Strong Srt 55fx4003 Manual Srpski

SRT 55FX4003 Language

Download Strong Srt 55fx4003 Manual Srpski

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T2/C/S2 - Page 1

User Manual Bedienungsanleitung Manuel u°lisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do U°lizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka Používateľská príručka Korisnički priručnik Kasutusjuhend Uputsvo za rukovanje Navodila za uporabo Használa° útmutató Инструкции за употреба Manual de U°lizare Руководство пользователя Посібник користувача LED TV with DVB-T2/C/S2 SRT 24HX4003 SRT 32HX4003 SRT 40FX4003 SRT 49FX4003 SRT 55FX4003 SRT 65FX4003

..

12 Jun 2017 15:55 - Page 4

www.strong.tv 12 Jun 2017 15:55 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna, Austria Email: [email protected]

..

MPEG LA, L.L.C. - Page 5

LICENCE OVAJ PROIZVOD JE LICENCIRAN AVC PATENTOM PORTFOLIO ZA OSOBNU I nekomercijalnu UPORABU ZA (i) KODIRANJE VIDEA U SKLADU S AVC Standardom ( “AVC VIDEO”) I / ILI (ii) DEKODIRANJE AVC videa kojega su kodirali u nekomercijalne svrhe i / ili koji je dobiven od VIDEA KOJI IMA LICENCU ZA PRUŽANJE AVC VIDEO. LICENCA SE NE DAJE NITI PODRAZUMIJEVA ZA BILO KOJU DRUGU UPOTREBU. DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI OD MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM Ovaj proizvod sadrži jedan ili više programa zaštićenih međunarodnim i američkim zakonima o zaštiti autorskih prava što neobjavlj..

12 Jun 2017 15:53 - Page 6

SADRZAJ 1.0 UPUTSTVO 3 1.1 Sigurnosno uputstvo 3 1.2 Skladištenje 4 1.3 Pribor 4 1.4 Postavljanje opreme 4 2.0 INSTALACIJA 5 2.1 Default PIN kod: 0000 5 2.2 Prednja strana 5 2.3 Zadnja strana 5 2.4 Daljinski upravljac 6 2.5 Instalacija baterije 8 2.6 Koriscenje dealjinskog upravljaca 8 3.0 INSTALACIJA PRVI PUT 8 3.1 DVB-S installation 9 3.2 DVB-T instalacija 9 3.3 DVB-C instalacija 9 4.0 ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE (EPG) 9 4.1 Info 10 4.2 Raspored 10 4.3 Podsjetnik 10 5.0 PODESAVANJE MENUA 10 5.1 Menu Kontrola (DTV mode) 10 5.2 menu slike 10 5.3 Menu zvuka 10 5.4 Kanal 11 5.5 Lock 13 6.0 US..

1.1 Sigurnosno uputstvo - Page 7

1.0 UPUTSTVO 1.1 Sigurnosno uputstvo ± Pročitajte sve upute prije upotrebe uređaja. Čuvajte ove upute i za kasniju upotrebu. ± Koristite samo one dodatke / pribor koje je nave proizvođač (kao što su isključive opskrbe adapter, baterija i sl). ± Molimo pogledajte informacije o vanjskoj i stražnjoj strani kućišta za električne i sigurnosne napomene prije postavljanja ili uporabe aparata. ± Kako bi se smanjila opasnost od požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj uređaj kiši ili vlazi. ± Ventilacija ne smije biti spriječena pokrivanje otvora za ventilaciju s pred..

1.2 Skladištenje - Page 8

± Ne lijepite svijeću na pristupačnom otvoru uredjaja, kako bi se izbjeglo zapaljivanje stranog c materijala od ulaska u TV. WEEE Direktive Ispravno odlaganje ovog proizvoda. Ova oznaka označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućanskim otpadom u cijeloj Europskoj uniji. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, reciklirati ga odgovorno za promicanje održivog reuse of material resources. Za vraćanje molimo vas da koristite sustav za povrat i prikupljanje ili se obratite prodavaču kod kojeg je proizvod kup..

