Strong Srt 55fy4002n Manual Swedish

SRT 55FY4002N Language

Download Strong Srt 55fy4002n Manual Swedish

Sponsored links


Download Request Is In Process

LED TV with DVB-T/T2/C - Page 1

User Manual Bruksanvisning Brukermanual Brugervejledning Ohjekirja LED TV with DVB-T/T2/C SRT 32HY4002N SRT 40FY4002N SRT 49FY4002N SRT 55FY4002N Picture similar

..

17 Nov 2016 19:36 - Page 4

17 Nov 2016 19:36 Supplied by STRONG & Co, Japan Represented by STRONG Ges.m.b.H. Franz-Josefs-Kai 1 1010 Vienna Austria Email: [email protected] www.strong.tv

..

16 Dec 2016 17:36 - Page 5

16 Dec 2016 17:36 INNEHÅLL 1.0 VIKTIG INFORMATION 2 1.1 Säkerhet 2 1.2 Ögontrötthet 2 1.3 TV-skärm 3 1.4 Skötsel 3 1.5 Väggmontera TV:n 3 1.6 Placering av TV:n på ett bord och andra ytor 4 1.7 Bruksanvisning för flera produkter 4 1.8 Information för användare om återvinning av gammal utrustning och batterier 4 2.0 ANSLUTNINGAR 5 2.1 Anslut nätsladden och antennen 5 2.2 DVD-brännare, kabelmottagare 5 2.3 DVD-spelare, hemmabio-system, PC, öronsnäckor 5 2.4 Blu-ray skivspelare, HD-konsol & HD- videokamera 6 3.0 KOMMA IGÅNG 6 3.1 Fjärrkontrollens funktioner 6 3.2 Slå på/..

1.0 VIKTIG INFORMATION - Page 6

1.0 VIKTIG INFORMATION 1.1 Säkerhet Se till att din strömförsörjning har samma styrka som TV-apparaten, angiven på identifikationsetiketten på baksidan. Om nätkontakten eller ett apparatuttag används som frånkopplingsenhet ska den vara lättillgänglig. På den aktuella modellen finns ljusindikatorn på sidan av TV-apparaten. Att ljusindikatorn har slocknat innebär inte att TV-apparaten är helt urkopplad. För att koppla ur TV-apparaten ska kontakten dras ur vägguttaget. TV-apparatens komponenter är värmekänsliga. Den högsta omgivningstemperaturen bör ej överstiga 35 ºC ...

1.3 TV±skärm - Page 7

minuters paus efter en timmes kontinuerligt bildskärmsarbete vara bättre än en 15 minuters paus efter varannan timme.  Använd inte bildskärmen mot en ljus bakgrund eller där solljus eller andra ljusa ljuskällor kommer att lysa direkt på skärmen.  q eller POWER / q -knappen på TV-apparaten eller q -knappen kan användas för att slå på eller koppla TV-apparaten i standby läge. Om du har för avsikt att inte titta på TV:n under en längre tidsperiod, stäng av den helt genom att dra ut kontakten ur eluttaget. Vid åskväder rekommenderar vi att du kopplar ur elförsörjnin..

- Page 8

 TV-apparaten måste hängas på en vertikal vägg.  Se till att använda skruvar som fäster och sitter bra i väggmaterialet.  Se till att TV:ns kablar och sladdar placeras så att ingen kan snubbla på dem.  Alla andra säkerhetsföreskrifter gällande våra TV- apparater gäller även här. 1.6 Placering av TV:n på ett bord och andra ytor  Innan TV:n placeras på ytan, se till att ytan kan bära TV:ns tyngd.  Placera aldrig TV:n på ojämnt underlag (t ex en utdragbar hylla, längst ute på en kant) och se till att fronten på TV:n inte sticker ut utanför underlaget...

2.1 Anslut nätsladden och antennen - Page 9

Företagsanvändare Om du vill kassera denna produkt, kontakta din leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet. Övriga länder utanför den Europeiska unionen Dessa symboler är endast giltiga inom den Europeiska unionen. Om du vill kassera dessa föremål, var god och gör så i enlighet med tillämplig gällande lagstiftning eller andra gällande föreskrifter i ditt land för hantering av gammal elektrisk utrustning och uttjänta batterier. Figurer och illustrationer i den här bruksanvisningen är endast avsedda som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utse..

* För att välja bildformatet. - Page 10

2.4 Blu±ray skivspelare, HD±konsol & HD±videokamera OBS:  ARC-funktionen (Audio Return Channel) stöds bara på HDMI-porten som identifieat med ARC.  Antalet HDMI-portar kan variera.  USB-anslutningen är till för dataingång från USB-lagringsenheter.  Samtliga USB-enheter ska anslutas direkt till TV-apparaten utan kabelförlängare. Om en kabelförlängare är nödvändig ska den vara så kort som möjligt och förses med ferriter.  Med MHL (Mobile High-Definition Link)-funktionen kan du länka en MHL- kompatibel mobil enhet till tv-enheten och den stöds endast på..

