zaključavanje sustava možete postaviti na On (Uključeno) i Off (Isključeno). Set Password Postavljanje lozinke (početna lozinka je 0000 ) Block Programme Omogućuje blokiranje programa. Parental Guidance Podešavanje roditeljskog nadzora. Izvoz baze podataka Za spremanje korisničke baze podataka (kao što je popis kanala ili postavke) na USB uređaj. Uvoz baze podataka Za uvoz korisničke baze..

6.2.1 Prikazivanje filmova - Page 18

reprodukcije ili odaberite datoteku i pritisnite tipku 1 / 2 za izravnu reprodukciju. Za prekid reprodukcije i povratak u višu mapu pritisnite 3 . Nastavite pritiskati RETURN za prelazak u više mape. Ponovite postupak za odabir i reprodukciju druge vrste multimedije. NAPOMENA: Ako odaberete jednu od triju vrsta multimedije, npr. Movie (Film), mape će prikazivati samo videozapise. 6.2.1 Prikazivanje filmova Fig. 6 Pritisnite INFO za prikaz trake izbornika ili izlazak iz nje ( Fig. 6 ). Pomoću tipki za upravljanje USB-om na daljinskom upravljaču možete obaviti odgovarajuće postupke. P..

6.2.3 Pregledavanje fotografija - Page 19

Repeat Označite ikonu i pritisnite ENTER . Možete birati između 3 načina rada: None za onemogućavanje funkcije, 1 za ponavljanje samo jedne pjesme i All za ponavljanje cijelog popisa. Information Označite ikonu i pritisnite ENTER za prikaz informacija o glazbi koja se reproducira. NAPOMENA: 3 Ako odaberete samo neke datoteke na popisu za reprodukciju, tipke 7 8 prebacuju samo između odabranih datoteka. ± Ovaj izbornik prikazuje samo podržane datoteke. ± Datoteke drugih datotečnih nastavaka se ne prikazuju, iako su možda pohranjene na USB uređaju. ± Prekomjerno modulirana mp3 d..

7.0 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA - Page 20

7.0 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA Prije nego što se obratite servisu, potražite mogući uzrok poteškoće i rješenje u sljedećim informacijama. Ako televizor ne radi kako treba nakon provjere, obratite se ovlaštenom servisu ili dobavljaču za STRONG. Također možete poslati e-poštu službi za podršku putem našeg web-mjesta www.strong.tv . Problem Mogući uzrok i rješenje Nema slike, nema zvuka 1. Provjerite funkcionira li osigurač ili kratkospojnik. 2. Priključite drugi električni uređaj u utičnicu kako biste provjerili je li ispravna. 3. Loš je kontakt utikača i utičnice 4. Pro..

8.0 SPECIFIKACIJE - Page 21

Problem Mogući uzrok i rješenje Reprodukcija videozapisa uzrokuje zamrzavanje slike i slične smetnje, osobito u slučaju HD sadržaja. Brzina čitanja USB uređaja ili zapisivanja na njega možda je preniska. Upotrijebite USB uređaj odgovarajuće brzine i kapaciteta. Klasični USB memorijski uređaji ("stikovi") možda neće podržavati dovoljnu brzinu. Nema signala ili je slab, prijem je isprekidan. a) Kabeli su možda labavo priključeni, možda je vlaga prodrla na kabele ili priključke, možda je trenutno jaka kiša ili oluja. Provjerite priključke kabela, LNB i drugu opremu poveza..

Priključci 40 inča - Page 22

1 x slušalice 1 x USB 1 x CI+ utor 1 x kabel napajanja Priključci 40 inča 1 x ZEMALJSKI/KABELSKI 1 x LNB 1 x HDMI 1 x TV SCART 1 x slušalice 1 x USB 1 x CI+ utor 1 x kabel napajanja Priključci 49 inča , 55 inča , 65 inča 1 x ZEMALJSKI/KABELSKI 1 x LNB 3 x HDMI 1 x TV SCART 1 x S/PDIF (coax.) 2 x USB 1 x slušalice 1 x CI+ utor 1 x PC IN 1 x PC AUDIO IN 1 x AV IN 1 x kabel napajanja Opći podaci Radni napon: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz Potrošnja energije: 24”: max. 40 W, uobičajeno 25 W 32“: maks. 65 W, uobičajeno 35 W 40”: maks. 74 W, uobičajeno. 55 W 49”: maks. 120 W, uob..

9.0 DODATAK - Page 23

9.0 DODATAK Podrška za reprodukciju datoteka s USB-a. Video Vrsta datoteke/±nastavak u nazivu² Vrsta videozapisa Vrsta zvuka Napomena MP4, MOV/(.mp4, .rnov, .m4v) Motion JPEG MPEG-4 SP/ASP (XviD) MPEG-AUDIO AVI/(.avi) MotionJPEG MPEG-4 SPIASP (XviD) LPCM MPEG-AUDIO ASFI(.wmv3, .xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MS-ADPCM, Intel- ADPCM MKVI(.mkv,.xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MPEG-AUDIO TSI(.tsltrp) LPCM MPEG-AUDIO DAT, MPG,MPEG/(.dat,. mpg,mpeg) LPCM MPEG-AUDIO VOB/(.vob) Glazba Vrsta datoteke/±nastavak u nazivu² Nastavak datoteke Podrška verzije Napomena Mpeg-1 Layer 3 Wma, mp3 LPCM WMA 7-9.1 I..

20 - Page 24

20 Hrvatski

..

OVO JAMSTVO NIJE PRIMJENJIVO NA SLJEDEĆE: - Page 25

JAMSTVENI LIST POŠTOVANI KUPCI, Zahvaljujemo Vam na kupnji i na Vašem povjerenju u našu tvrtku. Ovaj proizvod zadovoljava važeće sigurnosne propise i tijekom proizvodnog procesa prošao je strogo ispitivanje. Pa ipak, u slučaju pojavljivanja neispravnosti, proizvod ili njegovi neispravni dijelovi ( ne obuhvaćaju dodatni pribor i potrošni materijal ) bit će besplatno popravljeni (radni sati i dijelovi) ili, prema našoj ocijeni, zamijenjeni za sličan proizvod, pod uvjetom da se vrati unutar 24 (dvadeset i četiri) mjeseca od datuma izvorne kupnje (datum računa). Ovo jamstvo bit ć..

Andrije Žaje 10 - Page 26

JAMSTVENI LIST MODEL / SERIJSKI BROJ DATUM KUPNJE / PRODAJNO MJESTO / PEČAT I POTPIS OVLAŠTENI SERVIS: SILNICA D.O.O. Andrije Žaje 10 10000 Zagreb Kontakt: +385-1-3445766

..

Sponsored links

Latest Update