* osim 24”: vidi poglavlje 2.3.1 - Page 9

2.0 INSTALACIJA 2.1 Default PIN kod: 0000 2.2 Prednja strana Fig. 2 NAPOMENA: Grafika samo kao primer. 1. Indikator uključenosti / senzor za daljinski upravljač 2. Tipka Standby* 3. Zvučnici * osim 24”: vidi poglavlje 2.3.1 2.3 Zadnja strana Fig. 3 NAPOMENA: Grafika za samo primer. 2.3.1 24 inča 1. p Tipku kanal gore 2. q Tipku kanal dolje 3. Otvara se glavni meni. Pritisnite kratko za ulazak u glavni meni ili pritisnite i držite pritisnutim za ulazak u režimu stanje pripravnosti 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Spajanje antena, kabel, satelitsku antenu na TV za traženje programa. ..

2.4 Daljinski upravljac - Page 10

6. USB1: USB port. 7. : Za slušalice audio izlaz, zvučnici bit će utišan nakon slušalice priključen i odabrana za slušalice. 2.3.3 40 inča 1. HDMI1 ±MHL²: Spojite HDMI ulazni signal iz izvora signala, kao što su DVD, Blu-ray playera ili igraće konzole. HDMI 1 port podržava MHL funkciju 2. SERVICE ONLY: Servisni priključak. 3. SCART: Spojite uređaje kao što su DVD ili VCR pomoću SCART kabela. 4. ANTENNA ±AIR/CABLE/LNB² IN: Spajanje antena, kabel, satelitsku antenu na TV za traženje programa. 5. CI+: Povezivanje Modul za uvjetovani pristup (CAM). 6. USB1: USB port. 7. : Za..

Srpski - Page 11

13. SOURCE Odabir načina ulaznog izvora 14. pqt   u Kretanje izbornika 15. ENTER Potvrdite odabir. 16. TV/RADIO Prebacivanje između TV i radio. 17. EXIT Izlazak iz trenutnog izbornika. 18. HOME Upišite početnu desktop. Ako vaš TV nema HOME funkcija, ovaj gumb neće raditi. 19. VOL +/- Podešavanje glasnoće gore ili dolje. 20. PR +/- Promjena programa gore ili dolje. 21. 4 Nema funkcije. 22. SLEEP Odabir vrijeme spavanja, kao što je10 min, 20 min, itd 23. INFO Prikaz informacija o trenutnom izvoru. 24. u   2 Pritisnite ponovno pauzu reprodukcije pritisnite za nastavak reprodukcije. ..

3.0 INSTALACIJA PRVI PUT - Page 12

2.5 Instalacija baterije Fig. 5 Postavite 2x AAA baterije u odjeljku za baterije na daljinskom upravljaču. Pazite na oznake polariteta unutar odjeljka. NAPOMENA: Slike su samo kao primjer. Stvarne stavke mogu se razlikovati. 1. Pomaknite poklopac vodoravno. 2. Stavite 2x AAA baterije u pretinac i pazite da je polaritet je ispravan. 3. Gurnite vodoravno zatvorite poklopac. Mjere opreza za korištenje baterije Nepravilno korištenje baterija će izazvati curenje. Pažljivo slijedite ove upute. 1. Imajte na umu polaritet Baterije kako bi se izbjegao kratki spoj. 2. Kada se napon baterije je n..

4.0 ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE (EPG) - Page 13

3.1 DVB-S installation Podesavanje satelita Pritisnite pq za označavanje satelit ili dvt. Kvaliteta signala je prikazan na dnu ekrana, omogućuje da fino podesite prijemnik prema anteni za najbolji prijem. Podesite antenu za maksimalnu moguću kvalitetu signala. Kad se signal ne može poboljšati više, popraviti antenu na tom položaju, a zatim pritisnite gumb PLAVO Scan za nastavak. Pretraga kanala Pritisnite pqt u za označavanje opcije izbora i pritisnite ENTER za početak pretraživanja kanala. Scan Način Birati između Auto skeniranje (preporučeno), Blind Scan i Network Šifrirani ..