Svenska - Page 11

OBS: Vi rekommenderar att du använder helskärmsläge. Använd inte visningsläge med svarta fält på båda sidor av bilden (t.ex. 4:3) under lång tid, annars kan TV-skärmen skadas permanent. 10. OK Öppna motsvarande undermeny och aktivera en inställning i menyerna; frysa/avbryta frysning av bilden i digital-TV-läge. 11. Option För att visa funktionsmenyn för att utföra vissa operationer; för att visa text-tv sidan i olika lägen. 12. Return Återgå till föregående kanal; återgå till föregående meny i USB-läge. 13. VOL+/± För att ställa in volymen. 14. Info För att vi..

4.0 INSTALLERA KANALER - Page 12

För modeller med knapparna nedan på apparaten TV-läge I menyer P+  P±  V+  V±  q Features (kort tryckning) OK (kort tryckning) Return (lång tryckning) 3.2 Slå på/av TV:n 1. När nätsladden är ansluten kommer TV:n att slås på direkt eller vara i standby-läge. Om TV: n är i standby- läge, tryck på q eller POWER / q -knappen på apparaten eller q -knappen på fjärrkontrollen för att slå på den. 2. För att ställa in TV i standby-läge, tryck på q eller POWER / q -knappen på apparaten eller q -knappen på fjärrkontrollen. TV-apparaten förblir på, men med l..

4.2 Hur man utför en automatisk kanalsökning - Page 13

 Tryck på   för att välja Digital och Analog eller Digital eller Analog och tryck sedan på OK /  .  Tryck på   för att välja Skanna och tryck sedan på OK /  för att starta den automatiska sökningen efter alla DVB-T digitala och/eller analoga kanaler. b) Om du har valt Kabel .  Tryck på OK /  för att öppna.  Tryck på   för att välja Digital och Analog eller Digital eller Analog .  Om du väljer Digital och Analog trycker du på OK /  för att öppna. Gör sedan följande:  Tryck på   för att välja Skanna och tryck sedan..

5.1 Åtkomst till kanaler - Page 14

 Tryck på   för att välja Kanalinställning och tryck sedan på OK /  för att öppna.  Välj Kanalsökning ( Fig. 7 ), tryck sedan på OK /  för att visa Kanalsökning .  Tryck på OK för att hoppa över landsvalet och öppna nästa steg. Eller använd   för att välja ditt land på nytt, tryck därefter på OK för att öppna.  Välj Digital och Analog , Digital eller Analog , tryck sedan på OK /  för starta den automatiska sökningen, relaterat till alla DVB-T digitala och/ eller analoga kanaler. b) Om du har val t Kabel .  Tryck på   f..

Svenska - Page 15

Tysta ljud: Tryck på Mute -knappen för att tillfälligt stänga av ljudet. Tryck på denna knapp igen eller på VOL+ för att återställa. 5.4 Använda TV±menyer Tryck på Menu för att visa huvudmenyn. Fig. 8 Tryck på    för att välja önskad artikel, tryck sedan på OK för att öppna motsvarande undermeny. Använd   i undermenyerna för att välja alternativ och använd   för att ställa in funktioner eller ändra värden. Använd OK för att aktivera en inställning. Använd OK /  för att öppna motsvarande undermeny. Tryck på Menu för att gå tillb..

5.9.1 Sätta på/stänga av undertexter - Page 16

5.8 Syntolkning Syntolkning hänvisar till ett extra berättande ljudspår för blinda och synskadade tittare av visuella medier, däribland tv-program och filmer. Syntolkaren talar under presentationen och beskriver vad som händer på skärmen under de naturliga pauserna i ljudspåret (och under dialogen vid behov). Du kan använda denna funktion om den aktuella sändningen innehåller syntolkning. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Ljud . Tryck på OK för att bekräfta. Använd   för att välja Ljudbeskrivning , tryck på OK /  för att öppna och använd   f..

5.11 S/PDIF±typ - Page 17

5.10.1 Digitalt text±tv språk På digitala TV-kanaler kan du, beroende på programföretag, eventuellt använda en tjänst med flera initiala text-TV sidor på olika språk. Funktionen gör att du kan välja något av de tillgängliga språken som förstaval för de olika initiala text-TV-sidorna. Tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Alternativ > Digitalt text- TV språk . Tryck på   för att bekräfta val. 5.11 S/PDIF±typ Anslut TV:n till en ljudenhet via S/PDIF-utgången. Om du vill välja lämplig ljudtyp för din S/PDIF- utgång trycker du på Menu på fjärrkontro..