5.0 PODESAVANJE MENUA - Page 14

na zaslonu, a zatim pritisnite t u za odabir popisa kanala . Druga bar tada će se prikazati jedan od vaših dostupnih kanala. Idi na kanal za koji želite vidjeti informacije pomoću t u . Nakon kratkog trenutka, pojavit će se informacije o programu. Koristite pq za kretanje kroz vrijeme utore. Pritisnite MENU za izlazak iz EPG izborniku. 4.1 Info Pritisnite tipku ZELENA za prikaz informacija o odabranom programu. 4.2 Raspored Pritisnite tipku ŽUTE za prikaz liste Raspored List . Pritisnite pq za odabir događaj, pritisnite red gumb kako biste izbrisali događaj. 4.3 Podsjetnik Pritisnit..

5.4 Kanal - Page 15

Auto Volume Podesite glasnoću koja odgovara ulazna razina zvuka. Opcije su na i iskljuceno . Surround zvuk Uključuje zvučni sustav za pohranu. AD prekidac Uključite Audio opisa, možete aktivirati postavku volumena AD. Kad uključite audio opisa, pripovjedač će opisati ono što se događa na zaslonu za slijepe i slabovidne osobe kao gledatelje. (Dostupno samo način rada U DTV). 5.4 Kanal 5.4.1 Auto Tuning ±DVB-T/C modu² Prvo odaberite vrstu Tune pritiskom na t u za odabir DVB-T, ATV ili DVB-T + ATV (DVB-T za pretraživanje digitalnih emitiranja i ATV za pretraživanje analognih emi..

* Samo za neke regione. - Page 16

frekvencijama. Potraga se zaustavlja kada je program pronašao i ovaj program će biti pohranjeni u trenutnu poziciju kanala. Ako želite zaustaviti pretragu, pritisnite MENU . Fino podešavanje Koristite ovu opciju za napraviti male korekcije za tuning pojedinog kanala. Fino podešavanje nije potrebno u normalnim uvjetima. Međutim, u području nižih stanja emitiranja, gdje je to potrebno za bolju sliku i zvuk prilagodbe, fino podešavanje. Odaberite kanal koji želite fino podešavanje. U Kanal izborniku odaberite ATV Rucno podesavanje i pritisnite q da biste označili Fino podešavanje ..

5.5 Lock - Page 17

± Ne isključujte TV prijemnik tijekom procesa modernizacije softvera, inače TV ne može raditi, i jaki ne preuzima odgovornost. 5.5 Lock Lock sustav Isključite sustav zaključavanja između Uklj i Isklj . Set Password Reset lozinke (izvorni lozinka je 0000 ) Blok Program Postavite blokirane programe kao što želite. Roditeljski nadzor Postavite ga voditi programe za djecu da gledaju. Izvoz baze podataka Za memorisanje baze podataka svih korisnika (kao što je spisak kanala ili podešavanja) na USB uređaju. Uvoz baze podataka Za uvoz korisničke baze podataka 6.0 USB 6.1 Podsjetnik kad..

6.2.1 Reprodukcija filmova - Page 18

RETURN za povratak na gornjoj razini mapu. Ponovite još jednom za odabir i igrati neku drugu vrstu medija. NAPOMENA: Odabirom jednog od tri vrste medija, primjerice Movie , mape unutar prikazat će se samo video datoteke i nema druge formate. 6.2.1 Reprodukcija filmova Fig. 6 Pritisnite INFO za prikaz / izlaz iz trake izbornika ( Fig. 6 ). Pritisnite tipku gumbiće USB upravljačke na daljinskom upravljaču za napraviti odgovarajuće radnje. Play & Pause/Stop/Prev./Zatim Pritisnite u 2 za reprodukciju ili pauzu reprodukcije. Pritisnite 3 za zaustavljanje reprodukcije. Pritisnite 7 / 8..