5.13 Gemensamt gränssnitt - Page 18

OBS: CEC-funktionerna beror på de anslutna enheterna och det är möjligt att vissa enheter inte samverkar på rätt sätt när de är anslutna till denna TV. Man ska läsa bruksanvisningen eller kontakta tillverkaren av de enheter som uppvisar problem för att få ytterligare information. 5.13 Gemensamt gränssnitt Kodade digital-TV-kanaler kan avkodas med hjälp av en gemensam gränssnittsmodul och ett kort som tillhandahålls av en leverantör av digitala tjänster. Den gemensamma gränssnittsmodulen kan aktivera flera digitala tjänster, beroende på leverantören och de tjänster du v..

Svenska - Page 19

Använd   för att välja Ja under Automatisk nerladdning för att automatiskt ladda ner det senaste tillgängliga programmet. När programmet har laddats ner, får du avgöra om du vill installera det omgående. Om ja, följer du anvisningarna på skärmen för att avsluta installationen. Du kan även välja att avstå från installationen här. Välj Nej under Automatisk nerladdning för att avvisa automatisk nerladdning. Välj Manual Manuell OAD-nerladdning och tryck på OK /  om du vill söka manuellt efter den senaste programvaran. Följ anvisningarna på skärmen för att avs..

5.17.1 Foto - Page 20

OBS: Vissa USB-minnen och USB-produkter som digitalkameror och mobiltelefoner är inte fullt kompatibla med USB 2.0 så de kanske inte fungerar med TV-apparatens multimediaspelare. Inte alla USB-minnen eller -enheter är kompatibla med USB- funktionen. Inte alla ovanstående format känns igen. Kodningsformaten av dina filer kommer att avgöra om de kan användas eller inte. När en USB-enhet detekteras går den direkt till menyn för Mediacenter . Om du vill ange Mediacenter manuellt, tryck på Menu på fjärrkontrollen och välj Media . 5.17.1 Foto Använd denna funktion för att visa bil..

5.17.3 Video - Page 21

5.17.3 Video Använd denna funktion för att se på videofilmer, om du har sådana. Välj Mediacenter > Video och tryck sedan på OK för att gå till huvudmappens innehållsutforskare. Använd     för att välja video i antingen en huvudmapps eller undermapps innehållsutforskare på samma sätt som för fotovisningsfunktionen, tryck på Menu för att visa videomenyn i mapp- läge. Sortera : Sortera mappar och video genom att ändra datum och namn. Redigera : Kopiera, klistra in eller radera en vald video. Parser : Du kan välja Rekursiv för att visa video från alla under..

5.23.1 Hur man ansluter en MHL±kompatibel enhet - Page 22

5.22 Använda elektronisk programguide EPG är en guide på skärmen som visar planerade TV- program. Du kan bläddra, välja och granska program. Tryck på Guide på fjärrkontrollen, Nuvarande och nästa EPG meny visas, som gör det möjligt för dig att inhämta information om det aktuella eller nästa program som visas på varje kanal. Navigera genom de olika programmen med hjälp av navigeringsknapparna på fjärrkontrollen. Använd de färgade tangenterna för att visa 8 Dagar EPG . Föreg. Dag ( RÖD ): Visar tidigare dags EPG. Nästa dag ( GRÖN ): Visar följande dags EPG. Visa det..

6.1 Lösenord i föräldrakontrollen - Page 23

5.23.2 När du använder MHL Interoperabilitet med MHL-enheter från andra tillverkare kan inte garanteras. STRONG utfäster därför inte några garantier för funktionella fel såsom beskrivet nedan när en MHL- källa är ansluten till TV-enheten.  Ingen bild eller ljud  Vissa av funktionerna fungerar inte med fjärrstyrning från TV-enheten Om MHL inte fungerar korrekt, ska du även kontakta tillverkaren av källenheten för råd om dess användning. Koppla inte ur stickkontakten på TV-enheten när TV- enheten är aktiv och MHL-enheten är ansluten. Koppla inte ur stickkontakten ..

8.0 TV-SPECIFIKATIONER - Page 24

Fjärrkontrollen fungerar inte.  Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen.  Kontrollera att fjärrkontrollens sensorfönster på  TV:ns framsida inte är utsatt för kraftigt lysrörsljus.  Prova att rengöra fjärrkontrollens sensorfönster på TV:ns framsida med en mjuk trasa. Om ovanstående förslag inte löser ditt tekniska problem, ska du läsa garantikortet för information om service. 8.0 TV-SPECIFIKATIONER TV-sändning PAL/SECAM BG/DK/I/LL’ Ta emot kanaler VHF/UHF/kabel Typ av tuner Syntetiserad frekvens Driftsförhållanden Temperatur 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °..

Svenska - Page 25

21 PART 2 Svenska

..

22 - Page 26

22 PART 2

..

Sponsored links

Latest Update