6.2.3 Pregled fotografija - Page 19

Vazno : Ako je odabrana jedna (ili više) datoteku (e) popisa za reprodukciju, tipke 7 / 8 će igrati samo odabrane datoteke. Ovaj izbornik prikazuje samo podržane datoteke. Datoteke s drugim nastavcima datoteka nisu prikazani, čak i ako se spremaju na istom USB uređaja za pohranu. pretjerano modulirani mp3 datoteke može uzrokovati neke izobličenje zvuka tijekom reprodukcije. Ovaj TV podržava lyrics prikaz (na engleskom jeziku). Maksimalan broj znakova po retku je 48. Naziv datoteke glazbe i teksta mora biti isti, kako bi se prikazali stihove dok glazba svira. Ako želite prikazati po..

Problem - Page 20

Problem Mogući uzrok i rešenje Nema slike ni zvuka 1. Provjerite je li osigurač ili prekidač radi. 2. Uključite drugi električni uređaj u utičnicu kako bi bili sigurni da radi ili uključen. 3. utikač je u lošem kontaktu s izlazom 4. Provjerite izvor signala. Nema boje 1. Promjena sustava boja. 2. Podesite zasićenost. 3. Pokušajte drugi kanal. Crno-bijeli program može biti primljena. Daljinski upravljač ne radi 1. Promijenite baterije. 2. Baterije nisu ispravno instaliran. 3. Glavni napajanje nije priključen. Nema slike, normalan zvuk 1. Podesite svjetlinu i kontrast. 2. Broa..

8.0 SPECIFIKACIJA - Page 21

Problem Mogući uzrok i rešenje Nema signala ili slab signal, isprekidani prijem a) Kabeli možda raskliman; vlaga možda su ušli u kabelima ili konektori, jake kiše u ovom trenutku ili oluju u ovom trenutku. Provjerite spojeve kabela, LNB i ostalu opremu spojenu između LNB i prijemnik, odnosno vrha jelo. Pričekajte kiša / oluja da se povuku. Postavi lokalne satelitsku stručnjaka za savjet. b) Satelitska antena nije usmjerena prema (ispravan), satelitu (s). Podesite antenu. Postavi lokalne satelitsku stručnjaka za savjet. c) Satelitska antena premala, drveće ili zgrade u putu. Prom..

9.0 DODATAK - Page 22

1 x TV SKART 1 x Slušalice 1 x USB 1 x CI+ slot 1 x glavni kabel napajanja Priključci 49 inča, 55 inča, 65 inča 1 x SPOLJLNI KABEL 1 x LNB 3 x HDMI 1 x TV SKART 1 x S/PDIF (coax.) 2 x USB 1 x Slušalice 1 x CI+ slot 1 x PC ULAZ 1 x PC AUDIO ULAZ 1 x AV ULAZ 1 x kabel Glavni napajanje Opšte karakteristike Radni napon: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz Potrošnja struje: 24”: max. 40 W, typ. 25 W 32”: max. 65 W, typ. 35 W 40”: max. 74 W, typ. 55 W 49”: max. 120 W, typ. 90 W 55”: max. 150 W, typ. 99 W 65”: max. 190 W, typ. 125 W Potrošnja energije u stanju pripravnosti: 24”: <0.5..

Srpski - Page 23

File Type/±Ext Name² Video Type Audio Type Remark AVI/(.avi) MotionJPEG MPEG-4 SPIASP (XviD) LPCM MPEG-AUDIO ASFI(.wmv3, .xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MS-ADPCM, Intel- ADPCM MKVI(.mkv,.xvid) MPEG-4 SPIASP (XviD) MPEG-AUDIO TSI(.tsltrp) LPCM MPEG-AUDIO DAT, MPG,MPEG/(.dat,. mpg,mpeg) LPCM MPEG-AUDIO VOB/(.vob) Muzika File Type/±Ext Name² File Extension Version support Remark Mpeg-1 Layer 3 Wma, mp3 LPCM WMA 7-9.1 Ia WMA2 LPCM n/a (included in the video only) FOTO File Type File Extension Version support Remark JPEG jpg/jpeg BMP bmp support all modes PNG png support interlace does not suppo..

Sponsored links

Latest Update